Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2005-02-28 15:33:13

karolcia
Użytkownik

nie tylko duma i uprzedzenia

nie moge dopatrzec sie tu recenzji powiesci "stateczna i postrzelona" ,ani "dowcip i madrosc" to tez sa przecierz powiesci Jane Austen,czy moze sie myle i sa to kontynuacje pisane przez nasladowcow? Mimo wszystko chce nabyc ta ksiazke i przeczytac.Jesli ktos czytal -jest tak fajna jak te najpopularniejsze?Z jakiegos zrodla wiem ze Jane ma 12 powiesci napisanych Kazik skolei napisal mi ze jest ich 6 i 3 niedokonczone,a to daje nam 9.Doliczylam do tej listy popularnych "niezlomne serce,niedobrana para,stateczna i postrzelona,madrosc i dowcip,";


?yj rozs?dnie, a ?ycie b?dzie pi?kniejsze.

Offline

 

#2 2005-02-28 18:38:58

Maryann
Użytkownik

Re: nie tylko duma i uprzedzenia

JA napisa?a - niestety! - rzeczywi?cie tylko sze?? ksi??ek: "Dum? i uprzedzenie", "Rozwa?n? i romantyczn?", "Emm?", "Perswazje", "Mansfield Park" i "Opactwo Northanger". Do tego trzeba doda? trzy powie?ci, których nie zd??y?a sko?czy?: "Sanditon", "Watsonowie" i "Lady Susan".
"Niez?omne serce" to tytu? biografii JA autorstwa Valerie Grosvenor Myers - chyba jedynej przet?umaczonej na polski.
Natomiast, o ile si? nie myl?, to "Stateczna i postrzelona" to jedna ze wspó?czesnych ksi??ek pisanych "pod styl" JA. O trzeciej z wymienionych przez Ciebie nic mi nie wiadomo, ale prawdopodobnie to te? literatura jak najbardziej swpó?czesna.

Offline

 

#3 2005-02-28 18:42:02

sister
Użytkownik

Re: nie tylko duma i uprzedzenia

W Polsce jest jeszcze dost?pna biografia niejakiej Helen Lefroy smile

Offline

 

#4 2005-02-28 21:36:44

fringilla
Użytkownik

Re: nie tylko duma i uprzedzenia

"Madro?? i dwocip Jane Austen" to zbiór cytatów z powie?ci i listów JA dotycz?cych mi?o?ci, przyja?ni i ogólnie zwi?zków mi?dzyludzkich. Ma?a ki??eczka, dobra na prezent dla wielbicielek, nietety od d?u?szego czasu niedost?pna, nak?ad wyczerpany - podobnie jak w przypadku innych interesuj?cych nas pozycji wydanych przez Pruszy?skich... sad


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#5 2005-03-01 18:31:15

Maryann
Użytkownik

Re: nie tylko duma i uprzedzenia

Rany boskie, jak mog?am da? tak? plam?! "M?dro?? i dowcip" stoi u mnie na pó?ce i bynajmniej kurzem nie porasta. To chyba jakie? chwilowe (mam nadziej?!) za?mienie umys?u.
A' propos biografii napisanej przez Helen Lefroy - czy gdzie? mo?na jeszcze j? naby??

Offline

 

#6 2005-03-04 10:48:48

karolcia
Użytkownik

Re: nie tylko duma i uprzedzenia

smile Mam "niezlomne serce" i "madrosc i dowcip" tylko jeszcze nie czytalam.Ale niedlugo przeczytam.


?yj rozs?dnie, a ?ycie b?dzie pi?kniejsze.

Offline

 

#7 2005-03-05 12:00:53

sister
Użytkownik

Re: nie tylko duma i uprzedzenia

hmmm. ja swój egzemplarz Helen Lefroy kupi?am na Allegro, ale dawno nikt tej biografii nie wystawia?....

Offline

 

#8 2005-03-08 14:04:48

aga
Użytkownik

Re: nie tylko duma i uprzedzenia

Czyta?am "M?dro?? i dowcip Jane Austen", a nawet co nieco przepisa?am/ bo mia?am pozycj? z biblioteki/. I tu pomy?la?am sobie, czy mo?na gdzie? utworzy? na tej stronie /pozostaj? to decyzji Kazika!/ dzia? /mo?e poza forum?/ z cytatami i my?lami JA wybranymi z jej listów i powie?ci?
Naewt podczas lektury trafia si? nam jaka? wspania?a my?l, któr? warto
'na bie??co' wpisa?!

Offline

 

#9 2005-03-08 23:00:32

Kazik
(Admin)

Re: nie tylko duma i uprzedzenia

Jestem za. Nadsy?ajcie mi takie cytaty a ja zamieszcz?.

P.S. I nie zapominajcie ?e jestem tez autorem strony z cytatami i aofryzmami - http://www.kazik.iig.pl/aforyzmy. Tam te? Was zapraszam smile)


"Barbarzy?cami nazywamy tych, których zwyczaje ró?ni? si? od naszych" (Benjamin Franklin)

Offline

 

#10 2005-03-11 20:05:21

karolcia
Użytkownik

Re: nie tylko duma i uprzedzenia

wiele wspania?ych cytatów mozna znalez? w jej powiesciach,wiele mam przepisane na papierze. Chcia?am kilka napisa? w postach,ale mnie wyprzedziliscie z pomys?em. Jestem jak najbardziej za pomyslem!! wi?? Kaziku gdzie je bedzie mozna odczyta? poza stron? cytatow i aforyzmow?Czy wlasnie tam i tylko tam?


?yj rozs?dnie, a ?ycie b?dzie pi?kniejsze.

Offline

 

#11 2005-03-11 21:43:02

Kazik
(Admin)

Re: nie tylko duma i uprzedzenia

Zrobi si? specjalny dzia? na stronie Jane (jeszcze nie wiem gdzie) i tutaj te? b?d? widoczne. Na razie nadsy?ajcie.


"Barbarzy?cami nazywamy tych, których zwyczaje ró?ni? si? od naszych" (Benjamin Franklin)

Offline

 

#12 2005-03-13 18:33:32

karolcia
Użytkownik

Re: nie tylko duma i uprzedzenia

Fotki wysy?a? do Ciebie Kaziku na poczt?? Nie ma sprawy ja mog? juz wys?a?. Znajde chwilke wolna to wysl?


?yj rozs?dnie, a ?ycie b?dzie pi?kniejsze.

Offline

 

#13 2005-03-14 17:07:08

Kazik
(Admin)

Re: nie tylko duma i uprzedzenia

Tak, do mnie na poczt?. Galeria b?dzie dost?pna tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych u?ytkowników. Je?li chodzi o to czy zdj?cia "wyciekn?" to ju? zale?y tylko od Was.


"Barbarzy?cami nazywamy tych, których zwyczaje ró?ni? si? od naszych" (Benjamin Franklin)

Offline

 

#14 2005-03-15 12:13:19

aga
Użytkownik

Re: nie tylko duma i uprzedzenia

Mam te? biografi? JA z wyd.Prószy?ski autorstwa Myer . To wydawnictwo wyda?o te? "Atlas literatury" /promocyjna cena 68 z? zamiast ok.100 zl/, który tez kupi?am. Do?? dobra pozycja, zawiera du?o mapek, szkiców dot.poszczególnych dzie?, jak i miejsc pobytu pisarzy. Jane Austen po?wi?cono 4 strony z mapk? miasta Bath i po?udniowej Anglii, oraz par? zdj?? . Zainteresowane mog? zajrze? na stron? Prószy?skiego, bo na innych stronach ów Atlas kosztuje du?o dro?ej.
A w ogóle proponuj? powiadamianie na tej stronie o innych ciekawych recenzjach b?d? pozycjach zwi?zanych z JA, które mo?na wypo?yczy? z biblioteki lub kupi?.

Offline

 

#15 2005-03-17 11:18:21

sister
Użytkownik

Re: nie tylko duma i uprzedzenia

Co do sprawy cytatów... Przy ka?dym z nich napiszcie koniecznie czyje to t?umaczenie, bo ja sama na 6 powie?ci mam t?umaczenia trzech pa?. Ju? si? raz zdarzy?o, ?e rozmawiaj?c o jakim? aspekcie P&P poda?y?my chcia?y?my poprze? nasze tezy cytatami z ksi??ki i co si? okaza?o? ?e mamy ró?ne t?umaczenia, kompletnie inny tekst. Mo?e o tym samym znaczeniu, ale s?owa jako takie ca?kiem inne... Dlatego s?dz?, ?e oprócz podzia?u na ksi??ki, z których jest cytat (no i oczywi?cie cytaty z b?yskotliwych listów JA) powinien by? podzia? na t?umaczenia.
Co Wy na to???

Offline

 

#16 2005-03-17 12:52:53

Kazik
(Admin)

Re: nie tylko duma i uprzedzenia

Popieram


"Barbarzy?cami nazywamy tych, których zwyczaje ró?ni? si? od naszych" (Benjamin Franklin)

Offline

 

#17 2005-03-17 12:57:23

fringilla
Użytkownik

Re: nie tylko duma i uprzedzenia

?wietny pretekst, ?eby kolejny raz przeczyta? wszystkie powie?ci JA smile


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#18 2005-03-17 13:18:00

sister
Użytkownik

Re: nie tylko duma i uprzedzenia

Ja w?a?nie mam zamiar to zrobi? poniewa? w?a?nie skompletowa?am sobie wszystkie powie?ci JA smile A z tymi t?umaczeniami to te? dlatego, ?eby osoby odwiedzaj?ce t? stron? nie pomy?la?y sobie, ?e bierzemy te cytaty z kosmosu, jak sprawdz? ze swoimi egzemplarzami i znajd? co innego...

mo?na te? na przyk?ad daj?c jaki? cytat podawa? inne interpretacje j?zykowe tego samego fragmentu orygina?u...

Kto? kiedy? powiedzia?, ?e 't?umaczenie jest jak kobieta, albo pi?kne albo wierne'... (tylko nie pami?tam czyje to s?owa)

Offline

 

#19 2005-03-17 22:31:43

fringilla
Użytkownik

Re: nie tylko duma i uprzedzenia

Ja jestem w miare na swie?o. Musze zrobic sobie ma?y odwyk. Na zimow? depresje zaleci?am sobie JA i Jezycjad?, czas wzi?c si? za cos innego. Na pólce ko?o ?ó?ka kurzy mi si? Klub Dumas, a obejrza?am wczoraj Dziewi?te wrota i nabra?am ochoty...


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#20 2005-03-18 11:59:55

karolcia
Użytkownik

Re: nie tylko duma i uprzedzenia

Ja mam zamiar znowu zabra? sie do czytania dumy. Za ka?dym razem spostrzega si? co? nowego, na co nie zwróci?o si? wcze?niej uwagij.


?yj rozs?dnie, a ?ycie b?dzie pi?kniejsze.

Offline

 

#21 2005-04-09 14:43:56

dorotka
Użytkownik

Re: nie tylko duma i uprzedzenia

Wiecie co, w zwi?zku z tymi cytatami znowu przeczyta?am "Opactwo Northanger". I ju? wiem, czemu chcia?am o niej zapomnie? i czemu tak bardzo wkurza?a mnie g?ówna bohaterka. By?a tak t?pa, ?e musia?am si? zmusza? do czytania. Rozumiem, ?e to mia?a by? parodia gotyckich powie?ci, ale czy g?ówna bohaterka nie mog?a mie? nieco wy?szego ilorazu inteligencji? Co ten Henry w niej widzia??
Dobra, to przes?a? te cytaty?
Bierze kto? P&P, bo ja tam ch?tnie bym sobie jeszcze raz przeczyta?a big_smile


Normalnie zacz??am wirtualny ekshibicjonizm big_smile
Mam bloga tongue Kto nie wierzy, niech sprawdzi big_smile

Offline

 

#22 2005-04-11 14:21:55

fringilla
Użytkownik

Re: nie tylko duma i uprzedzenia

Mam nadziej?, Dorotko, ?e masz mój ulubiony cytat z tej ksi?zki: ... nie mia?a bowiem nic przeciwko ksi?zkom w ogóle, pod warunkiem, ?e nie przynosi?y ?adnej pozytecznej wiedzy i sk?ada?y si? wy??cznie z fabu?y bez uwag i refleksji.
To zupe?nie jak ja, po studiach na polonistyce wink


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#23 2005-04-11 14:29:17

dorotka
Użytkownik

Re: nie tylko duma i uprzedzenia

Mam, bo mnie te? zauroczy? wink Chocia? nie powiem, ?e wprowadzam go w ?ycie. Czasem si? takie "m?dre" ksi??ki przydaj? big_smile


Normalnie zacz??am wirtualny ekshibicjonizm big_smile
Mam bloga tongue Kto nie wierzy, niech sprawdzi big_smile

Offline

 

#24 2005-04-11 17:17:39

fringilla
Użytkownik

Re: nie tylko duma i uprzedzenia

M?oda jeszcze jeste? wink

wink


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#25 2005-04-11 20:59:25

dorotka
Użytkownik

Re: nie tylko duma i uprzedzenia

?ycia nie znam... big_smile


Normalnie zacz??am wirtualny ekshibicjonizm big_smile
Mam bloga tongue Kto nie wierzy, niech sprawdzi big_smile

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB