Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#76 2006-04-09 22:23:17

ewelinka
Użytkownik

Re: Mansfield Park

Ale to mia? by? film na podstawie ksi??ki a nie biografii.

Offline

 

#77 2006-04-10 10:32:27

Maryann
Użytkownik

Re: Mansfield Park

No w?a?nie. Dzi?ki, Ewelinko.

Offline

 

#78 2006-04-10 13:45:02

Admete
Użytkownik

Re: Mansfield Park

W?a?nie dlatego nie do ko?ca si? uda? - re?yserka przedonrzy?a. szkoda, bo nie ma wspó?czesnej, dobrej wersji MP.


“What makes us human is that we care--and because we care, we never stop trying,"

Commander Jeffrey Sinclair / Babylon 5

Offline

 

#79 2006-04-10 14:28:34

aga
Użytkownik

Re: Mansfield Park

Poczekajmy na wydanie sze?ciopaku z filmami JA, ma tam by? inna
wersja "MP', to wtedy porównamy, która wersja lepsza!

Offline

 

#80 2006-04-11 18:28:18

Jeanne
Użytkownik

Re: Mansfield Park

O.O..........to by?a inna wersja? Oby lepsza ni? ta wspó?czesna..... wink


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#81 2006-04-11 20:10:12

Maryann
Użytkownik

Re: Mansfield Park

By?a. Serial BBC. S?abo j? pami?tam, ale chyba nakr?cona gdzie? w po?owie lat 80-tych.

Offline

 

#82 2006-04-13 22:26:03

Admete
Użytkownik

Re: Mansfield Park

W?a?nie ta wersja z lat 80 przyczyni?? si? do mojego pó?niejszego uwielbienia dla twórczo?ci Austen. By?am wtedy dizeckiem, ale serial utkwi? mi w pami?ci. Pami?tam zw??szcza dwie rzeczy ( albo wydaje mi si?, ze pami?tam ) - wypraw? do maj?tku pana Rushwortha i to jak pani Norris poniewiera?a Fanny.


“What makes us human is that we care--and because we care, we never stop trying,"

Commander Jeffrey Sinclair / Babylon 5

Offline

 

#83 2006-04-23 17:27:06

Maryann
Użytkownik

Re: Mansfield Park

W?a?nie ta wersja z lat 80 przyczyni?? si? do mojego pó?niejszego uwielbienia dla twórczo?ci Austen. By?am wtedy dizeckiem, ale serial utkwi? mi w pami?ci. Pami?tam zw??szcza dwie rzeczy ( albo wydaje mi si?, ze pami?tam ) - wypraw? do maj?tku pana Rushwortha i to jak pani Norris poniewiera?a Fanny.

Ja mam tylko jedno skojarzenie: widok ma?ej Fanny stoj?cej na dole, po?rodku wielkiej klatki schodowej, wokó? której wije si? bia?a balustrada.

Offline

 

#84 2006-04-23 21:13:59

otherwaymistercollins
Użytkownik

Re: Mansfield Park

Mansfield Park czyta?am tylko raz, i nie jest to moja ulubiona powie?? która wysz?a spod pióra Jane Austen. Film widzia?am kilka razy i uwa?am ?e znacznie odbiega od charakteru ksi??ki. Re?yserka poruszy?a wiele problemów o których Jane nigdy nie pisa?a, silnie zaakcentowa?a kwesti? emancypacji kobiet, problem niewolnictwa itp. Po prostu czuje si? ?e inny klimat, mimo ?e to ta sama historia to przy okazji Rozema przemyci?a wiele innych, wed?ug mnie nie pasuj?cych elementów

Offline

 

#85 2006-04-25 11:26:45

ewelinka
Użytkownik

Re: Mansfield Park

Poczekajmy na wydanie sze?ciopaku z filmami JA, ma tam by? inna
wersja "MP', to wtedy porównamy, która wersja lepsza!

Mam nadziej?,?e b?dzie lepsza bo z przyjemno?ci? obejrza?abym ekranizacj? tej ksi??ki smile

Offline

 

#86 2006-04-26 14:00:35

megg
Użytkownik

Re: Mansfield Park

czo?ówka "MP" informuje, ?e film powsta? na podstawie powie?ci, listów i dzienników Jane Austen...czyli niezupe?nie jest to ekranizacja tylko i wy??cznie powie?ci. a w listach i dziennikach owszem mówi si? o niewolnictwie, o wyzyskach w koloniach na Antigui, o "skandalach" i ucieczkach itd. poza tym jest tu troch? biografii Austen (Fanny pisze pseudohistorie[np. historia Anglii] i opowiadania, które mo?na skojarzy? z wczesn? twórczo?ci? Jane-nota bene polecam pierwsze jej dzie?ka, zupe?nie inne od reszty, troch? w typie Fieldinga i Sterne'a, ca?a masa karykatur:)
uchybie? wobec epoki za bardzo tu nie ma-nie jest to po prostu tak wyidealizowany obraz jak w powie?ciach. poza tym film to film, a nie ksi??ka, czyli zupe?nie odr?bne dzie?o sztuki, ma prawo rz?dzi? si? w?asnymi zasadami.
nie podoba?a mi si? tylko Frances jako Fanny-przecie? ta bohaterka mia?a 18 lat, a aktorka 32 o ile dobrze pami?tam.....to samo z Embeth jako Mary, cho? przyznaj?, ?e ona mi sie podoba?a w tej roli...
poza tym przyznaj? te?, ?e Fanny jest tu mniej nudna, jest po prostu interesuj?c? kobiet?, a w ksi??ce to Rany Boskie.....wkurza?a mnie przez ca?e 500, czy ile tam to ma, stron...nie lubi? za bardzo tej postaci-taka chodz?ca doskona?o??, ci?gle si? wzrusza i musi opanowywa? ?zy cisn?ce si? do oczu, g?by otworzy? nie umie (ja rozumiem nie?mia?o?? i szacunek, ale bez przesady)- a jak nie otwiera?a wy?ej wspomnianej g?by, to jak lud mia? si? pozna? na jej warto?ci, ja si? pytam? Edmund chcia?, ?eby j? doceniono, bo j? zna? i wiedzia? jaka jest i ci?gle usi?owa? j? wyci?gn?? z cienia. nieustannie si? czego? boi i czym? martwi...ja mo?e jestem "dla niej" okrutna, ale naprawd? du?o bardziej z krwi i ko?ci by?a Mary-zepsuta, ale prawdziwy cz?owiek, z b??dami, emocjami dobrymi i z?ymi itd. nawet j? lubi? i te? nie mog? si? jako? przyczepi?, ?e nie chcia?a z Edmundem w "zapad?ej" wsi mieszka?........okropna jestem, co?wink
tak?e film mi si? podoba?, ksi??ka te?, cho? g?ówni bohaterowie, Fanny i Edmund, s? nudni i maj? zbyt kryszta?owe charaktery, i naprawd? dobrali si?......oj tak!!
ps. moja mama ogl?daj?c ze mn? film te? pyta?a, czy sir Thomas przystawia si? do Fanny i czy Mary jest homo;)
pozdrawiam

Offline

 

#87 2006-04-26 15:43:37

Trzykrotka
Użytkownik

Re: Mansfield Park

Mnie si? Frances podoba?a w roli Fanny - Fanny ksi??kowa by?a nie do strawienia w swej nie?mia?o?ci, ciapowato?ci i niez?omnej cnotliwo?ci. Jednak?e pani rozema dosz?a do pewnej paranoi tworz?c t? posta? na nowo na potrzeby swojego filmu: Fanny jest na ekranie dziewczyn? , która pisze histori? Anglii, nosi ogromne dekolty i - zapytana - ?mia?o wypowiada swoje zdanie. A jednocze?nie zachowuje si? jak trusia ksi??kowa: je?eli ods?ania si? po?ow? biustu w codziennej sukience, to dziwne wydaje si? uciekanie przed m?skimi komplementami i uwag?. Nic w tym filmie nie gralo, cho? - dzi?ki obsadzie - ogl?da?o si? go bardzo mi?o. Serial BBC pami?tam jak przez mg?? - by? sztampowy i troch? md?y.

Offline

 

#88 2006-05-02 18:36:44

Admete
Użytkownik

Re: Mansfield Park

Dlatego w?a?nie czekam na jakie? "normalne" ekranizacje Mansfield Park. Chyba nawet jedna powstaje i Fanny b?dize chyba blondynk? :-) Gdzie? o tym czyta?am.
Zajrzycie tutaj:

http://www.thestage.co.uk/news/newsstor … piper.html


“What makes us human is that we care--and because we care, we never stop trying,"

Commander Jeffrey Sinclair / Babylon 5

Offline

 

#89 2006-05-10 20:27:17

Bonduelle
Użytkownik

Re: Mansfield Park

Hm, to mo?e by? ciekawe, je?li Edmund b?dzie przystojny, to mo?e si? do niego przekonam wink Ot, na przyk?ad Sean Biggerstaff :twisted:

Offline

 

#90 2006-05-10 22:03:58

Caitriona
Użytkownik

Re: Mansfield Park

Hm, to mo?e by? ciekawe, je?li Edmund b?dzie przystojny, to mo?e si? do niego przekonam wink Ot, na przyk?ad Sean Biggerstaff :twisted:

A któ? to?


The person, be it gentlemen or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid - Northanger Abbey

Offline

 

#91 2006-05-10 22:34:21

Bonduelle
Użytkownik

Re: Mansfield Park

Takie urocze szkockie pachol?, co gra?o w Harrym Potterze Oliviera Wooda, lat (pi razy oko) 23 czy co? ko?o tego tongue Takie moje ma?e zboczenie xD

Offline

 

#92 2006-05-10 22:40:54

Caitriona
Użytkownik

Re: Mansfield Park

Takie urocze szkockie pachol?, co gra?o w Harrym Potterze Oliviera Wooda, lat (pi razy oko) 23 czy co? ko?o tego tongue Takie moje ma?e zboczenie xD

Posz?am sprawdzi?:
http://gfx.filmweb.pl/p/138226/po.66113.jpg
Ca?kiem, ca?kiem...


The person, be it gentlemen or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid - Northanger Abbey

Offline

 

#93 2006-05-10 23:27:33

Diana
Użytkownik

Re: Mansfield Park

Dobry pomys?, Bondi! Podoba? mi si? w "Harrym", by? taki naturalny.


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

#94 2006-05-10 23:39:29

Bonduelle
Użytkownik

Re: Mansfield Park

A do tego by? jedynym godnym uwagi uczniem Hogwartu, bo Harry, Ron etc. to smarkacze straszliwe w cz. I i II (cho? ju? w IV sytuacja si? zmienia :twisted: :twisted: Bli?niacy Weasley :twisted: :twisted: - a? szkoda, ?e w ?adnej powie?ci Ja nie ma bli?niaków, których mogliby zagra? tongue)

OMG! Jak on teraz bosko wygl?da!

[URL=http://img123.imageshack.us/my.php?image=asbiggerstaff38ki.jpg]http://img123.imageshack.us/img123/1432/asbiggerstaff38ki.th.jpg[/URL][URL=http://img123.imageshack.us/my.php?image=asbiggerstaff23cx.jpg]http://img123.imageshack.us/img123/7453/asbiggerstaff23cx.th.jpg[/URL]

??dam ?eby by? Edmundem xD

Offline

 

#95 2006-05-11 11:13:57

Diana
Użytkownik

Re: Mansfield Park

Znów musz? przyzna? Ci racj?, Bondi. Z tymi bli?niakami- szkoda; zw?aszcza, ?e ostatnio mam do nich s?abo?? (od razu napisz?, ?e chodzi mi o urocz? dwójk?- Ma?ka i Pawe?ka z programu "Du?e dzieci", ?eby nikt mnie nie pos?dza? o jakie? polit. aluzje). big_smile


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

#96 2006-05-11 15:19:02

Margarett
Użytkownik

Re: Mansfield Park

ooo widz?, ?e Wood to nie tylko moje zboczenie lol ( a tak si? z siebie wy?miewa?am)


Marzenia prze?ywane pod wp?ywem chwili trac? ca?y urok przy ich roztrz?saniu

Offline

 

#97 2006-05-11 17:20:52

Bonduelle
Użytkownik

Re: Mansfield Park

Noo, bo filmowy Wood jest niez?y :twisted: Ma szkocki akcent roll

Offline

 

#98 2006-05-12 16:07:58

Margarett
Użytkownik

Re: Mansfield Park

a w pierwszej cz??ci wyskoczy? w takim sexownym golfiku lol :oops:


Marzenia prze?ywane pod wp?ywem chwili trac? ca?y urok przy ich roztrz?saniu

Offline

 

#99 2006-05-12 16:36:24

Jeanne
Użytkownik

Re: Mansfield Park

Czy ja wiem.....jako? mi nie pasi na Edmunda....taki sobie.


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#100 2006-05-12 19:30:21

Bonduelle
Użytkownik

Re: Mansfield Park

Hm, to by?a tylko taka lu?na propozycja... skoro ju? jeste?my prz tym temacie, kogo widzia?yby?cie w obsadzie MP?

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB