Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2008-04-13 22:42:19

Dione
Użytkownik

Jane Austen w naszych czasach

Nie wiem, czy ten w?tek pasuje tutaj, czy mo?e lepiej go gdzie? przeklei?. Oce?cie sami róbcie z nim co tylko chcecie.

Tak mnie nasz?a pewna refleksja (a owszem zdarza si? to od czasu od czasu) i pomy?la?am, ?e si? ni? z wami podziel?. Zastanawia mnie kim by?aby, co by robi?a i jak sobie radzi?a JA, gdyby ?y?a w naszych czasach. Czy pozosta?aby samotna, czy mo?e jednak wysz?aby za m??? Teraz samodzielno?? kobiet jest na porz?dku dziennym, pogardliwe okre?lenie "stara panna" ju? nie ma takiego znaczenia. Czy jej ksi??i wci?? by?yby tak ciep?e, czy mo?e si?gn??a by do zupe?nie innych tematów? Jaka by?aby, gdyby by?a tu i teraz, a nie te dwie?cie lat temu?
Takie pytania ostatnio przychodz? mi do g?owy. No i oczywi?cie jeszcze jedno: co JA powiedzia?aby na obecn? mod??


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#2 2008-04-13 23:09:58

Ulka
Użytkownik

Re: Jane Austen w naszych czasach

Teoretycznie temat ciekawy, ale zaraz nasuwa mi si? inna my?l. Mianowicie, nie potrafi? sobie wyobrazi? JA w oderwaniu od jej czasów. I nie chodzi tu tylko o ubóstwo mojej wyobra?ni ;P Po prostu Jane by?a taka jaka by?a, bo ?y?a w tym miejscu i czasie. Jak zatem mo?emy gdyba? jak dzi? by funkcjonowa?a. Nie ma osoby w oderwaniu od otoczenia, od kontekstu w którym ?yje, który j? kszta?tuje. Je?li za? pomy?limy o przeniesieniu w czasie to chyba by?by za du?y szok... dla niej ;P zbyt du?y by j? na to nara?a?... big_smile


"cierpliwo?? - spokój ?e przecie? si? stanie"
(Ks. J. Twardowski)

Offline

 

#3 2008-04-14 13:28:59

Tamara
Użytkownik

Re: Jane Austen w naszych czasach

Nie musia?aby pisa? , bo mia?aby inny zawód wyuczony... i o czym wtedy by?my dyskutowali :cry: :cry: :cry:

Offline

 

#4 2008-04-14 14:55:37

pak4
Użytkownik

Re: Jane Austen w naszych czasach

Akurat pisa? by mimo wszystko mog?a. O ile mia?aby czas. Czyli za pewne o ile nie wysz?aby za m??... Chocia? kto wie?
Ale zasadniczo zgadzam si? z Ulk? -- JA zbytnio tkwi w swojej epoce. Równie trudno j? sobie wyobrazi? w XXI wieku ne., jak i w XXI pne. smile


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#5 2008-04-14 18:18:29

Dione
Użytkownik

Re: Jane Austen w naszych czasach

Mnie ca?y czas zastanawia jak reagowa?aby na spódniczki mini i odkryte brzuchy. W jej czasach pokaza? publicznie ?ydk? to ju? prawie, ?e nie skandal. Tak si? zastanawiam, czy umia?aby przej?? do porz?dku nad t? tzw. "wolno?ci?".


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#6 2008-04-14 18:39:33

Akaterine
Administrator

Re: Jane Austen w naszych czasach

I tu znowu zale?y, jak na to spojrze? - czy tak, jakby JA przenios?a si? z XIX wieku do naszych czasów, czy jakby si? w naszych czasach urodzi?a. W obu przypadkach odpowied? jest raczej znana wink.


"The more I know of the world, the more am I convinced that I shall never see a man whom I can really love."

Offline

 

#7 2008-04-15 18:17:40

Tamara
Użytkownik

Re: Jane Austen w naszych czasach

Chcia?abym us?ysze? jej zjadliwe komentarze dotycz?ce wspó?czesnej mody , mia?aby na czym sobie pou?ywa?...

Offline

 

#8 2008-04-15 19:20:17

pak4
Użytkownik

Re: Jane Austen w naszych czasach

Zjadliwe?
Na mnie nie licz -- na modzie si? nie znam. I nie wiem, czy ten produkt kobietopodobny, w ?ó?tych rajstopach i z kolczykami w wargach by? zgodny z mod?, czy nie... Wi?c nie komentuj?...


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#9 2008-04-15 23:22:39

Dione
Użytkownik

Re: Jane Austen w naszych czasach

pak4 napisał:

Zjadliwe?
Na mnie nie licz -- na modzie si? nie znam. I nie wiem, czy ten produkt kobietopodobny, w ?ó?tych rajstopach i z kolczykami w wargach by? zgodny z mod?, czy nie... Wi?c nie komentuj?...

Jak na amatora w komentowaniu mody, idzie Ci ?wietnie. Prosim dalej...Ciekawe, czy JA bardziej ubolewa?aby nad go?ymi p?pkami (szczególnie gdy brzuszek si? ze spodni wylewa), czy nad maniami piercingu itp?


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#10 2008-04-16 19:47:56

Dorfi
Użytkownik

Re: Jane Austen w naszych czasach

Hmm, a mo?e sama by si? tak ubiera?a?

Offline

 

#11 2008-04-16 20:10:44

Dione
Użytkownik

Re: Jane Austen w naszych czasach

yikes O mamo! Teraz to mnie wystraszy?a?, Dorfi...


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#12 2008-04-16 20:29:15

Dorfi
Użytkownik

Re: Jane Austen w naszych czasach

Przecie? nie chodzi?aby po ulicach w XIX-wiecznej sukni smile
Pewnie chodzi?aby do przedszkola, szko?y. Na jej gust wp?ywa?yby równie? reklamy i telewizja. No i przede wszystkim normy obyczajowe. Skoro by?aby wychowana w obecnych czsach, to truno, ?eby mia?a w g?owie przekonania z tamtejszych czasów

Offline

 

#13 2008-04-16 20:35:29

Dione
Użytkownik

Re: Jane Austen w naszych czasach

W tym momencie zastanawiam si?, jak ja si? w tych czasach uchowa? zdo?a?am i jako? unikn??am wp?ywu reklam na noszenie p?pka przed sob? (szczególnie do pracy).


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#14 2008-04-16 20:37:14

Akaterine
Administrator

Re: Jane Austen w naszych czasach

Dlatego trudno powiedzie?, jaka by?aby Jane dzi?. Ju? wi?cej sensu mia?oby zastanawianie si? w drug? stron? - jak musia?oby wygl?da? jej ?ycie w naszych czasach, ?e mia?a taki a nie inny charakter i pisa?a tak a nie inaczej.


"The more I know of the world, the more am I convinced that I shall never see a man whom I can really love."

Offline

 

#15 2008-04-17 06:57:19

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Jane Austen w naszych czasach

Mysle, ze bylaby podobna do nas - zaczytywa?aby si? Sapkiem i Tolkienem, szyde?kowa?aby i haftowa?a i z ca?a pewno?ci ? by?aby tutaj z nami big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#17 2008-04-17 16:04:34

Dione
Użytkownik

Re: Jane Austen w naszych czasach

Albo N&S wink


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#18 2008-04-18 15:16:43

karotka
Użytkownik

Re: Jane Austen w naszych czasach

No wiecie co-wchodze na bronte.pl a a tam wymiana plików erotycznych yikes

Offline

 

#19 2008-04-18 17:22:17

Bridget
Użytkownik

Re: Jane Austen w naszych czasach

Osz, w mord? je?a, rzeczywi?cie!! yikes


"Ksi??yc co? kracze, wrona blaskiem l?ni
Zawsze znajd? milionera, co przerzuci w?giel mi..."

Offline

 

#20 2008-06-07 14:05:55

anchema
Użytkownik

Re: Jane Austen w naszych czasach

A s?yszeli?cie, ?e J.A. uznano za prekursork? tzw. chic lit ("literarury dla laseczek")
to cytacik z artyku?u:


Do sporu w??czono XIX-wieczn? pisark? angielsk? Jane Austen. W Anglii jej dzie?a, takie jak 'Duma i uprzedzenie' czy 'Rozwa?na i romantyczna', ukaza?y si? w pastelowych, typowych dla chick lit ok?adkach. Ich wydawca oskar?y? presti?owe, stateczne wydawnictwa, ?e w tradycyjnych ok?adkach ksi??ki Austen odstraszaj? potencjalne czytelniczki, które s?dz?, ?e Austen to "autorka prozy akademickiej". W nowej szacie graficznej Austen ma wróci? do swych romansowych korzeni. Pisarki chick lit podchwyci?y ten w?tek, uznaj?c Austen za prababk? gatunku. Opisywa?a ona bowiem uprzywilejowane kobiety z klasy wy?szej, obracaj?ce si? w najlepszym towarzystwie na najmodniejszych salonach, desperacko poszukuj?ce m??a, a wraz z nim dóbr materialnych. Wtedy odezwa?a si? zdegustowana Elizabeth Merrick: - Rzeczywi?cie, w czasach Jane Austen kobiety potrzebowa?y m??a, ?eby przetrwa? ekonomicznie. Bez rozs?dnego i sprytnego ma??e?stwa ?atwo by?o sko?czy? na ulicy. Ale dzi?? Ograniczanie narracji do poszukiwania m??a w wielkim mie?cie to bzdura zak?amuj?ca nasz ?wiat i do tego nudna, bo odpowiedniego m??a nie tak trudno dzi? znale??. Dzi? dziewczyna nie stoi pod latarni? albo nie pierze r?cznie ubra? 14 godzin w piwnicy tylko dlatego, ?e jest pann?.


a to link do ca?o?ci

http://kobieta.gazeta.pl/wysokie-obcasy … 24511.html

Ostatnio edytowany przez anchema (2008-06-07 14:06:18)

Offline

 

#21 2008-06-08 11:07:35

Tamara
Użytkownik

Re: Jane Austen w naszych czasach

Jako? nie przypominam sobie , ?eby która? z bohaterek JA - no, mo?e oprócz Lidii wink - DESPERACKO poszukiwa?a m??a . Czy autor tego stwierdzenia w ogóle czyta? JA? Ja w?tpi? . Dla mnie to s? opowie?ci o ludzkich charakterach i obyczajach , a nie polowanie na facetów yikes

Offline

 

#22 2008-06-08 17:58:11

Dione
Użytkownik

Re: Jane Austen w naszych czasach

Z przeproszeniem naszych panów, ale takie stwierdzenie mog?o wyj? tylko z ust faceta, który nie zajrza? do powie?ci JA, bo wydaje mu si?, ?e to takie "niem?skie"... I ju? nic wi?cej nie mówi?, bo si? za bardzo irytuj?......


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#23 2008-06-08 18:09:12

Marija
Użytkownik

Re: Jane Austen w naszych czasach

Czy? to trzeba czyta?, ?eby "stre?ci?"? :-/
Nie zapomn? gazetowego streszczenia "Emmy" z Gwyneth Paltrow, w którym panu Woodhouse kazano przemieszkiwa? w PRZYTU?KU 8-(

Offline

 

#24 2008-06-08 19:57:25

anchema
Użytkownik

Re: Jane Austen w naszych czasach

Mnie bardziej rozwali?o zdanie "wydawca oskar?y? presti?owe, stateczne wydawnictwa, ?e w tradycyjnych ok?adkach ksi??ki Austen odstraszaj? potencjalne czytelniczki, które s?dz?, ?e Austen to "autorka prozy akademickiej"."
bo u nas odwrotnie, uwa?ana (zw?aszcza przez tych co nie czytali) za romansid?a
z mojego do?wiadczenia wynika, ?e zw?aszcza poloni?ci maj? takie zdanie

Offline

 

#25 2008-06-08 20:05:32

Tamara
Użytkownik

Re: Jane Austen w naszych czasach

Je?eli ok?adka odstrasza czytelniczk? od zajrzenia do ?rodka to co to za czytelniczka , si? ja pytam???

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB