Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#226 2006-03-13 19:38:38

Trzykrotka
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen

Ja sie wcale nie dziwi? - urok MM nawet w Spooksach jest nieodparty. Tylko - hmmmmm - tym sposobem w?a?ciwie mo?na "zaliczy?" wszystkie partnerki, z którymi gra sie troch? d?u?ej. To mi si? wcale nie podoba. Ale to ju? temat na ca?kiem inne forum i nie mam zamiaru mniej lubi? obojga z tego powodu. Niech im dzieci zdrowo rosn?.

Offline

 

#227 2006-03-14 00:57:51

GosiaJ
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen

Ja sie wcale nie dziwi? - urok MM nawet w Spooksach jest nieodparty. Tylko - hmmmmm - tym sposobem w?a?ciwie mo?na "zaliczy?" wszystkie partnerki, z którymi gra sie troch? d?u?ej. To mi si? wcale nie podoba. Ale to ju? temat na ca?kiem inne forum i nie mam zamiaru mniej lubi? obojga z tego powodu. Niech im dzieci zdrowo rosn?.

Hmmm... Nie wiem, jak to jest, nie moj? spraw? jest wtr?ca? si? w cudze ?ycie prywatne, szczególnie osób mi nieznanych. Wi?c pozostan? przy stwierdzeniu, ?e ?ycie si? ró?nie uk?ada. I w wi?kszo?ci nie jest to sprawa "zaliczania" kolejnych partnerek - chyba ?e si? jest ?p. Marlonem Brando ;-)


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#228 2006-03-14 01:03:01

GosiaJ
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen

A ja przypominam o Spooks - dzi? o 24.00!!

Zarwa?am kawa?ek kolejnej nocy, ale nie ?a?uj?. MM robi wra?enie równie? w wersji wspó?czesnej - znów ten G?OS - która? mówi?a co? o jakich? tekstach poetyckich, które on czyta??
Przyk?ad na to, ?e kto? w ogóle nieefektowny, ma?o przystojny, z kulfoniastym noskiem ;-) kto ma co? w spojrzeniu, w twarzy, ?e o g?osie ju? nie wspomn?, ?eby nie nudzi? - mo?e powodowa? omdlenie :-)


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#229 2006-03-14 21:54:18

Trzykrotka
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen

Ja sie ci?gle pilnuj?, ?eby nie przek?ada? ?ycia na sztuk?, bo co mnie w ko?cu obchodzi ?ycie prywatne celebrities? Ale tak mi si? wypsn??o w emocjach. To by?y te first impresions, które tak zwiod?y Elizabeth.
A tu link do recytacji. Zw?aszcza Szekspir mnie powali?. Enjoy!
http://www.matthew-macfadyen.co.uk/media.html

Offline

 

#230 2006-03-14 22:52:19

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen

Ech Trzykrotko, za te linki ca?e forum b?dzie ci? na r?kach nosi?, pada? plackiem u Twych stóp i bi? pok?ony do samej ziemi.
Wrzu? to koniecznie do linków, ?eby nie zgin??o i ?lad trwa?y po tym pozosta?.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#231 2006-03-14 23:08:06

Alison
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen

A ja te? chc? Trzykrotk? wy?ciska? i nie wiem za co bo mi si? nic nie chce ?ci?gn?c bo mi pisze, ?e pliki nie zawieraj? ?adnych danych :cry:


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#232 2006-03-14 23:15:55

Trzykrotka
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen

Alison, spróbuj jeszcze raz! Ja przed chwil? tam wesz?am i wszystko jest jak by?o. Powiem Wam - od kiedy mam ten link - ca?y czas marz?, ?eby sie wypu?ci? na weekend do Londynu (pomarzy? dobra rzecz). Tylko - czy Matthew teraz w czym? gra na scenie? Henryka IV juz zawiesili.

Offline

 

#233 2006-03-14 23:29:46

Alison
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen

Próbowa?am, ale czego? mu chyba u mnie brakuje.... Pokazuje mi si? ten znaczek QickTime'a ze znakiem zapytania i nic buuuuuu :cry: :cry:


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#234 2006-03-15 00:36:55

GosiaJ
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen


A tu link do recytacji. Zw?aszcza Szekspir mnie powali?. Enjoy!
http://www.matthew-macfadyen.co.uk/media.html

Dzi?kuj? serdecznie za linki. Och... :-)


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#235 2006-03-15 22:36:19

Alraune
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen


A tu link do recytacji. Zw?aszcza Szekspir mnie powali?. Enjoy!
http://www.matthew-macfadyen.co.uk/media.html

Zas?uchuj? si? od tygodnia... Mnie równie? najbardziej powali? Shakespeare. A typow? reakcj? na cudowny g?os Matthew jest 'mów do mnie jeszcze...'


He's more myself than I am... Whatever our souls are made of, his and mine are the same.

Offline

 

#236 2006-03-15 22:47:04

Trzykrotka
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen

W sonecie 29 jest taki fragment, kiedy komu? dzwoni SMS! Matthew robi chwil? potem taki s?odki przydech, jakby takie szcz??liwe westchnienie albo wr?cz ?miech, co wynika z tre?ci wiersza. Mog? tego s?ucha? bez ko?ca.
G?os u m??czyzny to jest pot??na bro?! Szkoda, ?e oni tak ma?o o tym wiedz?...

Offline

 

#237 2006-03-15 23:01:23

izek
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen

hmmmm :?

u mnie na kompie ten sonet trwa 8 sekund
i teraz nie wiem czy co? posz?o nie tak?, bo nie ma tam miejsca na fragmenty etc sad


gg 5425654

Offline

 

#238 2006-03-15 23:03:42

Alraune
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen

Taak. Zaczyna gorzko, ponuro, troch? smutno, potem "s?ycha?", jak czyta sms... I widz? ten u?miech, ulg? i szcz??cie. Matthew cudownie gra g?osem, idealnie wyczuwa wymow? tego sonetu. Co równie? dowodzi, jak bardzo ponadczasowy jest Shakespeare. Co by o tym ostatnim nie mówi?, dla mnie jest i pozostanie mistrzem.


He's more myself than I am... Whatever our souls are made of, his and mine are the same.

Offline

 

#239 2006-03-15 23:05:29

Alison
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen

Zabij? Was! (Kaziuta, nie bój si? ja tylko tak ?artuje...) Dlaczego Wy macie, a ja nie?! To niesprawiedliwo?? dziejowa :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#240 2006-03-15 23:05:46

Alraune
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen

hmmmm :?

u mnie na kompie ten sonet trwa 8 sekund
i teraz nie wiem czy co? posz?o nie tak?, bo nie ma tam miejsca na fragmenty etc sad

Powinien trwa? minut? i 13 sekund. Spróbuj ?ci?gn?? go jeszcze raz - ja te? na pocz?tku mia?am problemy, ?ci?gn??y mi si? tylko 3/4.


He's more myself than I am... Whatever our souls are made of, his and mine are the same.

Offline

 

#241 2006-03-15 23:06:22

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen

Co równie? dowodzi, jak bardzo ponadczasowy jest Shakespeare. Co by o tym ostatnim nie mówi?, dla mnie jest i pozostanie mistrzem.

Ja wczoraj by?am na Romeo i Julii. Zapomnia?am ju? jakie to dobre jest big_smile
W liecum musieli?my cytowa? Shakespeare w oryginale na pami??. Ja wybra?am sobie wst?p do "As you like it" - to o etapach zycia cz?owieka (uj?? wy??cznie m?sk? jego cz??? big_smile)


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#242 2006-03-15 23:10:12

izek
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen

To niesprawiedliwo?? dziejowa :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:

zgadzam si? Alison
ale có?
trza nam próbowa? dalej

jak to by?o: nie spoczniemy...


gg 5425654

Offline

 

#243 2006-03-15 23:12:50

Trzykrotka
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen

Ja wczoraj by?am na Romeo i Julii. Zapomnia?am ju? jakie to dobre jest

Zazdroszcz? - gdzie graj? Romea i Juli???
Ja uwielbiam Szekspira od Bara?czaka. Pamietam jak si? zach?ysn??am Hamletem Wajdy z Budzisz-Krzy?anowsk?. Romeo i Julia jest te? genialnie przet?umaczone.
W pi?tek id? na Miark? za miark?. Ju? si? nie mog? doczeka?.

Offline

 

#244 2006-03-15 23:15:54

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen

Zazdroszcz? - gdzie graj? Romea i Juli???

Teatr szkolny. Trafi?a mi si? opieka big_smile
M?odzie? jak m?odzie?, ale ja potrafi? si? wy??czy? big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#245 2006-03-15 23:25:18

Alraune
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen


Ja uwielbiam Szekspira od Bara?czaka. Pamietam jak si? zach?ysn??am Hamletem Wajdy z Budzisz-Krzy?anowsk?. Romeo i Julia jest te? genialnie przet?umaczone.

Przek?ady Bara?czaka s? zdecydowanie najlepsze, cho? S?omczy?skiemu te? zdarzy?o si? dobre t?umaczenie - Król Lear. Polecam ksi??k? Bara?czaka 'Ocalone w t?umaczeniu', spora jej cz??? dotyczy t?umaczenia dzie? Shakespeare'a, jest te? m.in. mocno humorystyczne porównanie przek?adów Bara?czaka i dokona? innych polskich t?umaczy.


He's more myself than I am... Whatever our souls are made of, his and mine are the same.

Offline

 

#246 2006-03-15 23:54:21

Trzykrotka
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen

Czyta?am i by?am pod wra?eniem. Tak sobie my?l?, ?e mamy pod wzgl?dem j?zykowym troche lepiej ni? angloj?zyczni wszelkiej ma?ci: taki t?umacz jak panowie S. czy B. i juz wiemy, ?e Szekspir wielkim poet? by?: ?e by? wspaniale liryczny i do rozpuku ?mieszny (pop?aka?am si? na ?nie nocy letniej) i rozumiemy co mia? do powiedzenia bez uczonych komentarzy.

Offline

 

#247 2006-03-15 23:58:10

Trzykrotka
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen

Ale je?eli kto? tak utalentowany jak MM mówi Szekspira, to on jest I TAK zrozumia?y, cho?by by? po turecku...
Jak ja strsznie chcia?abym zobaczy? jak on zagra? Benedicka w Wiele ha?asu o nic!! Kenneth by? rewelacyjny - jego film po prostu genialny.

Offline

 

#248 2006-03-16 19:20:15

GosiaJ
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen

Ale je?eli kto? tak utalentowany jak MM mówi Szekspira, to on jest I TAK zrozumia?y, cho?by by? po turecku...
Jak ja strsznie chcia?abym zobaczy? jak on zagra? Benedicka w Wiele ha?asu o nic!! Kenneth by? rewelacyjny - jego film po prostu genialny.

Acha, albo w "Henryku IV" - czyta?am recenzje, podobno ?wietna rola. Zreszt? on ma same dobre recenzje, czy to filmowe, czy teatralne.


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#249 2006-03-16 21:57:10

Trzykrotka
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen

To prawda, zagl?da?am na jego strone teatraln?. Teraz pewnie ju? to nie jest do zobaczenia. Musimy czeka?, a? przyleci. Ka?emy mu wtedy wyrecytowa? wszystkie sonety, po kolei.

Offline

 

#250 2006-03-16 23:40:58

GosiaJ
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen

To prawda, zagl?da?am na jego strone teatraln?. Teraz pewnie ju? to nie jest do zobaczenia. Musimy czeka?, a? przyleci. Ka?emy mu wtedy wyrecytowa? wszystkie sonety, po kolei.

Kole?anka Aine, wprawiona w porywaniu Clooneya i Colina, odpowiednio si? nim zajmie :-)


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB