Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2008-06-19 14:33:11

Mrs_Vetch
Użytkownik

Wykszta?cona m?oda dama

Umia?a szyde?kowa?, robi? na drutach, gra?, ?piewa?, rysowa?... Jak ja im zazdroszcz?!
Ale - co jeszcze? Czym jeszcze b?yska?a Wykszta?cona M?oda Dama? W czym by?a szkolona?


"It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune, must be in want of a wife." Pride and Prejudice (1813)
http://trus.m-bit.pl/

Offline

 

#2 2008-06-19 15:21:34

Tamara
Użytkownik

Re: Wykszta?cona m?oda dama

Malowanie , taniec , znajomo?? j?zyków ,szycie , czasem rze?ba , jazda konna , gra w karty , frywolitki , hafty ró?nego rodzaju , historia , literatura , historia naturalna czyli to co dzis obejmuje geografi? , biologi? , mineralogi? , religia (na kontynencie , nie wiem jak w Anglii)... wi?cej nie pami?tam tongue Te? im zazdroszcz?...

Offline

 

#3 2008-06-19 15:36:16

Loana
Użytkownik

Re: Wykszta?cona m?oda dama

Literatura tzn co dokladnie?


Jakie? pytanko do mnie? loana@go2.pl
http://joanna-loana.deviantart.com/

Offline

 

#4 2008-06-19 16:31:42

Mrs_Vetch
Użytkownik

Re: Wykszta?cona m?oda dama

Ach, taka literatura, której pan Collins czyta? nie móg? jako duchowny smile Powieeeeeeeee?ci smile


"It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune, must be in want of a wife." Pride and Prejudice (1813)
http://trus.m-bit.pl/

Offline

 

#5 2008-06-19 16:36:28

Dorfi
Użytkownik

Re: Wykszta?cona m?oda dama

No i koniecznie umiej?tno?? konwersacji

Offline

 

#6 2008-06-19 18:15:26

Akaterine
Administrator

Re: Wykszta?cona m?oda dama

Mrs_Vetch napisał:

Ach, taka literatura, której pan Collins czyta? nie móg? jako duchowny smile Powieeeeeeeee?ci smile

No i oczywi?cie poezja, a do tego musia?a dochodzi? umiej?tno?? ?adnego g?o?nego czytania.
Do listy Tamary dorzuc? te? oczywi?cie muzykowanie! Najlepiej pianoforte, cho? modna by?a te? harfa wink


"The more I know of the world, the more am I convinced that I shall never see a man whom I can really love."

Offline

 

#7 2008-06-19 18:26:43

Tamara
Użytkownik

Re: Wykszta?cona m?oda dama

Napisa?am posta ale chyba zapomnia?am go wys?a? , bo go nie widze *zachodzi w g?owe co sie sta?o* . Jeszcze nale?y doda? w niektórych wypadkach nauki ?cis?e i czytanie dzie? naukowych . No i malowanie na porcelanie wink

Offline

 

#8 2008-06-19 18:43:42

Akaterine
Administrator

Re: Wykszta?cona m?oda dama

Pozwol? sobie jeszcze wrzuci? fragment "Targowiska pró?no?ci", którego akcja zaczyna si? w 1810 roku. Jest to fragment listu prze?o?onej pensji do rodziców wychowanki, w którym opisuje, jakie nauki wynios?a:

Co do muzyki, ta?ca, ortografii, oraz wszelakich haftów i robótek niewie?cich Panna Amelia spe?ni?a najgor?tsze pragnienia ?yczliwych jej osób. Geografia natomiast zostawia jeszcze wiele do ?yczenia, ponadto za? pozwalam sobie zaleci? na najbli?sze trzy lata regularne stosowanie (przez cztery godziny dnia ka?dego) deski do prostowania pleców, bez której u?ycia nikt nie zdo?a opanowa? tej wdzi?cznej godno?ci ruchów i postawy, tak nieodzownej ka?dej wykwintnej damie. [big_smile]
Pobo?no?? i zasady moralne panny Sedley osi?gn??y niew?tpliwie poziom godny zak?adu naukowego (...).


W innej powie?ci, ale ju? nie pami?tam w której, by?o co? z kolei o tym, ?e w pewnej drogiej pensji uczono te? takich rzeczy, jak elegancki wysiadanie z powozu wink

Tamara napisał:

Jeszcze nale?y doda? w niektórych wypadkach nauki ?cis?e i czytanie dzie? naukowych . No i malowanie na porcelanie wink

Ale to chyba w sferach wy?szych-wy?szych? Czy niekoniecznie?


"The more I know of the world, the more am I convinced that I shall never see a man whom I can really love."

Offline

 

#9 2008-06-19 19:22:46

Mrs_Vetch
Użytkownik

Re: Wykszta?cona m?oda dama

Akaterine napisał:

Pozwol? sobie jeszcze wrzuci? fragment "Targowiska pró?no?ci", którego akcja zaczyna si? w 1810 roku. Jest to fragment listu prze?o?onej pensji do rodziców wychowanki, w którym opisuje, jakie nauki wynios?a:

Co do muzyki, ta?ca, ortografii, oraz wszelakich haftów i robótek niewie?cich Panna Amelia spe?ni?a najgor?tsze pragnienia ?yczliwych jej osób. Geografia natomiast zostawia jeszcze wiele do ?yczenia, ponadto za? pozwalam sobie zaleci? na najbli?sze trzy lata regularne stosowanie (przez cztery godziny dnia ka?dego) deski do prostowania pleców, bez której u?ycia nikt nie zdo?a opanowa? tej wdzi?cznej godno?ci ruchów i postawy, tak nieodzownej ka?dej wykwintnej damie. [big_smile]
Pobo?no?? i zasady moralne panny Sedley osi?gn??y niew?tpliwie poziom godny zak?adu naukowego (...).

Przypomina mi si? seria zabiegów opisanych w "Marii i Magdalenie", a maj?cych na celu prostowanie pleców panienek. I pier?cionek Madzi z napisem PROSTO. I wydawa?o si?, ?e to zupe?nie inna epoka.


"It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune, must be in want of a wife." Pride and Prejudice (1813)
http://trus.m-bit.pl/

Offline

 

#10 2008-06-19 19:40:24

Tamara
Użytkownik

Re: Wykszta?cona m?oda dama

Jestem ?wie?o po lekturze pami?tników s?awnej pani de Genlis , wprawdzie to epoka wczeniej , bo Francja przed- i rewolucyjna , ale opisuje damy z towarzystwa , paraj?ce sie z upodobaniem chemi? i czytuj?ce traktaty na tematy naukowe , by?a nawet jedna kochaj?ca anatomi? i pono? nie rusza?a nigdy w podró? nie maj?c trupa w bagazu dla ulubionych bada? anatomicznych O_O

To Lilce tatko Kossak obstalowa? ten pier?cionek po serii nieudanych zabiegów w zak?adzie doktora Chlumsky'ego , po których skrzywi?a si? ostatecznie .

Ostatnio edytowany przez Tamara (2008-06-19 19:41:57)

Offline

 

#11 2008-06-19 21:32:46

Dorfi
Użytkownik

Re: Wykszta?cona m?oda dama

Taka deska do prostowania pleców to i mnie by si? przyda?a smile

Offline

 

#12 2008-06-19 22:06:09

Tamara
Użytkownik

Re: Wykszta?cona m?oda dama

Nie tylko Tobie , Dorfi , ale ja w?tpi? w jej skuteczno?? , chocia? kto wie... , ale chodzi? z taka desk? CZTERY GODZINY DZIENNIE? dla mnie to za du?o , trudno , zostan? krzywa i bez wykwintnej godno?ci ruchów i postawy big_smile

Aaaa , no i sztuka pi?knego pisania przecie? czyli kaligrafia big_smile

Ostatnio edytowany przez Tamara (2008-06-19 22:07:39)

Offline

 

#14 2008-06-20 12:17:07

Mrs_Vetch
Użytkownik

Re: Wykszta?cona m?oda dama

Dorfi, do prostych pleców najbardziej przydatny jest dobry stanik a nie jakie? tam deski wink http://biusciaste.prv.pl/


"It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune, must be in want of a wife." Pride and Prejudice (1813)
http://trus.m-bit.pl/

Offline

 

#15 2008-06-20 12:33:20

Tamara
Użytkownik

Re: Wykszta?cona m?oda dama

Nic tak dibrze nie trzyma figury jak dobry gorset wink

Offline

 

#16 2008-06-20 12:48:10

Mrs_Vetch
Użytkownik

Re: Wykszta?cona m?oda dama

No to na pewno smile


"It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune, must be in want of a wife." Pride and Prejudice (1813)
http://trus.m-bit.pl/

Offline

 

#17 2008-06-20 22:49:42

karotka
Użytkownik

Re: Wykszta?cona m?oda dama

Tamara napisał:

...frywolitki...

A co to szczegó?owo rzecz ujmuj?c?smile

Offline

 

#18 2008-06-21 06:56:27

Mrs_Vetch
Użytkownik

Re: Wykszta?cona m?oda dama

Karotko, to s? koronki, bardzo pi?kne, wi?zane za pomoc? czó?enka lub dwóch smile
http://fretkoknit.blox.pl/resource/serwetka1.jpg


"It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune, must be in want of a wife." Pride and Prejudice (1813)
http://trus.m-bit.pl/

Offline

 

#19 2008-06-21 11:12:26

Tamara
Użytkownik

Re: Wykszta?cona m?oda dama

Koronki wywodz?ce sie prawdopodobnie z makramy , znane od mniej wi?cej XVw. , jedne z najprostszych w wykonaniu , w Anglii zwane "koronk? biedaków" , poniewa? w przeciwie?stwie do innych rodzajów koronek nie wymaga?y specjalistycznego warsztatu ani kosztownych materia?ów , mo?na je robi? z ka?dych nici przy pomocy widocznego na zdj?ciu czó?enka na ka?dym miejscu i o ka?dej dobie wink , by?y popularne w?ród dobrze urodzonych dam , bo efektowne a nie tak pracoch?onne i trudne jak koronka klockowa czy wenecka czy inne . Patrz "Pami?tnik Wac?awy" Orzeszkowej .

Offline

 

#20 2008-06-21 12:14:48

Loana
Użytkownik

Re: Wykszta?cona m?oda dama

Mrs_Vetch, wesz?am na Twoja stron? i widz?, ?e sprzedajesz równie? swoje wyroby. Czy jak?? bi?uteri? frywolitkow? b?dziesz w przysz?o?ci sprzedawa??


Jakie? pytanko do mnie? loana@go2.pl
http://joanna-loana.deviantart.com/

Offline

 

#21 2008-06-21 13:11:26

karotka
Użytkownik

Re: Wykszta?cona m?oda dama

Dzi?kuj? Mrs_Vetch i Tamaro, zdj?cie plus wyczerpuj?cy opis znakomicie si? dope?niaj?. Na marginesie my?la?am, ?e jest w nich wi?cej frywolno?ci big_smile, a one s? naprawd? pi?kne. Te? bym chcia?a tak dzierga? skoro to takie proste tongue

Offline

 

#22 2008-06-21 17:35:48

Dorfi
Użytkownik

Re: Wykszta?cona m?oda dama

Mrs_Vetch czemu si? kamuflujesz i zmieni?a? nicka? Musia?am wej?? w Twój profil, ?eby Ci? roszyfrowa? Truscaveczko smile

Offline

 

#23 2008-06-21 18:35:42

Tamara
Użytkownik

Re: Wykszta?cona m?oda dama

Karotko nic prostszego smile , wystarczy naby? "Koronke frywolitkow?" Hany Horakovej wydawnictwa RM jest np. na merlinie ale i w niektórych zwyk?ych ksi?garniach widzia?am.

Ostatnio edytowany przez Tamara (2008-06-21 18:36:00)

Offline

 

#24 2008-06-23 21:58:28

Tamara
Użytkownik

Re: Wykszta?cona m?oda dama

No i jeszcze plecenie fr?dzli (lady Bertram) i tkanie dywaników (pani Jennings) z robótek smile. By?o te? malowanie na jedwabiu .

A taka nauka konwersacji dobra rzecz , przyda?aby si?...

Ostatnio edytowany przez Tamara (2008-06-23 21:59:13)

Offline

 

#25 2008-06-23 22:39:05

karotka
Użytkownik

Re: Wykszta?cona m?oda dama

Tamara napisał:

Karotko nic prostszego smile , wystarczy naby? "Koronke frywolitkow?" Hany Horakovej wydawnictwa RM jest np. na merlinie ale i w niektórych zwyk?ych ksi?garniach widzia?am.

Jakie to forum jest dokszta?caj?ce smile, sprawdzi?am cen?-no prosz? tylko 18,5 z?-prawdziwa okazja, poza tym wszystkie ksi?zki Lucy Maud Montgomery 20% taniej.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB