Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#126 2006-03-20 22:47:03

izek
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary

Oczywi?cie podpisuj? si? pod Faramirem i Eowyn, Darcym i Elizabeth. Dopisuj? zamiast Heatklifa Hana Solo i Lej? - zdecydowanie nale?? do zwolenniczek zako?cze? "...i ?yli d?ugo i szcz??liwie..."

te? lubi? happy endy, ale je?li chodzi o napi?cie to nie widzia?am tego mi?dzy Faramirem i Eowyn. Co do reszty podpisuj? si? obiema r?kami. I oczywi?cie Scarlett i Rett, gdzie te? iskrzy?o a iskrzy?o


gg 5425654

Offline

 

#127 2006-03-20 23:03:21

Trzykrotka
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary

nie widzia?am tego mi?dzy Faramirem i Eowyn

Oni mieli jakby ma?o oddechu na pokazanie tego napi?cia. Ja z LOTR bardzo lubi? (filmowy) trójk?t Arwena-Aragorn-Eowina, z naciskiem na Aragorn-Eowina, jako wielbicielka wszelkiego mi?osnego nieszcz??cia (byle nie w realnym ?yciu). Scen? z domów uzdrowie? obejrza?am chyba z 50 razy - jest wr?cz magiczna, z piosenk? Arweny w tle.

Offline

 

#128 2006-03-20 23:10:50

Ania
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary

A bo Faramir i Eowyn to ca?kiem inna para kaloszy (a mo?e lepiej rzec trzewików). Tam nie chodzilo o iskry, ale ?eby cz?owiek wreszcie przesta? czytaj?c LOTRa wyrzeka? na niesprawiedliwo?? losu. Nie krwawi Ci serce, jak Denethor wysy?a Faramira na ?mier? do Osgiliath, a Aragorn wylewa "polewk?" Eowiny? Pomy?l ile straci?aby ksi??ka, gdyby nie ten w?tek i ile zyska? film, po tym jak w rozszerzonej wersji znalazly sie sceny, w których tych dwoje wreszcie sie spotyka - najpierw ranni po bitwie, a potem w opustosza?ym Minas Tirith (efekt motyla murowany :oops: )

Offline

 

#129 2006-03-20 23:16:09

Ania
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary

Scen? z domów uzdrowie? obejrza?am chyba z 50 razy - jest wr?cz magiczna, z piosenk? Arweny w tle.

No w?a?nie Trzykrotko, o tym pisa?am. Ciarki mnie przechodz? na sam? my?l - nie musz? ogl?da? po raz kolejny (te? pewnikiem z 50-ty)

Offline

 

#130 2006-03-20 23:41:02

GosiaJ
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary


No prosz?, jak fajnie! big_smile Mówisz, ?e jest uroczy, a czy tak samo dobrze wygl?da? wink

Dobrze, bardzo dobrze - o ile pami?tam, bo to ju? par? lat :-) Ma pi?kne oczy, a poza tym - jak si? odezwie tym swoim g?osem, jeszcze po rosyjsku, to prawd? mówi?c móg?by wygl?da? pi?? razy gorzej, a i tak by robi? wra?enie :-)


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#131 2006-03-20 23:46:51

GosiaJ
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary

Przyj??o sie krzywi? nos na Sienkiewicza, ale on by? naprawd? niezwyk?ym pisarzem. (...) P.S. Te? wyci?gam moje OiM z pó?ki.

Mnie te? urzeka ta jego ?atwo?? pisania... S?owa p?yn?, czas p?ynie, cz?owiek czyta, po raz kolejny zachwycony t? sam? histori?. Rozmowa Wi?niowieckiego i Skrzetuskiego, mi?osne wyznania Bohuna, ?mier? Podbipi?ty...
Chyba przestan? czyta? ten w?tek, bo inaczej moje "OiM" tez na pó?ce d?ugo w spokoju nie wytrzyma - w mam jeszcze kilka ksi??ek "w trakcie czytania" :-)


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#132 2006-03-20 23:50:58

GosiaJ
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary


Ja tak nie twierdz?! I nie rozumiem jak mo?na "m?czy?" Trylogi?... (a spotka?am takich).
Faktycznie - jest to mój chyba ulubiony fragment i powie?ci i ekranizacji. Scena z Domagarowem zapad?a mi w pami?? najbardziej ze wszystkich - by? ?wietny big_smile

Nie podejrzewam Ci? o to - w ko?cu my tutaj si? znamy na dobrej literaturze :-)
I jeszcze ta scena w ekranizacji, kiedy po rozmowie, coraz bardziej opanowany wsciek?o?ci?, a potem rozpacz?, wypada na zewn?trz, krzycz?c: Zabi?em j?!
Pi?kne...


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#133 2006-03-20 23:53:38

Trzykrotka
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary

Nie krwawi Ci serce, jak Denethor wysy?a Faramira na ?mier? do Osgiliath, a Aragorn wylewa "polewk?" Eowiny? Pomy?l ile straci?aby ksi??ka, gdyby nie ten w?tek

Oj tak, Aniu, tak! LOTR nale?y ogl?da? wy??cznie w wersji rozszerzonej! Podziwiam rozmach realizacji, dekoracje, efekty, obl??enie Minas Tirith, olifanty, armie ludzi i orków, ale kocham najbardziej sceny kameralne, prywatne. Odjazd Faramira na pewn? ?mier? (piosenka Pippina!), domy uzdrowien i rozmowa Eowiny z Faramirem (gwia?dzisty p?aszcz Eowiny), wizja Arweny (syn w ramionach Aragorna, znów z przecudn? muzyk? w tle), rozmowa Pippina i Gandalfa o ?mierci - bia?ej przystani, z której odp?yniemy...
Polewka Eowiny i mina Aragorna kiedy jej próbuje! Ja my?l?, ?e nie móg? jej okaza? wi?kszej atencji, ni? prze?ykaj?c t? jedn? ?y?k? zupy i chwal?c j? na dodatek. Kocha? j?, na pewno ja kocha? - tylko nie tak, jak ona chcia?a by? kochana przez niego.

Offline

 

#134 2006-03-20 23:57:36

GosiaJ
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary


te? lubi? happy endy, ale je?li chodzi o napi?cie to nie widzia?am tego mi?dzy Faramirem i Eowyn. Co do reszty podpisuj? si? obiema r?kami. I oczywi?cie Scarlett i Rett, gdzie te? iskrzy?o a iskrzy?o

Bo tam rzeczywi?cie nie ma tego napi?cia, ze strony Faramira jest coraz wi?ksza, gor?tsza mi?o??, pomieszana ze smutkiem, ze strony Eowyn - najpierw oboj?tno??, potem sympatia... Tutaj uczucia nie wybuchaj?, rodz? si? powoli, opisywane tylko w kilkudziesi?ciu zdaniach - za to bardzo pi?knych. To wszystko rozgrywa si? w obliczu "ko?ca ?wiata". W?tek nosi tytu?: ulubione pary, ja t? akurat bardzo lubi? :-) Bo uwielbiam i ceni? Faramira, który jest wspania?ym, szlachetnym, m?drym i dobrym, niedocenianym m?odszym synem. I ciesz? si?, kiedy wreszcie jest szcz??liwy.


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#135 2006-03-21 06:02:23

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary

U Tolkiena w ogole nie ma wiekszej nami?tno?ci. No mo?e jedynie Beren i Luthien. Ale namietno?? opisana tak sobie.
Natomiast u Yeskova!!!


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#136 2006-03-21 16:28:44

GosiaJ
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary

U Tolkiena w ogole nie ma wiekszej nami?tno?ci. No mo?e jedynie Beren i Luthien. Ale namietno?? opisana tak sobie.
Natomiast u Yeskova!!!

Hmmm... Czy mówisz o "Ostatnim W?adcy Pier?cienia"? Czy przypadkiem nie tego e-booka mia?a? mi podes?a?? ;-)


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#137 2006-03-21 16:31:39

milosz
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary

Silmarilion. Beren i Luthien. Cz?owiek i nie?mirtelny elf.


[img]http://img113.imageshack.us/img113/9518/windelwinnie21df3bg.gif[/img]

Offline

 

#138 2006-03-21 17:49:01

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary

Hmmm... Czy mówisz o "Ostatnim W?adcy Pier?cienia"? Czy przypadkiem nie tego e-booka mia?a? mi podes?a?? ;-)

A nie przeslalam? To juz przesylam big_smile
Trza sie bylo upomniec!!! big_smile

P.S. Rzuc mi adresem, bo nie wiem gdzie go mam big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#139 2006-03-21 19:57:56

GosiaJ
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary


A nie przeslalam? To juz przesylam big_smile
Trza sie bylo upomniec!!! big_smile
P.S. Rzuc mi adresem, bo nie wiem gdzie go mam big_smile

W?a?nie si? upominam :-) gogaga@gazeta.pl


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#140 2006-03-21 23:17:17

Ania
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary

Please Aine, nie zaczynaj z Yeskowem. Mo?e i Tolkien nie pora?a ogniem mi?o?ci, ba my?l?, ze w ogóle nie mia? w zamiarze skupia? si? zbyt d?ugo na ?adnym w?tku mi?osnym, ale czy te jego niedomówienia nie s? urocze?Czy (jak wida? zreszt? na forum) te w?tki nie bior? nas tak, jakby?my mia?y kawa na ?aw? z pe?ni? fajerwerków? Oczywi?cie, ?e Jackson nadmucha? to, co Tolkien zaledwie zasygnalizowa?, ale to jest pi?kne nawet bez iskrzenia.

Offline

 

#141 2006-03-21 23:23:32

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary

Aniu pi?kne, ale bezp?ciowe.
Ja naprawd? jestem pod olbrzymim wra?eniem Yeskova i jego narracji. Na bazie tolkienowskiej stworzy? co? nowego, moim zdaniem prawdziwszego psychologicznie i bardziej ludzkiego.
Uwielbiam Tolkiena, w ko?cu jest Mistrzem, ale pisz?c o Mistrzu, mo?na wspomnie? o wspania?ych uczniach, czy? nie?


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#142 2006-03-21 23:27:29

Ania
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary

I jeszcze ta sprawa w troche innym ?wietle. Po ostatniej nocce z powtórk? filmowego LOTRa , wzi??am si? za ksi??k? od strony w?tku Faramira i Eowiny. Oczywi?cie zacz??am od spotkania z Frodem w Dwóch wie?ach i zdecydowanie wol? Faramira w wersji pisanej - to zupe?nie inny cz?owiek - bardziej w?adczy, pewny siebie i nawet chyba bardziej m?ski ni? Wenham, a raczej Faramir, którego gra (uwaga dla wielbicielek zaspanych oczu Dawida...)

Offline

 

#143 2006-03-21 23:43:08

Ania
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary

Aniu pi?kne, ale bezp?ciowe.

Pewnie masz racj?, ale ja zupe?nie inaczej odbieram t? "bezp?ciowo??". Lubi? jak iskrzy: kocham Kmicica wybiegajacego z komnaty Ole?ki, wykrzykuj?cego, ze tu nie tylko czerwona wst??ka ale i sam diabe? nie pomo?e, uwielbiam determinacje Darcyego "Tak mnie szacujesz?" i tysi?c jeszcze innych tego typu przk?adów, ale takie dziwne ciep?o wokó? serca czuj? na sam? my?l o Faramirze i Eowyn - moze dlatego, ze tak wiele trzeba tu sobie do?piewa?, a mnie podoba si? ta melodia wink

Offline

 

#144 2006-03-22 00:20:03

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary

ale takie dziwne ciep?o wokó? serca czuj? na sam? my?l o Faramirze i Eowyn - moze dlatego, ze tak wiele trzeba tu sobie do?piewa?, a mnie podoba si? ta melodia wink

i chyba tym zdaniem mo?emy ten temat zako?czy? big_smile
Jest tak ?adne, ?e nawet komentarz by je popsu? big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#145 2006-03-22 20:31:41

GosiaJ
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary

I jeszcze ta sprawa w troche innym ?wietle. Po ostatniej nocce z powtórk? filmowego LOTRa , wzi??am si? za ksi??k? od strony w?tku Faramira i Eowiny. Oczywi?cie zacz??am od spotkania z Frodem w Dwóch wie?ach i zdecydowanie wol? Faramira w wersji pisanej - to zupe?nie inny cz?owiek - bardziej w?adczy, pewny siebie i nawet chyba bardziej m?ski ni? Wenham, a raczej Faramir, którego gra (uwaga dla wielbicielek zaspanych oczu Dawida...)

Musz? tutaj broni? honoru Wenhama, który moim zdaniem jest wspania?ym Faramirem - m?drym, odpowiedzialnym, kochanym przez podw?adnych, w?a?nie pewnym siebie.
Przede wszystkim znowu musze tutaj potwierdzi?, ?e kocham Tolkiena za t? wspania?? galeri? m?skich postaci, która stworzy? - bo z kobiecymi ju? mu sz?o gorzej, co? jak Sienkiewiczowi :-) Ale co do m??czyzn - po prostu nie wiadomo, kogo wybra?: Aragorn, Eomer, Boromir, Faramir, Gandalf, Elrond...


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#146 2006-03-22 21:29:58

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary

Ale co do m??czyzn - po prostu nie wiadomo, kogo wybra?: Aragorn, Eomer, Boromir, Faramir, Gandalf, Elrond...

Ja tam specjalnie problemów nie mia?am. Ju? podczas czytania polubi?am Kuniarza, Faramira i Tarczowego. Dopiero film sprawi?, ?e zwróci?am tak naprawd? uwag? na Mieczowego i ukowego, ale moje pocz?tkowe typy tak mi przypad?y do gustu wygl?dem aktorów, ?e och jej big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#147 2006-03-22 21:41:30

GosiaJ
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary


Ja tam specjalnie problemów nie mia?am. Ju? podczas czytania polubi?am Kuniarza, Faramira i Tarczowego. Dopiero film sprawi?, ?e zwróci?am tak naprawd? uwag? na Mieczowego i ukowego, ale moje pocz?tkowe typy tak mi przypad?y do gustu wygl?dem aktorów, ?e och jej big_smile

Hmmm, chyba si? zgubi?am :-)


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#148 2006-03-22 21:53:35

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary


Ja tam specjalnie problemów nie mia?am. Ju? podczas czytania polubi?am Kuniarza, Faramira i Tarczowego. Dopiero film sprawi?, ?e zwróci?am tak naprawd? uwag? na Mieczowego i ukowego, ale moje pocz?tkowe typy tak mi przypad?y do gustu wygl?dem aktorów, ?e och jej big_smile

Hmmm, chyba si? zgubi?am :-)

He he bo to szyfr by?.
Na LOTRA posz?am z przyjació?k?, która Tolkiena ni w z?b nie zna?a. Film nas obie zafascynowa? przeogromnie (ja mo?e nawet bardziej... big_smile), ale nie mog?a pocz?tkowo zapami?ta? imion. Wi?c zgodnie ze swoim zwyczajem - je sobie stworzy?a. I tak:
Tarczowy - Boromir (nosi? na plecach okr?g?? tarcz?)
Mieczowy - Aragorn (ten miecz mu sie mocno majta? i by? widoczny)
Ukowy - Lovelas (chyba nie trzeba t?umaczy? dlaczego)
Kuniarz - Eomer (ew. K?ik-Spikli)
Czarodziej - Gandalf
Maluszki - hobbici


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#149 2006-03-23 00:06:40

GosiaJ
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary

Tarczowy - Boromir (nosi? na plecach okr?g?? tarcz?)
Mieczowy - Aragorn (ten miecz mu sie mocno majta? i by? widoczny)
Ukowy - Lovelas (chyba nie trzeba t?umaczy? dlaczego)
Kuniarz - Eomer (ew. K?ik-Spikli)
Czarodziej - Gandalf
Maluszki - hobbici

Hmmm, no to z Tarczowym i Mieczowym mia?am najwi?ksze problemy :-)
Ale co do doboru aktorów to si? zgadzam - "W?adca Pier?cieni" ma jedn? z najlepszych obsad w historii filmu moim zdaniem.


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#150 2006-03-23 09:59:10

Ania
Użytkownik

Re: Wasze ulubione pary


Tarczowy - Boromir (nosi? na plecach okr?g?? tarcz?)
Mieczowy - Aragorn (ten miecz mu sie mocno majta? i by? widoczny)
Ukowy - Lovelas (chyba nie trzeba t?umaczy? dlaczego)
Kuniarz - Eomer (ew. K?ik-Spikli)
Czarodziej - Gandalf
Maluszki - hobbici

?wietna ta nomenklatura. "K?ik- Spikli" jest the Best.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB