Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#26 2009-04-25 18:27:24

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Kontynuacje "Dumy i uprzedzenia"

ja nie wiem czy overbooking proponowany przez ancheme jest jeszcze aktualny...


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#27 2009-11-15 19:20:12

Ania Aga
Użytkownik

Re: Kontynuacje "Dumy i uprzedzenia"

Znalaz?am zupe?nie przypadkowo informacj? o autorce - R. Rushton, która napisa?a uwspó?cze?nione wersje ksi??ek Jane Austen np. "Sekrety i mi?o?? sióstr Dashwood" to "Rozwa?na i romantyczna" dla m?odzie?y. "Mi?o??, k?amstwa i Lizzie" to jej "Duma i uprzedzenie". Ksi??ka ma si? ukaza? w pierwszym kwartale 2010r. Wydaje j? Akapit Press. Czy kto? zetkn? si? z t? autork??Warto czyta??

Offline

 

#29 2009-11-17 13:36:28

villemo
Użytkownik

Re: Kontynuacje "Dumy i uprzedzenia"

hmm... równie? nie s?ysza?am.


"Wszystko mo?na znie?? i wycierpie?, oprócz ma??e?stwa bez mi?o?ci." - Jane Austen

Offline

 

#30 2009-11-18 00:17:02

anchema
Użytkownik

Re: Kontynuacje "Dumy i uprzedzenia"

aktualny, aktualny... nie mia?am serca wyrzuci? tego paskuda przy ostatnich porz?dkach i jeszcze dodatkowo naby?am "Trzeci? siostr?" J. Barrett - ta obsesja na punkcie JA jest m?cz?ca finansowo smile

a co do kontynuacji to mam kilku osobistych faworytów (cho? nieczyta?am:))
nr 1
http://www.amandagrange.com/MrDarcyVampyre.html ok?adka brytyjska i angielska

nr 2
http://obscurelybeautiful.files.wordpre … bies1w.jpg

plus kilka obrazków z tego dzie?a
http://i.telegraph.co.uk/telegraph/mult … 84558i.jpg
http://thekidsgotmoxie.files.wordpress. … ombies.jpg
http://thebeliever07.files.wordpress.co … pread1.jpg

nr 3 tego samego autora
http://unbirthdayteaparty.files.wordpre … 10/url.jpg

i obrazki
http://janeaustensworld.files.wordpress … ters-2.jpg
http://irreference.com/wp-content/plugi … Attack.JPG


a troch? bardziej serio ten obrazek
http://kellicrowe.typepad.com/.a/6a00d8 … f28970c-pi
pokazuje jaki to ?wietny biznes, ta Jane

Offline

 

#31 2010-01-15 22:06:29

Elka
Użytkownik

Re: Kontynuacje "Dumy i uprzedzenia"

Co prawda min??o ju? sporo czasu, kiedy kilka odwa?nych Forumowiczek wyrazi?o wol? przeczytania kontynuacji DiU. Zastanawiam si?, dok?d zaprowadzi?a je ciekawo??... Ja sama jestem ofiar? "twórczo?ci" pani E.T. - skusi?am si? na "Pemberley" natychmiast po tym, kiedy si? ukaza?o - czyli dobre kilka lat temu. I do??cz? si? do moich poprzedniczek: niestety! Przeczyta?am tego potworka! (i "Eleonor? i Mariann?").

No, pogratulowa? g?upoty! Sobie, oczywi?cie - za to, ?e da?am si? zwie?? w?asnej ciekawo?ci...
Autorce chyba te?, bo przed przyst?pieniem do pisania "ci?gu dalszego" zapomnia?a przeczyta? ostatnie trzy strony DiU, doprowadzaj?c do karygodnej wr?cz niekonsekwencji.
No, ale historia zna przypadki, kiedy autor sam po sobie nie umie napisa? kontynuacji - tzn. pisze j? w oparciu o ekranizacj? (nie najwierniejsz?...) w?asnej powie?ci. :-)

Na pocieszenie kole?anek, które si? "naci??y", powiem, ?e to mija. Dzisiaj ju? nawet nie pami?tam, co pani E.T. nawymy?la?a (poza scen? zaczerpni?t? chyba z "Dynastii", kiedy El?bieta spada ze schodów). Przede wszystkim: El?bieta z "Pemberley" nigdy nie by?a El?biet? z "Dumy i Uprzedzenia".
I nie b?dzie.

Na koniec dodam, ?e Jane Austen nie przewidywa?a ?adnych dopisywanych ci?gów dalszych. Dawa?a czytelnikowi tak wyra?ne wskazówki, co dzia?o si? z ka?dym z g?ównych bohaterów, ?e wszelkie próby "pseudo-literackie" nale?y traktowa? jako haniebne próby zbijania fortuny. I jako mi?o?nicy talentu Jane Austen nie powinni?my takim "autorom" tego u?atwia?.

Offline

 

#32 2010-06-24 21:46:21

Ania Aga
Użytkownik

Re: Kontynuacje "Dumy i uprzedzenia"

Znalaz?am zapowied? wydawnicz? kontynuacji "Dumy i uprzedzenia" - „Emancypacja Mary Bennet” Colleen McCullough, Wydawnictwo Literackie, 500 stron. Wydawnictwo prz?dne, mo?e b?dzie ciekawa ksi??ka. Przeczyta?am "Mi?o??, k?amstwa i Lizzie" wersj? uwspó?cze?nion? dla m?odzie?y "Dumy..." - nie jest z?a, najwi?ksze zastrze?enia mam do opisania Charlotty Lucas. U Austen wychodzi za m?? by zapewni? sobie byt, pozostaj?c pann? w niezamo?nej rodzinie naprawd? czeka?by j? ci??ki los. Nie mam mo?liwo?ci samodzielnego zapracowania na swoje utrzymanie.A tutaj musi mie? ch?opaka - nawet byle jakiego, bo musi mie? ch?opaka... Poza tym przedstawiona jest jako g?upiutka dziewczyna. Mam jeszcze jedno zastrze?enie do autorki - pozmienia?a imiona niektórym bohaterom.

Offline

 

#33 2010-07-25 20:04:55

armalkolit
Użytkownik

Re: Kontynuacje "Dumy i uprzedzenia"

Chcia?am przeczyta? zarówno Emancypacje Mary Bennet jak i powie?ci R.Rushton, ale na razie nie ma ich w miejskiej bilbiotece ;( ale my?le, ?e w przysz?o?ci b?d? bo s? inne powie?ci tych autorek.
Hym, mi by nie przeszkadza?o chyba, ?e we wspó?czesnej wersji Charlotta musi mie? ch?opaka, bo musi. Wydaje mi si?, ?e teraz jest takie zjawisko, ?e trzeba kogo? mie?, zw?aszcza w?ród m?odzie?y, chodzisz z kim? bo taka moda. Ale nic m?drego nie powiem, bo nie czyta?am.


Pan Bloch pisze równie? znakomite krótkie opowiadania z pogranicza grozy i fantasy, a zapytany kiedy?, czy gatunek historii, który tworzy, nie wywiera przypadkiem wp?ywu na jego psychik?, odpowiedzia?: "O, nie. Mam serce ma?ego ch?opca (...) Trzymam je w s?oiku na moim biurku".
Alfred Hitchcock
http://armalkolit.blog.pl

Offline

 

#34 2010-08-01 23:01:44

Ania Aga
Użytkownik

Re: Kontynuacje "Dumy i uprzedzenia"

R. Rushton polecam z czystym sumieniem, ta wersja jest z lekkim przymru?eniem oka. Autorka uwspó?cze?ni?a chyba wszystkie powie?ci Austen, ale pozosta?ych nie czyta?am. Co do "Emancypacji" , to niestety, spotka?am si? z bardzo niepochlebnymi opiniami osób, które czyta?y j? w oryginale i raczej po ni? nie si?gn?. Colleen McCullough nie jest mi?o?niczk? Austen i zmieni?a charaktery g?ównych bohaterów tworz?c ich karykatury. Oczywi?cie jest to opinia z drugiej r?ki. Je?eli chodzi o inne kontynuacje i nawi?zania do Austen to podoba?a mi si? "Zarozumia?o??" Barrett, a jeszcze bardziej "?wiat Emmy" i "Emma i inni" Joan Austen-Leigh

Offline

 

#35 2010-08-05 21:19:15

armalkolit
Użytkownik

Re: Kontynuacje "Dumy i uprzedzenia"

"?wiat Emmy" i "Emma i inni" s? w mojej bibliotece, wi?c wypo?ycze jak b?dzie okazja big_smile dzi?kuj? za polecenie smile


Pan Bloch pisze równie? znakomite krótkie opowiadania z pogranicza grozy i fantasy, a zapytany kiedy?, czy gatunek historii, który tworzy, nie wywiera przypadkiem wp?ywu na jego psychik?, odpowiedzia?: "O, nie. Mam serce ma?ego ch?opca (...) Trzymam je w s?oiku na moim biurku".
Alfred Hitchcock
http://armalkolit.blog.pl

Offline

 

#36 2010-08-05 21:32:05

sandra
Użytkownik

Re: Kontynuacje "Dumy i uprzedzenia"

A ja w?asnie wybieram si? na urlop i chcia?am kupic w empiku "Emancypacje..." ale skoro odradzacie...to sobie daruje.
Odbiegn? troszk? od tematu....mo?e cos doradzicie co warto przeczytac?

Offline

 

#37 2010-08-05 23:00:20

agnezzzz
Użytkownik

Re: Kontynuacje "Dumy i uprzedzenia"

troch? na temat troch? nie smile
pytanko nr 1 rozmawiacie o ró?owym forum, có? to takiego?
nr 2 czy macie mo?e jakie? linki albo e-booki zwi?zane z kontynuacjami?

?licznie dzi?kuj? za odpowied? :*

Offline

 

#38 2010-08-07 14:23:18

Ania Aga
Użytkownik

Re: Kontynuacje "Dumy i uprzedzenia"

Co warto przeczyta?? Mnie ostatnio podoba?a si? ksi??ka Julii Quinn "Jak po?lubi? markiza?" Uprzedzam, jest to typowy romans tzw. "historyczny", ale z prawdziwymi realiami epoki ma nie wiele wspólnego. Wyró?nia go spora dawka komizmu. M?oda dziewczyna opiekuje si? trójk? mlodszego rodze?stwa. Na utrzymanie zarabia b?d?c dam? do towarzystwa pewnej hrabiny. Okoliczno?ci zmuszaj? j? do szybkiego ma??e?stwa z bogatym m??czyzn?. Niestety, stara si? o ni? tylko stary, oble?ny szlachcic. Pewnego dnia trafia w jej r?ce ksi??ka- poradnik "Jak po?lubi? markiza?" zawierajacy wiele "edyktów", które maj? pomóc w zdobyciu odpowiedniego m??a. Do majatku hrabiny przyje?d?a nowy zarzadca i dziewczyna postanawia na nim "potrenowa?"...

Offline

 

#39 2010-08-07 14:26:51

Ania Aga
Użytkownik

Re: Kontynuacje "Dumy i uprzedzenia"

Poza tym polecam - z sensacyjnych rosyjsk? pisark? Polakow?. Napisa?a cykl o Oldze Riazancewej, zaczynaj?cy si? od "Wszystko w czekoladzie".

Offline

 

#40 2010-08-15 22:12:11

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Kontynuacje "Dumy i uprzedzenia"

Julia Quinn z duza dawka poczucia humoru, ale nic poza tym nie da sie powiedziec.
Ja ostatnio sobie czytam takie cus "Kawa, herbata, czekolada - nowe nap[oje w Rzeczpospolitej i ich wyplyw na obycvzajowosc".
Niezwykle smakowita lektura. smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#41 2010-08-18 19:22:36

armalkolit
Użytkownik

Re: Kontynuacje "Dumy i uprzedzenia"

agnezzzz napisał:

pytanko nr 1 rozmawiacie o ró?owym forum, có? to takiego?
nr 2 czy macie mo?e jakie? linki albo e-booki zwi?zane z kontynuacjami?

na ?adne pytanko nie umiem odpowiedzie? sad
A do czytania:
Ja tam zawsze polecam krymna?y Agathy Christie, np. "U?pione morderstwo". Ostatnio zacz??am te? jej autobiografi? i pocz?tek jest bardzo fajny.


Pan Bloch pisze równie? znakomite krótkie opowiadania z pogranicza grozy i fantasy, a zapytany kiedy?, czy gatunek historii, który tworzy, nie wywiera przypadkiem wp?ywu na jego psychik?, odpowiedzia?: "O, nie. Mam serce ma?ego ch?opca (...) Trzymam je w s?oiku na moim biurku".
Alfred Hitchcock
http://armalkolit.blog.pl

Offline

 

#42 2010-09-04 01:45:14

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Kontynuacje "Dumy i uprzedzenia"

nie mam chyba zadnych kontynuacji - bo osobiscie nie uznaje ebookow smile Ale przypuszczam, ze roznie futrzaste zwierzaczki dysponuja w swoich spizarniach roznymi zapasami smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#43 2011-03-09 21:30:07

alicja1
Użytkownik

Re: Kontynuacje "Dumy i uprzedzenia"

drogie Panie ,nie ma tygodnia zebym nie ogladne?a sobie DiU . Uwielbiam te film , nie rozumiem dlaczego ale wiem jedno , dziala na mnie jak lekarstwo. Ogladam go juz pare lat. Syn nawet na podwy zszenie oceny z angielskiego , zdawal w?asnie z D i U , ku zdiwieniu Pani i jej wielkiemu zaskoczeniu , ponieawz rowniez jest wielbicielka J. Austen. Odpowiedzia? jej ze gdyby raz w tygodniu slysz?a film , to pewnie te? zna?aby go na pami? .On te? lubi t? histori?, Prosze mo?e kto? powie mi czy jest klub i czy dzia?a Dumy i Uprzedzenia panny J, Austen. Bardzo Prosze o odpowied?. Alicja

Offline

 

#44 2011-03-15 19:10:19

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Kontynuacje "Dumy i uprzedzenia"

ale o co konkretnie chodzi? Nie do konca rozumiem...


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#45 2011-03-30 14:53:30

agaakalisz
Użytkownik

Re: Kontynuacje "Dumy i uprzedzenia"

Tyna napisał:

ja mimo wszystko chcia?abym przeczyta? któr?? z kontynuacji. Tak dla zaspokojenia ciekawo?ci;)

To tak jak ja! mam sporo wspólnego smilesmilesmile

Offline

 

#46 2011-08-05 23:51:31

Pela
Użytkownik

Re: Kontynuacje "Dumy i uprzedzenia"

co do kontynuacji, czyta?am jedynie Emancypacje Mary Bennet - koszmar!!!
Ksi??ka jest pisana w stylu wspó?czesnym i brak jej jakiejkolwiek subtelno?ci tak bardzo przeze mnie lubianej u JA
Nie podaj? szczegó?ów, ?eby nie popsu? wam humoru
d?uuuuuuuuuuugo nie mog?am zapomnie? tej ksi??ki
jedyne co mi si? w niej podoba?o, to historia najstarszej córki pa?stwa Darcy:
a mianowicie zakocha?a si? ona w nauczycielu, planuje go w sobie rozkocha? i marzy o ma?ym gospodarstwie z dala od wielkiego ?wiata.

za to podoba mi si? Sanditon autorstwa "Jane Austen i pewnej damy"
ksi??ka zabawna, inteligentna, w stylu JA
polecam

Offline

 

#47 2011-08-08 21:48:54

crashprincess
Użytkownik

Re: Kontynuacje "Dumy i uprzedzenia"

"Sanditon"?? To chyba nie zostalo doko?czone, prawda? Przeczyta?am i nie zabardzo mi si? podoba?o natomiast podobalo mi si? "Watsonowie" i ?a?uj?, ?e tej historii nie doko?czy?a ,naprawd? chcia?abym pozna? zako?czenie smile


"Je?li kobieta, podobnie umiej?tnie jak przed lud?mi, skrywa uczucie przed swym wybranym, mo?e go straci?, a wtedy n?dzn? pociech? jest przekonanie, ?e ?wiat równie? o niczym nie wiedzia?." Jane Austen, "Duma i Uprzedzenie"

Offline

 

#48 2011-12-19 22:15:31

agnezzzz
Użytkownik

Re: Kontynuacje "Dumy i uprzedzenia"

"Emancypacja Mary Bennet" Colleen McCullough - pod ?adnym pozorem nie bra? do r?k! naiwna, denerwuj?ca ksi??ka...

Offline

 

#49 2011-12-19 22:18:35

agnezzzz
Użytkownik

Re: Kontynuacje "Dumy i uprzedzenia"

Pela napisał:

(...)Emancypacje Mary Bennet - koszmar!!!
Ksi??ka jest pisana w stylu wspó?czesnym (...)

tej ksi??ce brak jakiegokolwiek stylu smile

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB