Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#26 2005-08-05 10:54:32

sister
Użytkownik

Re: Co oprócz Jane?

Co? jeszcze,
czy która? z Was czyta?a ju? 6 tom Harrego Pottera???

ja po?kn??am t? ksi??k? niemal?e, taki rozwój akcji w niej by?...

ale zamilcz?, po nie chc? Wam waln?? spoilera...

ksi??ka wychodzi w Polsce 28 stycznia dopiero, ale na allegro.pl mo?na kupi? angielsk? wersj? w rozs?dnej cenie, czasem nawet za po?ow? ceny z empiku (tam chc? za ni? 100 z?!!!). Polecam angielsk? wersj?, bo du?o lepszy klimat jest w oryginalnym j?zyku smile

jest oczywi?cie piracka wersja e-booka, ale narazie te? tylko angielska (w zasadzie ameryka?ska).

Offline

 

#27 2005-08-05 17:35:11

aire
Użytkownik

Re: Co oprócz Jane?

Jak?e si? ciesz?,?e nie ja pierwsza o to spyta?am Sister big_smile
Krótko mówi?c-ksi??ka jest ?wietna!! <sama nie do ko?ca wierz? w to co pisz?,ale.. wink > fabu?a,zwroty akcji,dialogi,wszystko ogromnie mi si? podoba?o,nawet posta? g?ównego bohatera mnie nie denerwowa?a jak zwykle wink Teraz pozosta?o sie pozastanawia? co autorka chcia?a uzyka? u?mier....a zrest?,milkn? równie? wink
pozrawiam i potwierdzam s?owa szanownej przedmówczyni-orygina? du?o lepszy,mimo kossssssszmarnej :? ceny

Offline

 

#28 2005-08-07 12:46:48

caroline
Użytkownik

Re: Co oprócz Jane?

Ja te? nie wytrzyma?am do stycznia :-) Fanom reklamowa? nie trzeba, pozostali mo?e te? si? skusz?

Offline

 

#29 2005-08-08 14:48:38

sister
Użytkownik

Re: Co oprócz Jane?

Hihihi

to?my si? dobra?y smile

ja mam absolutnego bzika na punkcie Harrego Pottera...

wstyd si? przyzna? ile mam lat... smilesmilesmile

ale to naprawd? fajne ksia?ki, tyle w nich tego fantastycznego angielskiego humoru wink
chocia? faktycznie nie by?am zadowolona w pe?ni z tego, co Rowling wymy?li?a w tej historii (có?, w ko?cu to ona jest autork?, wi?c ma prawo pisa? wed?ug w?asnego zamys?u a nie oczekiwa? czytelników) to ksi??ka podoba?a mi si? ogromnie...

Offline

 

#30 2005-08-08 22:00:57

aire
Użytkownik

Re: Co oprócz Jane?

Uff...a ba?am si?, ?e ja jestem "najstarsz? fank? HP na naszym forum" wink ale je?li chcesz przej?? ten zaszczytny tytu?... big_smile
Osobi?cie by?am otwarta (i jestem) na pomys?y JKR, i mimo tego, ?e kilka razy zamkn??am z trzaskiem ksi??k? o?wiadczaj?c wszem i wobec "koniec.dalej nie czytam!" to jako? dziwnie podoba?o mi si? wszystko :? "tricky...veeery tricky" wink A zauwa?y?a?(?y?cie),?e w zasadzie wszyscy w tej ksi??ce maj? kompleksy?No, wy??czaj?c Fleur, ona jest wystarczaj?co pi?kna za ich dwoje lol
Pozdrawiam :twisted:
PS. Ci?glem zakochana w Profesorze S. :oops: niestety, to chyba b?dzie mi?o?? tragiczna wink

Offline

 

#31 2005-08-10 16:35:19

sister
Użytkownik

Re: Co oprócz Jane?

Wiesz, no to zale?y, na si?? tytu?u najstarszej fanki HP na tym forum nie b?d? przejmowa?...

ale mo?esz sama to oceni?, powiem tylko, ?e dok?adnie dzi?, 10 sierpnia ko?cz? pierwsze ?wier?wiecze na tym ?wiecie... wi?c statystycznie to do?? sporo jak na fana HP smile

Ja to si? tylko martwi?, jak w ?wietle wydarze?, które rozegra?y si? pod koniec ksia?ki, b?dzie wygl?da?? 7 cz???... obawiam si?, ?e nie b?dzie to ani radosna ani mi?a ksi??ka...

Offline

 

#32 2005-08-10 20:57:24

aire
Użytkownik

Re: Co oprócz Jane?

W takim razie - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!! big_smile
Gratuluj? dortwania tak pi?knego wieku na tym padole pe?nym cierpie? wink Jak to by?o?"M??czy?ni maj? tyle lat na ile wygl?daj?, a kobiety tyle na ile si? czuj?"? wink co? w tym rodzaju prawda?Ja ze swoj? dwudziestk? czuj? si? niekiedy kossssszmarnie stara,do?wiadczona,zm?czona :?
Ale wracaj?c do tematu - masz racj?, ostatnia ksi??ka pewnikiem b?dzie bardziej ponura i brutalniejsza. Ale to dobrze, bohater dorasta? i dorasta, wi?c mo?e wreszcie doro?nie wink Szczerze mówi?c to licz? na jego ?mier?, g?ównie z obawy przed "HP 3000" czy "Wnuki HP i ...." Mam tylko nadziej?,?e b?dzie to ?mier? efektowna. Cho? z drugiej strony - zarówno jego ?mier? jak i ?mier? samego Voldiego b?dzie banalnym rozwi?zaniem.Mi?o by by?o gdyby JKR nas zaskoczy?a prawda?Ju? kilka razy jej si? uda?o,wi?c teraz pozostaje...có?...czeka? :?
PS.Ja ca?y czas trwam pod wra?eniem wielce szpanerskiego tekstu HP dotycz?cego jego w?asnej przysz?o?ci : "A je?li na swojej drodze spotkam ...< :twisted: >...to tym gorzej dla niego, tym lepiej dla mnie"....
No,tym optymistycznym akcentem ko?cz?, jeszcze raz pozdrawiam szanown? solenizantk? big_smile , machaj?c wszem i wobec - aire

PS.II Czy która? z Was czyta?a mo?e dzie?a Mai Lidii Kossakowskiej, polskiej autorki fantasy?

Offline

 

#33 2005-08-11 12:40:31

sister
Użytkownik

Re: Co oprócz Jane?

Dzi?kuj? bardzo za ?yczenia smilesmilesmile

co do Harrego, to kto? zapyta? Rowling, czy ma zamiar napisa? ksi??k? o rodzicach Harrego, na co ona zapyta?a, czy to ma by? "Harry Potter-Pocz?tek"? big_smile big_smile big_smile Strasznie si? z tego u?mia?am...

Z tego co czyta?am ostatnio, to w 7 cz??ci maj? by? obja?nione dalsze losy g?ównych bohaterów po zako?czeniu jako takim opisywanej historii, wi?c my?l?, ?e dalszych cz??ci nie b?dzie po co pisa?...

Mam tylko nadziej?, ?e powstanie zapowiadana encyklopedia, w której maj? by? umieszczone wszystkie elementy wyrzucone z ksi??ek jako ma?o istotne, a tak?e wyja?nienia wielu rzeczy, które dziej? si? w ?wiecie czarodziejów, a których z wiadomych przyczyn nie wyja?niono w ksia?kach.

Ja mam jednak nadziej?, ?e ?mier? nie jest tym, co czeka Harrego... Co by to by?a za nagroda za tyle lat cierpie? i walki ze z?em...

Offline

 

#34 2005-08-12 20:19:30

aire
Użytkownik

Re: Co oprócz Jane?

Nie ma za co big_smile
Czyli nie poznamy "szalonych lat szkolnych" panów Lupina, Blacka, Pottera i Petitgrew (no i Snape'a of course) ... oooo...jaka szkoda :twisted:
Oby podsmumowanie dalszego ?ycia nie wygl?da?o tak "HP i GW, oraz HG i RW, ?yli d?ugo i szcz??liwe, nie zaznaj?c ju? w swoim d?ugim i szcz??liwym ?yciu ?ADNYCH przygód wartych opisania." :twisted:
Ale wracaj?c do g?ównego tematu - Co prócz Jane - otó? ostatnio czyta?am K-PAX autorstwa Gene'a Brewera i có? mog? powiedzie??Tylko tyle, ?e z czystym sumieniem mog? j? poleci? ka?demu. Film, mimo wspania?ego aktorstwa by? typowo hollywoodzki i nie oddawa? wszystkich idei zawartych w ksi??ce :? polecam raz jeszcze i pozdrawiam aire
PS.Czy tylko ja jestem tak opó?niona, ?e w wieku 20 lat czyta?am z zapartym tchem "Hrabiego Monte Christo"?? :?

Offline

 

#35 2005-08-17 16:16:03

sister
Użytkownik

Re: Co oprócz Jane?

Nie, moja droga, wszystko z Tob? OK smile

Je?li Dumas podpad? pod Twoje gusta, polecam Ci cykl jego autorstwa, "Pami?tniki lekarza", ale mo?esz nie ? tego pod takim tytu?em. Na ca?y cykl sk?ada si? m.in.
"Józef Balsamo"
"Anio? Pitou"
Naszyjnik Królowej"
Chrabina de Charny"

i jeszcze co?, ale teraz nie pami?tam. Grunt, ?e ca?? seria ma kilkana?cie tomów, ale ?aden nie nudzi i naprawd? polecam te ksi??ki bo s? wspania?e smile

Offline

 

#36 2005-08-19 22:39:42

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Co oprócz Jane?

Co oprócz Jane Austen lubicie czyta??

W miar? up?wu lat, zmienia mi si? gust literacki. Mo?e raczej rozszerza big_smilebig_smilebig_smile
W m?odo?ci uwielbia?am klasyk? podró?niczo-przygodow?: Jamesa Fenimore'a Coopera, Jamesa O.Curwooda (z cyklem ?owców... na czele), Jacka Londona, Grey Owla, Sat Okha, Szklarskiego, Nienackiego (ten ostatni rozkocha? mnie w historii big_smilebig_smile) a tak?e Dickensa (kocham Dawida Cooperfielda), Dumasa (ojca. Syn dzia?a? na mnie przygn?biaj?co), Sienkiewicza (Trylogia i W pustyni...)
Mi?dzy 15a 16 rokiem ?ycia mia?am etap z literatur? rosyjsk? i pokocha?am Bu?chakowa i To?stoja.
Potem odkry?am fantastyk? - cykl Xantha Piersa Anthona, Tolkiena i Sapka (szeroko poj?ta ca?o?? big_smile), Eddingsa, Norton, ?elaznego, Pratchetta, Dicka i Zajdela.
Id?c t? ?cie?k? si?gn??am po pierwszy tom Harrego Pottera (chocia? podobno harry typow? fantastyk? nie jest. S?ysza?am, ?e w tym nurcie, niezb?dnym elementem jest podró? big_smilebig_smile). Potteromani? zarazi?am wszystkich naoko?o, z tat? i wujkami w??cznie (najd?u?ej opiera? si? brat, ale i on wsi?k? big_smile).
W czasie studiów zafascynowa?a mnie militarystyka, historia ?redniowieczna, historia obyczajów i historia Wysp Brytyjskich (nie ukrywam - z szczególnym uwzgl?dnieniem Irlandii i Celtów big_smilebig_smile) i na bazie tych zainteresowa? moimi bibliami sta?y si? Encyklopedia Staropolska Brucknera, Encyklopedia Staropolska Glogera, wszystko na temat obyczajowo?ci autorstwa Kuchowicza, Boguckiej, Brucknera i Baranowskiego, dzie?a bronioznawcze Kwa?niewicza, Zab?ockiego i ?ygulskiego Jun.
Prace Stanis?awa Grzybowskiego (historia Anglii, Irlandii), mitologia Wysp Brytyjskich, Mitologia celtycka, ba?nie i legendy Wysp Brytyjskich itp.
Mniej wi?cej w tym samym czasie zainteresowa?a mnie literatura brytyjska i jak na razie czytam w bibliotece po kolei alfabetycznie dzia? o tej?e tematyce big_smilebig_smile I zaraz na pocz?tku trafi?am na Austen, stad moje zainteresowanie t? pisark? big_smilebig_smile
No i na stare lata zainteresowa?am si? tzw. "literatur? w spódnicy" i na tym etapie przeczyta?am Bridget Jones, Pod s?o?cem Toskanii, czy Grochol?.

I na koniec chcia?am doda? moj? ukochan? ksi??k?. Odk?d sko?czy?am 13 lat i dosta?am j? na urodziny - czytam mniej wi?cej raz w roku. S? to "Lasy wiecznie ?piewaj?" Trygve Gulbranssena. Ta ksi??ka napawa mnie spokojem i harmoni?. Pozwala si??? na chwilk? w konsumpcyjnym biegu, pomedytowa?, pozastanawia? si? nad sensem ?ycia, nad filozofi?, czy przemy?le? wiele spraw ?wiatopogl?dowych. Ka?dorazowo odbieram j? inaczej. Chyba w miar? up?ywu lat, gromadzonych do?wiadcze?, ta ksi??ka inaczej dociera do mnie, do ka?dego odbiorcy. Za kazdym razem co? innego przykuje moj? uwag?, co? co w danej chwili jest mi potrzebne. Pozwala odpowiedzie? samej sobie na pytania, rozwi?za? problemy, które w danej chwili posiadam.
Ta ksi??ka jest lekarstwem dla mojej duszy.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#37 2005-08-24 12:18:05

fringilla
Użytkownik

Re: Co oprócz Jane?

Rany, tyle tematów si? nazbiera?o, musze chyba napisa? kilka postów, bo inaczej wyjdzie z tego jeden wielki chaos wink

Po pierwsze moje drogie panie, jestem starsza od Was obu - Sister i Aire, ale nie jestem najstarsz? fank? HP w swoim otoczeniu. A propos polecam bardzo symapatyczne forum, na jego temat, gdzie na pewno nie bedziecie czu?y si? staro wink
http://twoj.net/index.php?s=4023761641d … owforum=57

Ja szóstego tomu jeszcze nie czyta?am, jednak czekam na t?umaczenie, mój angielski jest dobry, ale nie a? tak. Niestety juz zosta?am zarzucona spoilerami - i tak si? nie uchroni? do stycznie - wi?c z grubsza wiem, o si? wydarzy.
Szkoda, ze koniec cyklu nieuchronnie si? zbli?a, ale wszystko co dobre... Pamietam jak niedawno op?akiwa?am wied?mina. I s?usznie jak si? okaza?o wink Narrenturm nie mo?e si? z cyklem wied?mi?skim równa?.

Co do Kossakowskiej, to czyta?am fragmenty, jakie? opowiadania zamieszczane w Science-Fiction (polecam ten miesi?cznik ka?demu wielbicielowi fantastyki).
A lubiecie Brzezi?sk?? Juz kiedy? o niej pisa?am, ale przywo?uj? temat, zdecydowanie jest warta uwagi.

A je?li chodzi o Dumasa, ti w?asnie po raz pierwszy przeczyta?am Trzech muszkieterów, a nasz?o mnie po Klubie Dumas Pereza Reverte. smile

Tyle w swoim ?yciu juz przeczyta?am, a tyle jeszcze ksi?zek czeka w kolejce wink


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#38 2005-08-24 13:52:23

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Co oprócz Jane?

Wydaje mi si? ?e w kwestiach Harrego nie chodzi o metryk?, ale ten element dziecka, które mamy wewn?trz siebie. Zwróci?am uwag?, ?e przeciwnikami Harrego s? ci, u których to dziecko wewn?trz w?asnego "ja" jest ci?gle strofowane i ganione tylko dlatego, ?e jest. I nie ma to nic wspólnego z wiekiem faktycznym (wyj?tkiem od tej regu?u jest jedynie moja przyjació?ka, ale ona nie da si? zakwalifikowa? do jakiegokolwiek szablonu big_smilebig_smile).
"Dziecko" domaga si? odpowiedniej dla siebie literatury, filmu, bod?ców zewn?trznych. I je?li mu jej dostarczamy, ?yje i czuje si? ?wietnie do naszej pó?nej staro?ci.

DBAJMY O NASZE DZIECI!!!!

P.S. Brat dostarczy? mi VI tom, w po?owie przet?umaczony (jak i pozosta?e w audiobookach). W sumie t?umaczenie niez?e, zw?aszcza na pocz?tku.
Có?... mia?am nie profanowa? czytaniem tego, ale jak si? znalaz?o na dysku, zacz??am chodzi? po ?cianach. A teraz chodz? po suficie, bo t?umaczenie sko?czy?o si? na ko?cu rozdzia?u 14. Wrrrr!!!
Je?li kto? by?by ch?tny - s?u?e uprzejmie[/b]


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#39 2005-08-24 19:57:00

fringilla
Użytkownik

Re: Co oprócz Jane?

No ja bym chyba by?a chetna, do stycznia jeszcze kawa? czasu...

A je?li chodzi o dziecko we mnie to ma si? chyba ?wietnie, czego nie mo?e darowac mi mój m?z, wypominaj?c mi ciagle moje dziecinne zainetersowania, przede wszystkim moj? wielk? s?abo?? - serial Buffy wink A tak?e to, ?e czytam komiksy WITCH razem z moj? córk?, Harry'ego Pottera w?a?nie, ogladam razem z ni? Aparatk? i w ogóle jestem na czasie wink

A wracaj?c do HP, to ka?dy kolejny tom jest bardziej mroczny. Ostatni pewnie bedzie strasznie do?uj?cy.
Bardzo jestem ciekawa kolejnego filmu, bo ten ostatni tak bardzo ró?ni? si? od poprzednich, cho? moim zdaniem zgubi? si? w tym ponurym ?wiecie gdzie? niepowatarzalny klimat Hogwartu, ale HPiCO re?yseruje Mike Newell, co raczej nie wrózy takich mrocznych klimatów.

A HP to z ca?? pewno?ci? fantastyka, rodzajów fantastyki jest mnóstwo, a w?drówka jest typowym elementem fantasy, ale nie niezb?dym smile W tej dzieznie jestem ekspertem - teori? mam w ma?ym palcu, pisa?am na ten temat prac? mgr i przekopa?am si? przez ton? ksi??ek, tym bardziej, ?e to temat zaledwie mu?niety przez rodzimych badaczy wink


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#40 2005-08-24 20:42:33

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Co oprócz Jane?

Có?, ze mnie te? si? rodzina ?mieje, a brat traktuje mnie jak gówniar? za mój brak powagi i stosunek do ?ycia. Có?, on od urodzenia by? taki Stary-Malutki. W garniturku, pod krawacikiem, powaga, wzór rozwagi i stateczno?ci.
Tylko tata mnie broni. Nie tylko za Harrego. On te? ma w sobie du?o dziecka big_smile


P.S. Harry ju? poszed? big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#41 2005-08-24 21:59:32

fringilla
Użytkownik

Re: Co oprócz Jane?

Wielkie dzi?ki smile


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#42 2005-08-26 19:00:50

sister
Użytkownik

Re: Co oprócz Jane?

Mam w komputerku ca?o?? po polsku i po angielsku, gdyby?cie reflektowa?y... Polskie t?umaczenie, z tego co widzia?am nie jest znakomite, ale nie najgorsze w sumie. Je?li chcia?yby?cie, to piszcie na jbujnowska@wp.pl
or
sister000@gmail.com (t? skrzynk? sprawdzam cz??ciej...)

A wiecie co ja lubi? w Harrym? Oczywi?cie oprócz dreszczyku przygody smile bo jak czasem ju? nie wyrabiam, to zawsze mog? zamkn?? oczy i pomy?le? sobie, ?e mo?e jednak jest gdzie? ukryty ?wiat magii, ?e mo?e kiedy? si? do niego dostan? i wyrusz? ku przygodzie... takie g?upie, ale co ma robi? cz?owiek, nawet doros?y w chwilach za?amki lub zw?tpienia???

Offline

 

#43 2005-08-26 21:30:03

fringilla
Użytkownik

Re: Co oprócz Jane?

Mnie kiedy? za?ama?a taka interpretacja Harry'ego ze ten caly swiat to wytwor fantazji biednego sieroty, rodzaj ucieczki od bolesnbej rzeczywistosci. Nie znosze takiego racjonalizowania - dlaczego wszystko usiluje sie naukowo t?umaczy??
Ja lubi? fantastyk?: ksi?zki, filmy, zarówno fantasy, jak i takie, gdzie swiat rzeczywisty przeplata sie z nadprzyrodzonym. I nie mowie sobie: e tam, to tylko bajki, tylko czytajac lub ogladajac przyjmuje istnienie tej innej plaszczyzny. Gdy córka mnie pyta czy wampiry albo czarownice istnieja, to odpowiadam jej oczywiscie ze nie, ale gdyby sie zastanowic, to tyle jeszcze rzeczy jest niezbadanych, a nasze zmys?owe postrzeganie takie ograniczone... Kto wie ile równoleg?ych wymiarów i alterntywnych ?wiatów istnieje oprócz naszego...
Czasami sie drocz? z moim m??em, gdzy dokucza mi, zw?aszcza na temat mojego ukochanego serialu, pytaj?c, czy gdyby nie Buffy, by?by juz koniec ?wiata. A ja mu najpowa?niej odpowiadam: oczywi?cie i to nie raz!


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#44 2005-08-29 21:52:47

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Co oprócz Jane?

Ja zwykle rozdzielam szkie?ko i oko od serca. Kiedy tego wymaga sytuacja staram si? by? obiektywnym naukowcem, ale to niejako zawodowo. Prywatnie patrz? na ?wiat nie do ko?ca na serio. Wierz? w mistyk?, wiedz? ezoteryczn?. Do tej pory zachwycam si? bajkami, historiami o duchach si?ach czystych lub zabrudzonych. I wiem, ?e sztywny ?wiat jest taki nudny i nieciekawy.
Zamiast przyjmowa? Harrego, czy inne tego typu ksi?zki, lekko, ?atwo i przyjemnie, dokonuje si? analizy psychologicznej, pedagogicznej. Psychiatrzy robi? specjalizacje, psycholodzy doktoraty, profesury itp... Czyta?am ostatnio jaki to zgubny wp?yw na m?odzie? maj? bohatrowie Rowling, ?e uczy k?ama? w imi? wy?szych intencji, a potem jaki to nowy wzór bohatera kobiecego wykreowa?a. Czy nie mo?na jako? tak normalniej? Bez ca?ego naukowego be?kotu? M?czy mnie to. I irytuje.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#45 2005-08-29 22:36:44

fringilla
Użytkownik

Re: Co oprócz Jane?

Chyba sie powinnam oburzyc, bo jestem w ko?cu specjalistk? od analizowania literatury smile Ale jako literaturoznawca, nie psycholog, uchowaj Bo?e. Ale jestem zdeklarowanym przeciwnikim brania leteratury ca?kiem serio, zarówno tej, która od lat nalezy do "kanonu", jak i tej l?ejszej.


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#46 2005-08-29 22:57:26

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Co oprócz Jane?

Osobi?cie uwa?am, ?e ksi??ka - jako dzie?o literackie, tylko takiej analizie mo?e podlega? - to raczej naturalne.
Ale gdy czytasz, ?e je?li dziecko upatrzy sobie jak?? bajk?, to oznacza, ?e ma powa?ne problemy psychiczne i nale?y zanalizowa? bajk?, aby mu pomóc - to przeciez r?ce opadaj?. Gdy dowiadujesz si?, ?e czytanie Harrego Pottera uczy dzieciaki k?ama? i oszukiwa?, ?e zmieni? wzór bohatera kobiecego (chocia? to ostatnie by?o nawet do?? ciekawe big_smile), to przecie? a? wstyd, ?e to wszystko pisz? doro?li. Kiedy? czyta?am psychiatryczn? analiz? Kubusia Puchatka, ale ona przynajmniej by?a przeznaczona do celów humorystycznych, a tutaj ludzie powa?ne prace naukowe pisz?, broni? si? big_smilebig_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#47 2005-10-30 22:19:53

Admete
Użytkownik

Re: Co oprócz Jane?

Ch?tnie dol?cz? si? do was je?li chodzi o literatur? fantastyczn? :-) I jestem wielbicielk? powiesci Rowling, a swoje lata ju? mam. Wiem te?, ?e moje wewn?trzne dziecko ma 16 lat ;-D Robilam ostatnio jaki? zwariowany test z tym zwi?zany i w?a?nie tyle mi wysz?o.


“What makes us human is that we care--and because we care, we never stop trying,"

Commander Jeffrey Sinclair / Babylon 5

Offline

 

#48 2005-10-30 22:52:37

dorotka
Użytkownik

Re: Co oprócz Jane?

Jaki test? Ubóstwiam takie bzdurki, wyjdzie pewnie, ?e mam dusz? pi?ciolatka wink
Harry'ego te? przeczyta?am jaki? czas temu, ale tej dyskusji nie odkry?am... by?o mi przykro, ale to w ko?cu tylko ksi??ka. Z kolei moja kole?anka organizuje spisek przeciwko Rowling, wi?c jak kto? ma mordercze zap?dy, s?u?? kontaktem wink


Normalnie zacz??am wirtualny ekshibicjonizm big_smile
Mam bloga tongue Kto nie wierzy, niech sprawdzi big_smile

Offline

 

#49 2005-10-30 22:57:42

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Co oprócz Jane?

Ja po dzisiejszym dniu czuj? si? jak leciwa emerytka. Lub przynajmniej osoba dojrza?a. :? :? :?


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#50 2005-10-31 11:50:52

agnes_13
Użytkownik

Re: Co oprócz Jane?

Ksia?? Regent zganimnie , ale :oops: dla mi?o?niczek HP podaj? link do strony z t?umaczeniem ( nienajgorszym ) tomu 6 :
http://www.hp6.fora.pl/viewforum.php?f=1

Po?kn??am. ?mialam si? i wzruszy?am bardzo ( dos? napisa? ?e p?aka?am w wannie). sad

Co do innych ksia?ek to nieiwele odbiegam : M.Musierowicz, Fielding, Rowling, Tolkien, BOSKA Agata Christie, G?owacki, kapu?co?ski, Dickens, Sowa ....

big_smile
Reszte dopisz? jak zajrz? do swojej biblioteki.


Agnes

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB