Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2005-02-24 19:10:07

dorotka
Użytkownik

Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

Nie wiedzia?am, gdzie by umie?ci? to co koniecznie chcia?am napisa?, wi?c ?eby chocia? raz napisa? co? na temat, musia?am zapocz?tkowa? nowy.
Chodzi o to, ?e zacz??am czyta? jedn? z kontynuacji - "Emma i inni" i nie mog? si? od niej oderwa?. Jeszcze jej nie sko?czy?am, ale jest miejscami lepsza od Emmy. Mo?e dlatego, ?e g?ówn? bohaterk? jest pani Goddard, osoba, która w samej "Emmie" nie wypowiedzia?a ani s?owa, a nie wkurzaj?ca i zarozumia?a swatka. Ksi??ka jest w formie epistolarnej, najwi?cej listów sypie si? mi?dzy pani? Goddard i jej siostr?, która ma ciekawe poczucie humoru.
"Emma i inni" bardzo mi si? podoba, jest zabawna i przeros?a moje oczekiwania , prawd? mówi?c. By? mo?e autorka odziedziczy?a zdolno?ci pisarskie od swojej ciotecznej prapraprababki. W ka?dym razie, polecam.
Pewnie nietrudno j? znale??, skoro pojawi?a sie w jednej z mniejszych polickich bibliotek big_smile

Napiszcie co? o innych kontynuacjach, które warto albo nie warto przeczyta?.
Loana, mog?aby? przes?a? mi to co przepisywa?y?my wtedy? O ile to jeszcze masz, oczywi?cie. Bo prawd? mówi?c, ciekawi mnie ile bzdur mog?a ta niewydarzona pisarka jeszcze umie?ci? wink


Normalnie zacz??am wirtualny ekshibicjonizm big_smile
Mam bloga tongue Kto nie wierzy, niech sprawdzi big_smile

Offline

 

#2 2005-02-25 20:59:05

Marianna
Użytkownik

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

Je?li Ci si? podoba "Emma i inni" to polecam pierwsz? cz??? tej ksi??ki "?wiat Emmy", równie? zawieraj?c? listy pani Goddard, ale pisane równolegle z wydarzeniami z "Emmy". Jest to wi?c "Emma" oczami Pani Goddard. Jeszcze jej w ca?o?ci nie przeczyta?am, ale podajrzewam, ?e mo?e by? zabawna.

Offline

 

#3 2005-04-08 14:46:33

fringilla
Użytkownik

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

Ja w?a?nie dzi? sko?czy?am "?wiat Emmy" (swoj? drog? oryginalny tytu? "A visit to Highbury" bardziej mi sie podoba). Bardzo mi sie podoba?. Zabawne jest spojrzenie na te wszystkie znane nam wydarzenia oczami kogos innego. No napisane z wielkim szacunkiem dla orygina?u, który jak zaznacza we wstepie autorka, jest dla niej ?wieto?ci?.


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#4 2005-04-12 13:15:03

fringilla
Użytkownik

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

Jeszcze jedno skojarzenie odno?nie ?wiata Emmy. Czy zwróci?y?cie uwag?, ?e m?oda Charlotta ma obi?? posad? guwernatki trzech dziwczynek na plebanii gdzie? na Pó?nocy, w?ród wrzosowisk? Tylko czeka?am, czy pojawi si? informacja, ?e dziwczynki maj? na imi? Charlotte, Emily i Anne, a miejscowo?? nazywa si? Haworth. Uwielbiam takie nawi?zania mi?dzy wierszami...


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#5 2005-04-16 21:09:02

Rachela
Użytkownik

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

Czytam to forum i dosz?am do wniosku ?e chcia?abym przeczyta? t? kontynuacj? Rozwa?nej i Romantycznej. Troch? si? boj? co wymy?li?a Emma Tennant ale...Ma któras z was t? ksi?zk? i mo?e w jaki? sposob pozyczy?? By?abym wdzi?czna


Wierna wielbicielka p?k. Brandona:)

Offline

 

#6 2005-04-17 08:27:27

Mila
Użytkownik

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

Z tego co wiem , nie musisz si? ba? ;-) Bo ksi??ki "?wiat Emmy" i "Emma i inni" napisa?a nie pani Tennent, tylko prawnuczka (czy jako? tak -jak si? myl? to inni na pewno mnie poprawi?) samej JA, Joan Austen-Leigh. Ale niestety nie mam tej ksi??ki, ?ebym mog?a Ci j? po?yczy? :-(((

Offline

 

#7 2005-04-17 11:31:46

Rachela
Użytkownik

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

No s?ysza?am ?e te kontynuacje Emmy s? dobre ale chodzi mi o t? ksi?zk? Emmy Tennant " Eleonora i Marianna" - kontynuacja Rozwa?nej i Romantycznej:)


Wierna wielbicielka p?k. Brandona:)

Offline

 

#8 2005-04-17 12:35:43

Rachela
Użytkownik

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

Aha i jeszcze jedno:) ja kiedy? napisz? jak?s kontynuacj? i to napewno b?dzie wspania?a ksi?zka:) narazie zbieram jeszcze pomysly:D


Wierna wielbicielka p?k. Brandona:)

Offline

 

#9 2005-04-27 22:13:47

Essi
Użytkownik

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

By? mo?e nie powinnam si? na ten temat wypowiada?, gdy? nie przeczyta?am ani jednej kontynuacji ksi??ek Austen, ale ja wprost nie znosz? tego rodzaju ksi??ek. I kto by ich nie pisa?, czy to wnuczka autorki, czy kompletnie nieznana kobieta, dla mnie s? one, niczym innym jak marn? namiastk? orygina?u. Nie lubi? kontynuacji zako?czonych ksi??ek, a w szczególno?ci pisanych przez innego autora. Nigdy ich nie czytam, z obawy, ?e zepsuje mi to na zawsze pierwowzór. Wyj?tkiem by?a tylko "Scarlett" - dalszy ci?g "Przemin??o z wiatrem", ale zako?czenie kompletnie mnie nie zadowoli?o, wi?c nie mog?am si? powstrzyma? tongue

Offline

 

#10 2005-04-28 17:41:22

aire
Użytkownik

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

Nie wiem czy "Sanditon" 30-rozdzia?owe mo?na nazwa? kontynuacj?, ale mnie osobi?cie podoba?o i - niemal?e (a to wa?ne s?ówko wink ) -nie odczu?am ró?nicy pomi?dzy rozdzia?ami JA a M.Dobbs, wi?c polecam big_smile Ko?cze bo mo?e to nie odpowiednie miejsce na poruszanie tematu "S"
pozdrawiam big_smile

Offline

 

#11 2005-04-29 16:00:21

dorotka
Użytkownik

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

Essi, wiadomo, ?e kontynuacje nie dorastaj? do pi?t orygina?owi. Ale niektórzy ludzie lubi? sobie troch? pofantazjowa? i naprawd? nie musimy ich czyta?, niech sobie pisz? co chc?.
No racja, tacy ludzie ?eruj? na dorobku i nazwisku znanych ludzi, poza tym to troch? nie w porz?dku ci?gn?? co? dalej, skoro sam autor postanowi? zako?czy? losy bohaterów w danym momencie. Ale niech im b?dzie wink
Nie czyta?am tej kontynuacji "Przemin??o z wiatrem" - mo?e dlatego, ?e ledwo przebrn??am przez t? ksi??k?. Jako? mnie nie zachwyci?a. Nie bijcie... wink


Normalnie zacz??am wirtualny ekshibicjonizm big_smile
Mam bloga tongue Kto nie wierzy, niech sprawdzi big_smile

Offline

 

#12 2005-05-01 16:16:26

aga
Użytkownik

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

Jestem "za, a nawet przeciw" kontynuacjom JA. Za wtedy, gdy s?
zgrabnie i zgodnie z duchem orygina?u napisane, a przeciw, gdy jest
inaczej. Otó? w tych drugich tak naprawd?, to oprócz nazwisk "z orygina?u" wszystko jest inne, wtedy nie odczuwamy tej atmosfery.
Tak w skrócie widz? t? spraw?, ale przecie? ca?a kultura na ?wiecie pe?na jest kontynuacji znanych dzie?, ich podróbek, na?ladownictw!
Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ?e niejedno arcydzie?o mo?e by?
"plagiatem" nieznanego utworu, opowie?ci, legendy.
Mam w domu par? utworów Tennant i Garrett, traktuj? je z przymru?eniem oka i jako ciekawostk?.

Offline

 

#13 2005-05-12 10:52:08

sister
Użytkownik

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

Zaczynam w?a?nie czyta? "Zakochan? Emm?" i musz? powiedzie?, ?e jestem zniesmaczona. Pani Tennant powinna chyba zmieni? zawód. Tak g?upich tekstów i opisów przyczyn zachow? nie czyta?am ju? dawno, kompletny brak logiki, normalnie kosmos... nie wiem czy b?d? kontynuowa?a czytanie, bo naprawd? nie warto...

Offline

 

#14 2005-05-20 08:11:17

gullviva
Użytkownik

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

i ja przeczytalam "dopiski" Tennant i tez mi sie absolutnie nie podobaj.....ale tez nie przeczytalam nigdy zadnej kontynuacji powiesci napisanej nie przez tego samego autor zeby mi sie podobala...... :?


[img]http://img234.imageshack.us/img234/1175/7777dp2.jpg[/img]
Pozdrawiam serdecznie smile

Offline

 

#15 2005-05-23 11:49:43

aga
Użytkownik

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

Mnie te? specjalnie te kontynuacje nie zachwycaj?, ale pisarki trafnie
opisuja niektóre cechy charakterów. Akurat zauwa?y?am, ze dwie autorki
- Aiken i Tennant - w dalszym ci?gu "R i R" jednakowo oceni?y Edwarda
Ferrarsa, m??a Eleonory. Jaki jest po ?lubie wg opinii autorek?
Nadmiernie sk?py, zgorzknia?y, bez ?adnej woli i inicjatywy, aby zmieni?
swe ?ycie i Eleonory, polepszy? warunki bytu, za to tyranizuj?cy ?on?.
A Eleonora, tak bardzo w nim zakochana, wybaczajaca mu wszystko,
z trudem znosi jego humory i bierno??.
S?dz?, ?e jest to bardzo trafny opis, cho? oczywi?cie mog?oby by?
inaczej. Ale czy? wcze?niej Edward robi? co? innego? To jemu Eleonora
"zalatwi?a" dzi?ki p?k Brandonowi plebani?, bo Edward w ogóle palcem
nie kiwn??, aby czego? szukac. Co Wy na to?

Offline

 

#16 2005-05-23 22:59:53

sister
Użytkownik

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

Tego akurat nie mia?am okazji czyta?, ale powiem jedno... Pani Tennant zdecydowanie powinna zmieni? zawód........By?am tyko rozczarowana z?ym stylem i ogólnie brakiem polotu ksi??ki do momentu sceny lesbijskiego poca?unku pomi?dzy Emm? a fa?szyw? baronow?... potem by?am ju? tylko przera?ona, ze kto? to w ogóle wyda?... za przeproszeniem mia?a chyba ci??kie obstrukcje (znaczy si? zatwardzenia...) gdy to pisa?a. Do kosza i nic wi?cej!!!

Offline

 

#17 2005-05-24 15:36:33

dorotka
Użytkownik

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

Ja zrezygnowa?am z jej "twórczo?ci" ju? podczas przepisywania mojego fragmentu wink
Nasuwa mi si? tekst, którym obdarzy?aby jej ksi??ki moja sorka od PWD. Ale lepiej nie przytocz?... big_smile


Normalnie zacz??am wirtualny ekshibicjonizm big_smile
Mam bloga tongue Kto nie wierzy, niech sprawdzi big_smile

Offline

 

#18 2005-05-25 12:24:30

sister
Użytkownik

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

Taaa, czyli nie tylko ja mam takie zdanie o wypocinach niejakiej Tennant...

Bo?e bro? przed takimi pseudoliteratami... brrrrr.....

Offline

 

#19 2005-05-25 20:54:22

moniczek
Użytkownik

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

A ja nie mam zdania, bo jeszcze nie mia?am okazji nic przeczyta?. sad
I przez Was jako? nie chce mi si? nawet próbowa?. No prosz?... kto? zniech?ci? mnie do ksi??ek... hmmmm....
Dorotka - a co to jest PWD :?: 8O

Offline

 

#20 2005-05-26 11:52:52

dorotka
Użytkownik

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

Propedeutyka Wiedzy Dziennikarskiej - fantastyczny przedmiot z nasz? fantastyczn? profesork?, przypominaj?c? gestapowca big_smile
Nazywamy t? lekcj? "seansem nienawi?ci" lol


Normalnie zacz??am wirtualny ekshibicjonizm big_smile
Mam bloga tongue Kto nie wierzy, niech sprawdzi big_smile

Offline

 

#21 2005-05-26 12:57:07

sister
Użytkownik

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

Sorki, nie chcia?am nikogo zniech?ca?... Po prostu ta lektura wprawi?a mnie w takie os?upienie, ?e zareagowa?am z?o?ci? i wielkim rozczarowaniem t? fataln? profanacj?...

Offline

 

#22 2005-05-26 14:36:08

dorotka
Użytkownik

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

Sister, jak najbardziej rozumiem i popieram lol


Normalnie zacz??am wirtualny ekshibicjonizm big_smile
Mam bloga tongue Kto nie wierzy, niech sprawdzi big_smile

Offline

 

#23 2005-05-28 18:56:12

sister
Użytkownik

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

zy pozosta?e kontynuacje tej pani s? tak samo z?e jak "Zakochana Emma" czy tylko ja tak fatalnie trafi?am na pocz?tek?

Offline

 

#24 2005-05-28 19:05:13

dorotka
Użytkownik

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

Nie czyta?am, wi?c nie wiem.
Ale mam dziwne uczucie, ?e lepszej nie u?wiadczysz wink


Normalnie zacz??am wirtualny ekshibicjonizm big_smile
Mam bloga tongue Kto nie wierzy, niech sprawdzi big_smile

Offline

 

#25 2005-05-28 23:39:00

fringilla
Użytkownik

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

Trudno o porównania, bo jak któ? przeczyta jedn?, to do innych si? nie zabiera - ja trafi?am na Eleonor? i Mariann?, brrr.


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB