Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#76 2006-05-04 10:28:32

monika_29_09
Użytkownik

Re: ?mieszno?ci w D&U 2005

Ale co? mu nie wysz?o lol

Podobnie w czasie niespodziewanego spotkania Darcy`ego u lady Catherine.
Pan Collins wychodzi przed Elizabeth i p?aszczy si? przed p. Darcy. Ten cudnie na niego patrzy, jak na powietrze - po czym odpowiada jedynie na pytanie Elizabeth (swoj? drog? dziwne "Co pan tutaj robi?", ale o tym by?a ju? mowa).

m.


czy istnieje pi?kniejszy u?miech? smile
http://foto.onet.pl/upload/43/98/_592621_n.jpg

Offline

 

#77 2006-05-04 10:32:40

ewelinka
Użytkownik

Re: ?mieszno?ci w D&U 2005

Oj tak pan Collins to zawsze mia? pecha, chocia? trudno si? dziwi? za bardzo chcia? si? wszystkim przypodoba? a najbardziej swojej patronce lol

Offline

 

#78 2006-05-04 12:44:55

Jeanne
Użytkownik

Re: ?mieszno?ci w D&U 2005

Jak mówisz Moniko, mnie te? ta odezwa Lizzy zdziwi?a....bez powitania, uk?onu, a ona wyskakuje: Co pan tu robi?! lol


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#79 2006-05-04 21:51:40

Trzykrotka
Użytkownik

Re: ?mieszno?ci w D&U 2005

Jak mówisz Moniko, mnie te? ta odezwa Lizzy zdziwi?a....bez powitania, uk?onu, a ona wyskakuje: Co pan tu robi?!Dok?adnie! Móg? jej si? tym samym odwdzi?czy? w Pemberley - zamiast j? ?ciga? po tarasach uczyni? gest archanio?a i zapyta? co PANI tu robi? A? si? prosi?o.

Offline

 

#80 2006-05-04 22:53:38

Jeanne
Użytkownik

Re: ?mieszno?ci w D&U 2005

Uznajmy, ?e uk?onik by?, tylko troch? pó?niej. Obejrza?am jeszcze raz i zaliczam..... wink


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#81 2006-05-05 00:14:33

ewelinka
Użytkownik

Re: ?mieszno?ci w D&U 2005

Jak mówisz Moniko, mnie te? ta odezwa Lizzy zdziwi?a....bez powitania, uk?onu, a ona wyskakuje: Co pan tu robi?!Dok?adnie! Móg? jej si? tym samym odwdzi?czy? w Pemberley - zamiast j? ?ciga? po tarasach uczyni? gest archanio?a i zapyta? co PANI tu robi? A? si? prosi?o.

To fakt móg? si? odwdzi?czy? tym samym,ale to by? ju? zmieniony Darcy no i chcia? jej si? pokaza? z jak najlepszej strony chocia? tego w filmie nie pokazali nale?ycie.A poza tym mi?o?? czyni cuda nieprawda??

Offline

 

#82 2006-05-05 09:19:28

Jeanne
Użytkownik

Re: ?mieszno?ci w D&U 2005

Ale nie móg? tak w Derby zrobi?. Có? by?by z niego za zakochany?


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#83 2006-05-05 09:21:13

Trzykrotka
Użytkownik

Re: ?mieszno?ci w D&U 2005

Oj prawda?, prawda? big_smile Poza tym - czy gro?nego Darcy'ego kocha?yby?my tak bardzo jak tego - mi?kkiego w r?kach Lizzy jak mas?o majowe?

Offline

 

#84 2006-05-05 09:37:54

Jeanne
Użytkownik

Re: ?mieszno?ci w D&U 2005

To ju? nie to samo.....w?adczy i cyniczny Darcy ma to CO?. :twisted:


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#85 2006-05-05 09:52:13

Trzykrotka
Użytkownik

Re: ?mieszno?ci w D&U 2005

Jeanne, to jest w?a?nie w Darcym naj-najlepsze: ?e jest w?adczy i cyniczny i w ogóle pan i w?adca ca?? g?b?, ale kiedy spotyka Pani? W?a?ciw?, to prosi j? z pokor?, czy POZWOLI przedstawi? sobie jego siostr? oraz pyta nie?mia?o, czy podoba?a jej si? jego siedziba. Której kobiecie nie zmi?k?oby serce i kolana? wink

Offline

 

#86 2006-05-05 09:56:41

monika_29_09
Użytkownik

Re: ?mieszno?ci w D&U 2005

Ale nie móg? tak w Derby zrobi?. Có? by?by z niego za zakochany?

no w?a?nie smile
W ksi??ce by?o to wyjasnione dok?adniej: chcia? pokaza? Lizzy, ?e pomimo odrzucenia, potrafi si? wznie??"ponad to" i zaprezentowa? si? z najlepszej strony.
Scena przybycia Lizzy z wujostwem na obiad i u?miechni?ty Darcy, to jedna z moich ulubionych. W oczach Darcy`ego wida? nadziej? i wieeelkie uczucie. A siostra ju? wie, ?e jej brat "wpad? po uszy" smile

Ech, chyba sobie to znowu obejrz?, ?wiat b?dzie pi?kniejszy...

m.


czy istnieje pi?kniejszy u?miech? smile
http://foto.onet.pl/upload/43/98/_592621_n.jpg

Offline

 

#87 2006-05-05 13:18:49

ewelinka
Użytkownik

Re: ?mieszno?ci w D&U 2005

I w ten oto sposób podbi? serce Lizzy wink

Offline

 

#88 2006-05-05 14:34:24

izek
Użytkownik

Re: ?mieszno?ci w D&U 2005


Scena przybycia Lizzy z wujostwem na obiad i u?miechni?ty Darcy, to jedna z moich ulubionych. W oczach Darcy`ego wida? nadziej? i wieeelkie uczucie. A siostra ju? wie, ?e jej brat "wpad? po uszy" smile

chyba wtedy to ju? wszyscy wiedz? wink


gg 5425654

Offline

 

#89 2006-05-05 14:52:06

Jeanne
Użytkownik

Re: ?mieszno?ci w D&U 2005

Chyba raczej na pewno izku. big_smile


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#90 2006-05-05 21:31:42

ewelinka
Użytkownik

Re: ?mieszno?ci w D&U 2005

I czy to nie jest pi?kne?? smile

Offline

 

#91 2006-05-05 22:28:21

Jeanne
Użytkownik

Re: ?mieszno?ci w D&U 2005

Jak mo?esz pyta? ewelinko? big_smile To jest oczywiste. wink


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#92 2006-05-06 12:58:37

Jeanne
Użytkownik

Re: ?mieszno?ci w D&U 2005

Mnie si? podoba?o jak przyszli do gospody, Lizzy wzie?a list i posz?a czyta?. A Darcy tak chodzi po pokoju, uosobienie rozpaczy, t?sknoty, nadziei........pi?kny moment.


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#93 2006-05-08 11:45:01

Trzykrotka
Użytkownik

Re: ?mieszno?ci w D&U 2005

A propos sceny z listem: która? z nas uj??a j? trafnie: zachowuj? si? jak na porodówce. lol

Offline

 

#94 2006-05-08 13:36:24

izek
Użytkownik

Re: ?mieszno?ci w D&U 2005

A propos sceny z listem: która? z nas uj??a j? trafnie: zachowuj? si? jak na porodówce. lol

lol lol lol


gg 5425654

Offline

 

#95 2006-05-10 20:01:49

Bonduelle
Użytkownik

Re: ?mieszno?ci w D&U 2005

Darcy co chwila siadaj?cy na ?awie i wstaj?cy za drugim raze, wygl?da jakby mu si? jako? ?le usiad?o i prawie zlecia? z mebelka xD

W tej scenie wygl?da? jak bezradna, zakochana gapa :mrgreen:

Offline

 

#96 2006-05-10 20:05:25

Trzykrotka
Użytkownik

Re: ?mieszno?ci w D&U 2005

W tej scenie wygl?da? jak bezradna, zakochana gapa?adnie to uj??a?, Bonduelle! Siada? tak prawie jak swego czasu Hugh Grant na tamborku wy?uskiwanym potem spod siedzenia. Tylko w tamborku pana Darcy tkwi?a ig?a. Ta scena by?a i ?mieszna i wzruszj?ca, cho? w?a?ciwie powinna byc bardziej dramatyczna. Wszak Lizzy dowiaduje si? o czym?, co mo?e z?ama? ca?e jej ?ycie.

Offline

 

#97 2006-05-10 20:20:07

Bonduelle
Użytkownik

Re: ?mieszno?ci w D&U 2005

W ogóle podoba mi si? to, ?e w DiU AD 2005 pokazuj?, jak Darcy z czasem coraz mniej przejmuje si? tym, co inni o nim my?l?, dlatego przy Lizzy nawet nie stara si? ukry?, co do niej czuje wink

Offline

 

#98 2006-05-12 00:07:04

ewelinka
Użytkownik

Re: ?mieszno?ci w D&U 2005

Szczera prawda wink

Offline

 

#99 2006-05-12 13:11:25

Agn
Użytkownik

Re: ?mieszno?ci w D&U 2005

Mam dziwne poczucie humoru, wi?c...
Dla mnie ?mieszna by?a scena, w której Lizzy i Darcy spotykaj? si? w Pemberley. Ale scena ?mieszy?a raczej, hmmm, nie, nie b?d? brutalna, nie nazw? tego zwyk?? g?upot? tongue
Zabawne by?o te?, ?e pan Gardiner nazwa? Lizzy snobk?. Dosy? ciekawe big_smile
Dorzuc? jeszcze Lizzy biegaj?c? i rozpaczaj?c? nad listem od Jane (o ucieczce Lydii) doprowadzi?a mnie do ?miechu. To by?o dla mnie takie nietrafione po??czenie czego? dawnego ze wspó?czesno?ci?.
Aha, jeszcze Lydia podmieniaj?ca kielichy oraz pan Collins w zachwytach nad ziemniakami.


I'm teething on the answers you're saving
How are you going to make me understand
I'm dreaming while you're stealing babies
How are you going to help me sleep again

Offline

 

#100 2006-05-12 16:18:41

Jeanne
Użytkownik

Re: ?mieszno?ci w D&U 2005

Och, masz racj? Agn...te kieliszki to paranoja jaka?. big_smile Ale ziemniaczki spoko. 8)


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB