Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2007-05-09 16:14:52

fringilla
Użytkownik

Filmy Jamesa Ivory'ego

Nie wiem, czy sa tu jeszcze Ivorymaniacy, jak ja, ale poniewa? uwa?am, ?e filmy Jamesa Ivory'ego powinny podoba? si? mi?osnikom JA (w ko?cu nakr?ci? Jane Austen na Mannhatanie wink ), wpisuj? sie we w?a?ciwy klimat, to postanowi?am za?ozy? watek, w którym b?dziemy mogli sobie przypominac o emisjach. tak jakos jest z tym rezyserem, ze cz??c jego filmów jest dost?pna z gazetami, a cz??c jest wr?cz nie do zdobycia.
JA poluj? na Córk? ?o?nierza, nawet kiedy? uda?o mi si? nagra?, ale uci??o mi ko?cówk? wink Zreszta nigdy nie mam do?c tego filmu.

A wi?c:

Córka ?o?nierza nie p?acze
Najbli?sze emisje:
Zone Europa
29.05.2007 godz. 20:00
30.05.2007 godz. 16:00

dramat
Francja / Wlk. Brytania, 1998
122 min.
Re?yseria: James Ivory
Obsada: Kris Kristofferson, Barbara Hershey, Leelee Sobieski, Jane Birkin, Dominique Blanc, Jesse Bradford, Harley Cross, Isaach De Bankol??, Macha M??ril, Nathalie Richard, Anthony Roth Costanzo, Bob Swaim, Virginie Ledoyen, Luisa Conlon, Samuel Gruen

Kolejny znakomity film spó?ki re?ysersko-producenckiej Ivory/Merchant. Kanw? scenariusza jest autobiograficzna powie?? Kaylie Jones, córki pisarza Jamesa Jonesa, znanego chocia?by z "Cienkiej czerwonej linii" czy "St?d do wieczno?ci".

Rodzina Willisów (takie nazwisko nosi w filmie familia Jonesów) mieszka w Pary?u prze?omu lat 60. i 70. XX wieku. Bill jest ju? znanym pisarzem. Razem z ?on? Marcell? wychowuj? dwójk? dzieci: 14-letni? córk? Channe oraz jej rówie?nika, przybranego syna Billy'ego. Rodzina dobrze aklimatyzuje si? w Europie i mimo drobnych problemów wygl?da na szcz??liw?. Niestety, pisarz nadu?ywa alkoholu, co wp?ywa niekorzystnie na jego serce. Podupadaj?ce zdrowie mo?e uratowa? tylko operacja w Ameryce. Rodzina Willisów podejmuje decyzj? o przeprowadzce. Wszyscy staj? przed problemem adaptacji w nowym otoczeniu. Szczególnie dzieci ?le znosz? zmian?. Channe, dorastaj?ca w paryskiej atmosferze wyzwolenia seksualnego i rewolty obyczajowej, zdobywa w?ród rówie?ników z?? reputacje i zostaje zepchni?ta na margines. Odrzucony czuje si? równie? brat dziewczyny, który pogr??a si? w apatii, sp?dzaj?c ca?e dnie przed telewizorem.


Poluje te? na Bosto?czyków.

Bosto?czycy
Najbli?sze emisje:
Ale Kino
2007.05.13 godz. 11:25

Wielka Brytania/USA 1984
130 min
Re?yseria: James Ivory
Wyst?puj?: Christopher Reeve, Vanessa Redgrave, Jessica Tandy, Madeleine Potter, Nancy Marchand, Wesley Addy, Barbara Bryne

Boston, rok 1875. Kie?kuje ruch emancypantek, którego zapalon? admiratork? jest Olive Chancellor - dama wysoko urodzona, z wyboru samotna i zdaje si? innej orientacji. Jak wiele feministek Olive interesuje si? m?odziutk? Veren? Tarrant - pe?n? zapa?u oratork? na kobiecych mityngach. Zaprasza j? do domu, gdzie zamierza zapewni? jej dalsz? edukacj?. Kiedy Verena wprowadza si? do jej posiad?o?ci, Olive odwiedza jej kuzyn. Ten, cho? do ruchu sufra?ystek nastawiony jest sceptycznie, z du?ym zainteresowaniem podchodzi do podopiecznej kuzynki.

Ostatnio edytowany przez fringilla (2007-05-09 16:17:13)


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB