Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2006-08-19 00:13:38

AineNiRigani
Użytkownik

"Trylogia" po ameryka?sku - w?tek roboczy

MEGG MNIE NATCHN??A DO ZA?O?ENIA NOWEGO W?TKU.
JEDNAK DLA ZACHOWANIA JASNO?CI I PRZEJRZYSTO?CI STWARZAM W?TEK POBOCZNY Z WSZELKIMI UWAGAMI, ROZMY?LANIAMI I REFLEKSJAMI NA TEMAT (LUB NIE big_smile)


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#2 2006-08-19 06:47:10

pak4
Użytkownik

Re: "Trylogia" po ameryka?sku - w?tek roboczy

Jaka szkoda, ?e "Ogniem i mieczem" czyta?em ostatnio do?? dok?adnie 20 lat temu sad

Ale pisz? z innego powodu: otó? Zakrocki w telewizyjnym programie po?wi?conym "filmom historycznym" (czy raczej osadzonym w przesz?o?ci) wy?apa? kiedy? sienkiewiczowski w?tek w ameryka?skim filmie "Alamo" (na pewno taki by? temat, tytu?u nie jestem pewien), gdzie wycieczk? z obl??onego fortu, by wysadzi? w powietrze meksyka?sk? armat? prowadzi? John Wayne.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#3 2006-08-19 08:13:08

Marija
Użytkownik

Re: "Trylogia" po ameryka?sku - w?tek roboczy

"Asfaltowy saloon" ?ysiaka dostarczy?by kilku scenariuszy w tym klimacie. Ale Ty Aine masz pomy?lunek lol

Offline

 

#4 2006-08-19 09:43:52

megg
Użytkownik

Re: "Trylogia" po ameryka?sku - w?tek roboczy

Aine, REWELACJA! Mi?o mi, ?e Ci? natchn??am big_smile Do??cz? wieczorem, bo teraz nie mam czasu pomy?le? wink

Offline

 

#5 2006-08-19 14:05:07

AineNiRigani
Użytkownik

Re: "Trylogia" po ameryka?sku - w?tek roboczy

c.d.n.?
Zapraszam do zabawy big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#6 2006-08-20 20:34:43

megg
Użytkownik

Re: "Trylogia" po ameryka?sku - w?tek roboczy

Aine :cry: :cry:
Nie mam natchnienia :cry:
Grypa mnie bierze :cry:
Nawet zdj??am z pó?ki zakurzone jak diabli "Ogniem i mieczem" i zacz??am przegl?da?, coby do?wiadczy? jakiej? iskry i nic :cry:
Ale nic to, nie poddam si?....
Tylko nie wiem, jak nazwa? Helenk?.....

Offline

 

#7 2006-08-20 20:43:29

AineNiRigani
Użytkownik

Re: "Trylogia" po ameryka?sku - w?tek roboczy

Helen Mertensen - na przyk?ad


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#8 2006-08-20 21:40:56

megg
Użytkownik

Re: "Trylogia" po ameryka?sku - w?tek roboczy

O.k niech b?dzie big_smile
Id? z aspiryn? pod ko?dr? i b?d? czyta?...Mo?e mnie natchnie smile

Offline

 

#9 2006-08-20 22:17:27

lemonick
Użytkownik

Re: "Trylogia" po ameryka?sku - w?tek roboczy

to mi przypomnia?o moje zaj?cia na nudnych lekcjach. najpierwy by?a "Tajemnica Esmeraldy" w g?ównych rolach nauczyciele z mojej szko?y. pó?niej by? "Atak Klonów" (zainspirowanym wiadomo czym....) jak si? odwa?? to mo?e gdzie? to zamieszcz?. nie musz? si? chyba chwali?, ?e moja "brazylijska telenowela" sta?a si? inspiracj? dla naszego szkolnego kabaretu?? smile


-Co to jest prawdziwe JA? (...)
-To kim jeste?, a nie to, co z Ciebie zrobiono.
Paulo Coelho

Offline

 

#10 2006-08-20 22:44:13

AineNiRigani
Użytkownik

Re: "Trylogia" po ameryka?sku - w?tek roboczy

je?li chodzi o Tworzenie nazwisk, to ja znajduje jaki? wyraz którego si? mo?na uchwyci? w t?umaczeniu - np. Skrze- tuski: Skrze-iskrzenie-iskra-spark.Tuski-tusk-donald-kaczor-duck big_smile
Underheel - podbipieta (w maire mozliwosci przetlumaczone)
itd.
Oczywiscie nazwisko helen jest otwarte - jesli macie propozycje - walcie smialo. Moze cos wymyslimy?


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#11 2006-08-21 08:09:26

pak4
Użytkownik

Re: "Trylogia" po ameryka?sku - w?tek roboczy

Helen Henderson?
Gen. George (skoro jar to gorge big_smile ) McCherry?


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#12 2006-08-21 12:11:51

megg
Użytkownik

Re: "Trylogia" po ameryka?sku - w?tek roboczy

McCherry? Super big_smile

Aine, zrekonstruowa?am Twoje tworzenie nazwisk, ale i tak najbardziej podoba mi si? Tatanka Yotanka big_smile
A Bohun? Ja bym go zrobi?a miesza?cem-- pó? bia?ego, pó? Indianina...I jak my?lisz-te pó? powinno by? Czejena czy Siuksa? smile

Offline

 

#13 2006-08-21 12:14:49

Dione
Użytkownik

Re: "Trylogia" po ameryka?sku - w?tek roboczy

A ja z Bohuna zrobi?abym Indianina, ale wychowanego przez bia?ych. Tylko jak go nazwa??


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#14 2006-08-21 12:24:28

megg
Użytkownik

Re: "Trylogia" po ameryka?sku - w?tek roboczy

No ale Bohun by? Kozakiem, to tak ca?kiem bia?y? Czy to si? godzi? big_smile A nazwa?....hm...pomy?lmy.....

Offline

 

#15 2006-08-21 13:28:27

megg
Użytkownik

Re: "Trylogia" po ameryka?sku - w?tek roboczy

Bohuna trudno jako? przet?umaczy?, cho? w cz??ci....Odkopi? jakie? zeszyty z historii j?zyka i poszukam jakiego? ?ród?os?owu, mo?e bedzie mo?na co? wykombinowa?...Pocz?tek "boh" na pewno ma zwi?zek z Bogiem....

Offline

 

#16 2006-08-21 13:37:49

Marija
Użytkownik

Re: "Trylogia" po ameryka?sku - w?tek roboczy

8O Co si? tu dzieje? To powa?ne forum jest, nie kabaret :twisted: wink

Offline

 

#17 2006-08-21 13:49:13

elbereth
Użytkownik

Re: "Trylogia" po ameryka?sku - w?tek roboczy

Marija, ciii... bo nam nasze powa?ne literatki wystraszysz i sobie pójd? big_smile :twisted:

A tak wogóle - dziewczyny, to jest ?wietne! Taki Sienkiewicz to powinien nosi? za Wami worek z kartoflami (?e tak sobie zacytuj? niegdysiejsz? wypowied? jednej z autorek big_smile :twisted: ).


?ona: Dlaczego zostawi?e? mnie sam?? Wida? kochasz swojego przyjaciela bardziej ode mnie...
M??: Ale? sk?d! Gdyby?cie oboje ton?li w rzece, ratowa?bym Ciebie!
?ona: Naprawd??
M??: Oczywi?cie! Jeste? dwa razy l?ejsza! big_smile

Offline

 

#18 2006-08-21 14:29:08

Marija
Użytkownik

Re: "Trylogia" po ameryka?sku - w?tek roboczy

A propos imion: dosz?am kiedy? do wniosku, ?e np. "Drukarka" to jest fajne imi? dla dziewczyny - o brzmieniu jugos?owia?skim (jak "Jovanka", hihi). 8O Chyba musz? odpocz?? od komputera :? lol

Offline

 

#19 2006-08-21 14:43:18

elbereth
Użytkownik

Re: "Trylogia" po ameryka?sku - w?tek roboczy

S?ysza?am o pewnym Murzynie (o pardon, poprawno?c polityczna wymaga aby pisa?: Afroamerykaninie wink ), któremu tak sie spodoba?o d?wi?czne polskie s?owo "ciel?cina", ?e zapragn?? tak nazwa? córk? big_smile Na szcz??cie (a mo?e nie? wink ) zosta? od tego odwiedziony. big_smile


?ona: Dlaczego zostawi?e? mnie sam?? Wida? kochasz swojego przyjaciela bardziej ode mnie...
M??: Ale? sk?d! Gdyby?cie oboje ton?li w rzece, ratowa?bym Ciebie!
?ona: Naprawd??
M??: Oczywi?cie! Jeste? dwa razy l?ejsza! big_smile

Offline

 

#20 2006-08-21 15:14:39

Marija
Użytkownik

Re: "Trylogia" po ameryka?sku - w?tek roboczy

S?ysza?am o pewnym Murzynie (o pardon, poprawno?c polityczna wymaga aby pisa?: Afroamerykaninie wink ), któremu tak sie spodoba?o d?wi?czne polskie s?owo "ciel?cina", ?e zapragn?? tak nazwa? córk? big_smile Na szcz??cie (a mo?e nie? wink ) zosta? od tego odwiedziony. big_smile

lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol

Offline

 

#21 2006-08-21 16:24:31

AineNiRigani
Użytkownik

Re: "Trylogia" po ameryka?sku - w?tek roboczy

Powiem Wam, ?e d?ugo si? zastanawia?am jakie realia historyczne by tutaj pasowa?y, które plemi? wybra?. Pocz?tkowo my?la?am o Huronach - oni si? nazywali Wolnymi Lud?mi, ale byli ludem rolniczym. Potem my?la?am o Paunisach ze wzgl?du na wojowniczo?? i charakterystyczny fryz
Ale ostatecznie wybra?am plemie Dakota i rok 1876. Jest bardzo du?a zbie?no?? do naszego powstania kozackiego. Poza tym mam postacie historyczne, które tak s? do siebie podobe charakterami Custer-Wi?niowiecki, Siedz?cy BYk - Chmielnicki (chocia? pocz?tkowo planowa?am Szalonego Konia. Ale on by? zbyt szalony big_smile)
Wa?ne te? dla mnie by?o, ?e bitwa pod Little Big Horn zako?czy?a si? zwyci?stwem indian, ale ostatecznie bunt przegrali.
No i przyznaj?, ?e najwi?cej czasu zaj??o mi wymy?lenie mauszkietu. 2 godziny nad nim my?la?am big_smile

To tyle w ramach historycznych nudziarstw big_smile

Pomys?y pochodzenia Bohuna jest fajny. Cz??? Cheyennów przy??czy?a si? do powstania. Tej cz??ci móg? przewodzi? nasz india?ski Bohun (o ile nie znajd? imienia ich wodza - he he) albo przynajmniej by? praw? r?k? wodza.
Pomsy? z wychowaniem przez bia?ych te? mi si? podoba, ale i to pasuje do kwestii jego pochodzenia. To mog?o warunkowa?, ?e zaopiekowa?a si? nim rodzina Helen.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#22 2006-08-21 16:42:41

AineNiRigani
Użytkownik

Re: "Trylogia" po ameryka?sku - w?tek roboczy

O.k ci?g dalszy...:

Fajny big_smile
Tylko tak si? zastanawiam. Tutaj mam dwie wizje - albo idziemy w pasti?, albo idziemy w realia historyczne, wtedy historie powie?ciowego Siedz?cego Byka dostosowa?abym do autentycznej. Nie potrafi? si? zdecydowa?, wi?c decydujcie za mnie big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#23 2006-08-21 18:01:52

megg
Użytkownik

Re: "Trylogia" po ameryka?sku - w?tek roboczy

To ju? nie rozumiem....nie piszemy Trylogii? smile Tzn. ja realiów historycznych nie znam, w ?ycu nie s?ysza?am o Siedz?cym byku, wi?c.....chyba musisz ty podj?? decyzj? wink big_smile

Offline

 

#24 2006-08-21 18:14:53

AineNiRigani
Użytkownik

Re: "Trylogia" po ameryka?sku - w?tek roboczy

No wi?c ja si? przyznam, ?e ja si? napail?am na powie?? na motywach - ale to takie obecnie moje ma?e marzenie, bo do tego trzeba si? przygotowa? (biografie, historia itd)
Ja proponuj? pastisz, do którego Twoja czesc pasuje. Im bardzij kiczowate i uwypuklaj?ce Sienkiewicza na Dzikim Zachodzie, tym lepsze. Im bardziej glupie nazwiska - tym lepiej big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#25 2006-08-21 18:23:19

megg
Użytkownik

Re: "Trylogia" po ameryka?sku - w?tek roboczy

Ale jeste? pewna? Bo wiesz, marzenia trzeba spe?nia? big_smile Mo?e dwa w?tki? Nie chcia?abym, ?eby zosta?y zawiedzione Twoje nadzieje, ale szczerze mówi?c nie wiem, kiedy by?abym w stanie do?aczy?, gdy? czasu narazie na pog??bienie wiedzy o Dzikim Zachodzie nie mam...Zastanów si? smile Jeszcze mo?na to poci?gn?c w kierunku dowolnym, bo za du?o si? nie napisa?y?my big_smile

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB