Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2008-07-18 22:51:45

Vasco
Administrator

Vaskowe wakacje 2008 - fotorelacja

Jako, ?e w ko?cu dorobi?em si? aparatu cyfrowego, b?d? Was m?czy? relacj? z moich tegorocznych wakacji. Jutro wyjazd, a w niedziel? powinny pojawi? si? pierwsze fotki z... Lubi??a smile

Offline

 

#2 2008-07-19 11:01:28

Tamara
Użytkownik

Re: Vaskowe wakacje 2008 - fotorelacja

Ooo , czekamy niecierpliwie i mi?ych wakacji , Adminie big_smile

Offline

 

#3 2008-07-19 18:11:16

armalkolit
Użytkownik

Re: Vaskowe wakacje 2008 - fotorelacja

Lubi??a, ojeju có? to za tajemnicza miejscowo??? wink
Z ch?ci? fotki poogl?dam i przy??czam si? do ?ycze? mi?ych wakacji smile


Pan Bloch pisze równie? znakomite krótkie opowiadania z pogranicza grozy i fantasy, a zapytany kiedy?, czy gatunek historii, który tworzy, nie wywiera przypadkiem wp?ywu na jego psychik?, odpowiedzia?: "O, nie. Mam serce ma?ego ch?opca (...) Trzymam je w s?oiku na moim biurku".
Alfred Hitchcock
http://armalkolit.blog.pl

Offline

 

#4 2008-07-19 22:02:02

Vasco
Administrator

Re: Vaskowe wakacje 2008 - fotorelacja

Nie Lubi??a tylko Lubi?? tongue

W Lubi??u znajduje si? zabytek klasy "0", jeden z najwi?kszych w skali europejskiej - zespó? klasztorny najwi?kszego opactwa cysterskiego na ?wiecie. Jest on dwa i pó? razy wi?kszy od zamku na Wawelu. Powierzchnia samych dachów zajmuje ok. 2,5 ha, a d?ugo?? fasady wynosi 223 metry i jest najd?u?sz? fasad? barokow? w Europie. Zespó? klasztorny jest drugim co do wielko?ci obiektem sakralnym na ?wiecie (pierwszym jest kompleks pa?acowo-klasztorny Eskurial w Hiszpanii). Opactwo to nazywane jest arcydzie?em ?l?skiego baroku. Sk?adaj? si? na?: gotycka bazylika z lat 1307-40 (zbudowana na pozosta?o?ciach roma?skiego ko?cio?a Wniebowzi?cia NMP z XIIw.), klasztor i pa?ac opatów (XVII/XVIII w.), pomocniczy ko?ció? ?w. Jakuba, zabudowania gospodarcze. W krypcie pod gotyck? bazylik? znajduj? si? nagrobki Piastów ?l?skich (m.in. Boles?awa Wysokiego) oraz mumie opatów cysterskich i zakonników. Do dzi? w dobrym stanie zachowa?o si? 98 mumii.

(Opactwo cystersów w Lubi??u)

Fotki z popo?udnia. Wn?trze obejrzymy jutro:

http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje001.jpg
http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje002.jpg
http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje003.jpg

Offline

 

#5 2008-07-19 22:10:35

Akaterine
Administrator

Re: Vaskowe wakacje 2008 - fotorelacja

Wow, robi wra?enie smile.

Ostatnio edytowany przez Akaterine (2008-07-19 23:17:23)


"The more I know of the world, the more am I convinced that I shall never see a man whom I can really love."

Offline

 

#6 2008-07-19 22:38:08

karotka
Użytkownik

Re: Vaskowe wakacje 2008 - fotorelacja

Ha Lubi?? s?ynie jeszcze z mniej dostojnych rzeczy big_smile

Offline

 

#7 2008-07-20 21:48:02

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Vaskowe wakacje 2008 - fotorelacja

W imieniu Vasco kolejn? fotorelacje z podrozy przesyla tymczasowy korespondent - Wasza Ainusia!!

Wnetrza w klasztorze w Lubi??u
http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje004.jpg
http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje005.jpg

Ze specjaln? dedykacj? od Szefa dla nas big_smile
http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje006.jpg

Legnica:
http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje007.jpg

Legnickie Pole
http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje008.jpg
http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje009.jpg

Kosciol pokoju w Jaworze (by?o: ?widnicy, Vasco)
http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje010.jpg

Ostatnio edytowany przez AineNiRigani (2008-07-20 21:57:10)


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#8 2008-07-21 09:48:15

elbereth
Użytkownik

Re: Vaskowe wakacje 2008 - fotorelacja

To i do mego rodzinnego miasta zawita?e?, Vasco smile

Wikipedia napisał:

?widnicka starówka obok toru?skiej, krakowskiej czy pozna?skiej starej zabudowy miasta jest uznawana za najpi?kniejsz? i najcenniejsz? w Polsce. ?widnica z racji swej burzliwej historii i dynamicznego rozwoju posiada wiele cennych zabytków architektury sakralnej, mieszcza?skiej jak i przemys?owej. Szcz??liwe unikni?cie zniszcze? w czasie II wojny ?wiatowej pozwoli?o zachowa? drugi co do wielko?ci (po Wroc?awiu) zespó? zabytkowej architektury na Dolnym ?l?sku.

Do wa?niejszych zabytków w mie?cie nale??:
Katedra ?w. Stanis?awa i ?w. Wac?awa – wie?a o wysoko?ci 103 m
Ko?ció? Pokoju pod wezwaniem ?w. Trójcy – zabytek wpisany na List? ?wiatowego Dziedzictwa UNESCO
Ko?ció? pw. ?w. Józefa.
Kamienice mieszcza?skie w Rynku.
Zespó? barokowych rze?b w Rynku.
Ratusz i blok ?ród rynkowy z Sal? Rajców i Muzeum Dawnego Kupiectwa.
Fortyfikacje ?redniowieczne i pozosta?o?ci twierdzy Fryderyka Wielkiego, m.in. Flesza Nowom?y?ska, kaponiery i kazamaty bramne oraz kazamata wa?u g?ównego z Muzeum Broni.

Ostatnio edytowany przez elbereth (2008-07-21 09:50:18)


?ona: Dlaczego zostawi?e? mnie sam?? Wida? kochasz swojego przyjaciela bardziej ode mnie...
M??: Ale? sk?d! Gdyby?cie oboje ton?li w rzece, ratowa?bym Ciebie!
?ona: Naprawd??
M??: Oczywi?cie! Jeste? dwa razy l?ejsza! big_smile

Offline

 

#9 2008-07-21 20:27:50

Vasco
Administrator

Re: Vaskowe wakacje 2008 - fotorelacja

Siedz? pod Mieroszowem. Aby mie? sie? musz? na 2. pi?trze trzyma? laptopa za oknem, a i tak ci?gle zrywa. Dzi? zdj?? nie b?dzie sad

Ostatnia fotka to nie ?widnica tylko Jawor. W ?widnicy by?em, ale chyba ze 2 latka temu

Offline

 

#10 2008-07-22 22:39:24

Vasco
Administrator

Re: Vaskowe wakacje 2008 - fotorelacja

Kolejna porcja:

Witra?e w ratuszu w Kamiennej Górze:
http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje011.jpg


Klasztor pocysterski w Krzeszowie:

W 1242 ksi??na Anna, wdowa po Henryku Pobo?nym, ufundowa?a w Krzeszowie klasztor benedyktynów sprowadzonych z czeskich Opatovic. Jej wnuk Bolko I Surowy, wówczas ksi??? jaworski, w 1289 wykupi? dobra klasztorne, a w 1292 ufundowa? Opactwo cystersów, którzy przybyli z Henrykowa. W Bazylice Mniejszej pw.Wniebowzi?cia NMP w o?tarzu g?ównym mie?ci si? najcenniejszy skarb Diecezji Legnickiej - ikona Matki Boskiej ?askawej. S?yn?cy ?askami obraz czczony jest na przestrzeni dziejów przez Czechów, Polaków, Niemców i W?grów. Jest to najstarszy, bo XIII-to wieczny wizerunek Matki Boskiej na ziemiach Polski i jeden z pi?ciu najstarszych w Europie.

http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje012.jpg
http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje013.jpg
http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje014.jpg
http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje015.jpg
http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje016.jpg


Soko?owsko:
[i]W 1855 r. we wsi zosta?o uruchomione pierwsze na ?wiecie specjalistyczne sanatorium dla gru?lików, którym zastosowano nowatorsk? metod? leczenia klimatyczno-dietetycznego. Na jego wzór zosta? stworzony o?rodek leczenia gru?licy w Davos. W pó?niejszym czasie G??rbersdorf zyska? miano "?l?skiego Davos", chocia? to Davos powinno nazywa? si? "szwajcarskim G??rbersdorfem (Soko?owskiem)".

Tyle zosta?o:
http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje017.jpg

Tu powinny znale?? si? zdj?cia z Che?mska ?l?skiego, takie jak np. to:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Chelmsko-slaskie-12apostolow.jpg
ale bateryjki pad?y i nie da?o si? zrobi? zdj?? sad

Ratusz w Wa?brzychu:
http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje018.jpg

Offline

 

#11 2008-07-23 08:37:16

Loana
Użytkownik

Re: Vaskowe wakacje 2008 - fotorelacja

Vasco, super zdjecia! Jaki to aparat?
A zawitasz moze do stolicy Dolnego ?l?ska?


Jakie? pytanko do mnie? loana@go2.pl
http://joanna-loana.deviantart.com/

Offline

 

#12 2008-07-23 22:06:33

Vasco
Administrator

Re: Vaskowe wakacje 2008 - fotorelacja

Jakiego Dolnego? Wroc?aw to stolica ca?ego ?l?ska. Górny to sztuczny twór wink W tym roku raczej nie zawitam. Par? razy ju? tam by?em, ?ona jeszcze cz??ciej...

Jutro jeszcze Z?oty Stok, a pó?niej G?ucho?azy - jad? tam zlot Atarowców. Po?niej zmykamy na Morawy.

A tu wklej? fotki jak je "obrobi?". Aparat to Canon PowerShot S5IS (robi fotki w zawrotnej rozdzielczo?ci 3264 na 2448!).

Fotki.

P?ywa?y?cie kiedy? ?odzi? w górach, ale... pod ziemi?? Kompleks "W?odarz":
http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje019.jpg
http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje020.jpg
http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje021.jpg


By?y ko?ció? protestancki w Srebrnej Górze. Mie?cina niestety bardzo zaniedbana, cho? niezwykle urokliwa.
http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje022.jpg

Offline

 

#13 2008-07-24 15:55:25

elbereth
Użytkownik

Re: Vaskowe wakacje 2008 - fotorelacja

Vasco napisał:

Ostatnia fotka to nie ?widnica tylko Jawor. W ?widnicy by?em, ale chyba ze 2 latka temu

Heh, no i patrzcie jak tu si? mo?na zasugerowa? opisem... smile Oczywi?cie ?e Jawor, ko?ció? w ?widnicy wygl?da tak. A wi?cej tutaj.

Ale ze mnie rodowida ?widniczanka, nie ma co tongue


?ona: Dlaczego zostawi?e? mnie sam?? Wida? kochasz swojego przyjaciela bardziej ode mnie...
M??: Ale? sk?d! Gdyby?cie oboje ton?li w rzece, ratowa?bym Ciebie!
?ona: Naprawd??
M??: Oczywi?cie! Jeste? dwa razy l?ejsza! big_smile

Offline

 

#14 2008-07-25 14:04:24

Loana
Użytkownik

Re: Vaskowe wakacje 2008 - fotorelacja

Vasco, we W?odarzu nie bylam, ale za to zwiedzilam Osówk? - super miejsce smile.
A do Z?otego Brzegu jad? w pierwszy weekend sierpnia - szkoda, ze sie miniemy tongue.


Jakie? pytanko do mnie? loana@go2.pl
http://joanna-loana.deviantart.com/

Offline

 

#15 2008-07-26 16:24:55

Tamara
Użytkownik

Re: Vaskowe wakacje 2008 - fotorelacja

By?am W Krzeszowie , ko?ció? jest prze-pi?k-ny! W Che?msku te? , je?eli dobrze pami?tam , w tych domkach mieszkali tkacze i zwane by?y "Dwunastu aposto?ów" chocia? jest ich 11 . A na rynku by?y frontowe ?ciany starych kamieniczek , za którymi ros?y drzewa , bo reszty budynku nie by?o - od czasów wojny . Vasco , masz wspania?e wakacje big_smile!

Offline

 

#16 2008-08-02 12:34:24

armalkolit
Użytkownik

Re: Vaskowe wakacje 2008 - fotorelacja

Vasco napisał:

Nie Lubi??a tylko Lubi?? tongue

Ale? ja wiem, chodzi?o mi o to, ?e "o jedziesz do Lubi??a, có? to za tajemnicza miejscowo???" Tylko pocz?tek omine?am. Ale niewa?ne bo tylko winny si? t?umaczy big_smile ?liczne fotki, mi najbardziej podoba?y si? te z Kompleksu "W?odarz".


Pan Bloch pisze równie? znakomite krótkie opowiadania z pogranicza grozy i fantasy, a zapytany kiedy?, czy gatunek historii, który tworzy, nie wywiera przypadkiem wp?ywu na jego psychik?, odpowiedzia?: "O, nie. Mam serce ma?ego ch?opca (...) Trzymam je w s?oiku na moim biurku".
Alfred Hitchcock
http://armalkolit.blog.pl

Offline

 

#17 2008-08-07 20:50:47

Vasco
Administrator

Re: Vaskowe wakacje 2008 - fotorelacja

Troch? z opó?nieniem, ale mam nadziej?, ?e apetyt przez to wi?kszy wink

Loana: Osówk? oczywi?cie te? obejrzeli?my!

Z?oty Stok:

Mg?a nad kopalni?:
http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje023.jpg

Pod ziemi? te? przyda si? paszport!
http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje024.jpg

B?­l?? Voda - pa?acyk w której mieszka?a po zakazie przebywania na terenie Prus Marianna Ora?ska, w?a?cicielka pa?acu z Kami?cu Z?bkowickim. Obie miejscowo?ci dzieli kilkana?cie km.

Nie przekraczali?my bramy, gdy? nie byli?my pewni czy nas wypuszcz?... (zerknijcie na tabliczk?!) wink
http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje025.jpg

S?upki graniczne. Pytanie z testu na prawo jazdy: czy kierowca czeski ma pierwsze?stwo przed wje?d?aj?cym z Polski z prawej strony, skoro tamtem ma co prawda znak stopu ale w innym kraju? wink I teraz wyobra?cie sobie 30 km takiej drogi.
http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje026.jpg
http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje027.jpg

Pomys? na aran?acj? domu (gdyby kto? nie móg? si? zdecydowa? wink
http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje028.jpg

Dziwnie si? Polakowi ogl?da ko?ció? krzy?acki...
http://www.janeausten.pl/pics/wakacje2008/wakacje029.jpg

cdn

Offline

 

#18 2008-08-07 21:15:56

czytelniczka
Użytkownik

Re: Vaskowe wakacje 2008 - fotorelacja

Serdeczne dzieki za relacje , tak dobrze odwiedzic na forum miejsca , w których si? dawno nie by?o

Offline

 

#19 2008-08-08 13:21:02

Loana
Użytkownik

Re: Vaskowe wakacje 2008 - fotorelacja

Tez wlasnie bylam w Zlotym Stoku!!! Polecam - super zabawa! Vasco, jak Ci sie podobala podroz lodeczka? Nawdychales sie oparow? Poprawila Ci sie cera? ;P


Jakie? pytanko do mnie? loana@go2.pl
http://joanna-loana.deviantart.com/

Offline

 

#20 2008-08-08 15:42:52

Vasco
Administrator

Re: Vaskowe wakacje 2008 - fotorelacja

?ódka by?a w Z?otym Stoku??? Zaczyna mi si? ju? wszystko myli?... albo zapomina?... Ta ?ódka by?a w pierwszej sztolni czy w tej drugiej (z wodospadem)?

U nas by?a przeja?d?ka kolejk? na samym ko?cu - w?a?ciwie wyjazd ze sztolni. Strasznie jajeczn? mieli?my przewodniczk?: Prosz? Pa?stwa, idziemy ?rodkiem. Po lewej jest kana? odwadniaj?cy, a po prawej pas szybkiego ruchu dla przewodników. Nie odpowiadam za potr?cenia. Na ko?cu zaprasza?a do zakupu z?otej monety i certyfikatu pobytu w kopalni: U nas wszystko jak w sklepach za 5 z? smile

Ogólnie co do p?ywania to ja jestem wyluzowany. Jak si? w takich miejscach noce w grudniu sp?dza?o, to ca?a reszta to piku?!

Offline

 

#21 2008-08-10 16:04:32

NieVe
Użytkownik

Re: Vaskowe wakacje 2008 - fotorelacja

moja babcia pochodzi ze wsi jaki? 5 km od z?otego stoku:D
tak?e znam te tereny na wylot:D
szkoda tylko ze trafili?cie na tak? kiepsk? pogod?sad


gg 6516634
"Dobra ksi??a to rodzaj alkoholu - te? idzie do g?owy" - MAGDALENA SAMOZWANIEC

Offline

 

#22 2008-08-14 10:01:39

Loana
Użytkownik

Re: Vaskowe wakacje 2008 - fotorelacja

?ódka by?a w pierwszej sztolni, tej zalanej cz??ci - to by?a osobna atrakcja - wykupywa?o si? tylko przeja?d?k? ?ódk? smile.


Jakie? pytanko do mnie? loana@go2.pl
http://joanna-loana.deviantart.com/

Offline

 

#23 2008-08-14 11:23:17

Nancy18
Użytkownik

Re: Vaskowe wakacje 2008 - fotorelacja

A jak Ci sie podobaly G?ucho?azy drogi adminie?


To pi?kne, gdy cz?owiek mo?e by? dumny ze swojego miasta, lecz jeszcze pi?kniej, gdy miasto mo?e by? z niego dumne.

Offline

 

#24 2008-08-14 15:54:15

Vasco
Administrator

Re: Vaskowe wakacje 2008 - fotorelacja

Loana: Ju? kojarz? - p?aci?o si? osobno i do tego trzeba by?o to wcze?niej rezerwowa?, wi?c si? nie za?apali?my. Dlatego o tym zapomnia?em.

Nancy18: Sam nie wiem, bo poza zlot za bardzo g?owy nie wychyla?em. ?adny rynek, baszta nawet-nawet. Okolic niestety, nie zwiedza?em. ?ona zna t? mie?cin? od lat prawie 20-tu i mówi, ?e strasznie si? na minus zmieni?a. Ludzie jacy? zgaszeni, pe?no jaki? pijaczków na ?awkach siedzi, same sklepy po 5 z?. Troch? przygn?biaj?ce. Zreszt? spotka?a si? ze swoj? dawn? znajom? (która wyprowadzi?a si? pod Wroc?aw) i ona to potwierdza?a: nic si? nie dzieje.

Postaram si? nied?ugo wklei? zdj?cia z O?omu?ca. Podobno to drugie pod wzgl?dem pi?kna miasto w Czechach po Pradze... Jak zobacz? Prag? to mo?e uwierz? wink Sp?dzili?my tam bodaj 3 dni i nie wszystko zd?rzyli?my obejrze?.

Offline

 

#25 2008-08-14 19:59:10

Nancy18
Użytkownik

Re: Vaskowe wakacje 2008 - fotorelacja

Ja tam nie mieszkam, tylko moja chrzestna i jej rodzinke tam mam, wiec jak co jaki? czas tam przyjezdzam do tyle co ladna okolice podziwiam.


To pi?kne, gdy cz?owiek mo?e by? dumny ze swojego miasta, lecz jeszcze pi?kniej, gdy miasto mo?e by? z niego dumne.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB