Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#26 2006-02-04 22:09:25

Diana
Użytkownik

Re: Filmy historyczne i kostiumowe

Aine, to poprawiaj mnie, gdy napisz? co? bez sensu odno?nie historii. Cho? zazwyczaj staram si? sprawdza? to, o czym pisz?.
A ciekawe jest to, ?e jak czasem obejrz? jaki? film oparty na faktach albo dotycz?cy prawdziwych osób - i on mi si? spodoba, to cz?sto staram si? potem zg??bi? ten temat. Tak np. by?o z animowanym filmem "Anastazja"; cho? to by?a bajka, przez pewien czas interesowa?am si? histori? carskiej rodziny i jej tragicznym losem.


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

#27 2006-02-04 22:14:54

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Filmy historyczne i kostiumowe

Diano hm... jako? tak zabrzmia?oby to jakbym si? wym?drza?a. Nieee.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#28 2006-02-04 22:27:29

Diana
Użytkownik

Re: Filmy historyczne i kostiumowe

Ale? nie to mia?am na my?li, Aine. Ty (i inne forumowiczki) mo?esz natomiast "dokszta?ca?" mnie w miar? potrzeb. big_smile


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

#29 2006-02-04 22:29:16

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Filmy historyczne i kostiumowe

Ja wiem, ?e nie to mia?a? na my?li. Ale w chwili obecnej jestem przewra?liwiona :evil:
Jakby co - pogadamy wówczas prywatnie ok?


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#30 2006-02-04 22:33:18

Diana
Użytkownik

Re: Filmy historyczne i kostiumowe

No problem! big_smile big_smile big_smile


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

#31 2006-02-05 14:36:58

Mrs_Darcy
Użytkownik

Re: Filmy historyczne i kostiumowe


Ja tak na szybko wymieni? Króla Artura - uwielbiam legendy arturia?skie.

O tak. smile A z pewno?ci? widzieli?cie "Rycerza króla Artura" (S. Connery, J. Ormond, R. Gere) i moim skromnym zdaniem twierdz?, i? by? zdecydowanie lepszy ni? ostatni kinowy film, z Keri? w jednej z ról. Nie za?apa?am tam tego specyficznego klimatu, jaki by?, a mo?e raczej jaki stworzy?a sobie moja wyobra?nia, przez wiele lat ogl?dania i s?uchania opowiesci o Rycerzach Okr?g?ego Sto?u...


Cho? sercem rz?dz? nierzadko
z?oto i drogie kamienie,
lecz s?ówko uprzejme i g?adkie
w wi?kszej jest mocy i cenie.
-------------------------------------
Z bajki przyby?am, w bajce ?yj? i do bajki odejd?...
Damnat quod non intelligunt..

Offline

 

#32 2006-02-05 15:17:30

Georginia
Użytkownik

Re: Filmy historyczne i kostiumowe

Krol Artur zdecydowanie mnie zdegustowa?...mia?am wra?enie ,?e kto? na si?e stara mi si? wepchn?? prawd? historyczna...a wiecie jaki mam do tego stosunek.Co za? si? tyczy prawdziwo?ci b?d? nie Artura to najwa?niejsze jest to,?e "mit nie jest ani ewidentnym k?amstwem ani potwierdzeniem prawdy":-)

Offline

 

#33 2006-02-05 19:22:16

Kazik
(Admin)

Re: Filmy historyczne i kostiumowe

"mit nie jest ani ewidentnym k?amstwem ani potwierdzeniem prawdy":-)

Mo?esz poda? autora? Umieszcz? na stronie z aforyzmami. smile


"Barbarzy?cami nazywamy tych, których zwyczaje ró?ni? si? od naszych" (Benjamin Franklin)

Offline

 

#34 2006-02-05 20:14:34

Georginia
Użytkownik

Re: Filmy historyczne i kostiumowe

Zdanie to pochodzi z ksi??ki Poetyka mitu autor to Eleazar Mieletinski

Offline

 

#35 2006-02-05 21:39:02

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Filmy historyczne i kostiumowe

O tak. smile A z pewno?ci? widzieli?cie "Rycerza króla Artura" (S. Connery, J. Ormond, R. Gere) i moim skromnym zdaniem twierdz?, i? by? zdecydowanie lepszy ni? ostatni kinowy film, z Keri? w jednej z ról. Nie za?apa?am tam tego specyficznego klimatu, jaki by?, a mo?e raczej jaki stworzy?a sobie moja wyobra?nia, przez wiele lat ogl?dania i s?uchania opowiesci o Rycerzach Okr?g?ego Sto?u...

W pierwszej chwili odczu?am podobnie. Potem, gdy zorientowa?am si?, ?e fim tak naprawd? nie opowiada o s?ynnym ?wi?tym Graalu, ale bazuje na jednej z teorii historycznych - stwierdzi?am ?e film jest rewelacyjny. Niema?e znaczenie ma tutaj fakt, ?e ogl?da?am pe?n?, re?ysersk? wersj?, d?u?sza i posiadaj?c? alternatywne zako?czenie (dopiero potem zdecydowano sie na hollywoodzki happy end).
Dla mnie film jest du?o lepszy ni? którakolwiek inna wersja. Nawet ta z Seanem.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#36 2006-02-07 09:36:12

Gitka
Użytkownik

Re: Filmy historyczne i kostiumowe

A zmieniaj?c temat, czy s?ysza?y?cie, ?e pono? ma powsta? nowa ekranizacja "Przemin??o z wiatrem" . Russell Crowe chce aby mu towarzyszy?a Nicole Kidman. Nie wiem czy to prawda (kole?anka przeczyta?a w jakim? kolorowym pi?mie). Jako? co do Nicole Kidman nie mog? si? przekona? ale Russella uwielbiam.

Offline

 

#37 2006-02-07 09:41:27

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Filmy historyczne i kostiumowe

Ja mam na odwrót. Nicole lubnie, ale nie wyobra?am sobie Crowe jaku Retta.
Brrr!!!
POdejrzewam ze nic nigdy nie pobije filmu wszechczesów


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#38 2006-02-07 10:01:08

Gitka
Użytkownik

Re: Filmy historyczne i kostiumowe

Nicole mo?na sobie wyobra?i? w roli Scarlett OHara, gra?a w filmie Wzgórze nadziei (te same czasy) i w?a?nie dlatego nie widz? jej w tej roli.
Nie podoba?a mi si? w Wzgórzach nadziei, by?a tak sztywna i zimna, no có? tak juz bywa...

Offline

 

#39 2006-02-07 10:03:22

Alison
Użytkownik

Re: Filmy historyczne i kostiumowe

A ja my?l?, ?e to ca?kiem niez?y koktajl móg?by z tego wyj?? i jakie? przemin??o ze ?wie?ym wiatrem. S?odko-gorzki brutal i s?odka blondynka, jest tak samo laleczkowata ale i sprytniusia jak Vivien. Aaaaale... i tak juz nigdy nie urodzi si? facet z takim u?miechem i zabójczym do?eczkiem jak Clark. :cry:


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#40 2006-02-07 10:03:44

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Filmy historyczne i kostiumowe

Ja j? widzia?am ciskaj?c? gromami z oczu.
Podejrzewam ?e i tak wszystko b?dzie zale?a?o od re?ysera. Jak poprowadzi dan? posta?.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#41 2006-02-07 10:05:21

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Filmy historyczne i kostiumowe

Aaaaale... i tak juz nigdy nie urodzi si? facet z takim u?miechem i zabójczym do?eczkiem jak Clark. :cry:

Oj nie!!! :cry: :cry:


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#42 2006-02-07 10:06:01

Alison
Użytkownik

Re: Filmy historyczne i kostiumowe

Ja te? mysl?, ?e Nicol ma wielki potencja?, oby go tylko nikt nie zmarnowa?. We "Wzgórzu" ona chyba mia?a by? taka sztywnawa jako przeciwwaga dla roli Renee.


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#43 2006-02-07 10:42:53

Diana
Użytkownik

Re: Filmy historyczne i kostiumowe

No tak, ju? próbowali niejedni nakr?ci? now? wersj?! Sama nie wiem- niby R. Crowe jest dobrym aktorem, ale czy uda?oby si? mu zagra? tak? finezyjn? rol?, to nie wiem? I jako? mi postur? nie pasuje, ale od czegó? ?wiczenia fizyczne? Nicole jest bardzo zdolna i jako? nie mam co do niej obaw (je?li to ona ma zagra?). smile


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

#44 2006-02-07 14:36:17

Gitka
Użytkownik

Re: Filmy historyczne i kostiumowe

Ktos chyba pisa?a? o Merlinie, ?e lubi? ten miniserial. W takim razie dobra wiadomo?? powstaje ci?g dalszy


"Merlin's Apprentice", taki tytu? nosi kontynuacja popularnego serialu z 1998 roku zatytu?owanego "Merlin". Film powstaje w studiu RHI Entertainment a jego re?yserem jest David Wu. W rolach g?ównych ponownie wyst?pi? Sam Neill i Miranda Richardson.

Wielki czarodziej Merlin (Sam Neill) powraca do zniszczonego przez wojn? Camelotu. Wszystkie nieszcz??cia jakie nawiedzi?y królestwo zapocz?tkowa?a kradzie? ?wi?tego Graala, który by? najwi?kszym darem i ochron? dla Camelotu. Z pomoc? m?odego z?odziejaszka Jacka (John Henry Reardon), Merlin usi?uje odnale?? cudowny kielich. W tym celu przekazuje niesfornemu m?odzie?cowi tajniki magii. Obaj b?d? musieli stawi? czo?o ogromnemu niebezpiecze?stwu, by przywróci? Camelotowi chwa?? dawnych dni.
W obsadzie "Merlin's Apprentice" znale?li si? równie? Meghan Ory i Teach. Muzyk? skomponowa? Trevor Jones.
?ród?o
http://www.filmweb.pl/Powstaje,kontynua … s,id=26778

Offline

 

#45 2006-02-07 14:53:25

Alison
Użytkownik

Re: Filmy historyczne i kostiumowe

Ale w tej poprzedniej z samem Neillem gra?a chyba Isabella Rosselini. A mo?e sie myle.... A jak si? myl? to i tak mnie zaraz kto? "wyprostuje" ;-)


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#46 2006-02-07 17:37:45

Georginia
Użytkownik

Re: Filmy historyczne i kostiumowe

super....kocham ten miniserial(doprawdy mini bo 2 odcinki;-)
niestety nigdzie nie mozna go zdobyc:-(

Offline

 

#47 2006-02-07 18:29:32

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Filmy historyczne i kostiumowe

Ja tez lubie Merlina, ale to co przeczyta?am o kontunuacji niekoniecznie sk?ania mnie ku jej ogl?dnieciu. Jaka? taka naci?gana si? wydaje. Sequelowa. A ma?o dobrych sequelów si? spotyka.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#48 2006-02-07 18:45:19

Georginia
Użytkownik

Re: Filmy historyczne i kostiumowe

Zwlaszcza ze SN ju? troch? hmmm...straci? na uroku...to przecie? jakies 8 lat temu nakr?cili....

Offline

 

#49 2006-02-07 19:54:38

Maryann
Użytkownik

Re: Filmy historyczne i kostiumowe

A ciekawe jest to, ?e jak czasem obejrz? jaki? film oparty na faktach albo dotycz?cy prawdziwych osób - i on mi si? spodoba, to cz?sto staram si? potem zg??bi? ten temat.

Witam w klubie.
A jak mnie wnerwia, kiedy film podaj?c si? za "oparty na faktach" rozmija si? z nim w co drugiej scenie...

Offline

 

#50 2006-02-07 20:11:42

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Filmy historyczne i kostiumowe

A jak mnie wnerwia, kiedy film podaj?c si? za "oparty na faktach" rozmija si? z nim w co drugiej scenie...

Mnie wnerwia wy??cznie wówczas gdy pisze "oparte na faktach autentycznych" itp. Gdy jest adnotacja "na motywach" podchodze do zmian bardzo spokojnie big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB