Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#101 2006-09-20 12:52:43

Balbina
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

big_smile

hmmm..... nie odkocham sie :twisted: wink

I tak trzymaj lol


szalej?ca czterdziestka

Offline

 

#102 2006-09-20 13:29:27

Dione
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

A jak si? odkochasz, to nie tylko patrzysz jedynie na liste, ale wr?cz by?y ukochany, nie ma ?adnej cechy pozytywnej, a posiada wszystkie cechy negatywne big_smile

hmmm..... nie odkocham sie :twisted: wink

Oj, odkocha? sie jest najtrudniej....
Niestety najcz??ciej kobieta widzi wszystkie wady swojego faceta, potrafi je nawet wyolbrzymia?, ale.... mimo wszystko na widok tego "...." kolana ci?gle jej mi?kn? :?


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#103 2006-09-20 13:51:07

elbereth
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

Tak sobie te wszystkie wymagania czytam i dumam... nie s?dzicie, ?e tylko kobiety potrafi? sporz?dzi? dok?adn? list? cech idealnego m??a? Faceci chyba jako? tak za bardzo nie wiedz?, czego chc? od kobiet (a przynajmniej nie umiej? tego sprecyzowa? - prócz lakonicznego: "jedzenia i seksu" wink )

Z drugiej strony my, kobiety, b?d?c tak dobrymi w sporz?dzaniu list wszelakich, mamy te? tendencj? do naginania w?asnych kryteriów i idealizowania swoich "drugich po?ówek" (i dobrze, bo inaczej na ?wiecie by?yby same stare panny big_smile ) Faceci natomiast, cho? kryteriów sprecyzowanych nie maj?, zapytani i tak przewa?nie odrzekn?, ?e kobieta wymaga? na idea? nie spe?nia. I jak tu z nimi doj?? do ?adu? big_smile


?ona: Dlaczego zostawi?e? mnie sam?? Wida? kochasz swojego przyjaciela bardziej ode mnie...
M??: Ale? sk?d! Gdyby?cie oboje ton?li w rzece, ratowa?bym Ciebie!
?ona: Naprawd??
M??: Oczywi?cie! Jeste? dwa razy l?ejsza! big_smile

Offline

 

#104 2006-09-20 13:54:26

Dione
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

Elbereth to by?o g??bokie...
Ale w sumie masz racj?. Wi?kszo?? facetów twierdzi, ze dla nich liczy si? wn?trze kobiety, ?e musz? z ni? porozmawia?, ?eby si? zakocha?. Tylko przypadkiem z regu?y zakochuj? si? w tych ?adniejszych. Ciekawe :twisted:


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#105 2006-09-20 14:05:12

elbereth
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

Elbereth to by?o g??bokie...

Ale jako? tak samo wyp?yn??o big_smile


?ona: Dlaczego zostawi?e? mnie sam?? Wida? kochasz swojego przyjaciela bardziej ode mnie...
M??: Ale? sk?d! Gdyby?cie oboje ton?li w rzece, ratowa?bym Ciebie!
?ona: Naprawd??
M??: Oczywi?cie! Jeste? dwa razy l?ejsza! big_smile

Offline

 

#106 2006-09-20 14:06:33

Dione
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

lol lol


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#107 2006-09-20 19:20:40

pak4
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

Faceci chyba jako? tak za bardzo nie wiedz?, czego chc? od kobiet (a przynajmniej nie umiej? tego sprecyzowa? - prócz lakonicznego: "jedzenia i seksu" wink

Ja si? w?a?nie ca?y czas ciesz?, ?e mowa jest o idealnych kandydatach na m??a, a nie idealnych kandydatkach na ?on?, dzi?ki czemu mog? do woli krytykowa? i marudzi?, nie zadaj?c sobie trudu opracowania odpowiedniej listy wink


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#108 2006-09-20 20:13:57

Robert_Benett
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

Jakich to list domagacie si? mi?e Panie od Panów? My?l? ?e kazdy facet ma albo nie ma indywidualne potrzeby i zgodnie z nimi ma albo nie ma ?ony..ot co!


Kwitn?ce irysy
U moich stóp -
Sanda?y sznurowane na niebiesko.(Basho Matsuo )

Offline

 

#109 2006-09-21 00:22:37

angelo
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

Ja si? w?a?nie ca?y czas ciesz?, ?e mowa jest o idealnych kandydatach na m??a, a nie idealnych kandydatkach na ?on?, dzi?ki czemu mog? do woli krytykowa? i marudzi?, nie zadaj?c sobie trudu opracowania odpowiedniej listy wink

Az sie ciesze ze taka lista nie istnieje big_smile bo dopiero by sie dzialo :twisted:

Offline

 

#110 2006-09-21 00:48:34

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

He he, jak na razie, to my mo?emy sobie pokrytykowa?, pozmienia?, podopisywa?, poodpisywa?. A panowie musz? to wszystko czyta? big_smile
Gdyby istnia?a lista idealnej kandydatki, to musia?by?my si? pod?amywac big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#111 2006-09-21 09:58:45

Dione
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

A dlaczego mia?yby?my sie pod?amywa??
Mi ju? kilka razy powiedziano, ?e jestem ?wietn? kandydatk? na ?on?, a ci?gle nie czuj? mocy takiego komplementu. W najbli?szym czasie ?on? by? nie zamierzam (ostatnio tak sobie my?l?, ?e mo?e nawet wcale). Nie planuj? dla jakiego? faceta pra? skarpetek i gatek, sprz?ta? i prasowa? (najwy?ej mog? gotowa?, bo to akurat lubi?). A ju? na pewno dzieci rodzi? w najbli?szym czasie nie b?d?: jeszcze strac? swoj? (ciut w?tpliw?) figur? i nie b?d? mog?a sobie pozwala? na nie wrócenie na noc do domu. W ostatnim czasie doceni?am wolno?? i tak bez walki jej nie oddam. :twisted:


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#112 2006-09-21 17:55:35

Robert_Benett
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

No w?asnie..tak sobie my?l?, ?e skoro umie? pra? ?acznie z obs?ug? pralki, prasowa?, gotowa?, sprz?ta?, szy?..nawet haftowa? ( nauka prababci-reszta edukacji w szkole) to..po co mi posiadanie ?ony? dla seksu te? niekoniecznie bo lu?ne zwi?zki tak?e istniej?...a wolno?? i niezale?no?? i swoje hobby sobie ceni? i takze bym nie odda? tych skarbów bez walki..


Kwitn?ce irysy
U moich stóp -
Sanda?y sznurowane na niebiesko.(Basho Matsuo )

Offline

 

#113 2006-09-21 19:25:39

pak4
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

O wolno?ci to Kofta ?piewa?. ?adnie ?piewa? i bardzo a propos.

A z tym praniem to ja nie rozumi? :evil: Gdy ja zapytany, co robi?em, wymieniam porz?dki, pranie i prasowanie, to zawsze dostaj? reprymend?, ?e przecie? nie pior?, bo to robi sama pralka. Wi?c co to za problem, skoro ludzie nie pior? tylko robi? to pralki?

Zaraz, Robercie, haftowa? Ci? uczy?a prababcia, a reszt? szko?a? Bo mnie do?? dok?adnie (z wyj?tkiem babci zamiast prababci) odwrotnie smile To znaczy nie licz?c gotowania, którego si? nie nauczy?em sad

PS.
Ale jakby mi przysz?o dzisiaj, tyle lat po szkolnej nauce, haftowa?... Szcz??liwie nie musz?.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#114 2006-09-28 21:41:02

lemonick
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

ale dyskusja... smile
1. Aine, ju? si? przyzwyczai?am, ?e cokolwiek bym nie powiedzia?a to od razu jeste? na NIE (dos?ownie jak Wojewódzki w Idolu-zawsze na nie, z ma?ymi wyj?tkami)
2. czy ja powiedzia?am, ?e trzeba stworzy? baz? idealnych kandydatów na m??a? có?, odwo?uj?... bo jeszcze si? pobij? na klawiatury albo muszki, tzn myszki wink
3. zawiesi?am si? na tym forum, nie wiem o co chodzi ale trudno. w najbli?szym czasie nadrobi? zaleg?o?ci...
4. mi? chodzi?o o idea?y ksi??kowo-filmowe tudzie? gwiazdowo-estradowe, bo wiem, ?e w realnym ?wiecie ma?o jest idea?ów. a pisz?c o homoseksualistach, ksi??ach i zaj?tych facetach mia?am na my?li tych, których uwa?am za idea?ów. ksi?dz- m?ody, zmarnowa? si? ch?opina. a taki przystojny, sympatyczny, zakr?cony... homoseksualista- dyrektor "by?ej" szko?y j?zykowej- to widac na kilometr, ?e jest homo... ale te?, jak w przypadku pierwszym, zakr?cony, sympatyczny i pi?kny jak... apollo (mam teraz zwi?zki frazeologiczne na polskim, h?e h?e). zaj?ty facet- có?, nie trza komentowa?. chocia?by nasz nauczyciel od wf- jest cudowny. mówi? o charakterze, ju? o wygl?dzie nie wspominaj?c... rozpisa?am si?, sama ju? nawet nie wiem na jaki temat... wink

MM: Halo! Piszemy po polsku! Wielkie litery, pojedyncze kropki itp.


-Co to jest prawdziwe JA? (...)
-To kim jeste?, a nie to, co z Ciebie zrobiono.
Paulo Coelho

Offline

 

#115 2006-10-02 11:00:29

sfinks
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

Mój kandydat to Darcy, Darcy i jeszcze raz Darcy...big_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smile


-Przyby?em do Rosings jedynie po to,by pani? zobaczy?...Wbrew zdrowemu rozs?dkowi,
oczekiwaniom mojej rodziny,pani niskiemu urodzeniu i ubóstwu.
O wszystkim tym jestem sk?onny zapomnie?,
i prosi? pani?, by zako?czy?a m? agoni?.

Offline

 

#116 2006-10-03 01:08:36

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

a pisz?c o homoseksualistach, ksi??ach i zaj?tych facetach mia?am na my?li tych, których uwa?am za idea?ów. ksi?dz- m?ody, zmarnowa? si? ch?opina. a taki przystojny, sympatyczny, zakr?cony... homoseksualista- dyrektor "by?ej" szko?y j?zykowej- to widac na kilometr, ?e jest homo... ale te?, jak w przypadku pierwszym, zakr?cony, sympatyczny i pi?kny jak... apollo (mam teraz zwi?zki frazeologiczne na polskim, h?e h?e). zaj?ty facet- có?, nie trza komentowa?. chocia?by nasz nauczyciel od wf- jest cudowny. mówi? o charakterze, ju? o wygl?dzie nie wspominaj?c... rozpisa?am si?, sama ju? nawet nie wiem na jaki temat... wink

Znowu b?dzie, ?e si? czepiam, a ja po prostu nie rozumiem nic, z tego co napisa?a?
B?AGAM przet?umacz to na polski.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#117 2006-10-03 22:51:53

lemonick
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

poprostu do?wiadczenia wieku dzi?ci?cego wypali?y tak? o to dziur? w mojej psychice.
m?ody ksi?dz, który wygl?da? jak Model zdj?ty z obrazu- zapami?ta?am go, mimo, ?e mia?am wtedy 6 lat tongue
homoseksualista, czyli dyrektor szko?y j?zykowej, by? taki lalusiowaty, chodzi? w taakich obcis?ych koszulkach (?e a? mu, ?e tak powiem, sutki wystawa?y... ja rozumiem- moda w?oska...) ?e ka?dy od razu mówi? na niego "geju?".
zaj?ty- m??czyzna z przychodni, przyszed? do lekarza z ?on? i dzieckiem. wygl?da? jak mieszanka Matheusha i Colinka...

to 3 najlepsze przyk?ady osób, które uwa?am za idea?y...

a, i JA SI? NIE CZEPIAM tongue to Ty si? czepiasz, ?e niby ja si? czepiam.... ee, niewa?ne wink


-Co to jest prawdziwe JA? (...)
-To kim jeste?, a nie to, co z Ciebie zrobiono.
Paulo Coelho

Offline

 

#118 2006-10-03 23:04:04

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

lemonick, czyli od przysz?ego kandydata na me?a wymagasz jedynie fizyczno?ci, pi?kna, urody, wspania?ego wygl?du, tak? Walory (lub nie) psychiczne si? nie licz?? Jak na razie piszesz o facetach których nie znasz naprawd?, którzy s? dla Ciebie jedynie obrazkiem na ?cianie, plakatem z idolem. A gdzie tutaj PRAWDZIWY M??CZYZNA? Z porozrzucanymi skarpetkami, niezamkni?t? klap? od ubikacji, poczuciem humoru i tym specjalnym spojrzeniem przeznaczonym tylko dla Ciebie?


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#119 2006-10-03 23:23:09

lemonick
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

alez ja narazie mówi? o "skorupie". wnetrze ka?dy ma inne, wi?c... narazie nie mam idealnego wn?trza, ale jakby tak poskleja? "charaktery" wszystkich "uwn?trznionych" m??czyzn i skorup? jednego z tych "których lubi? tylko ze wzgl?du na pow?ok?"... idea?

skoro nalegasz, no to:
wymagam odpowiedniej kultury, szacunku dla kobiet, inteligencji i oczytania, bystro?ci, "charakterku" godnego zainteresowania, odpowiedniej pasji, ciekawych zainteresowa?; powinien miec co? ciekawego do powiedzenia (nawet je?li to ogranicza?oby si? do "Jak zdrowie? ?adnie wygl?dasz" czy podobnego tekstu), mie? pewnego rodzaju "szacuneczek" dla moich pasji, zainteresowa? i umie? mnie doceni?...

pewnie znowu pomieszane, niesk?adne i nic z tego nie zrozumiecie, ale spa? mi si? chce wink


-Co to jest prawdziwe JA? (...)
-To kim jeste?, a nie to, co z Ciebie zrobiono.
Paulo Coelho

Offline

 

#120 2006-10-04 00:18:49

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

nie nalegam. Przeczytaj jednak dok?adnie temat, bo wynika, ?e wprowadzasz chaos.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#121 2006-10-04 10:27:50

Marija
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

A gdzie tutaj PRAWDZIWY M??CZYZNA? Z porozrzucanymi skarpetkami, niezamkni?t? klap? od ubikacji, poczuciem humoru i tym specjalnym spojrzeniem przeznaczonym tylko dla Ciebie?

hehehehe, no jakbym przy tym by?a, khe khe...Dodam, ?e nie pami?taj?, która szczoteczka do z?bów do nich nale?y (z racji nie odró?niania pomara?czowego od ró?owego) lol

Offline

 

#122 2006-10-04 14:01:59

fringilla
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

Aine, utwierdzi?am si? w przekonaniu, ?e jestes moim idea?em. Jeszcze zanim wspomnia?a? o gotowaniu, bo w tym to i ja jestem niez?a. Nie b?d? sk?ada? ci propozycji matrymonialnych, bo oabawiam si? jestem heteroseksualna. Nie próbowa?am wprawdzie jeszcze nigdy jakby to by?o z kobiet?, ale poniewa? w ogóle mnie moja p?e? nie pociaga, nawet jesli zachwycam si? czyj?? urod?, to chyba jednak oznacza heteroseksualno??.

Zanim przejd? do idea?u big_smile zabior? jeszcze g?os w kwestii pracy i kariery, jako kobieta do?wiadczona, dzieciata i "po przej?ciach" wink
Otó? mozna godzi? prac? z macierzy?stwem, robi to chyba wi?kszo?? kobiet w naszym kr?gu kulturowym, a te które tego nie robia, sa okreslane ca?kiem nies?usznie pogardliwym okresleniem kur domowych. Ale nie znaczy to, ?e jest to ?atwe. Jesli lubi si? swoj? prac?, chce j? sie wykoywac dobrze, a to cz?sto oznacza - po?wi?ci? sporo czasu. Macierzy?stwo te? wymaga sporego zaanga?owania wink Wi?c trudno pogodzi? jedno z drugim.
Przyk?adowo - ja pracuj? po 7 godzin (tylko! zwyle pracuje si? co najmniej 8), mój dzisiejszy dzie? wygl?da tak:
- 6 rano pobudka
- 6-7 przygotowanie siebie i dzieci do wyj?cia
- 7 biegiem na przystanek
- 7-8 odstawienie m?odego do przedszkola, dotarcie do pracy, kupienie czegos na sniadanie; m?oda na szcz??cie ods?uguje si? sama
- 15.15 wychodze z pracy, id? na jaki? obiad
- 16 - zebranie w przedszkolu
- 17.15 m?oda ko?czy zaj?cia
- 17.30 docieram po m?od?, za?atwiam sprawy na jej zaj?ciach
- 19 jak dobrze pójdzie dotr? do domu
- 19.30 - 21 kolacja, szykowanie m?odego do wyrka, ew. pomoc w lekcjach
- 21 jak dobrze pójdzie, dzieci w ?ó?kach, mam troch? czasu dla siebie, ale nie wytrzymuj? d?u?ej ni? do 23, ?le znosze wczesne wstawanie
Na szcz?scie jutro pracuj? od 15 do 22 i dzieci pod opiek? dziadków wink
Nie pisze tego, ?eby si? wy?ali?, tylko u?wiadomi? tym, którzy nie maj? dzieci, jakie to jest absorbuj?ce wszytsko. Jak nie ma zebrania w przedszkolu, to jest w szkole, albo jakie? inne atrakcje, a czasem fryzjer, czy kosmetyczka albo kinderbal. W tygodniu brakuje mi czasu dla siebie, ale odrobi? to w weekend. Wi?kszo?c pracuj?cych kobiet nie radzi sobie z dzie?mi i praca bez pomocy rodziców, niani, czy sporego zaanga?owania partnera. Zawsze jest co? kosztem czego?. Dlatego nie jest to takie hop siup, jak si? zdaje.

Heh, chyba b?d? kontynuowa? w nast?pnym poscie, bo sie okrutnie rozpisa?am.


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#123 2006-10-04 14:40:59

fringilla
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

Co do idea?u, dzis by? ciekawy artyku? na Onecie, ?e odchodzi w niebyt ju? m??czyzna metroseksualny, który kobietom za bardzo do gustu nie przypad?, a teraz w cenie s? soft macho wink

Jesli o mnie chodzi wygl?da to mniej wi?cej tak:

- wygl?d jest wa?ny, jesli kto? ci? odrzuca, nic z tego nie b?dzie, jednak, poniewa? s? ró?ne gusta okreslenie: "zabójczo przystojny" staje si? nieco niejednoznaczne wink

- bieg?o?? w ars amandi a przynajmniej ch?? do nauki - absolutnie niezb?dna

- poczucie humoru, inteligencja, pogl?dy i zainteresowania zblizone do moich

- pogl?dy w kwestiach zasadniczych, zasadniczo zbiezne - inaczej trudno doj?? do porozumienia

- wyrozumia?o?? - niezb?dna, ?eby jako? wspólnie funkcjonowa?

- szacunek - cho? trudno w to uwierzy?, bywa, ?e z biegiem lat sie go traci, a wzajemny szacunek to podstawa

- egoizm - zdecydowanie niepo?adany, a przynajmniej nie w nadmiarze

- facet musi by? odpowiedzialny i gotów bra? odpowiedzialno?? za rodzin?

- nie ba? si? obowi?zków domowych, bra? w nich udzia? w równym stoponiu co ja, wprowadza? równouprawnienie w zycie codzienne

- oczywi?cie stabilizacja finansowa jest absolutnie konieczna, zw?aszcza jesli w gre wchodz? "towary luksusowe" wink

Bardzo mnie rozbawi?a elberth chyba, która napisa?a, ?e to nie jest najwa?niejsze, bo ona by chcia?a miec tylko wlasny domek i urlop za granic? raz w roku - ma?o z krzes?a nie spad?am. Wi?kszo?? (m?odych) ludzi, my?l?c o stabilizacji finansowej ma na mysli mozliwo?? wzi?cia kredytu na mieszkanie!

Posiadanie dziecka bez zony jest zasadniczo bardzo wygodne i wielu m??czyznom odpowiada, szczgólnie, ?e jest równoznaczne z widywaniem dziecka raz, góra dwa razy w tygodniu i minimalnego udzia?u z codziennych zwi?zanych z nim obowi?zkach :twisted:


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#124 2006-10-04 14:48:43

Marija
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

- 6 rano pobudka
- 6-7 przygotowanie siebie i dzieci do wyj?cia
- i td., itp.,
- 19.30 - 21 kolacja, szykowanie m?odego do wyrka, ew. pomoc w lekcjach
- 21 jak dobrze pójdzie, dzieci w ?ó?kach, mam troch? czasu dla siebie, ale nie wytrzymuj? d?u?ej ni? do 23, ?le znosze wczesne wstawanie
[...] Nie pisze tego, ?eby si? wy?ali?, tylko u?wiadomi? tym, którzy nie maj? dzieci, jakie to jest absorbuj?ce wszytsko. Jak nie ma zebrania w przedszkolu, to jest w szkole, albo jakie? inne atrakcje, a czasem fryzjer, czy kosmetyczka albo kinderbal.

tongue Ja mam podobnie, a kinderbal prze?y?am w poniedzia?ek lol Uczcie si?, kobietki m?ode a niedzieciate big_smile

Offline

 

#125 2006-10-04 16:39:41

Robert_Benett
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

"Posiadanie dziecka bez zony jest zasadniczo bardzo wygodne i wielu m??czyznom odpowiada, szczgólnie, ?e jest równoznaczne z widywaniem dziecka raz, góra dwa razy w tygodniu i minimalnego udzia?u z codziennych zwi?zanych z nim obowi?zkach "

To ju? m?zczyzna nie potrafilby wychowa? sam dziecka? W?asnie takie idiotyzmy sa w naszym prawodawstwie, ze facetowi dziecka nie dadz?..to absurd...
Ch?tnie chcia?bym wychowywa? dziecko...ale posiada? ?on? niekoniecznie


Kwitn?ce irysy
U moich stóp -
Sanda?y sznurowane na niebiesko.(Basho Matsuo )

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB