Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2007-10-06 14:48:20

maenka
Użytkownik

Nawi?zania do Jane Austen w Bridget Jones

Bridget czyta?am juz jaki? czas temu i pamietam, ?e z du?? rado?cia wy?apywa?am sceny i nawiazania do ksi??ek JA.

Mo?e skatalogujemy je sobie w tym w?tku. Podam Pierwsze:

1. Oczywi?cie sam Mark Darcy i jego odzywka przy ?wiatecznym curry na temat dam wzgardzonych przez innych,
2. Cleaver jako alter ego Wickhama
3. Li?cik napisany przez Darcego w 2 cz??ci i li?cik kapitana Wentwortha z Perswazji
4. Ucieczka matki od Ojca w Bridget i ucieczka Lidii w DiU

Offline

 

#2 2007-10-06 15:16:20

Akaterine
Administrator

Re: Nawi?zania do Jane Austen w Bridget Jones

W drugiej cz??ci - "wypadek" Rebbeki, która skoczy?a do wody i obi?a sobie kostk? - tak jak upadek jednej z panien Musgrove w Lyme w "Perswazjach".


"The more I know of the world, the more am I convinced that I shall never see a man whom I can really love."

Offline

 

#3 2007-10-06 19:08:27

Ulka
Użytkownik

Re: Nawi?zania do Jane Austen w Bridget Jones

W drugiej, bodaj?e zdejmowanie jakiego? dziecka z pleców? To by?o to co najmocniej mi w oczy si? rzuci?o, ale i tak ca?o?? s?abo pami?tam.


"cierpliwo?? - spokój ?e przecie? si? stanie"
(Ks. J. Twardowski)

Offline

 

#4 2007-10-06 20:50:41

snowdrop
Użytkownik

Re: Nawi?zania do Jane Austen w Bridget Jones

Zapomnia?y?cie o najwa?niejszym - w czasach JA najgorsze dla kobiety by?o nie mie? pieni?dzy a w czasach dzisiejszych - nie mie? figury.
Mark j? lubi "just as she is". Not with a slimmer nose, bigger breast .... Czy Darcy u JA nie pokocha? Lizzy "just as she was" smile)).

Offline

 

#5 2007-10-06 23:40:54

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Nawi?zania do Jane Austen w Bridget Jones

dobre spostrze?enie!!!


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#6 2007-10-07 10:12:46

maenka
Użytkownik

Re: Nawi?zania do Jane Austen w Bridget Jones

Ulka napisał:

W drugiej, bodaj?e zdejmowanie jakiego? dziecka z pleców? To by?o to co najmocniej mi w oczy si? rzuci?o, ale i tak ca?o?? s?abo pami?tam.

Rzeczywi?cie masz racj?. A ja nie skojarzy?am tegow czasie czytania z Perswazjami.

Offline

 

#7 2007-10-07 10:17:22

maenka
Użytkownik

Re: Nawi?zania do Jane Austen w Bridget Jones

Daniel Clever to nie tylko alter ego Wickhama ale tak?e Henry'go Crawforda z Mansfield Park. Patrz uwiedzenie Marii Bertram i uwiedzenie ?ony Marka Darcy.

Offline

 

#8 2007-10-07 11:58:15

Akaterine
Administrator

Re: Nawi?zania do Jane Austen w Bridget Jones

Uwiedzenie ?ony Marka Darcy'ego ja odebra?am raczej jako podobie?stwo do uwiedzenia Georgiany przez Wickhama.


"The more I know of the world, the more am I convinced that I shall never see a man whom I can really love."

Offline

 

#9 2007-10-07 12:21:28

maenka
Użytkownik

Re: Nawi?zania do Jane Austen w Bridget Jones

Akaterine napisał:

Uwiedzenie ?ony Marka Darcy'ego ja odebra?am raczej jako podobie?stwo do uwiedzenia Georgiany przez Wickhama.

Na poczatku ja tez ale przyznaj ?e Maria Bertram pasuje jak ula?

Offline

 

#10 2007-10-07 13:43:13

Akaterine
Administrator

Re: Nawi?zania do Jane Austen w Bridget Jones

Sam fakt mo?e i tak, ale okoliczno?ci niekoniecznie - nie by?o nikogo, kto nienawidzi? Henry'ego Crawforda za to uwiedzenie, za? Wickhama Darcy nie znosi? - tak jak Mark Darcy nie znosi? Daniela.


"The more I know of the world, the more am I convinced that I shall never see a man whom I can really love."

Offline

 

#11 2007-10-07 20:35:22

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Nawi?zania do Jane Austen w Bridget Jones

Maria Bertram by?a okrutn? kobiet?. ?ona Marka pochodzi?a z okrutnej rasy - tak jeszcze na to nie patrzy?am big_smile
Ale zgadzam si? Akaterine - te? to bardziej wi??e z Georgian?.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#12 2007-10-08 14:42:40

Ulka
Użytkownik

Re: Nawi?zania do Jane Austen w Bridget Jones

Bo wiecie co ja my?l?-podobie?stwo mo?e by? do kilku scen/postaci/sytuacji na raz- BJ to taki miszmasz, wariacja na temat big_smile


"cierpliwo?? - spokój ?e przecie? si? stanie"
(Ks. J. Twardowski)

Offline

 

#13 2007-10-08 22:33:06

Marija
Użytkownik

Re: Nawi?zania do Jane Austen w Bridget Jones

Mark Darcy mieszka? w wielkim domu w drogiej dzielnicy; Bridget - niekoniecznie. Dysproporcja maj?tkowa jak mi?dzy Fickiem a Lizzy.

Offline

 

#14 2007-10-09 07:38:16

maenka
Użytkownik

Re: Nawi?zania do Jane Austen w Bridget Jones

Rozmowa Natashy i Perpetuy na party z okazji premiery Motocykla Kafki jako ?ywo przypomina dialog pomi?dzy siostrami Bingley.

Offline

 

#15 2007-10-14 16:10:26

Dione
Użytkownik

Re: Nawi?zania do Jane Austen w Bridget Jones

Ale Briget nie by?a tak ?adna jak Lizzy. Lizzy uchodzi?a za pi?kno?? (tylko jej siostra Jane mia?a by? ?adniejsza) i doskonale wychowan? pann?, a Briget nale?a?a do takich zwyczajnych dziewczyn (no wiadomo: krag?o?ci nie zawsze tu gdzie potrzeba, w?osy, których wiecznie nie mo?na u?o?y? i takie tam drobia?d?ki jak papierosy, na?ogowe jedzenie s?odyczy i wpadki w towarzystwie).


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#16 2007-10-14 16:27:51

maenka
Użytkownik

Re: Nawi?zania do Jane Austen w Bridget Jones

Chyba Helen Fielding chodzi?o o to aby pokaza? (w sposób zabawny) jak wspó?czesnie wygl?da) niezale?na kobieta, któej celem jest znalezienie faceta/ wyj?cie za m??.

Poniewa? zaproponowa?am ten w?tek przeczyta?am jeszcze raz obie BJ i musze stwierdzi?, ?e jest to poprostu kompilacja ksi??ek JA. Jeden z rozdzia?ów ma nawet tytu? Perswazje. Niektóre sytuacje mo?na porówna? nawet z dwoma róznymi scenami z dwóch róznych ksi?zek JA.

Przeczyta?am BJ w?a?nie pod k?tem nawi?za? do JA i uwa?am, ?e Helen Fielding zrobi?a mistrzostwo ?wiata w BJ i naprawd? wida?, ?e lubi JA.

Offline

 

#17 2007-10-14 17:11:40

Akaterine
Administrator

Re: Nawi?zania do Jane Austen w Bridget Jones

maenka napisał:

Helen Fielding zrobi?a mistrzostwo ?wiata w BJ i naprawd? wida?, ?e lubi JA.

Te? tak uwa?am. W ogóle podoba mi si? z czysto technicznego punktu widzenia, ?e inspirowa?a si? JA, przek?adaj?c sytuacje z czasów JA na nasze, ale przy tym nie mo?na mówi?, ?e ?ci?gn??a.


"The more I know of the world, the more am I convinced that I shall never see a man whom I can really love."

Offline

 

#18 2007-10-14 20:52:01

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Nawi?zania do Jane Austen w Bridget Jones

to pastisz w czystej postaci. W dodatku I klasy


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#19 2007-10-15 07:29:40

maenka
Użytkownik

Re: Nawi?zania do Jane Austen w Bridget Jones

Pastisz ma dla mnie mnie troche negatywne brzmienie, gdy tymczasem BJ jest jak najbardziej "+"

Offline

 

#20 2007-10-15 07:59:30

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Nawi?zania do Jane Austen w Bridget Jones

Wiem, ?e poj?cie "pastisz" ?le sie kojarzy, ale to przecie? jest dzie?o nasladowcze. Specjalnie u?y?am formy "pastisz", a nie "parodia", czy "karykatura", bo ten pierwszy bywa form? ho?du z?ozonego twórcy i tak jest w przypadku BJ. pozosta?e maj? na celu osmieszenie i zdeprecjonowanie - po prostu atak.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#21 2007-10-22 19:43:58

Akaterine
Administrator

Re: Nawi?zania do Jane Austen w Bridget Jones

Jeszcze jedno nawi?zanie - w "Perswazjach" Anne pociesza?a kapitana Benwicka, którego narzeczona zmar?a, a Bridget w drugiej cz??ci - koleg? Darcy'ego z biura, którego opu?ci?a ?ona czy dziewczyna.


"The more I know of the world, the more am I convinced that I shall never see a man whom I can really love."

Offline

 

#22 2007-10-23 09:38:44

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Nawi?zania do Jane Austen w Bridget Jones

czy ja wiem, czy to az takie nawiazanie? W sumie zawsze kazdy ktos kazdego rzuca. Równie dobrze mo?na mowic o Marku, bo jego te? ?ona rzuci?a.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#23 2007-10-23 10:35:18

Akaterine
Administrator

Re: Nawi?zania do Jane Austen w Bridget Jones

Z tym ?e druga cz??? ogólnie nawi?zuje do "Perswazji" - i tu Anne pociesza Benwicka, który w ko?cu jest z jedn? z sióstr Musgrove, która wcze?niej polowa?a na Wentwortha - a Bridget pociesza koleg? Marka (Giles si? ona nazywa?? Nie pami?tam ju?), który pó?niej jest z Rebecc?, która wcze?niej polowa?a na Marka. Dla mnie wyra?ne nawi?zanie.


"The more I know of the world, the more am I convinced that I shall never see a man whom I can really love."

Offline

 

#24 2007-10-23 10:58:29

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Nawi?zania do Jane Austen w Bridget Jones

nie wiedzialam ze BJ II to nawiazanie do perswazji. Hmmm. Mimo wszystko chyba mniej udane...


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#25 2007-10-23 11:01:41

Marija
Użytkownik

Re: Nawi?zania do Jane Austen w Bridget Jones

Ten Giles te? chyba by? Benwick smile

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB