Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2006-09-07 08:04:48

pak4
Użytkownik

Biblioteka z epoki, cho? na kontynencie :)

Mia?em ?a?cuch skojarze? smile Mniej wi?cej nast?puj?c?:
"Kasia z Heilbronnu" (czyta?em wieczorem) -> dyskusja Aine i Megg o do?uj?cych filmach z w?tkiem tej mi?o?ci -> Jane Austen -> u?wiadomienie sobie, ?e ten strace?czy romantyk, von Kleist, by? Jane Austen wspó?czesny -> list von Kleista o bibliotece w Wurzburgu.

List cytuj? z 14 wrze?nia 1800 roku, do narzeczonej (nie pobrali si? w ko?cu, ale czy posz?o o pieni?dze, to nie pami?tam) -- Wilhelminy von Zenge:

"Chcieliby?my prosi? o par? dobrych ksi??ek". -- "Oto wybór wedle ?yczenia" -- "Mo?e co? Wielanda?" -- "Bardzo w?tpi?". -- "Lub co? z Schillera, Goethego". -- "O, trudno b?dzie co? z tego znale??". -- "Jak to? Czy?by wszystkie ksi??ki by?y wypo?yczone? Czy s? tak powszechnie czytane?" -- "Nie o to chodzi". -- "Kto wi?c w?a?ciwie czyta tu najcz??ciej?" -- "Jury?ci, kupcy i zam??ne damy". -- "A niezam??ne?" -- "Im nawet nie wolno o tym marzy?". -- "A studenci?" -- "Mamy polecenie, by im nic nie wypo?ycza?". -- "Prosz? nam tedy powiedzie?, gdzie u Boga Ojca s? te wszystkie dzie?a Wielanda, Goethego, Schillera, skoro tak ma?o si? ich tu czyta?" -- "Je?li ?aska, to te pisma wcale nie s? tu czytane". -- "A wi?c nie macie ich pa?stwo w ogóle w bibliotece?" -- "Nie wolno nam". -- "Có? wi?c za ksi??ki le?? tu na tych pó?kach?" -- "Opowie?ci rycerskie, same opowie?ci rycerskie, na prawo opowie?ci rycerskie z upiorami, na lewo bez upiorów, wedle upodoba?". -- "A wi?c to tak"...


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#2 2006-09-07 14:04:17

megg
Użytkownik

Re: Biblioteka z epoki, cho? na kontynencie :)

von Kleist by? nie tylko wspó?czesny JA, ale tak?e po??dnie r?bni?ty big_smile

Offline

 

#3 2006-09-07 14:10:06

pak4
Użytkownik

Re: Biblioteka z epoki, cho? na kontynencie :)

von Kleist by? nie tylko wspó?czesny JA, ale tak?e po??dnie r?bni?ty big_smile

To prawda!! Ale to nie on by? bibliotekarzem w Wurzburgu smile
A dla ilustracji osobowo?ci pana Henryka (a przynajmniej tego jak j? widzia?em po lekturze jego listów) -- zako?czenie pewnego listu do przyjaciela (1802 r.):

"Boga prosz? o ?mier?, a Ciebie o pieni?dze, które musisz wy?o?y? na moje wydatki domowe."


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#4 2006-09-07 14:23:29

megg
Użytkownik

Re: Biblioteka z epoki, cho? na kontynencie :)

von Kleist by? nie tylko wspó?czesny JA, ale tak?e po??dnie r?bni?ty big_smile

To prawda!! Ale to nie on by? bibliotekarzem w Wurzburgu smile
[/i]

Wiesz, ja mo?e czasem sprawiam wra?enie g?upiej, ale to akurat wiem!!! big_smile grrrrrrr.................

Offline

 

#5 2006-09-07 14:34:23

pak4
Użytkownik

Re: Biblioteka z epoki, cho? na kontynencie :)

Wiesz, ja mo?e czasem sprawiam wra?enie g?upiej, ale to akurat wiem!!! big_smile grrrrrrr.................

:oops: A ja chcia?em tylko wyja?nie? dla m?odszych forumowiczek... Bo w liceum to ja jeszcze nie wiedzia?em kto to jest Heinrich von Kleist :oops:


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#6 2006-10-31 00:42:36

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Biblioteka z epoki, cho? na kontynencie :)

ja do niedawna te? nie wiedzia?am big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#7 2006-11-05 16:57:01

lemonick
Użytkownik

Re: Biblioteka z epoki, cho? na kontynencie :)

a kto to w ogóle by? ten Heinrich von Kleist?? :oops:


-Co to jest prawdziwe JA? (...)
-To kim jeste?, a nie to, co z Ciebie zrobiono.
Paulo Coelho

Offline

 

#8 2006-11-05 19:38:12

pak4
Użytkownik

Re: Biblioteka z epoki, cho? na kontynencie :)

Dramaturg niemiecki. Baaardzo romantyczny. Do sko?czenia ?ycia samobójstwem w??cznie. Tu jest biogram:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Heinrich_von_Kleist

Ja prywatnie bardzo lubi? "Kasi? z Heilbronu" i "Ksi?cia Homburga" :oops:. Gdy chodzi?em do liceum, to w Polsce pojawi?y si? nowe przek?ady jego dramatów, co zaowocowa?o seri? ciekawych realizacji dla Teatru Telewizji.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB