Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2008-08-05 11:00:14

ederos
Użytkownik

Kolejno?? czytania ksi??ek Jane Austen - wskazówki, podpowiedzi

Witajcie po d?u?szej przerwie wakacyjnej smile
Chcia?bym uszczypn?? troszk? Waszej wiedzy w temacie. Zapoznaj?c si? z informacjami o ksi??kach JA zauwa?y?em, ?e pojawiaj? si? w powie?ciach podobne imiona, nazwiska. W zwi?zku z tym podejrzewam, ?e niektóre postaci pojawiaj? si? w wi?cej ni? jednej ksi??ce. Urodzinki mej ukochanej zbli?aj? si? du?ymi krokami prosz? Was wi?c o ewentualne sugestie od jakiej ksi?zki mog?aby zacz?? sw? przygod? z JA, i jakie tytu?y wskazane by?yby w nast?pnej kolejno?ci.
Pozdrawiam.


Nieprawd? jest, ?e istotne w ?yciu jest oddychanie, wr?cz przeciwnie - najwa?niejsze s? chwile zapieraj?ce dech w piersi.

Offline

 

#2 2008-08-05 12:38:47

Akaterine
Administrator

Re: Kolejno?? czytania ksi??ek Jane Austen - wskazówki, podpowiedzi

ederos napisał:

podejrzewam, ?e niektóre postaci pojawiaj? si? w wi?cej ni? jednej ksi??ce.

Hmm, akurat si? tak sk?ada, ?e tak nie jest wink. Postaci si? nie powtarzaj?, a zbie?no?? imion wynika raczej z tego, ?e nie by?o wtedy du?ego wyboru co do nich - imiona Jane, Elizabeth, Anna, Catherine, Mary, Maria, Fanny itd. by?y bardzo powszechne, a jako ?e JA z za?o?enia opisywa?a rzeczy jej znane i wiarogodne, wi?c pewnie nie chcia?a wymy?la? ma?o spotykanych imion (wyj?tkiem s? tylko siostry z "RiR", Elinor i Marianne), bo mog?oby to brzmie? nieco pretensjonalnie.

A co do kolejno?ci czytania, to nie wiem, co poradzi? big_smile. Ale mog? napisa? moje rankingi powie?ci JA i mo?e to pomo?e Ci zdecydowa? wink.
Zatem
1. od mojej najbardziej do najmniej ulubionej:
Duma i uprzedzenie
Perswazje na równi z Mansfield Park
Opactwo Northanger na równi z Rozwa?n? i romantyczn?
Emma

2. Kolejno??, w której czyta?am:
Duma i uprzedzenie
Rozwa?na i romantyczna
Perswazje
Opactwo Northanger
Emma
Mansfield Park

3. Wg trudno?ci czytania wink (od tej, któr? czyta?o si? najlepiej)
Duma i uprzedzenie
Opactwo Northanger
Perswazje
Rozwa?na i romantyczna
Mansfield Park
Emma

Jak wida?, wsz?dzie prowadzi Duma big_smile

EDIT:
Mo?e jeszcze moje opinie o powie?ciach pod takim k?tem:
Mansfield Park i Perswazje s? wg mnie najbardziej dojrza?e i wybijaj? si? ze schematu, z jakim JA si? kojarzy, czyli romantycznej, do?? banalnej historii (dla jasno?ci - ja tak JA nie postrzegam, ale bior?c pod uwag? pozosta?e powie?ci, mog? zrozumie?, czemu tak mo?e by? przez innych postrzegana)
Duma i uprzedzenie jest lekka, b?yskotliwa, zabawna itp itd, ?e a? czasami mam do??, ?e jest tak idealna big_smile (to oczywi?cie ?art, no, mo?e pó??art wink
Opactwo Northanger i Rozwa?na i romantyczna wydaj? mi si? najmniej dopracowanymi powie?ciami JA, w sumie to dwie pierwsze powie?ci i mo?e tak wypadaj? na tle pozosta?ych. Opactwo bardzo lubi?, bo lubi? g?ównego bohatera, poza tym powie?? jest bardzo zabawna. RiR za pierwszym razem mi si? podoba?o, cho? mo?e nie powali?o, przez pewien czas by?o na ostatnim miejscu w rankingu ulubionych, pó?niej powoli zmienia?am zdanie i pewnie po kolejnym przeczytaniu te? bym zmieni?a...
A Emma jest zabawna, cho? moim zdaniem momentami troch? przyci??ka. Posta? Emmy nie irytuje mnie jako? bardzo bardzo (a to si? cz?sto zdarza), ale co za du?o, to niezdrowo wink.

Ostatnio edytowany przez Akaterine (2008-08-05 12:55:25)


"The more I know of the world, the more am I convinced that I shall never see a man whom I can really love."

Offline

 

#3 2008-08-05 13:36:41

ederos
Użytkownik

Re: Kolejno?? czytania ksi??ek Jane Austen - wskazówki, podpowiedzi

Dzi?kuj? serdecznie Akaterine za owocny refereat smile

Akaterine napisał:

ederos napisał:

podejrzewam, ?e niektóre postaci pojawiaj? si? w wi?cej ni? jednej ksi??ce.

Hmm, akurat si? tak sk?ada, ?e tak nie jest wink....(wyj?tkiem s? tylko siostry z "RiR", Elinor i Marianne)

No i w?a?nie Panny Dashwood doprowadzi?y mnie do takiej konkluzji smile - oprócz w Rozwa?na i Romantyczna mign??y mi przed oczami w Rozs?dek i Romantyczno?? - czy to w ogóle jest inna ksi??ka?

Ostatnio edytowany przez ederos (2008-08-05 15:24:09)


Nieprawd? jest, ?e istotne w ?yciu jest oddychanie, wr?cz przeciwnie - najwa?niejsze s? chwile zapieraj?ce dech w piersi.

Offline

 

#4 2008-08-05 17:48:46

Vasco
Administrator

Re: Kolejno?? czytania ksi??ek Jane Austen - wskazówki, podpowiedzi

To jest nowe t?umaczenie wydane przez Zielon? Sow?. Nie czyta?em - nic wi?cej nie potrafi? powiedzie? sad

Offline

 

#5 2008-08-07 17:03:03

Tamara
Użytkownik

Re: Kolejno?? czytania ksi??ek Jane Austen - wskazówki, podpowiedzi

Zagl?da?am do nowego t?umaczenia i zdecydowanie obstaj? przy starym - Przedpe?ska-Trzeciakowska to jest to smile . ?le wygl?da powie?? z pocz?tku XIXw. t?umaczona j?zykiem z pocz?tku XXI hmm
Co do kolejno?ci czytania - zale?y co kto lubi , ja lubi? grube ksi??ki wi?c na pocz?tek "Emma" by?a w sam raz , je?eli kogo? obj?to?? przera?a - "Duma..." lub "RiR" . "Opactwo" jest zamierzonym pastiszem powie?ci gotyckiej , dla osoby nie znaj?cej gatunku mo?e by? pretensjonalne i nienaturalne , bo niemal co zdanie , to kpina odnosz?ca si? do tak modnych wówczas historii pe?nych grozy . "Mansfield Park" jest powie?ci? o g??bszej wymowie i ca?kiem na powa?nie .
W?a?ciwie ka?da z powie?ci JA jest inna i trudno powiedzie? , od czego najlepiej zacz?? - najlepiej przeczyta? wszystko , bo nie ma tego tak du?o (jakby si? chcia?o big_smile )

Offline

 

#6 2008-08-07 18:19:23

Akaterine
Administrator

Re: Kolejno?? czytania ksi??ek Jane Austen - wskazówki, podpowiedzi

Tamara napisał:

W?a?ciwie ka?da z powie?ci JA jest inna i trudno powiedzie? , od czego najlepiej zacz?? - najlepiej przeczyta? wszystko , bo nie ma tego tak du?o (jakby si? chcia?o big_smile )

Tylko nawet maj?c zamiar czyta? wszystko, od czego? trzeba zacz?? big_smile.

Tamara napisał:

Zagl?da?am do nowego t?umaczenia i zdecydowanie obstaj? przy starym - Przedpe?ska-Trzeciakowska to jest to smile

Ja spojrza?am w moj? kolekcj? JA i nie mam ?adnej ksi??ki w jej t?umaczeniu... Ogólnie w t?umaczeniach si? nie orientuj?, jedyne co mog? powiedzie?, ?e moja "Rozwa?na i romanyczna" ma takie troch? niezbyt (ale kosztowa?a 2 z?, wi?c jestem w stanie wybaczy?; kupi?am z jakimi? krzy?ówkami, ma okropn? filmow? ok?adk? z uj?ciem, które Emmie Thompson uroku nie dodaje; Grant wygl?da na niej jak zwykle, czyli g?upkowato; ?eby móc spokojnie patrze? na ok?adk?, zaprojektowa?am sobie w?asn? i zaklei?am star? wink). T?umaczenie mojej "Dumy" te? momentami nie najszcz??liwsze (z Zielonej Sowy), m.in. Darcy mówi, ?e nie b?dzie ta?czy? z siostrami Bingley'a, bo s? "zar?czone" (w oryginale bodaj?e engaged)... Wszystkie pozosta?e powie?ci mam z Prószy?skiego i tam t?umaczenia s? ok, przynajmniej nic mnie w nich szczególnie nie razi?o.

Ostatnio edytowany przez Akaterine (2008-08-07 18:33:40)


"The more I know of the world, the more am I convinced that I shall never see a man whom I can really love."

Offline

 

#7 2008-08-07 20:48:45

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Kolejno?? czytania ksi??ek Jane Austen - wskazówki, podpowiedzi

Ja czyta?am 2 t?umaczenia P&P, tak jak i RiR. I z ca?a odpowiedzialnoscia polecam Przedpe?sk? - Trzeciakowsk? (jak chyba wiekszosc osob zainteresowanych tworczoscia JA). Aby dobrze przetlumaczyc powiesc tego typu nie wystarczy znajomosc jezyka, ale i dogl?bna znajomosc historii, obyczajowosci, sztuki, czy sytuacji politycznej. Pani Ania posiada t? wiedz?. Osobiscie uwielbiam jej przek?ady JA i Dickensa.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#8 2008-08-08 13:03:32

Loana
Użytkownik

Re: Kolejno?? czytania ksi??ek Jane Austen - wskazówki, podpowiedzi

A propo kolejnosci czytania NIE polecam na poczatek Mansfield Park. Wg mnie jest naprawde dlugie, przyciezkawe i ogolnie takie, rozwlekle. I bohaterka taka troche malo porywajaca. Jak na pierwszy raz znaczy sie tongue.
Na pierwszy raz polecam Dume & Uprzedzenie - lekkie i przyjemne lub Rozwazna & Romantyczna - tez lekkie, chociaz o niebo mniej zabawne.


Jakie? pytanko do mnie? loana@go2.pl
http://joanna-loana.deviantart.com/

Offline

 

#9 2008-08-08 14:37:40

Akaterine
Administrator

Re: Kolejno?? czytania ksi??ek Jane Austen - wskazówki, podpowiedzi

Oj, Mansfield na pocz?tek zdecydowanie nie. To ?wietna powie??, ale trzeba jednak ju? by? troch? obeznanym z epok? i stylem Austen. Ja zacz??am j? czyta? jako chyba trzeci? powie??, ale si? podda?am, gdy przem?czy?am z jedn? trzeci?. Duma jest wg mnie ?wietna na pocz?tek, bo nawet je?eli jest ci??ko przyzwyczai? si? do stylu JA, braku opisów itp, to przynajmniej mo?na si? wci?gn?? w fabu??.


"The more I know of the world, the more am I convinced that I shall never see a man whom I can really love."

Offline

 

#10 2008-08-09 11:08:13

JoannaS
Użytkownik

Re: Kolejno?? czytania ksi??ek Jane Austen - wskazówki, podpowiedzi

Te? na pocz?tek polecam Dum?. Zdecydowanie czyta si? j? najlepiej. RiR pasuje jako druga. Najtrudniejsza w odbiorze (ale znakomita) jest Mansfield Park.
Emm? przeczyta?am chyba tylko raz, bo strasznie mnie z?o?ci g?ówna bohaterka.
Atak ogólnie to na pewno warto przeczyta? wszystkie ksi??ki autorstwa JA, bo s? po prostu ?wietne.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB