Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2004-10-08 08:25:21

Anonymous
Gość

www.pemberley.com

Wydaje mi si? ?e najlepsz? na ?wiecie stron? o J.A. jest www.pemberley.com. Szkoda ?e nie jest po polsku.

 

#2 2004-10-25 17:26:26

Kazik
(Admin)

Re: www.pemberley.com

Potwierdzam smile Mnóstwo materia?u i niepowtarzalna atmosfera.


"Barbarzy?cami nazywamy tych, których zwyczaje ró?ni? si? od naszych" (Benjamin Franklin)

Offline

 

#3 2005-03-27 14:49:27

aga
Użytkownik

Re: www.pemberley.com

W?a?nie od tej strony zacz??am moj? internetow? 'przyja??' z JA, a dopiero pó?niej natkn??am si? na polsk? stron? Kazika. Nie wiem ile osób korzystaj?cych z angielskiej strony, zna cho? na tyle j?zyk angielski, by mog?y przynajmniej w skrócie przet?umaczy? co ciekawsze wycinki. Ja to w?asnie próbuj? to zrobi?, rozumiem, ?e to jest pracoch?onne, ale ile mo?na dyskutowa? o np.samych ekranizacjach, gdy mo?na omawia?
czysto literackie w?tki. Mo?na te? wpisywa? interesuj?ce rzeczy z biografii
b?d? innej literatury. Fanki i fani, do dzie?a!!!

Offline

 

#4 2005-03-27 20:57:06

dorotka
Użytkownik

Re: www.pemberley.com

Ja si? na to pisz?! Jak masz co? ciekawego do przet?umaczenia, to mi wy?lij, bo szczerze mówi?c to nie mam teraz kiedy szpera? na internecie - wydajemy pierwsz? klasow? gazet?, a ja jestem w GTW big_smile
Ale do t?umaczenia zawsze jestem ch?tna.


Normalnie zacz??am wirtualny ekshibicjonizm big_smile
Mam bloga tongue Kto nie wierzy, niech sprawdzi big_smile

Offline

 

#5 2005-04-05 14:35:25

aga
Użytkownik

Re: www.pemberley.com

Na razie t?umacz? ze strony 'pemberley.com', drukuj? stamt?d co ciekawsze fragmenty i t?umacz? w skrócie, bo dos?ownie by wysz?o 2-4
wi?cej, a duzo jest odniesie? i dygresji do nieznanych nam utworów, wi?c
bior? tylko te ?ci?le zwi?zane z utworami JA. Dos?owne t?umaczenie ich
nieraz wymyslnej angielszczyzny by?oby bez sensu, to ju? dzia?ka
fachowych t?umaczy.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB