Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#376 2008-05-15 18:18:10

Dione
Użytkownik

Re: S? takie dni....

.... i kolega mi si? rozchorowa? i na koncert nie idziemy sad ale za to zrobi mi pranie wink
To teraz czekam na sobot?, a na razie wracam do philozophii... hmm


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#377 2008-05-16 23:47:49

karotka
Użytkownik

Re: S? takie dni....

Ostatnio jako? tak si? wszystko skumulowa?o, ?e tylko widz? jak mi ?ycie przez palce przep?ywa...jako? tak inni maj? ju? pouk?adane w ?yciu-a ja wci?? tkwi? jak ten pie?. Nie ?ebym zazdro?ci?a, tylko ma si? to wra?enie: czy aby to ze mn? jest niedobrze czy z nimi? Potem sobie przypominam, ?e nie wszyscy wszystko w jednym czasie maj?, ?e nie trzeba z biegiem lat odhacza? to co zosta?o przyj?te przez spo?ecze?stwo, ale p?aci si? za to cen?...Je?li jest wysoka to uwiera jak kamyk w bucie.
Zawsze musi by? wyj?tek od regu?y-inaczej nie by?abo regu?y...ta presja czasu-mo?e cz?owieka wyko?czy?-teraz winno by? to, potem tamto, ju? dawno powinna? by?a to osi?gn??, a to mie? za sob?-mo?na zg?upie?. Przez to trzymamy si? z dala od nam niepodobnych, bo wydajemy si? wybrykiem natury, czym? nie na miejscu, niepo??danym zak?óceniem.
Akurat dzi? jest mi nie lekko na serduchu, ale wiem, ?e wytrze?wiej?, by za jaki? tam czas znowu odczu?, ?e ten ?wiat rz?dzi si? innymi prawami-ale do diaska!-?y? po swojemu, tak jak mi sie toczy i uk?ada! Bez ogl?dania si? na innych, bez ich odechu na sobie!

Ul?y?am sobie, bo wiem, ?e s? tu podobnie czuj?cy.

Offline

 

#378 2008-05-17 20:33:31

lady_kasiek
Użytkownik

Re: S? takie dni....

te? mamy juwenalia a ja siedz? i staram si? uczy?, Bo?e, ?eby mi si? chcia?o tak jak mi si? nie chce


GRITAR?? QUE ARDAN LAS BANDERAS POR LA FRATERNIDAD
QUE CAIGA EL PATRIOTISMO Y LA HOSTILIDAD RACIAL
CULTURA POPULAR...
Gran Derby dla Realu :!: :!:

Offline

 

#379 2008-05-17 20:39:28

armalkolit
Użytkownik

Re: S? takie dni....

Ja te? mam czasami podobne uczucie Karotko i wtedy si? zastanawiam czy tylko ja tak mam, a wszyscy wokó? s? szcz??liwi czy inni te? tak maj?. Ale mo?e ka?dy tak czasem my?li? Mo?e oni nie odbieraj? swojego ?ycia za pouk?adane? W ka?dym razie na pewno nie warto ogl?da? si? na innych, trzeba robi? swoje, inaczej si? nie da. Nie wiem czy dobrze zrozumia?am co mia?a? na my?li, ale tak jest w ?yciu, ?e na zmian? jest si? weso?ym i smutnym. By? nawet taki wierszyk:"smutek, ?e rado?? ma swój koniec, rado??, ?e smutek nigdy nie trwa wiecznie" czy jako? tak.


Pan Bloch pisze równie? znakomite krótkie opowiadania z pogranicza grozy i fantasy, a zapytany kiedy?, czy gatunek historii, który tworzy, nie wywiera przypadkiem wp?ywu na jego psychik?, odpowiedzia?: "O, nie. Mam serce ma?ego ch?opca (...) Trzymam je w s?oiku na moim biurku".
Alfred Hitchcock
http://armalkolit.blog.pl

Offline

 

#380 2008-05-18 15:18:34

Tamara
Użytkownik

Re: S? takie dni....

Wiesz Karotko , to tylko z zewn?trz tak wygl?da ,?e inni maj? pouk?adane i im dobrze . Cz?sto jest to tylko pozór , pod przykrywk? "u?o?onego" ?ycia chowaj? si? powa?ne problemy , cz?sto "pouk?adanie" jest osi?gni?te kosztem innych wa?nych w ?yciu rzeczy . Ka?dy ma swój sposób ?ycia i nie mo?na ogl?da? si? na innych , bo to co dobre dla nich nie musi by? dobre dla Ciebie i vice versa , ka?dy ma jakie? odmienne od innych ludzi pragnienia i cele , i naprawd? to Ty masz by? zadowolona ze swojego ?ycia , nie inni , nawet naj?yczliwsi . Rób to , co sprawia Ci satysfakcj? i uszy do góry smile! I co komu pisane , to go nie minie wink

Offline

 

#381 2008-05-19 17:54:43

Akaterine
Administrator

Re: S? takie dni....

A ja musz? wyla? moj? z?o?? na band? bibliotów* z mojego roku, którzy s? zbyt leniwi, by nauczy? si? na egzamin i chc? go zrobi? 30 czerwca, w czasie gdy ja 30 czerwca musz? si? wynie?? z akademika, nie mówi?c ju? o tym, ?e chc? jak najszybciej jecha? do domu, bo na pocz?tku lipca zaczynam praktyki w bibliotece, a ewentualny dojazd do Torunia na egzamin b?d? po wpis b?dzie mnie kosztowa? du?o pieni?dzy plus zm?czenie po 4 godzinach jazdy. Grrr!


* bibliota - idiota maj?cy zwi?zek z bibliotekoznawstwem, gdy? na takim kierunku jestem wink; wymy?li?am to z kole?ankami podczas zbyt intensywnej nauki wink


"The more I know of the world, the more am I convinced that I shall never see a man whom I can really love."

Offline

 

#382 2008-05-19 17:59:02

Tamara
Użytkownik

Re: S? takie dni....

Intensywna nauka dzia?a twórczo big_smile czego przyk?adem jest komunifest czyli manifest komunistyczny .

Offline

 

#383 2008-05-19 19:23:44

AineNiRigani
Użytkownik

Re: S? takie dni....

akaterine, a nie macie zerowek?


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#384 2008-05-19 19:36:12

Akaterine
Administrator

Re: S? takie dni....

Niestety nie...


"The more I know of the world, the more am I convinced that I shall never see a man whom I can really love."

Offline

 

#385 2008-05-19 20:24:36

karotka
Użytkownik

Re: S? takie dni....

Tamaro napisa?a? wszystko to chcia?am us?ysze?(przeczyta?). Ca?y twój post to jedna wielka prawda, i ogromnie mnie podnios?a na duchu big_smile. A szczególnie to: "... naprawd? to Ty masz by? zadowolona ze swojego ?ycia , nie inni , nawet naj?yczliwsi . Rób to , co sprawia Ci satysfakcj? i uszy do góry." W najwi?kszych chwilach smutku zdajemy si? o tym zapomina?, za to pami?tamy jak to innym jest dobrze, gdy w?a?nie mo?e nie jest:)

Armalkolit dok?adnie wszystko zrozumia?a? co mia?am na my?li, a wierszyk zapami?ta?am, bo jest z kategorii "wszystkomówi?cych" i dobrze mie? pod r?k? tak? z?ot? my?l smile Bardzo ?liczny.

Warto spojrze? na wszystko z przynajmniej dwóch stron i pomy?le?, ?e wcale to nie jest tak jakby mog?o si? zdawa?...wink

Offline

 

#386 2008-05-20 11:34:19

pak4
Użytkownik

Re: S? takie dni....

Wylewamy ?zy? No to ja mam w pracy tak? par?, ludzi w sumie sympatycznych, ale na zebraniach miewaj?cych filozoficzne pytania... Tym maj? tych pyta? wi?cej im bardziej mi zale?y by dniówka sko?czy?a si? na czas...

A. I zapomnia?bym. Ostatni dzie? bez zebrania mia?em chyba miesi?c temu...

PS. Wiem, i tak nikt mi wspó?czu? nie b?dzi sad big_smile


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#387 2008-05-20 22:08:36

armalkolit
Użytkownik

Re: S? takie dni....

karotka napisał:

wierszyk zapami?ta?am, bo jest z kategorii "wszystkomówi?cych" i dobrze mie? pod r?k? tak? z?ot? my?l smile Bardzo ?liczny.

Mi te? si? podoba i do tego ?atwo wchodzi do g?owy smile
Ja Ci wspó?czuje Pak - ale niestety tak to ju? jest, ironia losu, jak ci si? ?pieszy akurat si? przed?u?a sad


Pan Bloch pisze równie? znakomite krótkie opowiadania z pogranicza grozy i fantasy, a zapytany kiedy?, czy gatunek historii, który tworzy, nie wywiera przypadkiem wp?ywu na jego psychik?, odpowiedzia?: "O, nie. Mam serce ma?ego ch?opca (...) Trzymam je w s?oiku na moim biurku".
Alfred Hitchcock
http://armalkolit.blog.pl

Offline

 

#388 2008-05-21 09:39:43

Dione
Użytkownik

Re: S? takie dni....

pak4 napisał:

PS. Wiem, i tak nikt mi wspó?czu? nie b?dzi sad big_smile

Ja si? zg?aszam na ochotnika do wspó?czowania... ja tylko pociesza? nie potrafi? wink


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#389 2008-05-21 18:20:12

Tamara
Użytkownik

Re: S? takie dni....

Ja te? wspó?czuj? , dobrze wiem jak to jest , akurat jak si? wszystko wali i musisz wyj?? o czasie ze wskaza? ?yciowych , to natychmiast znajduje si? ca?e mnóstwo g?upiej roboty sad

Offline

 

#390 2008-05-26 09:30:31

pak4
Użytkownik

Re: S? takie dni....

Czuj? si? pocieszony.

PS. Od rana nie mia?em ani jednego zebrania smile


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#391 2008-05-28 21:31:09

Tamara
Użytkownik

Re: S? takie dni....

Czyli musimy cz??ciej pociesza? big_smile

Offline

 

#392 2008-05-28 22:19:50

Nancy18
Użytkownik

Re: S? takie dni....

Czy ktos z Was ma rade jak przezyzyc liceum? Jestem juz 1 rok przed matura ale nie wiem jak ta szkole do konca dozyc. Mozesz sie zaharowac a i tak nic Ci to nie da:(


To pi?kne, gdy cz?owiek mo?e by? dumny ze swojego miasta, lecz jeszcze pi?kniej, gdy miasto mo?e by? z niego dumne.

Offline

 

#393 2008-05-29 09:48:08

Vasco
Administrator

Re: S? takie dni....

Ja du?o wagarowa?em, ale nie wiem czy to dobra rada wink Poza tym bardzo mi?o wspominam liceum.

Offline

 

#394 2008-05-29 13:15:52

Tamara
Użytkownik

Re: S? takie dni....

Nancy , a dlaczego tak jest strasznie? Mo?esz jakie? szczegó?y dorzuci?? Ja z liceum jakich? szczególnie z?ych wspomnie? nie mam ( wybitnie dobrych te? nie tongue )

Offline

 

#395 2008-05-29 14:21:12

pak4
Użytkownik

Re: S? takie dni....

Po latach wspominam liceum bardzo pozytywnie. Im wi?cej czasu up?ywa tym lepiej tongue Dobrze mo?na si? z lud?mi z?y? -- znajomo?ci, kole?e?stwa i przyja?nie ze studiów sa o wiele mniej trwa?e.
W ka?dym razie mo?na spróbowa? co? doradzi? przy ukonkretyzowaniu problemów smile

Ostatnio edytowany przez pak4 (2008-05-29 14:21:27)


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#396 2008-05-29 15:52:31

elbereth
Użytkownik

Re: S? takie dni....

W?a?nie Nancy, napisz co jest nie tak: nauczyciele, wymagania, ludzie z klasy...? Wtedy pomo?emy :-)


?ona: Dlaczego zostawi?e? mnie sam?? Wida? kochasz swojego przyjaciela bardziej ode mnie...
M??: Ale? sk?d! Gdyby?cie oboje ton?li w rzece, ratowa?bym Ciebie!
?ona: Naprawd??
M??: Oczywi?cie! Jeste? dwa razy l?ejsza! big_smile

Offline

 

#397 2008-05-30 13:21:22

Nancy18
Użytkownik

Re: S? takie dni....

Ogólnie jestem cichym,spokojnym,jak mnie rowniez tez okreslila pani z nagielskiego wycofanym czlowiekiem.Jestem mila wiec mozna oglnie podsumowac ze w miare to mnie lubia. No ale czy koledzy czy kolezanki tak uwielbiaja to bym nie powiedziala, jestem tak z boczku, ludzie sa brzdo interesowni,mam pare kolezanek ale zeby jakis wielkich przyjaciol to nie. Czsami czuje sie jak powietrze, sadze tez ze maja mnie troche za dziwna istote. Najlepsze jest to ze jak ktos kogos szturchnie przez przypadek, czy cos nie chcacy zrobi np pilka do siatkowki to nic sie przeciez nie stalo. Jak kiedys trafilam, bo nie jestem za dobra w siatkowke, kolezanke w zeby, to myslam ze jej kolezanki to mi cos normalnie za to zrobia. Jak robie cos nie tak od razu jest to wypomniane, a jak jednak mam racje to wielkie oburzenie ze podtrzymuje swoje zdani w style nie muisz sie przeciez rzucac,kiedy ja tylko mowie no ale dobrze jest przeciez.Sorki za wywod ale wszystko mi w glowie siedzialo.smile


To pi?kne, gdy cz?owiek mo?e by? dumny ze swojego miasta, lecz jeszcze pi?kniej, gdy miasto mo?e by? z niego dumne.

Offline

 

#398 2008-05-30 13:24:25

Nancy18
Użytkownik

Re: S? takie dni....

Moze o wymaganiach to ja Wam potem napisze bo jak mi sie wszystkie zale przypomn? to pozanudzam. Ogólnie ostrzegam chyba jestem lekko malkontentem, wiec sie mna nie przejmujcie. Wrazliwa bylam bardzo zawsze i ciezko mi sie usmiechac i cieszyc, choc nie jestem smutasem. Vasco nigdy nie bylam na wagarach, a teraz jak juz po malu koncze szkole ciezko by mi bylo


To pi?kne, gdy cz?owiek mo?e by? dumny ze swojego miasta, lecz jeszcze pi?kniej, gdy miasto mo?e by? z niego dumne.

Offline

 

#399 2008-05-30 14:05:25

elbereth
Użytkownik

Re: S? takie dni....

Hmm, czyli widz?, ?e jednak g?ównie ludzie... Có?, sposobem na takich jest ignorancja smile Skoro w?ród Twoich szkolnych znajomych nie ma odpowiednich kandydatów na przyjació?, to poszukaj poza ni?. Ogólnie polecam wszelk? mo?liw? aktywno?c pozaszkoln?: zaj?cia sportowe, taneczne, wolontariaty, festiwale, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych itp. No i fora, zw?aszcza takie, które organizuj? sp?dy, zloty itp. Mówi? z do?wiadczenia: sama ucz?szczam na festiwale literackie i filmowe oraz zaj?cia z ta?ca starodawnego. A swego lubego pozna?am - tak, tak! - na ubieg?orocznym zlocie fanek Jane Austen w Krakowie big_smile

Ostatnio edytowany przez elbereth (2008-05-30 14:06:02)


?ona: Dlaczego zostawi?e? mnie sam?? Wida? kochasz swojego przyjaciela bardziej ode mnie...
M??: Ale? sk?d! Gdyby?cie oboje ton?li w rzece, ratowa?bym Ciebie!
?ona: Naprawd??
M??: Oczywi?cie! Jeste? dwa razy l?ejsza! big_smile

Offline

 

#400 2008-05-30 15:44:58

Vasco
Administrator

Re: S? takie dni....

> A swego lubego pozna?am - tak, tak! - na ubieg?orocznym zlocie fanek Jane Austen w Krakowie

No w?a?nie tak jako? mi si? wydawa?o patrz?c na fotki... wink

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB