Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#26 2006-09-07 16:28:43

kitty
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

niestety tak sad ale staram si? zawsze pouk?ada? wszystko w g?owie tak, ?e niepotrzebne mi tabele, przynajmniej na razie smile a pó?niej trzeba b?dzie przyswoi? sobie inne sposoby

Offline

 

#27 2006-09-07 19:16:11

Katarzyna
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Mo?e notatki to dobre rozwi?zanie na pewno nie zaszkodzi spróbowa?. Ale nie wiem czy to mi pomo?e zapami?ta? daty. Tym bardziej, ?e moje sprawdziany z historii wygl?daj? mniej wi?cej tak:

?mier? Wac?awa II........................
Albo
1444 wojna...............
a tylko czasami
pot?piono nauk? Wiklefa na soborze w........................

Wi?kszo?? to daty, takich pyta? jest 20, dopiero 10 dobrych odpowiedzi daje ci 2. A nasz pan mówi, ?e to nic w porównaniu do matury. To jak tu si? nie ba? kiedy na maturze b?dzie pe?no takich pyta?. I jak tu przypomnie? sobie synod w Clermont a pó?niej abdykacje cesarza KarolaV :cry: :cry: :cry:

Offline

 

#28 2006-09-07 19:28:53

pak4
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Notkatki bardzo pomagaj? w zapami?tywaniu. Ja ju? niby si? nie ucz?, ale trafia?o mi si? referowa? znajomym tre?? barokowych oper smile Przy tym powik?ania rzeczywistej historii i powi?zania Kazimierza Wielkiego z rokiem 1918, to jest po prostu nic big_smile Dzi?ki notatkom (bylejakim, ale jednak -- sam fakt pisania by? istotny dla pami?ci), radzi?em sobie z tym wcale, wcale... Tak przynajmniej mi si? wydaje smile

Poza tym notatki wg propozycji Aine wymagaj? przemy?lenia sprawy. A to kolejna rzecz, która pomaga pami?ta?.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#29 2006-09-07 19:30:20

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

ja tez dawalam duzy nacisk na daty, pojecia i osoby. Wychodze z za?o?enia ?e nie ka?demu jest do szcz??cia potrzebna. A uczniowie zaskakuja swoj? wiedz? (czy jej brakiem) nie potrafi?c odpowiedzie? na pytanie kim by? Adolf Hitler, czy Józef Stalin. Znaj?c podstawowe poj?cia, osoby i daty, ma si? baz?, od której trzeba zacz??. Jednak historia to nie tylko wiedza encyklopedyczna.
A Twó nauczyciel Katarzyno, ma racj?. Bez dat, poj?? i osób nie ma szansy na zdanie matury. To jakby pisa? matur? z polskiego nie znaj?? alfabetu.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#30 2006-09-07 19:55:16

megg
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Matura z j. polskiego to jest niestety ?mier? intelektualna dla uczniów i polonistów. Ja nie wiem, kto t? matur? wymy?li?, ale ta zesz?oroczna by?a tak ?enuj?, ?e u nas na uczelni po?wiecili?my ca?e 1,5-godzinne zaj?cia, ?eby si? z niej po?mia?. Nasz wyk?adowca przyszed? z gazet?, gdzie by? artyku? historyka literatury o tej maturze w?a?nie, przeczytali?my go, a potem wspólnie my?leli?my, kto z kogo zrobi? idiot?-nauczyciele z uczniów, uczniowie z nauczycieli, czy kuratorium ze wszystkich. Ale....co tam! Jak kto? napisa?, ?e Antek Boryna by? bratem Jagny, i w dodatku mieli romans, i tak mia? szans? zda?, zatem.........Ministrowi musi zale?e? na tym,by reprezentanci spo?ecze?stwa mogli poszczyci? si? zdanym egzaminem dojrza?o?ci, nawet je?eli nie idzie za tym jakakolwiek wiedza........no to sobie ul?y?am big_smilebig_smile

Offline

 

#31 2006-09-08 14:43:32

elbereth
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Có?, znajoma napisa?a, ?e Maciej o?eni? si? z Boryn? lol I zgodnie z kryteriami zda?a oczywi?cie...


?ona: Dlaczego zostawi?e? mnie sam?? Wida? kochasz swojego przyjaciela bardziej ode mnie...
M??: Ale? sk?d! Gdyby?cie oboje ton?li w rzece, ratowa?bym Ciebie!
?ona: Naprawd??
M??: Oczywi?cie! Jeste? dwa razy l?ejsza! big_smile

Offline

 

#32 2006-09-08 19:45:08

megg
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

roll roll Elbereth, zakrztusi?am si? w?a?nie herbat?...Fajnie, ?e to napisa?a?, ja ogromnie lubi? takie hiciki, cho? za?amuj? mnie przera?liwie.....

Offline

 

#33 2006-09-09 13:34:19

elbereth
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Ojej, Megg, ale nic Ci si? nie sta?o? wink big_smile Na drugi raz zamieszcz? najpierw jaki? komunikacik, ?e przed przeczytaniem nale?y usi??? wygodnie i od?o?y? wszystko, co mo?e by? niebezpieczne big_smile

A z t? matur? to mi si? jeszcze przypomnia?o...
ale uwaga, czytanie poni?szych informacji jest niebezpieczne dla zdrowia:
... szept kolegi na sali: "Ej, a 'Ch?opi' to jaka epoka? romantyzm?" lol Nie musz? dodawa?, ?e zda? ca?kiem nie?le wink


?ona: Dlaczego zostawi?e? mnie sam?? Wida? kochasz swojego przyjaciela bardziej ode mnie...
M??: Ale? sk?d! Gdyby?cie oboje ton?li w rzece, ratowa?bym Ciebie!
?ona: Naprawd??
M??: Oczywi?cie! Jeste? dwa razy l?ejsza! big_smile

Offline

 

#34 2006-09-10 19:12:31

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Dziewczyny, ja takich kwiatków mam od metra big_smile Cze?ci dorobi?am si? sama big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#35 2006-09-10 20:21:51

HerMia
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

HerMia, dzisiaj koniec naszej wolno?ci :cry:

Moja kochana Kity! Tak ?adnie do mnie napisa?a?, a ja dopiero teraz to zobaczy?am!
Tobie to dobrze, ja bym si? chcia?a cofn?? do gimnajzum i jeszcze raz napisa? ten egazmin. A tu LO, nowa szko?a, nowi uczniowie i nowi nauczyciele. Ten tydzie? by? naprawd? ostry. Mia?am test sprawdzaj?cy z geografii i takie pytanie: "Jak dop?yn?? z Gda?ska do Bombaju?".
Dobre, nie?

Offline

 

#36 2006-09-11 06:49:23

pak4
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

W dawnych, szkolnych czasach (Gdzie? te niegdysiejsze ?niegi!) wyzwano mnie z koleg? do tablicy. Nauczyciel (geografia) zada? nam jedno pytanie: -- Dlaczego w Ameryce Pó?nocnej zlewiska Oceanu Atlantyckiego s? wi?ksze ni? Pacyfiku?
Patrzyli?my na map? bezradni, no bo s?, nie da si? ukry?. Rzeki tak p?yn?, ale dlaczego tak p?yn?? Patrzyli?my, patrzyli?my, a? w ko?cu nauczyciel odpowiedzia? za nas:
-- Bo woda p?ynie z góry na dó?!
Jakie pytanie jeszcze zada?, ?e oceny niedostatecznej przy tej okazji nie zaliczy?em, to ju? nie pami?tam.
Z w?asnych, szkolnych kwiatków -- pod koniec podstawówki, na historii, przy tablicy, zapytany o osi?gni?cia Bizancjum powiedzia?em, ?e wybudowali w nim ko?ció?: "Naga Zofia" big_smile
No i widzisz, przypomnia?a? mi m?odo?? big_smile


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#37 2006-09-11 15:12:05

kitty
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

HerMia, mnie te? to za rok czeka wink

pak4, bardzo fajnie, ?e przypomnia?a? sobie swoje szkolne wyczyny
i to jest w?a?nie wielki plus chodzenia do szko?y - po latach jest co wspomina? i ?mia? si?
gdy spotykam si? z kole?ank?, z któr? chodz?am do podstawówki, a rozsta?y?my si? dopiero w gim, zawsze wspominmy tamte czasy i mamy niez?y ubaw big_smile

Offline

 

#38 2006-09-11 17:38:44

Van-Rijn
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Mo?e notatki to dobre rozwi?zanie na pewno nie zaszkodzi spróbowa?. Ale nie wiem czy to mi pomo?e zapami?ta? daty. Tym bardziej, ?e moje sprawdziany z historii wygl?daj? mniej wi?cej tak:

?mier? Wac?awa II........................
Albo
1444 wojna...............
a tylko czasami
pot?piono nauk? Wiklefa na soborze w........................

Wi?kszo?? to daty, takich pyta? jest 20, dopiero 10 dobrych odpowiedzi daje ci 2. A nasz pan mówi, ?e to nic w porównaniu do matury. To jak tu si? nie ba? kiedy na maturze b?dzie pe?no takich pyta?. I jak tu przypomnie? sobie synod w Clermont a pó?niej abdykacje cesarza KarolaV :cry: :cry: :cry:

Katarzyno - a'propo sprawdzianow z historii - z ktorego Jarocina jestes? Moze z tego na Podkarpaciu?
Pytam, gdyz w czasach licealnych mialam psora od historii, ktory robil z niej sprawdziany bardzo podobnego typu

Offline

 

#39 2006-09-11 18:17:34

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Teoretycznie tak, w praktyce na pedagogice nam mówiono, ?e zdolno?? zapami?tywania liczb zale?y od funkcji poznawczych i tego czy dzia?aj? one prawid?owo, czy nie. Niektórzy maj? z tym trudno?ci, aczkolwiek nie ma to niz wspólnego z tym czy umys? jest ?cis?y, czy humanistyczny. To jest tak jak z dysleksj?, czy z dysgrafi? - do mózgu idzie b??dny komunikat.
Taki problem maj? niektórzy, ale naprawd? bardzo ?atwo wychwyci? róznic? kiedy ucze? nie potrafi si? nauczy?, a kiedy tego nie chce big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#40 2006-09-11 18:19:55

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Cóz... ja oprócz swoich w?asnych wyczynów mam teraz kwiatki typu
- jednym z osi?gni?? ?wiata staro?ytnego s? piramidy i skunks w Egipcie
albo:
- Piotr Wysocki nie mia? g?owy i dlatego mu nic nie wychodzi?o.

No i to co mam w opisie big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#41 2006-09-11 18:29:09

Van-Rijn
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Dziewczyny narzekacie, ale niezale?nie od wszystkiego, uczniowie nie chc? si? nauczy? podstaw. Daty, fakty, nazwiska, to podstawa. jak wy chcecie biega?, skoro nie chcecie si? nauczyc chodzi??

Trzeba tez uwzglednic, ze nie wszyscy sa tzw umys?ami ?cis?ymi, czy cz?sciowo scis?ymi i moga miec problemy z zapamietaniem dat, latwiej moga zapamietac opis jakiegos wydarzenia, jakas ciekawostke, a z dat? gorzej, poza tym w 70% jesli ktos nie pojdzie na jakis kierunek zwiazany z historia, daty ktorych wymagano w szkole z czasem sie zapomina, pamieta sie glownie te podstawowe, (pomijam fakt, ze sa tacy, ktorzy pamietaja je swietnie przez prawie cale zycie mimo, ze na historie czy cos pokrewnego nie poszli)

Offline

 

#42 2006-09-11 18:56:40

pak4
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Musz? powiedzie?, ?e jestem tak zwanym ?cis?owcem, a z przedmiotów maturalnych najbardziej podoba?a mi si? matematyka. Powiem wi?cej -- pami?tam, jak jako dziecko wprawi?em w zdumienie mojego Ojca, twierdz?c, ?e kto? do niego dzwoni?, nie pami?tam kto, ale jego numer telefonu to (i tu recytowa?em z pami?ci 6 cyfr, jak to wówczas by?o, bezb??dnie).
A jednak daty sprawia?y mi pewne trudno?ci. Pami?ta?em co by?o wcze?niej, co pó?niej, nie myli?em si? w stuleciach, ale konkretny rok pami?ta?em tylko dla niektórych wydarze?. My?l?, ?e ka?dy ma swoje s?abe i mocne punkty w nauce. A o wadze dat przekona?em si? dopiero w liceum, sugeruj?c poloni?cie, ?e Wyspia?ski zna? "Rot?" Konopnickiej, pisz?c o z?otym rogu w "Weselu" smile


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#43 2006-09-11 19:03:41

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Van Rijn historia jest przedmiotem humanistycznym i wymaga umys?u ?cis?ego jedynie przy obliczeniach statystycznych (szeregi statystyczne i tego typu kwiatki). A do tej pory (czyli studiów historycznych) jedynie pami?ciowym. Nie ma w sobie nic ?cis?ego, pomimo cyferek.
Niestety podstawa programowa jest jaka jest. Mnie te? ma?o interesowa?y ró?nice mi?dzy pr?dem sta?ym i zmiennym, a tak?e mi?dzy ruchem jednostajnym, a jednostajnym przyspieszonym, czym si? ró?ni morena czo?owa od moreny dennej. Te? mia?am w nosie wzory geometryczne, czy fizyczne. Ale taka jest podstawa programowa i takie jest niezb?dne minimum.
Niestety kochane, trza ku?. innej rady nie dam. Je?li nauczyciel zwraca uwage na daty i nazwiska, tym ?atwiej go wyczu?. I uwierzcie mi, to sa naprawd? podstawy. Minimum. Raczkowanie.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#44 2006-09-11 19:29:58

pak4
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Aine -- van Rijn ma chyba o tyle racj? z t? ?cis?o?ci?, ?e zdolno?? do uczenia si? liczb podobno jest powi?zana ze zdolno?ciami matematycznymi. Czyli teoretycznie -- ?cis?owcy powinni ?atwiej zapami?tywa? daty.

A z kwiatków -- mój kolega w liceum na wypracowaniu z polskiego na temat idea?ów ?redniowiecznych napisa? co? takiego:
"W ?redniowieczu istnia?y idea?y rycerza i ?wi?tego. Rycerze walczyli, a ?wi?ci chodowali robaki."


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#45 2006-09-11 20:28:38

HerMia
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

A mój kolega na historii kiedys powiedzia?, ?e Kopernik to stary piernik i wyglaga? jak Goryl Magilla big_smile

Offline

 

#46 2006-09-11 20:30:43

HerMia
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Ale z histori? to ja si? wkopa?am sama w LO. Mam rozszerzon? i na takim poziomie b?d? musia?a zdwa? matur?
sad

Offline

 

#47 2006-09-11 20:32:39

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Aine -- van Rijn ma chyba o tyle racj? z t? ?cis?o?ci?, ?e zdolno?? do uczenia si? liczb podobno jest powi?zana ze zdolno?ciami matematycznymi. Czyli teoretycznie -- ?cis?owcy powinni ?atwiej zapami?tywa? daty.

Teoretycznie tak, w praktyce niekoniecznie. Na pedagogice nam mówiono, ?e zdolno?? zapami?tywania liczb zale?y od funkcji poznawczych i tego czy dzia?aj? one prawid?owo, czy nie. Niektórzy maj? z tym trudno?ci, aczkolwiek nie ma to niz wspólnego z tym czy umys? jest ?cis?y, czy humanistyczny. To jest tak jak z dysleksj?, czy z dysgrafi? - do mózgu idzie b??dny komunikat.
Taki problem maj? niektórzy, ale naprawd? bardzo ?atwo wychwyci? róznic? kiedy ucze? nie potrafi si? nauczy?, a kiedy po prostu nie chce.
Podobnie jest w przedmiotach ?cis?ych, które dla humanistów (w tym równie? i mnie) najcz?sciej bywaj? tym, czym dla Lizzy gra na fortepianie big_smile Z matematyk? wiekszych problemów nie mia?am, ale okupi?am to zwiekszon? praca nad tym przedmiotem. Fizyki, czy chemii nigdy do ko?ca nie rozumia?am i nie rozumiem, ale wzory, które by?y dla mnie czyst? abstrakcj? po prostu ku?am. Podejrzewam, ?e gdybym wi?cej ?wiczy?a, pewnie i tutaj moja wiedza by?aby lepsza.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#48 2006-09-11 22:23:32

Katarzyna
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...


Katarzyno - a'propo sprawdzianow z historii - z ktorego Jarocina jestes? Moze z tego na Podkarpaciu?
Pytam, gdyz w czasach licealnych mialam psora od historii, ktory robil z niej sprawdziany bardzo podobnego typu

Jarocin w Wielkopolsce, a do szko?y chodz? w Ko?minie Wielkopolskim. Jestem dziwna bo mieszkam w ma?ym miasteczku a do szko?y chodz? do jeszcze mniejszego. lol
Szkoda, ?e nie jeste? z tego Jarocina sad

Offline

 

#49 2006-09-12 11:05:14

elbereth
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Ale z histori? to ja si? wkopa?am sama w LO. Mam rozszerzon? i na takim poziomie b?d? musia?a zdwa? matur? sad

HerMia, pociesz? Ci?, ?e w tym roku rozszerzona by?a du?o ?atwiejsza od podstawowej. Najbardziej ba?am si? wypracowania, ale jak zobaczy?am: "Miasto w ?redniowieczu" - to ma?o nie podskoczy?am z rado?ci big_smile

A z kwiatków tym razem tekst nauczyciela z geografii:

Prof.: Jakie wynalazki XIX w. wp?yn??y na gwa?towny skok przyrostu demograficznego?
Ucz.: ?arówka?
Prof.: No, ja bym powiedzia?, ?e to raczej brak ?arówki wp?ywa na przyrost ludno?ci...


?ona: Dlaczego zostawi?e? mnie sam?? Wida? kochasz swojego przyjaciela bardziej ode mnie...
M??: Ale? sk?d! Gdyby?cie oboje ton?li w rzece, ratowa?bym Ciebie!
?ona: Naprawd??
M??: Oczywi?cie! Jeste? dwa razy l?ejsza! big_smile

Offline

 

#50 2006-09-12 12:40:49

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

elbereth, nie tylko w tym roku. W zesz?ym równie?. A ztego co kojarz?, 2 lata wstecz - tako? big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB