Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#26 2008-06-08 20:19:37

anchema
Użytkownik

Re: Jane Austen w naszych czasach

"nie oceniaj ksi??ki po ok?adce"?smile

przyznam szczerze, ?e mnie potrafii opdstraszy? paskudna ok?adka, w czym polskie wydawnictwa celuj?, a ju? napewno zgorszy? mnie potrafii paskud na ok?adce je?li akurat znam ksi??k? z innego wydania np. nowe wydania L.M.Montgomery - gdybym znów mia?a 12 lat w ?yciu bym takich bochomazów do r?ki nie wzie?a

Offline

 

#27 2008-06-09 08:56:22

ederos
Użytkownik

Re: Jane Austen w naszych czasach

Musz? Wam si? przyzna? dziewczyny, ?e moim zdaniem w filmach (niestety ksi??ek nie mia?em przyjemno?ci jeszcze czyta?) opartych na ksi??kach JA "czu?" ten p?d do ma??e?stwa smile. Z pewno?ci? nie jest to motyw przewodni ale temat "dobrego o?enku" jest na ka?dym kroku, z tym ?e cz??ciej na ustach rodziców, rodze?stwa, czy przyjació? ni? na g?ownej bohaterki, ale jest smile


Nieprawd? jest, ?e istotne w ?yciu jest oddychanie, wr?cz przeciwnie - najwa?niejsze s? chwile zapieraj?ce dech w piersi.

Offline

 

#28 2008-06-09 10:58:13

pak4
Użytkownik

Re: Jane Austen w naszych czasach

My?l?, ?e to wszyscy wiedz?. I taki w?tek na pewno odwzorowuje jakie? pragnienie samej JA. Ale 'jakie? pragnienie' nie musi oznacza?, ?e maj?c spokojn? g?ow? wola?aby m??a od swoich powie?ci wink


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#29 2008-06-09 11:19:15

Akaterine
Administrator

Re: Jane Austen w naszych czasach

Otó? to.


"The more I know of the world, the more am I convinced that I shall never see a man whom I can really love."

Offline

 

#30 2008-06-09 12:36:44

Dione
Użytkownik

Re: Jane Austen w naszych czasach

Ale nie porównujmy sytuacji kobiet w czasach JA a obecnych. Wtedy panna (zw?aszcza niezbyt m?oda) bez maj?tku by?a "nikim". By?a uwa?ana za osob? najbardziej godn? lito?ci i zarazem najbardziej wy?miewan?. Obecnie niezam??na kobieta swobodnie mo?e rozwija? czy to karier?, czy swoje pasje, czy nawet mie? ca?? gromadk? dzieci. Wszelkie obecne ksi??ki o kobietach desperacko poszukuj?cych m??a, maj? si? do JA tak jak przys?owiowa "pi??? do oka". W ksi??kach JA ma??e?stwo by?o raczej konieczno?ci?. A w ksi??kach "dla lasek" jest opisane, jako szczyt marze? i pragnie?. No sorry, jak to wogóle mo?na porównywa?.


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#31 2008-06-09 21:54:13

Tamara
Użytkownik

Re: Jane Austen w naszych czasach

anchema napisał:

"nie oceniaj ksi??ki po ok?adce"?smile

przyznam szczerze, ?e mnie potrafii opdstraszy? paskudna ok?adka, w czym polskie wydawnictwa celuj?, a ju? napewno zgorszy? mnie potrafii paskud na ok?adce je?li akurat znam ksi??k? z innego wydania np. nowe wydania L.M.Montgomery - gdybym znów mia?a 12 lat w ?yciu bym takich bochomazów do r?ki nie wzie?a

ale to nie ksi??ki dla dzieci , coby ok?adka musia?a by? kolorowa i w ogóle , kiedy? na ok?adkach bywa? tylko tytu? bez obrazków i nic nie odstrasza?o wink . Dla mnie istotniejszy jest tytu? , unikam zreszt? bardzo kolorowych i wydumanych ok?adek , bo zwykle im ?liczniej na wierzchu , tym gorzej w ?rodku hmm , czgo przyk?adem np. Harlequiny .

Offline

 

#32 2008-06-10 14:14:28

anchema
Użytkownik

Re: Jane Austen w naszych czasach

bez urazy, naprawd? uwa?asz, ?e ok?adki Harlequinóww s? '?liczne"?
dla mnie to ten sam rodzaj paskudów co wy?ej wspomniane "Anie"

Offline

 

#33 2008-06-10 14:23:39

armalkolit
Użytkownik

Re: Jane Austen w naszych czasach

Moim zdaniem ok?adka jest naprawd? wa?na. Gdy ogl?da si? ksi??ki w ksi?garni to przecie? uwag? zwraca si? przede wszystkim na ok?adk?. Bo tytu? i autor czasami niewiele mówi. Gdy ju? wiem, ?e chc? przeczyta? jak?? ksi??k? to ok?adka si? nieliczy, ale gdy wybieram jak?? nowo?? to jest istotna. Paskudna zdecydowanie odstrasza. W ogóle ca?e wydanie jest wa?ne. Nienawidz? czyta? ksi??ek wydanych na "papierze toaletowym", a niestety mam takie wydanie "Rozwa?nej i romntycznej".


Pan Bloch pisze równie? znakomite krótkie opowiadania z pogranicza grozy i fantasy, a zapytany kiedy?, czy gatunek historii, który tworzy, nie wywiera przypadkiem wp?ywu na jego psychik?, odpowiedzia?: "O, nie. Mam serce ma?ego ch?opca (...) Trzymam je w s?oiku na moim biurku".
Alfred Hitchcock
http://armalkolit.blog.pl

Offline

 

#34 2008-06-10 14:25:04

anchema
Użytkownik

Re: Jane Austen w naszych czasach

ale toaletowe lepiej czyta?, bo si? ?wiat?o nie odbija jak na kredowym

Offline

 

#35 2008-06-10 14:36:19

armalkolit
Użytkownik

Re: Jane Austen w naszych czasach

Mi mimo wszystko lepiej na kredowym. Zwsze mo?na w cieniu czyta? wink A na sam widok toaletowego ju? mi nieprzyjemnie.


Pan Bloch pisze równie? znakomite krótkie opowiadania z pogranicza grozy i fantasy, a zapytany kiedy?, czy gatunek historii, który tworzy, nie wywiera przypadkiem wp?ywu na jego psychik?, odpowiedzia?: "O, nie. Mam serce ma?ego ch?opca (...) Trzymam je w s?oiku na moim biurku".
Alfred Hitchcock
http://armalkolit.blog.pl

Offline

 

#36 2008-06-10 14:37:40

Akaterine
Administrator

Re: Jane Austen w naszych czasach

Poza tym cz?sto s? l?ejsze wink.
Dla mnie ok?adka jest wa?na, ale w przypadku Jane Austen i innej klasyki akurat ja lubi? "konserwatywne" ok?adki - z reprodukcj? obrazu czy nawet pseudoskórzane z pseudoz?oceniami (mam tak? Jane Eyre i Wichrowe Wzgórza z wydawnictwa Zielona Sowa)


"The more I know of the world, the more am I convinced that I shall never see a man whom I can really love."

Offline

 

#37 2008-06-10 14:43:38

anchema
Użytkownik

Re: Jane Austen w naszych czasach

Z tego co zrozumia?am z artyku?u, w?a?nie te konserwatywne ok?adki odstrasza?y potencjalne czytelniczki w USA
jak ju? pisa?am, mnie bardziej dziwi zakwalifikowanie przez, z przeproszeniem, "masy" Austen jako "powa?ne", z drugim przeproszeniem, ksi??ki, bo w Polsce zazwyczaj sytuacja jest odwrotna

Offline

 

#38 2008-06-10 14:46:26

armalkolit
Użytkownik

Re: Jane Austen w naszych czasach

Te? mam taka Jane Eyre smile I takie ok?adki s? akurat ?adne, a nie jakie? byle jakie niewiadomoco.


Pan Bloch pisze równie? znakomite krótkie opowiadania z pogranicza grozy i fantasy, a zapytany kiedy?, czy gatunek historii, który tworzy, nie wywiera przypadkiem wp?ywu na jego psychik?, odpowiedzia?: "O, nie. Mam serce ma?ego ch?opca (...) Trzymam je w s?oiku na moim biurku".
Alfred Hitchcock
http://armalkolit.blog.pl

Offline

 

#39 2008-06-10 17:59:38

Tamara
Użytkownik

Re: Jane Austen w naszych czasach

Ok?adka Harlequina od razu wyja?nia , co jest w ?rodku i my?l? ,?e o taki rodzaj ok?adki chodzi?o narzekaj?cym ,ze nie wystarcza popatrze? na ok?adk? i ju? wiadomo o czym jest , tylko trzeba zajrze? do ?rodka i troch? przeczyta? tongue . Natomiast klasyka literatury wed?ug mnie takiej reklamy nie potrzebuje , ale to moje prywatne zdanie , które jak najbardziej mo?e by? mylne smile

Offline

 

#40 2008-06-11 08:39:34

pak4
Użytkownik

Re: Jane Austen w naszych czasach

Austen to ichnia klasyka. Ja si? z?apa?em ze zdziwieniem jak jej blisko do "Pana Tadeusza" -- atmosfera dworku, pierwszych mi?o?ci, sporo humoru w odmalowaniu bohaterów (ale "Pan Tadeusz" ma jeszcze w?tki patriotyczne i jest pisany mow? wi?zan?...). Mo?e takie zestawienie to pewna przesada (bo u Mickiewicza forma jest bardzo wa?na), ale jednak, wyobra?cie sobie, co by by?o, gdyby w szko?ach uczono, ?e Austen to ?wietny przyk?ad powie?ci obyczajowej prze?omu XVIII i XIX wieku. I nakazywano m?odzie?y analizowa? obyczaje angielskiej arystokracji... Czy by?aby to wtedy literatura "powa?na"?


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#41 2008-06-12 17:24:32

Tamara
Użytkownik

Re: Jane Austen w naszych czasach

Styl Austen te? jest niepowtarzalny smile , a w szko?ach przyda?oby si? troch? wiedzy o ?wiatowej literaturze i to by?by ?wietny przyk?ad big_smile

Offline

 

#42 2008-06-18 12:27:56

Akaterine
Administrator

Re: Jane Austen w naszych czasach

A ja si? w?a?nie za?ama?am, gdy? odkry?am na naszej klasie profile Jane Austen, Elizabeth Bennet (i to nie jeden) oraz Darcy'ego big_smile. Dalej wola?am nie szuka? big_smile


"The more I know of the world, the more am I convinced that I shall never see a man whom I can really love."

Offline

 

#43 2008-06-18 21:20:16

Tamara
Użytkownik

Re: Jane Austen w naszych czasach

Znaczy znajomo?? prozy JA rozpowszechnia sie , tylko sie cieszy? big_smile

Offline

 

#44 2008-06-18 21:59:00

karotka
Użytkownik

Re: Jane Austen w naszych czasach

Akaterine napisał:

A ja si? w?a?nie za?ama?am, gdy? odkry?am na naszej klasie profile Jane Austen, Elizabeth Bennet (i to nie jeden) oraz Darcy'ego big_smile... big_smile

To takie zbeszczeszczaj?ce z lekka neutral

Offline

 

#45 2008-06-18 22:35:21

Akaterine
Administrator

Re: Jane Austen w naszych czasach

Hmmm, dla mnie ogólnie tworzenie tego typu profili na naszej klasie jest dziwne... Fani czego? tam, fani kogo? tam, postaci fikcyjne (rozumiem jedynie tworzenie rodów, klanów itp rodzinnych)... Wi?c ta Jane Austen i inni mnie dobili. A czy taki profil ?wiadczy, ?e JA nagle zrobi?a si? super popularna? Raczej to ?wiadczy o manii za?o?ycieli tego - dla mnie o popularno?ci ?wiadczy raczej to, ?e ekranizacje s? wydawane przez polskich dystrybutorów, ?e na filmwebie jest coraz wi?cej dyskusji o nowych ekranizacjach, czy to, ?e powstaje kolejna strona o niej...


"The more I know of the world, the more am I convinced that I shall never see a man whom I can really love."

Offline

 

#46 2008-06-19 08:28:47

pak4
Użytkownik

Re: Jane Austen w naszych czasach

Bo Nasza Klasa si? zrobi?a popularna. I dla wielu sta?a si? substytutem innych form komunikacji w internecie. Cho?by 'naszego forum'...


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#47 2008-06-20 21:55:49

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Jane Austen w naszych czasach

a ja przyznaje - ani mnie to ziebi ani parzy. Zaproszono mnie do takiego profilu i przyjelam zaproszenie - bo niby czemu nie? Juz kilku znajomych w nim dostrzeglam big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#48 2008-06-20 22:00:20

Tamara
Użytkownik

Re: Jane Austen w naszych czasach

Ciekawe , co JA powiedzia?aby na taki dowód popularno?ci smile

Offline

 

#49 2008-06-29 19:13:42

Bridget
Użytkownik

Re: Jane Austen w naszych czasach

Jest wi?cej jak pewne, ?e sza? portalu nasza-klasa wkrótce opadnie i wtedy wi?kszo?? z tych "dozgonnych" fanów porzuci profile swoich ulubionych postaci, by pogna? za jak?? now? form? mody. To troch?... smutne. W czasach Jane Austen ?ycie by?o bardziej cykliczne i spokojniejsze. Mniej gwa?towne, mam wrazenie. Cywilizacja niesie za sob? wiele konsekwencji.


"Ksi??yc co? kracze, wrona blaskiem l?ni
Zawsze znajd? milionera, co przerzuci w?giel mi..."

Offline

 

#50 2008-06-29 23:13:54

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Jane Austen w naszych czasach

moda moda, a praktycyzm praktycyzmem...
n-k poza moda jest wlasnie praktyczna.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB