Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2005-05-24 13:14:21

Annie
Użytkownik

Biografia J. Austen

Witajcie smile Na wst?pie dzi?kuj? za t? stron?. Od kilku ju? lat fascynuj? si? twórczo?ci? tej znakomitej pisarki, ale jak dot?d nie mia?am okazji, aby j? lepiej pozna?.
Niedawno by?am w Anglii, w Hampshire i odwiedzi?am jej dom. W nim równie? by? niewielki sklepik, gdzie mo?na si? zaopatrzy? w powie?ci Jane Austen [naturalnie w j?zyku oryginalnym], widzia?am te? mnóstwo ksi??ek biograficznych i innych precjozów z ni? zwi?zanych. Sam dom jest zadbany i troskliwie chroniony. Niestety, mog?am jedynie obejrze? parter budynku i przepi?kny ogród wraz z zabudowaniami gospodarczymi [jestem osob? niepe?nosprawn? i poruszam si? na wózku, a domek Jane Austen nie ma windy]. Bardzo mi?o b?d? wspomina? ten dzie?. Je?li kto? z Was b?dzie w po?udniowej Anglii, koniecznie odwied?cie dom Jane Austen.
Korzystaj?c z okazji, o?mielam si? prosi? o pomoc. Chodzi o biografi? Jane Austem w j?zyku polskim. Je?li kto? z Was ma i chcia?by odsprzeda?, b?d? wdzi?czna. Mam jedynie ''Listy wybrane...'' Mój adres; annie1971@wp.pl
Pozdrawiam
Annie

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB