Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2005-09-11 21:30:43

Admete
Użytkownik

Wspólne czytanie i komentowanie D&U

Czy by?yby ch?tne osoby, ?eby stworzy? grup? czytelnicz? i komentowa? powie?? Austen? W?a?nie zacz??am czyta? ponownie Dum? i uprzedzenie i ch?tnie porozmawia?abym z innymi na ten temat. Mo?na wyznaczy? tempo czytania i rozmawia? o kolejnych rozdzia??ch lub te? na tematy jakie si? akurat pojawi? podczas lektury.


“What makes us human is that we care--and because we care, we never stop trying,"

Commander Jeffrey Sinclair / Babylon 5

Offline

 

#2 2005-09-12 10:30:10

fringilla
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

Swietny pomys?. Ja zawsze chetnie wracam do JA. Co prawda tu i tak dzielimy sie wrazeniami, ale gdyby zrobic tak, jak proponujesz, to dyskusja nabralaby tempa i bylaby uporzadkowana. Jestem jak najbardziej za!


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#3 2005-09-12 13:10:59

Admete
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

Na www.pemberley.com tak cz?sto post?puj?, ale nie jestem a? tak dobra w angielskim, by si? do??czy?. Mo?e kto?, kto tu jest od dawna i zna wi?cej osób zaproponowa?by jakis termin i tempo czytania oraz komentowania.


“What makes us human is that we care--and because we care, we never stop trying,"

Commander Jeffrey Sinclair / Babylon 5

Offline

 

#4 2005-09-13 19:22:33

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

Ja te? si? melduj?.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#5 2005-09-14 16:29:56

agnes_13
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

Równiez melduj? si?. Zacz??am w sobot? po raz......tny, ale z checi? wróc? do pocz?tku i zaczn? od nowa. smile

Aga


Agnes

Offline

 

#6 2005-09-14 22:01:56

Julianna
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

ja te? wchodz? w to! big_smile


Tylko wiara prowadzi do cudu...

Offline

 

#7 2005-09-15 13:20:53

agnes_13
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

Czy czekamy?? wink

Aga


Agnes

Offline

 

#8 2005-09-15 13:36:44

fringilla
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

Ktos musi wyznaczy? tempo i byc moderatorem dyskusji.
Chetni reka w góre! wink


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#9 2005-09-15 22:38:52

demi
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

ja si? bardzo ch?tnie przy??cz?, ale nie moge zostac moderatorem poniewa? przez kilka pierwszych tygodni musia?bym bazowac na pami?ci gdy? nie mam dostepu do ksi??ki i dopiero w pa?dzierniku beda ju? miec a to raczej niekorzystnie wp?yn??o by na dyskusje

Offline

 

#10 2005-09-16 12:26:03

agnes_13
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

Cze?? ,
To zaczynamy dzisiaj??? My?l? ?e po pi?? rozdzia?ów b?dzie OK???

He he ja wczoraj przeczyta?am prawie ca?? lol

Aga


Agnes

Offline

 

#11 2005-09-16 21:25:53

demi
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

wi?c zacznijmy
mi sie zawsze najbardziej podobaja z pocz?tku ksi??ki dwa zdania, która akurat znajduj? si? w 5 pierwszych rozdzia?ach
1. zdanie pocz?tkowe, wprowadza nastrój i od razu wiemy ?e to nie bedzie taka sobie ksi??eczka, romansid?o z XIXw "Jest prawda powszechnia wiadom? ?e bogatemu a samotnemu m??czy?nie brak do szcz??cia tylko zony"(przynajmniej tak to brzmi w wersji która ja posiadam,bo sa ró?ne t?umaczenia)
no po prostu rewelacja, to jest moje ulubione zdanie z ca?ej twórczo?ci Jane,zreszta pierwsze jakie przeczyta?am bo Duma by?a moja pierwsza jej ksi??k?
2. wymiana zda? mi?dzy Pani? i Panem Bennet:
Ona:Nie masz lito?ci dla moich nerwów
On:Mylisz si? moja droga, mam wielki respekt dla twoich nerwów, to moi starzy znajomi, s?ysze o nich od 20 lat
(czy jako? tak to bzmi, bo jak mówi?am nie mam przy sobie tekstu)
to doskonale obrazuje pot?g? pióra Jane a jednocze?nie idealnie wprowadza nas w stosunki pamujace mi?dzy ma?zonkami

i co wy na to??nie umywa si? dla mnie przy tym opis wej?cia i zmiany zdania o Panu Darcym i ca?ym towarzystwie z Netrfield na balu.

Offline

 

#12 2005-09-17 20:14:37

caroline
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

Uwielbiam pierwsze zdanie z Dumy i uprzedzenia (w tej chwili mam pod r?ka tylko angielsk? wersj?): "It is a truth universally acknowledged, that a single man in posession of a large fortune must be in want of a wife."
Jest idealne, od razu wiadomo w jakim ?wiecie jeste?my, w?a?ciwie podsumowuje ca?? ksi??k?. Doceniam pisarzy, którzy wzoruj?c si? na staro?wieckiej prozie dbaj? o tzw. mocne wej?cie.
To jak piosenka Nancy Sinatra "Bang, bang" na pocz?tku Kill Billa, która w trzech minutach ujmuje histori? opowiedzian? w filmie.

Jak my?licie czy Jane Austen traktwa?a to stwierdzenie zupe?nie serio, a mo?e by?a ?wiadomie prowokacyjna i dowcipna?

Offline

 

#13 2005-09-17 22:09:42

fringilla
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

Niezale?nie od tego, jakie by?o jej zanie w tej materii, z ca?a pewno?ci? by?a dowcipna i prowokacyjna wink


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#14 2005-09-18 22:04:37

Admete
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

To zdanie sta?o si? naprawd? s?awne. Jest ironiczne, bo przecie? w czasach Austen to kobiety poszukiwa?y m??ów za wszelk? cen?. M??czy?ni nie byli a? tak zdesperowani, zw?aszcza je?li byli bogaci ;-)
Co s?dzicie o wzajemnych relacjach pa?stwa Bennet? Gdy czyta?am ksi??k? ostatnio, wydawa?o mi si?, ?e pan Bennet jest wobec ?ony troch? okrutny. Rozumiem, ?e jest ona troch? ograniczona, ale w ko?cu o?eni? si? z ni? i cho?by z tego wzgl?du powinien j? traktowa? z nieco wi?kszym szacunkiem. W gruncie rzeczy ona po prostu dba o w?asne dzieci - wie, ?e ich maj?tek przepadnie kiedy?, widzi te?, ?e jej ma? nie bardzo si? tym wszystkim przejmuje. Tymczasem pan B. ogranicza si? do ?artów takich jak ten z rozdzia?u I, gdy wmawia jej, ?e pan Bingley móg?by si? zakocha? w niej samej.
Poza tym w rozdziale II rozbawi?o mnie zdanie: "Mary chcia?a powiedzie? co? nies?ychanie m?drego, ale nie bardzo wiedzia?a co." ;-D


“What makes us human is that we care--and because we care, we never stop trying,"

Commander Jeffrey Sinclair / Babylon 5

Offline

 

#15 2005-09-20 11:09:50

agnes_13
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

Co do pierwszego zdania to rzeczywi?cie MOCNE WEJ?CIE. big_smile
Wogóle pierwsze rozdzia?y daj? wspania?y opis pierwszo - i drugoplanowych bohaterów. Poprzez ich wypowiedzi i zachowania mo?na okre?li? ich charaktery. Nie da si? ukry? ?e JA mia?a niesamowity zmys? obserwacji i znakomite pióro.

Jedno "niewinne" zdanie np. rozdz. 4 Lizzy mówi do Jane : "... pozwalam by ci si? podoba?. Podoba?o ci si? ju? wielu g?upszych ludzi." Doskonale to oddaje charakter Jane. jej dobre serce i ch?? oceniania wszystkich pozytywnie. smile

Aga


Agnes

Offline

 

#16 2005-09-20 13:07:43

fringilla
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

Tak, pierwsze rozdzia?y DiU s? naprawd? ?wietne. Te przekomarzanie si? pana Benneta z ?on?, te ich rozmowy w salonie... Naprawd? charakterystyka znakomita i pana Benneta i pani Bennet. Zgadzam si? z wami, ?e pan Bennet troche przesadza?, ale na jego miejscu te? nie mog?abym si? powstrzymac. A z tym kaszlem Kitty? Zawsze pekam ze ?miechu czytaj?c ten fragment.
Jeszcze mi skojarzy?o, choc to jest na ko?cu ksi?zki, ale dotyczy pni Long, o ktorej pani Bennet wspomina w pierwszym rozziale, jedna z najlepszych kwestii w DiU: Pni Long to najlepsza pod s?o?cem kobieta, a jej siostrzenice to mi?e, dobrze u?o?one panienki i na dodatek bardzo brzydkie. Ogromnie je lubi?.
smile


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#17 2005-09-21 15:30:29

Admete
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

Narrator w powie?ciach Jane Austen odznacza si? cz?sto nieco z?o?liwym humorem samej autorki. W listach panna Austen bywa?a cz?sto z?o?liwa do granic dobrego smaku :-) Na przyk?ad takie stwierdzenie jakto, jest naprawd? z?o?liwe: "Pani Hall z Sherborne powi?a wczoraj martwe niemowl?, kilka tygodni przed spodziewanym terminem, gdy? si? czego? zl?k?a. Przypuszczam, ?e musia?a niechc?cy spojrze? na m??a"; albo to: "Wol?, gdy ludzie nie s? zanadto mili: oszcz?dzaj? mi w ten sposób k?opotu darzenia ich wielk? sympati?."
Przechodzimu do komentowania rozdzia?ów VI - X?


“What makes us human is that we care--and because we care, we never stop trying,"

Commander Jeffrey Sinclair / Babylon 5

Offline

 

#18 2005-09-21 17:13:01

agnes_13
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

TAK lol


Agnes

Offline

 

#19 2005-09-25 17:36:15

caroline
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

Pani Bennet zaczyna w tych rozdzia?ach "dawa? czadu", jest to wi?c chyba ostatnia okazja aby stan?? w jej obronie. To bardzo sympatyczny rys tej postaci, ?e tak ?arliwie staje po stronie swoich dzieci, prawdziwa kwoczka broni?ca kurczaczków.

lol Bardzo podoba? mi si? dialog Darcy'ego z sir Williamem na temat ta?ca ("Jest to ten wyraz szacunku, którego nie sk?adam w ?adnym miejscu, je?li tylko moge tego unikn??")

Offline

 

#20 2005-09-26 10:16:49

agnes_13
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

To , je?li nie ulubione, to jedne z moich ulubionych rozdzia?ów. Poznajemy charakter i zamiary Panny Bigley i Pani Hurst. Obserwujemy potyczki Pana Darcy z Lizzy.

A co do rozmowy z sir Williamem to podoba mi si? stwierdzenie "ka?dy dzikus potrafi ta?czy?" a zaraz potem gwa?towna ch?? u Pana Darcy zata?czenia z Lizzy. big_smile


Agnes

Offline

 

#21 2005-09-26 22:54:56

Admete
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

S?dz?, ?e pan Darcy troszke si? po?pieszy? z tym uogólnieniem co do ta?ca ;-) Prawd? jest, ?e w jego i naszych czasach umiej?tno?? ta?ca wyró?nia osoby obyte towarzysko ;-)


“What makes us human is that we care--and because we care, we never stop trying,"

Commander Jeffrey Sinclair / Babylon 5

Offline

 

#22 2005-09-26 23:48:55

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

Raczej obyte imprezowo-tanecznie. A nawet i obycie niewiele da przy kiepskiej koordynacji ruchowej big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#23 2005-09-27 12:09:12

demi
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

wiecie, z tych rozdzia?ów to ja najbardziej lubie opisy zabiegów panny Bingley staraj?cej sie zwróci? na siebie uwag? Darcego a on co rusz mówi do niej co? o El?ebiecie, wiecie te teksty o pi?knych oczach w urodziwej twarzy i ich b?ysku po wysi?ku podczas spaceru
i no tekst: "wyobra?nia kobieca jest bardzo gwa?towna, przeskakuje od podziwu do mi?o?ci i od mi?o?ci do ma?ze?stwa w jednej chwili"
to najlepsze chyba fragmenty, a przynajmniej te który mi zapad?y najbardziej w pami?c

Offline

 

#24 2005-09-27 12:46:01

caroline
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

Tak, a ju? pytanie, czy mog?aby zatemperowac mu pióro lol
Ale sp?awia? j?, przyznacie, z du?ym wdzi?kiem.

Offline

 

#25 2005-09-27 12:54:15

demi
Użytkownik

Re: Wspólne czytanie i komentowanie D&U

bo wiecie, w tamtych czasach nie mówi?o si? nikomu wprost niemilych rzeczy tylko bardzo ogl?dnie ?eby nikogo nieurazi?, i w sumie pod tym wzgl?dem z ma?ymi wyj?tkami Darcy przodowa?

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB