Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#51 2006-01-24 20:13:41

Ammit
Użytkownik

Re: B??dy w nowej ekranizacji

No z t? scen? to faktycznie troch? przesadzili, ale... to mog?o by? nawi?zanie do sceny z serialu, kiedy p?ywa? sobie w jeziorku i id?c w?a?nie taki mokry, nieporz?dny natkn?? si? na Lizzy smile


~Ammit~
---------------
GG:5777025
Tlen: ammit

Nasz ?wiat jest w sercach tych, którzy nas kochaj?...

Offline

 

#52 2006-01-25 14:55:20

Alison
Użytkownik

Re: B??dy w nowej ekranizacji

Nie mówcie nikomu, ale prysn??am dzi? na wagary z roboty (wywal? mnie jak amen w pacierzu!) oczywi?cie do kina, bo zawsze jak wagaruj? to w kinie (nie mam wci?? osobistej kopii filmu :-(. Wiadomo na czym by?am. Musz? powiedzie?, ?e dzi? szokn??o mnie co? czego wcze?niej nie zauwa?y?am bo wysz?am z powodu full p?cherz, ale chodzi mi o scene kiedy Lizzy bezceremonialnie wyrywa ojcu nie przeczytany jeszcze list z has?em : daj mi to!! No sorry gregorry, ale w g?owie mi si? to nie mie?ci tak jak i has?o w kuchni, ?e Jane umrze ze wstydu, ?e ma tak? matk?, powiedziane w tzw. przytomno?ci tej?e. No fuuuj, czy to film o rozwydrzonych pannach dla rozwydrzonych bachorów?
Najlepsze to by?y komentarze zza moich pleców - (w trakcie wizyty w Pemberley) - a co oni w ko?ciele mieszkaj?? , w czasie wizyty w Netherfield - Jezuuu jaka ona p?aska!!! , o pastorze Collinsie, - ale zdechlak. Fajnie by?o, ale na koniec si? panny sp?aka?y, wi?c chyba twórcy mog? by? z siebie dumni ;-)


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#53 2006-01-25 21:35:13

Ammit
Użytkownik

Re: B??dy w nowej ekranizacji

Has?em?? Jakim has?em...?? Chyba mi to uciek?o sad


~Ammit~
---------------
GG:5777025
Tlen: ammit

Nasz ?wiat jest w sercach tych, którzy nas kochaj?...

Offline

 

#54 2006-01-25 22:02:53

Alison
Użytkownik

Re: B??dy w nowej ekranizacji

Mia?am na mysli wyg?oszone zdania lol w scenie dostania listu od wuja w sprawie ?lubu Lidii oraz w kuchni, kiedy by?a mowa o tym czy Jane umrze z powodu przezi?bienia czy ze wstydu wink


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#55 2006-01-28 18:49:46

Ammit
Użytkownik

Re: B??dy w nowej ekranizacji

Aaaaaaa smile ostatnio siedam troszke podm?czona do kompa i nie zawsze od razu za?apuj? smile Sorki :oops:


~Ammit~
---------------
GG:5777025
Tlen: ammit

Nasz ?wiat jest w sercach tych, którzy nas kochaj?...

Offline

 

#56 2006-01-28 23:54:50

fringilla
Użytkownik

Re: B??dy w nowej ekranizacji


Zgadzam sie w pelni (na podstawie zajawek jeszcze big_smile) Zreszta musz? przyzna?, ?e g?os Colina wcale mi sie nie podoba. Tak jak i on sam. Jedynie gr? podziwiam. Chocia? tak na marginesie uwa?am, ze kiepski z niego aktor.

Aine, jak mo?esz?! Bo?e, s?yszysz i nie grzmisz? I jeszcze zwodzi?a? nas tak d?ugo! Naprawd? srodze mnie zawiod?a? sad Nie wiem, jak sie pozbieram po tym wstrz?sie...


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#57 2006-01-29 00:08:53

AineNiRigani
Użytkownik

Re: B??dy w nowej ekranizacji

Ale? ja od pocz?tku pisa?am ?e Boski "C" ma t? bosko?? lekko prze?wiechtan? i na wyrost big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#58 2006-01-29 00:26:49

fringilla
Użytkownik

Re: B??dy w nowej ekranizacji

Musia?o nam to umkn??, bo w przeciwnym razie nie unikn??aby? linczu wink
Teraz wraz z now? ekranizacj?, pojawi?a sie nowa gwardia na forum, coraz wi?cej wielbicielek MM, ale jeszcze iklka miesi?cy temu nikt nie mia? prawa kwestionowac bosko?ci Colina! wink
Gdzie te czasy...


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#59 2006-01-29 00:38:03

AineNiRigani
Użytkownik

Re: B??dy w nowej ekranizacji

Kochana, przed linczem ju? kiedy? wymkn??am si? niemal cudem. Teraz GM dzia?a. I chociaz sie do niej nie zaliczam - dr?yjcie wielbiciele minionej epoki!!! big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#60 2006-01-29 00:53:57

Nastazja
Użytkownik

Re: B??dy w nowej ekranizacji

Lubi? obu Darcych,ale nie nale?? do Firth FC ani GM.

Pami?tam,gdy skonfrontowa?am portret ksi??kowy z serialowym (o filmowym nie mówi?,bo za?o?y?am,?e b?dzie "inny"). Musz? przyzna? - spotka?o mnie lekkie rozczarowanie.


John: "Was Miss Hale the woman that told you to come to me"?
Nick Higgins:"You'd be a bit more civil?"

Offline

 

#61 2006-01-29 21:29:50

Ammit
Użytkownik

Re: B??dy w nowej ekranizacji

Powiem szczerze, nie mam nic przeciwko nowemu Darcyemu, ale jestem jak najbardziej za Collinem smile


~Ammit~
---------------
GG:5777025
Tlen: ammit

Nasz ?wiat jest w sercach tych, którzy nas kochaj?...

Offline

 

#62 2006-01-30 18:48:50

Maryann
Użytkownik

Re: B??dy w nowej ekranizacji

Pami?tam,gdy skonfrontowa?am portret ksi??kowy z serialowym - spotka?o mnie lekkie rozczarowanie.

A ja si? musz? przyzna?, ?e odk?d w wieku ciel?cym popad?am w uza?e?nienie od "DiU" i zajmowa?am si? wyobra?aniem sobie, jak te? bohaterowie mogli wygl?da?, to zawsze Darcy jawi? mi si? jako kto? "w typie" CF. Mo?e momentami by? troch? zbyt "przy ko?ci", ale mimo to jego image przemawia do mnie bardziej ni? zbola?a mina MM.

Offline

 

#63 2006-01-30 21:07:40

Alison
Użytkownik

Re: B??dy w nowej ekranizacji

Jezus, a có? on mia? przy tej ko?ci? Chyba skór?, bo nic wi?cej nie zauwa?y?am. A czy to jaki? nietakt towarzyski? wink


Dusza moja na zawsze zostanie dziewczyn?, swoja, w?asna, niczyja, nie znana nikomu...

Offline

 

#64 2006-01-30 21:27:08

AineNiRigani
Użytkownik

Re: B??dy w nowej ekranizacji

Boski "C" milusi jest. I s?odki. Jak budy? z soczkiem.
Co to tej kosci - hmm zabawne okre?lenie big_smile Ja te? tam nic specjalnie ko?o tej ko?ci nie widze, jedynie buzinke pyzat?.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#65 2006-01-30 22:47:18

Ammit
Użytkownik

Re: B??dy w nowej ekranizacji

Ja za bardzo taj s?odko?ci i milusio?ci nie mog? si? w nim dopatrze? smile


~Ammit~
---------------
GG:5777025
Tlen: ammit

Nasz ?wiat jest w sercach tych, którzy nas kochaj?...

Offline

 

#66 2006-01-31 10:20:42

Gitka
Użytkownik

Re: B??dy w nowej ekranizacji

Oni chyba najbardziej ró?ni? si? wiekiem i dlatego ta nowa wersja lepiej trafia do m?odzie?y (mo?e sie myl?). Ale ja jestem pod wra?eniem nowego Darcego, tak ?e od dawna ju? nie ogl?da?am serialu (co u mnie jest bardzo dziwne) tylko non stop now? Dum? :oops:

Offline

 

#67 2006-01-31 14:47:25

Georginia
Użytkownik

Re: B??dy w nowej ekranizacji

CF mia? wtedy chyba z 34 lata, MM mial 29....jak dla mnie to w tym wieku nie ma zbyt wielkiej ró?nicy...
Dobrze,?e znale?li dojrzale wygl?daj?cego m??czyzne a nie ch?opca...Darcy to zdecydowanie typ m?ski,nie ch?opi?cy!
A czy trafia do m?odzie?y?he he ja mam 24 lata ale do mnie trafia (a w LO istnieje opinia,?e w tym wieku to jest si? wapniakiem....przynajmniej my tak uwa?ali?my;-)

Offline

 

#68 2006-02-01 12:12:57

Anonymous
Gość

Re: B??dy w nowej ekranizacji

Mam bogat? kolekcj? biografii s?awnych kobiet, a ?e s? oparte na
faktach, dokumentach z danej epoki, to dopiero mo?na wyczyta?, jak
wtedy ludzie ?yli! Odnosz? wra?enie, ?e natura ludzka jest taka sama, tylko ró?ne obyczaje. Od wieków zdradzano, oszukiwano, itp.a panowie,
zw?aszcza ci bardziej zdegenerowani, bez skrupu?ów wykorzystywali
innych. Ca?a galeria takich typów wyst?puje w "Komedii ludzkiej"
H.Balzaka. Ten pisarz wr?cz z ?ycia opisywa? niezliczone historyjki, od
ch?opskich chat po arystokratyczne salony. Niewa?ne w jakiej to warstwie
spo?ecznej, wsz?dzie mo?na spotka? ?wi?toszków i amantów, uczciwych
i z?odziei, itp. Wystarczy przypomnie? "Ch?opów" Reymonta, gdzie na
urocz? ale p?och? Jagn? polowa?a ca?a m?ska po?owa wsi! A "Lalka" Prusa?
Tam Prus dopiero opisywa? wn?trza kamienic, sklepów, salonów! Nie mówi?c ju? o typach ludzkich.
Czytaj?c biografi? Jane Austen zauwa?y?am, ?e jednak jej rodzina
wcale nie ?y?a w takim komforcie, jakby si? z powie?ci wydawa?o. ?yli
wtedy w bardzo skromnych domach, a zamiast kosztownej s?u?by cz?sto
tylko najmowano dziewcz?ta na okazje. Panie domu z rodzin? cz?sto
same wykonywa?y liczne prace domowe. To wcale mnie nie dziwi? powy?sze opisy obej?cia siedziby Bennetów /filmu jeszcze nie widzia?am/.
Zdaje mi si?, ?e wi?kszo?? z nas /nawet ja sama/ jest mimo woli
przyzwyczajona do pi?knych wn?trz, ogl?daj?c je w pa?acach-muzeach,
ale nie widzia?a ich przecie? u?ywanych w dawnych czasach!
Jane Austen , jak s?dz?, traktowa?a taki tryb ?ycia jak co? tak oczywistego, ?e w swoich powie?ciach rzadko go opisywa?a wprost, ograniczaj?c si? do warstwy uczu? i prze?y?.
A Wy, moje drogie, zaraz chcia?yby?cie pa?aców! Przecie? Darcy wiedzia?
jak ?yli ludzie w ni?szych warstwach spo?ecznych, to co go mialo razi??

 

#69 2006-02-01 16:03:45

AineNiRigani
Użytkownik

Re: B??dy w nowej ekranizacji

Przyznam, ?e obraz kobiety jako biednej uci?nionej i wykorzystywanej przez samczych m??czyzn dziewicy - jako? mi nie le?y. Zw?aszcza przygl?daj?c si? takim osobowo?ciom jak Katarzyna II, czy El?bieta Bathory


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#70 2006-02-01 17:23:03

Georginia
Użytkownik

Re: B??dy w nowej ekranizacji

Odnosnie wypowiedzi Go?cia i ogólnie odbioru filmu.
Prawda jest taka,?e to jak widzimy przesz?o?? zale?y od tego jak? mamy tera?niejszo??....przesz?o?? zale?y od mody....
I o ile kiedy? (?e przytocze to nieszczesne) sredniowiecze postrzegano jako wieki ciemnoty i w ogóle zacofanie totalne to teraz mamy ca?kowit? rehabilitacje,apoteoze i mod? zw?aszcza na wiek XIII:-)
Mo?e i ta jest z filmem...w koncu to tylko interpretacja powie?ci,ktora to by?a te? tylko interpretacj? ówczesnej rzeczywisto?ci.
Ja najpierw widzia?am P&P 2005 a potem serial...ciekawe jakie by?yby mje odczuci gdybym widzia?a to wszystko w odwrotnej kolejno?ci.
Ja da?am sobie 'wmówi?',?e to rzeczywisto?? ukazana w filmie jest t? bli?sz? orygina?owi, a serial jest dla mnie inn? interpetacj? ksi??ki,interpretacj? która nie przystaje do mojej wizji.Dla fanek serialu (ogólnie mówi?c)to film jest jak?s profanacj? tego jak by?o 'naprawde'...
zgodzicie si??

Offline

 

#71 2006-02-01 19:03:28

Maryann
Użytkownik

Re: B??dy w nowej ekranizacji

Czytaj?c biografi? Jane Austen zauwa?y?am, ?e jednak jej rodzina
wcale nie ?y?a w takim komforcie, jakby si? z powie?ci wydawa?o. ?yli
wtedy w bardzo skromnych domach, a zamiast kosztownej s?u?by cz?sto
tylko najmowano dziewcz?ta na okazje. Panie domu z rodzin? cz?sto
same wykonywa?y liczne prace domowe. To wcale mnie nie dziwi? powy?sze opisy obej?cia siedziby Bennetów /filmu jeszcze nie widzia?am/.

Rodzina Austenów rzeczywi?cie ?y?a bardzo skromnie - zw?aszcza po ?mierci ojca Jane ona, jej matka i siostra musia?y utrzyma? si? za kilkaset funtów i by?y praktycznie zdane na ?ask? braci.
Dochód pana Benneta by? jednak sporo wi?kszy (JA podaje, ?e ok. 2.000 funtów rocznie - niespe?na po?owa tego, co mia? Bingley). Czyta?am gdzie?, ?e taka kwota by?a wtedy powszechnie uwa?ana za próg prawdziwej zamo?no?ci. Gdyby pani Bennet mia?a wi?cej "talentu do oszcz?dzania" byliby pewnie w stanie od?o?y? co nieco na posagi dla córek.
Problemem panien Bennet nie by?a wi?c bieda (cho? ?y?y niew?tpliwie skromniej ni? Bingley, a zw?aszcza Darcy), tylko fakt, ?e po ?mierci ojca zostawa?y bez ?rodków do ?ycia, bo maj?tek i zwi?zane z nim dochody dziedziczy? pan Collins.
Ja filmu te? jeszcze nie widzia?am, ale ze zdj?? i ogl?danych urywków wydaje mi si? jednak, ?e scenografowie rzeczywi?cie troch? przesadzili w podkre?laniu tej "przepa?ci cywilizacyjnej" mi?dzy El?biet? a Darcym.

Offline

 

#72 2006-02-08 01:20:08

Diana
Użytkownik

Re: B??dy w nowej ekranizacji

Niekoniecznie traktuj? to jako b??d, ale Keira momentami za g?o?no i za ostro si? ?mia?a. Na szcz??cie rzadko to mia?o miejsce.


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

#73 2006-02-08 20:57:31

Ammit
Użytkownik

Re: B??dy w nowej ekranizacji

Dok?adnie... Poza tym dodam, ?e wogóle by?a troszk? krzykliwa...


~Ammit~
---------------
GG:5777025
Tlen: ammit

Nasz ?wiat jest w sercach tych, którzy nas kochaj?...

Offline

 

#74 2006-02-08 22:27:53

izek
Użytkownik

Re: B??dy w nowej ekranizacji

mam wra?enie ?e ta ostatnia Lizzy (KK) to w ogóle jest pod wspó?czesny gust robiona. pocz?wszy od figury - jako? inaczej sobie wyobra?am pon?tne panny z tamtych czasów smile po pogl?dy - jako? nie pami?tam, ?eby w ksi??ce ona mia?a zamiar nie wychodzi? za m??, a w filmie odnios?am takie wra?enie :?
ale i tak mi sie podoba?a - w koncu jestem dzieckiem swojej epoki i chc?c nie chc?c przyzwyczajona jestem do chudo?ci na co dzie? (a widzia?am chudsze, niestety)


gg 5425654

Offline

 

#75 2006-02-09 08:23:51

Georginia
Użytkownik

Re: B??dy w nowej ekranizacji

ech chyba trudno si? powstrzyma? przed my?leniem,?e Lizzy nie ró?ni?a si? zbytnio od nas wspo?czesnych....przesz?os? zawsze odbieramy przez pryzmat 'naszych czasów' i troch? upi?kszamy to co nam si? niezby podoba?o.We?cie pod uwag?,?e mo?e re?ysior chcia? pokaza?,?e bohaterka wyprzedza?a swoj? epok?:-)
W takim filmie mamy wspó?czesne kanony pi?kna (Jane jest faktycznie ?liczna i eteryczna....nie komentuje tej z serialu,która wygl?da raczej na pote?n? kobiet?,która gra delikatne dziewcz?tko....dla mnie nieporozumienie!!!) bo trudno by?oby zachwyca? si? 'pi?kn?' kobiet?....której pi?kno jest dla nas poniek?d niezrozumia?e.
Mi to jako? wybitnie nie przeszkadza.Darcy to w ogóle mog?by by? paskudny.....i tak si? na jego wygl?d nie patrzy tylko na to jaki jest;-)

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB