Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2009-02-21 15:32:17

anchema
Użytkownik

"Pami?tniki Jane Austen" Syrie James

widzieli?cie?

http://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazk … e%20Austen

nie wiem co o tym my?le?

Offline

 

#2 2009-02-21 16:17:13

Akaterine
Administrator

Re: "Pami?tniki Jane Austen" Syrie James

Ojej. Pocz?tkowo si? podekscytowa?am na widok tytu?u "The Memoirs of Jane Austen", bo która? z biografii ma taki b?d? podobny tytu?. Jednak gdy zobaczy?am, ?e to powie??, i dodatkowo przeczyta?am jej fragment, to entuzjazm min?? wink. Poczyta?am troch? na AustenBlogu i jest tam opinia, ?e powie?? dotyczy tajemniczego adoratora znad morza, czyta si? j? bardzo dobrze, ale jest w niej za du?o podobie?stw do powie?ci JA, tak jakby po sytuacji z Perswazji, nast?powa?a sytuacja z DiU, a nast?pnie z RiR, ale mimo tego czytanie tej ksi??ki to mi?y sposób na sp?dzenie popo?udnia. I pisz? tam te?, ?e ów tajemniczy adorator, którego autorka nazwa?a Mr Ashford, z opisu przypomina Richarda Armitage'a wink.


"The more I know of the world, the more am I convinced that I shall never see a man whom I can really love."

Offline

 

#3 2009-02-21 16:29:03

anchema
Użytkownik

Re: "Pami?tniki Jane Austen" Syrie James

skusi?am si? i kupi?am w?a?nie na allegro
jak przy?l? i przeczytam to opowiem

Offline

 

#4 2009-02-21 17:42:05

Akaterine
Administrator

Re: "Pami?tniki Jane Austen" Syrie James

Czekam z niecierpliwo?ci? na Twoje wra?enia.


"The more I know of the world, the more am I convinced that I shall never see a man whom I can really love."

Offline

 

#5 2009-02-25 23:09:54

AineNiRigani
Użytkownik

Re: "Pami?tniki Jane Austen" Syrie James

Ja tez czekam big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#6 2009-02-26 02:00:11

anchema
Użytkownik

Re: "Pami?tniki Jane Austen" Syrie James

ksi??ka ju? przysz?a, ale do domu a ja na studiach....
po 14 napisz?

Offline

 

#7 2009-02-26 12:11:16

amicitia
Użytkownik

Re: "Pami?tniki Jane Austen" Syrie James

Witajcie, wczoraj zupe?nie niespodziewanie uda?o mi si? zdoby? t? ksi??k?.
Wieczorem przeczyta?am kilka rozdzia?ów. Pierwsze wra?enie nie jest najlepsze: zbitka sytuacyjna zaczerpni?ta z poszczególnych powie?ci Asuten opatrzona nieudolnym komentarzem. Najgorsza jest stylizacja j?zyka na j?zyk Austen. Z pocz?tku my?la?am, ?e to wina t?umaczenia, ale nie, to po prostu nieudolno?? j?zyka Syrie James.
Na razie bohaterka pozna?a swoj? mi?o?? - ciekawe jak historia potoczy sie dalej. Pono? maj? by? jaki?? sceny mi?osne, których Austen unika?a jak ognia.
Przed jednym chcia?am przestrzec: Pami?tniki Jane Austen to fikcyjna powie??. Nigdy bowiem nie uda?o sie odnale?? pami?tników Autorki.

Offline

 

#8 2009-03-04 11:57:18

Akaterine
Administrator

Re: "Pami?tniki Jane Austen" Syrie James

I jak dalej oceniasz powie??, doczyta?a? do ko?ca?


"The more I know of the world, the more am I convinced that I shall never see a man whom I can really love."

Offline

 

#9 2009-03-06 11:21:43

amicitia
Użytkownik

Re: "Pami?tniki Jane Austen" Syrie James

Ksi??k? sko?czy?am czyta? nast?pnego wieczora. Wiele si? nie zmienio w moim postrzeganiu Pamietników. Autorka usilnie próbuje dorówna? geniuszowi Austen, ale wraz z rozwojem fabu?y wychodzi jej to coraz gorzej. Fabu?a zosta?a przedstawiona w prosty i przejrzysty sposób, dzi?ki czemu tak szybko mo?na dobrn?? do ko?ca ksi??ki. Czytaj?c powie??, odnosi si? wra?enie, ?e to, co przedstawione wydarzy?o si? naprawd?. I cho? to tylko fikcyjne pami?tniki, ale bazuj?ce na bigrafii Austen, dlatego ca?y czas wiadomo, ?e wielka autorka nie zazna szcz??cia w mi?o?ci. A jest taki moment, ?e wszystko zmierza do szcz??liwego ko?ca i jest nadzieja, ?e b?dzie ?lub i szcz??cie. A potem pozostaje niedosyt i g??boki smutek, ?e taka kobieta, wielka pisarka a jednak ca?e ?ycie w samotno?ci...

Offline

 

#10 2009-03-07 11:25:49

AineNiRigani
Użytkownik

Re: "Pami?tniki Jane Austen" Syrie James

czyli jak dla mnie jest to wyrzucenie w bloto 30 zeta. Poczekam az stanieje tongue


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#11 2009-03-11 22:13:04

teofano
Użytkownik

Re: "Pami?tniki Jane Austen" Syrie James

Przynajmniej razem z t?pozycja sprowadzili do pobliskiej ksi?garni tytu?y autorstwa JA. Panie by?y mocno zdziwione jak im zwin??am wszystkie tytu?y oprócz Rozwa?nej i Romantycznej (t? ksi??k? dosta?am) i Emmy, na któr? to ksi??k? ch?? popsu? mi film z Patrlow. sad
Reszta jest moja big_smile


Historia Frodo - to historia ?onatych m??czyzn, którzy z nara?eniem ?ycia próbuj? sie pozby? oddzia?uj?cego na psychik? pier?cienia.

Offline

 

#12 2009-03-14 15:38:56

anchema
Użytkownik

Re: "Pami?tniki Jane Austen" Syrie James

dopiero zacz??am czyta?, ale nie podoba mi si?

Offline

 

#13 2009-03-14 15:54:21

AineNiRigani
Użytkownik

Re: "Pami?tniki Jane Austen" Syrie James

a ja slyszalam bardzo pozytywne opinie - ze dobry styl, wczucie sie w realia.
Jak sie pojawi w znajomych rekach lub stanieje - moze sie skusze. Na dzien dzisiejszy beletrykstyka w kazdej formie jest poza moim obszarem zainteresowan.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#14 2009-03-14 16:33:12

anchema
Użytkownik

Re: "Pami?tniki Jane Austen" Syrie James

to ja mo?e wyja?ni? o co mi chodzi, cho? przeczyta?am tylko kawa?ek
wszystko jest wyja?niane ?opatologicznie, autorka chyba zak?ada, ze nikt ówczesnych realiów nie zna - poprawcie mnie, je?li si? myl?, ale wydaje mi si?, ?e po ksi??k? pod tytu?em "pami?tnik J.A." si?gn? przede wszystkim fani pisarki, którzy co? nieco? wiedza, zarówno o jej ?yciu jak i o realiach.
przyk?ad - po ?mierci pana Austen matka i siostry s? w trudnej sytuacji i tu mamusia wyg?asza takie co?: "Ale co my teraz poczniemy? Jestem tak s?aba, ze ledwo mówi?. Wiecie przecie?, ze Ko?cio?a nic nie obchodzi los wdów i dzieci duchownych! I oto w ?a?obie musz? jeszcze zajmowa? si? takimi prozaicznymi sprawami..." itd. w tym duchu, jakbym czyta?a umoralniaj?c? powiastk? dla panny z pensji.
Najlepsze, ze wszyscy, dok?adnie wszyscy mówi? bez przerwy w takim stylu egzaltowanej nastolatki pomieszanej wyg?aszaniem monologów "na stronie" w teatrze, nie ma ?adnego zró?nicowania j?zyka postaci
na ko?cu wskazówki dla czytelników czyli pytania do dyskusji(!), jak w szkole - tematy do przerobienia - ju? pierwsze powala: jak my?lisz, dlaczego autorka zdecydowa?a si? na narracj? pierwszoosobow?? czy dzi?ki temu ?atwiej uto?samiasz si? z bohaterk?? bo jakby nam, niebo??tkom, nie poda?a na tacy, kto bohater i z kim si? trzeba uto?samia? to by?my nie wpadli sami, prostaczki
wybaczcie, je?li za ostro, ale jestem wkurzona, ze wyda?am niepotrzebnie pieni?dze, moja opinia – poczekajcie a? b?dzie w bibliotece

Offline

 

#15 2009-03-16 20:18:13

AineNiRigani
Użytkownik

Re: "Pami?tniki Jane Austen" Syrie James

Moge powiedziec tylko jedno - musze sobie sama wyrobic opinie. Na dzien dzisiejszy moge jedynie powtarzac to, co mowia inni...


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#16 2009-11-16 13:10:23

villemo
Użytkownik

Re: "Pami?tniki Jane Austen" Syrie James

a ja niedawno przeczyta?am, jak leza?am chora w domu. Jest oczywi?cie sporo prawdy w tym co piszecie. Bynajmniej mi sie j? bardzo fajnie czyta?o, sama sie ?apa?am na tym, ze my?la?am sobie o to jest z Perswazji, to jest z DiU to jest z RiR, i pewnie dlatego mi sie podoba?o. No i oczywi?cie zako?czenie... tak jak po filmie BJ i tak jak napis??a amicitia " A jest taki moment, ?e wszystko zmierza do szcz??liwego ko?ca i jest nadzieja, ?e b?dzie ?lub i szcz??cie. A potem pozostaje niedosyt i g??boki smutek, ?e taka kobieta, wielka pisarka a jednak ca?e ?ycie w samotno?ci..."
to taka bajka sklejona z powie?ci JA ale bez dobrego zako?czenia... sad


"Wszystko mo?na znie?? i wycierpie?, oprócz ma??e?stwa bez mi?o?ci." - Jane Austen

Offline

 

#17 2009-11-16 20:05:26

delile
Użytkownik

Re: "Pami?tniki Jane Austen" Syrie James

tak sobie my?l?...a mo?e ona nie by?a samotna, mo?e skrz?tnie ukrywa?a swoj? mi?o??, mo?e ich zwi?zek wywo?a?by skandal, albo on by? ?onaty czy co?. Mam nadzieje, ?e tak by?o. Samotno?? jest najstraszliwsza...

Offline

 

#18 2009-11-16 21:10:33

Akaterine
Administrator

Re: "Pami?tniki Jane Austen" Syrie James

A mi si? podoba najbardziej wizja Jane Austen w filmie "Miss Austen Regrets" - kobiety ?wiadomej, ?e wiele straci?a b?d?c sama, ale te? wiele by straci?a, gdyby jak ka?da kobieta mia?a m??a i dzieci i ?e wobec tego nie mog?a dokona? dobrego wyboru.


"The more I know of the world, the more am I convinced that I shall never see a man whom I can really love."

Offline

 

#19 2009-11-17 13:35:04

villemo
Użytkownik

Re: "Pami?tniki Jane Austen" Syrie James

w?a?nie musze obejzec ten film, czeka ju? w kolejce smile
Samotno?? wcale nie jest najstraszliwsza... jest wyborem, jesli jest swiadomym wyborem to ma sie poczucie co sie straci?o a co zyska?o, tak jak napisa?a Akaterine.


"Wszystko mo?na znie?? i wycierpie?, oprócz ma??e?stwa bez mi?o?ci." - Jane Austen

Offline

 

#20 2009-11-18 11:33:20

AineNiRigani
Użytkownik

Re: "Pami?tniki Jane Austen" Syrie James

... ale czasami tego wyboru mozemy zalowac i wowczas mozna odczuwac wielka samotnosc wyobrazajac sobie jak mogloby dzis wygladac nasze zycie, gdybysmy w krytycznym momencie podjeli inna decyzje...


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#21 2009-11-18 12:43:01

villemo
Użytkownik

Re: "Pami?tniki Jane Austen" Syrie James

z jednej strony na pewno masz racje. Ale podejmujac tak? decyzje w krytycznym momencie wyobra?asz sobie ju? jak bedzie wygladac Twoje ?ycie w obu przypadkach i wybierasz. Tak mi sie wydaje, ?e by?o w przypadku JA.
A jesli chodzi o pó?niejsze analizy to jakie one tak naprawde maj? sens?
mo?e by?o by tak, a moze tak -o zmieni takie my?lenie?
z biegiem czasu zaciera sie ostro?? uczu?-prze?y? z chwili podejmowania takiej decyzji, wtedy ju? nie wydaj? sie te za i przeciw tak wyra?ne, a przecie? w "krytycznym momencie" by?y. Wiec po co ?a?owa?, skoro wtedy ta decyzja wydawa?a sie s?uszna zgadna z uczuciami i sumieniem.


"Wszystko mo?na znie?? i wycierpie?, oprócz ma??e?stwa bez mi?o?ci." - Jane Austen

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB