Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#126 2006-10-14 20:23:22

lemonick
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

ach, ale ja kocham histori? wink dlatego szykuj? si? do tego konkursu. a do tego, uwielbiam pisa? (nie tylko esemesy, posty i maile, ale te? wypracowania na j?zyk polski, pod warunkiem, ?e maj? ciekawy temat). a tak si? sk?ada, ?e w 6 klasie zatrzyma?am si? na powiatowym (nie trafi?am w temat, i kompletnie nie wiedzia?am co napisa?...) a tak to przesz?am 2 szkolne i mi?dzyszkolny, i nie licz?c ju? dziesi?tek konkursów w szkole... a sama nauczycielka powiedzia?a, ?e je?li masz przewag? pi?tek (uuu, tu b?dzie problem, z?apa?am ju? dwie 3) i we?miesz udzia? w 3 lub wi?cej konkursach zwi?zanych z histori?, to na pewno wstawi szóstk?, nawet je?li nie jeste? laureatem..

no, kitty, jeste?my w tym samym wieku wink


-Co to jest prawdziwe JA? (...)
-To kim jeste?, a nie to, co z Ciebie zrobiono.
Paulo Coelho

Offline

 

#127 2006-10-15 01:56:26

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

powiedzmy sobie wprost - przy wszelkich konkursach jak pytania nie siada, to gleba big_smile
Ja sie na moich ubieg?orocznych olimpijczyków troch? wkurzy?am. Po?wieca?am swój wolny czas (przez co wraca?am do domu bardzo pó?no, bo doje?d?a?am 25 kilosów, z 2 lub 3 przesiadkami - w zale?no?ci od po??czenia) i jak si? okaza?o, wyczu?am twórców olimpiady idealnie, wszystko co t?umaczy?am, na co uczula?am si? pojawi?o. Reszta zale?a?a od nich. Ale oni uwa?ali, ?e wystarczy tylko wzi??? udzia? (jeden to nawet chcia? wyst?piu? w 5, ale ograniczono mu do 3) i dostan? 6 na semestr. Cóz, pomylili si?. Nawet nie wszyscy dostali 6 jako ocene cz?stkow?. U mnie na 6 trzeba sie nachodzi?, nastara? (aczkolwiek, pochwale si? ?e i tak mia?am najwi?ksz? ilo?? szóstkowiczów na koniec roku big_smile Bardzo lubi? dawa? t? ocen?).


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#128 2006-10-15 02:00:23

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Jakby? mog?a? By?bym d?wi?czny smile

To skontaktuj sie ze mna na priva. Komputer mi sie pierdzieli totalnie, nie mam dostepu do poczty, w GG stracilam kontakty (a nie eksportowalam sobie do serwera), wiec nie mam na Ciebie namiarów.


Jak si? historyk zajmuje nie tym na czym si? zna, to tak bywa. Znajomy podes?a? mi kiedy? wypisy z Daviesa na temat muzyki europejskiej big_smile By?o bardzo weso?o big_smile

Có?, o tych Celtach, to nie jest wcale takie g?upie, sama sobie na ten temat ?artowa?am na I roku big_smile Pochodzenie ?u?yczan jest spraw? mocno dyskusyjn? i takie ca?kowite wykluczanie jednego i drugiego nie jest dobrym posunieciem big_smile
Co do muzyki - nie jestem w stanie tego sprawdzic big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#129 2006-10-15 12:47:35

kitty
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

ach, ale ja kocham histori? wink dlatego szykuj? si? do tego konkursu. a do tego, uwielbiam pisa? (nie tylko esemesy, posty i maile, ale te? wypracowania na j?zyk polski, pod warunkiem, ?e maj? ciekawy temat). a tak si? sk?ada, ?e w 6 klasie zatrzyma?am si? na powiatowym (nie trafi?am w temat, i kompletnie nie wiedzia?am co napisa?...) a tak to przesz?am 2 szkolne i mi?dzyszkolny, i nie licz?c ju? dziesi?tek konkursów w szkole... a sama nauczycielka powiedzia?a, ?e je?li masz przewag? pi?tek (uuu, tu b?dzie problem, z?apa?am ju? dwie 3) i we?miesz udzia? w 3 lub wi?cej konkursach zwi?zanych z histori?, to na pewno wstawi szóstk?, nawet je?li nie jeste? laureatem..

no, kitty, jeste?my w tym samym wieku wink

i w dodatku obie lubimy histori? big_smile

Offline

 

#130 2006-10-15 14:31:27

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Ja w waszym wieku nie lubi?am. G?ównie przez mam? big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#131 2006-10-15 17:21:06

pak4
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Có?, o tych Celtach, to nie jest wcale takie g?upie, sama sobie na ten temat ?artowa?am na I roku big_smile Pochodzenie ?u?yczan jest spraw? mocno dyskusyjn? i takie ca?kowite wykluczanie jednego i drugiego nie jest dobrym posunieciem big_smile

Z tego co widzia?em to wskazuje si? raczej wp?yw Celtów na kultur? przeworsk? ni? ?u?yck?. No, ale ja tu historykiem nie jestem big_smile


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#132 2006-10-15 17:32:38

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Z tego co widzia?em to wskazuje si? raczej wp?yw Celtów na kultur? przeworsk? ni? ?u?yck?. No, ale ja tu historykiem nie jestem big_smile

teoretycznie - tak. Ale kultura przeworska wspó?tworzy?a kultur? ?u?yck?, o której wiedz? w zasadzie wszyscy (o przeworskiej raczej ma?októry big_smile), st?d uogólnienie.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#133 2006-10-15 17:48:45

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

post nabi? mi sie podówjnie, wi?c poprawiam, ?eby nie wprowadzic zametu przy sciaganiu.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#134 2006-10-15 17:49:06

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

ju? si? pogubi?am która chcia?a staro?ytn? Grecj?, ale podrzucam troszk? materia?ów, które nagromadzi?am:


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#135 2006-10-15 18:06:50

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

troche sredniowiecza. Nie wszystko Ci si? przyda (szczególnie z historii powszechnej), ale warto sobie tylko przeczyta?. A nu? widelec, si? przyda?


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#136 2006-10-15 19:16:02

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

..


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#137 2006-10-15 19:22:47

kitty
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Aine, ju? nie wiem jak Ci mam dzi?kowa? , te materia?y s? super big_smile

Offline

 

#138 2006-10-15 19:36:56

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

i jeszcze tak do pos?uchania mp3 z audycjami Klub Ludzi Ciekawych Wszystkiego. Uwielbia?am to i mam sporo ponagrywanych, ale na zwyk?ych kasetach magnetofonowych. Nie dosz?am jeszcze jak to przenie?? na kompa big_smile
http://www.sendspace.com/file/za4uz3
http://www.sendspace.com/file/f0djjm
http://www.sendspace.com/file/6bwdmj
http://www.sendspace.com/file/pchbpi
http://www.sendspace.com/file/8g5ztd
http://www.sendspace.com/file/tn62t9
http://www.sendspace.com/file/sxvxht
http://www.sendspace.com/file/cgbk3t


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#139 2006-10-15 19:40:45

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Aine, ju? nie wiem jak Ci mam dzi?kowa? , te materia?y s? super big_smile

niezamaco big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#140 2006-10-15 23:07:02

Elentari
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

i jeszcze tak do pos?uchania mp3 z audycjami Klub Ludzi Ciekawych Wszystkiego. Uwielbia?am to i mam sporo ponagrywanych, ale na zwyk?ych kasetach magnetofonowych.

Aine, czy ta audycja jeszcze jest w trójce? Ja od dawien dawna nie mam radia, wi?c nie mam poj?cia co si? tam teraz dzieje. Mo?e s? jakie? powtórki?

Offline

 

#141 2006-10-16 02:17:14

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

przyznaje, ?e odk?d Trójka zmieni?a si? w trujke, nie mam z ni? kontaktu. Zliwkidowali moje ulubione audycje, dali w zamian jaki? ch?am. Koszmar. Ale s?ysza?am, ze Pani Hania przesz?a do Bis i tam Klub nadal istnieje


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#142 2006-10-16 08:28:08

Marija
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

A propos kultur ?u?yckiej, przeworskiej itd. Przeczyta?am ostatnio ksi??eczk? pod red. Przemys?awa Urba?czyka (chyba imienia nie pomyli?am?...) pt. "Nie-Slowianie o S?owianach" - kilka tekstów naukowców zagramanicznych o tzw. etnogenezie tzw. S?owian i jako podsumowanie - tekst redaktora o polskim piekie?ku archeologicznym w sprawie s?owia?skiej: stuletnie spory auto- i allochtonistów, które ponoc schodz? (czy dawno zesz?y) na argumenty pozanaukowe, i za?enowanie kolegów z zagranicy, którzy nie ?api?, o co chodzi naszym "uczonym" - rychtyk, jak w polityce krajowej :?

Offline

 

#143 2006-10-16 09:31:04

pak4
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Obi?o mi si? pi?te przez dziesi?te, bo albo czytam o czasach kiedy S?owian jeszcze u nas nie by?o (zdaniem autora, którego czyta?em big_smile ), albo o czasach gdy ju? byli na pewno. Jako? nigdy po ?rodku, cho? oczywi?cie autorzy nawi?zuj? troch?, ze wskazaniem nazwisk i ?rodowisk przeciwników w sporze o S?owian. Mam nadziej?, ?e kiedy? to nadrobi?.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#144 2006-10-16 11:08:29

Marija
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Ja kiedy? siedzia?am w temacie do?? g??boko, ale o ile si? teraz orientuj?, to do ?adnych nowych wniosków (a ju? do wspólnych!!..) polscy archeolodzy "od S?owian" od 15 lat nie doszli :? Je?li wyczyta?am co? nowszego czy nie znanego, to byli to niestety autorzy nie-Polacy. W?a?nie w tym problem, ?e dwie zasadnicze opcje kopi? si? i zwalczaj? przy pomocy argumentów pozanaukowych. I nikt nikogo nie jest w stanie przekona?...Nieliczni, którzy by co? chcieli zmieni?, s? w takiej mniejszo?ci, ?e praktycznie si? nie licz?. W zasadzie to si? nawet troszk? ciesz?, ?e nie posz?am w archeologi?, do czego mnie serce ci?gn??o :oops:

Offline

 

#145 2006-10-16 15:11:16

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

to jest ?mieszne, przy pocz?tkach pa?stwa ruskiego, czy Franków jako? naukowcy doszli do porozumienia. My nie potrafimy. Wszystko jest albo czarne, albo bia?e. Nie ma pomi?dzy tym ?adnych odcieni szaro?ci.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#146 2006-10-16 19:15:23

pak4
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

A mo?e oni maj? ?atwiej? Wydaje mi si?, ?e pocz?tkach Rusi wiadomo wi?cej ni? o S?owianach na terenach Polski przed rokiem 950.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#147 2006-10-16 21:55:22

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

czy ja wiem, czy wi?cej? W sumie to nie Europa Zachodnia i pa?stwo Franków i chyba ?ród?owo stoimy podobnie (oczywi?cie nie licz? pierwszych kronik polsko-ruskich). Organizacja pa?stwa ruskiego nie rozpoczyna si? na W?odzimierzu, a du?o du?o wcze?niej...


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#148 2006-10-17 08:14:04

pak4
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Mo?e masz racj?. Ale jak czytam o pocz?tkach to po prostu widz? domys?y, które nie wynikaj? w sposób dostateczny z przes?anek, w zasadzie niezale?nie od tego, kto je g?osi.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#149 2006-10-17 08:59:03

Marija
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Te archeologiczne spory nie dotycz? pocz?tków pa?stwa polskiego, a "pocz?tków S?owian" na naszych ziemiach - mo?e ju? si? nikt nie wyg?upia pisz?c o pras?owia?skiej kulturze ?u?yckiej, ale w ?aden sposób nie mog? si? pogodzi? "fachowcy" kiedy S?owianie ju? mi?dzy Odr? i Wis?? na pewno byli - w VII w.? mo?e ju? w VI? I co - masy ludzkie zwali?y si? znad Prypeci? z Ba?kanów? wykie?kowali na miejscu? "elita" z zewn?trz ich zes?owia?czy?a? Mia?am gdzie? namiar na ciekawy artyku? o genach Polaków, daje do my?lenia; jak znajd?, to dam namiar wink [/img]

Offline

 

#150 2006-10-17 09:05:01

Marija
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

http://www.taraka.pl/index.php?id=genyeuro.htm o, artykulik o "Genach Europejczyków"

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB