Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2007-04-19 21:26:46

Dorfi
Użytkownik

Ok?adki powie?ci

Przegl?da?am ostatnio zdj?cia ksi??ek J.A. na allegro. By?y to ró?ne wydania i rzuci?o mi si? w oczy, ?e niektóre ok?adki nie pasuj? do tamtej epoki. Wydaje mi si?, ?e wydawnictwo powinno zwróci? uwag? nie tylko na to, ?eby ok?adka by?a efektowna, ale by mia?a zwi?zek z tre?ci? ksi??ki. Na szcz??cie w wi?kszo?ci wyda? nie ma tego problemu.

Offline

 

#2 2007-04-19 21:37:33

lady_kasiek
Użytkownik

Re: Ok?adki powie?ci

z ok?adk? to bywa czasami tak, ze do tre?ci ksi??ki nie pasuje.


GRITAR?? QUE ARDAN LAS BANDERAS POR LA FRATERNIDAD
QUE CAIGA EL PATRIOTISMO Y LA HOSTILIDAD RACIAL
CULTURA POPULAR...
Gran Derby dla Realu :!: :!:

Offline

 

#3 2007-04-19 21:44:19

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Ok?adki powie?ci

a ja tam takich drobiazgów sie nie czepiam. Dla mnie du?o wa?niejsza jest stylistyka i smak, ni? te drobne szczególiki. Oczywiscie ok?adka ca?kowicie ni z gruszki ni z pietruszki mo?e mnie zdziwi?, ale lubi? ksi??ki które dobrze le?? w r?ce, nie maj? rózowych ok?adek, i ma?ej czcionki. Je?li ksi?zka podoba mi si? edytorsko (tekst), to nawet najdziwniejsza ok?adk? mog? znie?c big_smile Nawet dziwn? pomara?czow? jam? na ok?adce Tolkiena big_smile)


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#4 2007-04-19 22:05:01

Dorfi
Użytkownik

Re: Ok?adki powie?ci

A co my?licie o tych?
http://images20.fotosik.pl/244/cac49aa526bfdfdfm.jpg http://images21.fotosik.pl/189/d61c2704e61972edm.jpg http://images20.fotosik.pl/244/e008a0439562ca47m.jpg
Wg mnie czytelnik, który nie widzial filmu automatycznie inaczej sobie wszystko wyobra?a. Akcja powie?ci toczy si? dla niego w innej epoce.
Ale to mo?e tylko ja jestem jaka? dziwna, ?e zanim przeczytam ksi??k? ogl?dam dok?adnie ok?adk?, ilustracje w ?rodku, nastawiam si? psychicznie i dopiero potem czytam?

Ostatnio edytowany przez Dorfi (2007-04-19 22:07:52)

Offline

 

#5 2007-04-20 07:43:20

pak4
Użytkownik

Re: Ok?adki powie?ci

Nie takie rzeczy si? widzia?o* smile
A co powiecie o tej? Tu chyba wszystko w porz?dku smile
http://img213.imageshack.us/img213/8633/janeausten1ir7.jpg
(Pan Darcy w zielonej kamizelce, Lizzy na pierwszym planie obrócona ty?em do czytelników...)
Co do nastawienia -- lubi?, gdy ok?adka jest ?adna (co dotyczy jednak raczej p?yt ni? ksi??ek -- ok?adki ksi??ek ogl?da si? rzadko smile albo stoj? one na pó?ce (i wtedy nie wida?), albo ma si? je otwarte (i te? nie wida? smile ), jednak:
1) ze wzgl?dów praktycznych (czytanie w podró?y, na przyk?ad) zwykle oprawia?em ksi??ki w co si? da?o. Dzi?ki temu, na przyk?ad Platon u mnie mia? ok?adk? z reklamy miejscowego supermarketu big_smile Tymczasem jako? wo?owina, nawet z podan? cen? z Platonem i jego epok? mi si? nie kojarzy smile
2) nie robi mi wi?kszej ró?nicy zgodno?? epoki.

---
*) Np. p?yty z serii "Edycji Vivaldiego" francuskiej firmy Naive. Niestety, nie widz? ca?o?ci, ale mo?na si? prze??cza? i ogl?da? tu: http://www.naive.fr/artiste_coll.php?id=250
Pytanie: co te ok?adki maj? wspólnego z Vivaldim i jego epok? smile (Cho? rozumiem, ?e epoki nie trzeba sobie wyobra?a? s?uchaj?c muzyki.)

Ostatnio edytowany przez pak4 (2007-04-20 07:48:35)


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#6 2007-04-20 09:53:14

Loana
Użytkownik

Re: Ok?adki powie?ci

Ja nie przepadam za ok?adkami ze zdj?ciami z filmów... te? jakby narzuca to wygl?d postaci. Dlatego tak ogromnie ceni? sobie ok?adki z serii Prószy?ski z widoczkami i krajobrazami smile.
Ale zgadza si?, ?e równie? ok?adam ksi??ki. Je?li ok?adka podoba mi si?, to wtedy ok?adam w koszulk? (odpowiednio przyci?t? oczywi?cie), jak jest zniszczona albo nie mog? na ni? patrze?, to wtedy w kolorowy papier i dopiero w koszulk? (w koszulki ok?adam dlatego, ?e bardzo cz?sto poc? mi si? d?onie, a nie lubi? w ten sposób niszczy? ksi??ek). I tym sposobem mam dwie pó?ki ró?owych ksi??ek - s? to same romanse i jak czytam tak? ksi??k?, to wiadomo, ?e mo?na mi przeszkadza? ;P. Niebieskie mam ksi??ki Margit Sandemo, zielon? fantastyk?, itp. tongue Ale ksi??ki Jane Austen mam z oryginalnymi ok?adkami smile.
I tak najbardziej podobaj? mi si? ksi??ki w twardej oprawie, w jednokolorowej ok?adce ze zdobieniami np. Tak jak ostatnio wydawana by?a jaka? seria ksi??ek dla kobiet - wygl?da to gustownie i ?adnie wygl?da na pó?ce tongue.


Jakie? pytanko do mnie? loana@go2.pl
http://joanna-loana.deviantart.com/

Offline

 

#7 2007-04-20 13:26:34

abigail
Użytkownik

Re: Ok?adki powie?ci

Ksi??ki Austen mam z wydania Prószy?skiego - podobaj? mi si?, bo oddaj? klimat powie?ci. wink
Ok?adka ksi??ki jest dla mnie wa?na w przypadku gdy o ksi??ce nie wiem nic smile - gdy jestem w ksi?garni musi czym? mnie przyci?gn??, zainteresowa?, ?eby w?ród wielu ksi??ek wpad?a mi w oko. Cho? nigdy nie kupi?am ksi??ki ze wzgl?du na ciekaw? ok?adk?. big_smile Tak wi?c ok?adka nie jest wyznacznikiem.
W przypadku ksi??ek, które znam - ok?adka jest bez wi?kszego znaczenia.

No i nie przepadam, jak mam wizerunki bohaterów na ok?adce - rzeczywi?cie ogranicza to wyobra?ni?.

Offline

 

#8 2007-04-20 16:51:11

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Ok?adki powie?ci

Ja nigdy nie kupuj? ksi??ki ze wzgl?du na ok?adk?. Czasami dopiero po roku lub kilku latach dociera do mnie co na niej jest.
No ale ja zwykle kupuj? ksi??k? konkretn?, któr? szukam. Je?li nawet nie tytu?, to tematyk?. Maj?tek trac? na ksi??ki tematyczne (historia, celtologia, militaria, obyczajowo??) Beletrystyki itp. nie kupuj? prawie wcale. Wyj?tek stanowi? ukochani autorzy lub ukochane ksi?zki. Zwykle wol? i?? do biblioteki, bo szkoda mi kasy. Jak sobie pomy?l?, ?e za t? sam? cen? mia?abym np. po?ow? najnowszego Daviesa, albo jaki? fajny film, to nigdy nie mam problemu z wyborem co jest dla mnie wa?niejsze big_smile
A to, jak? moje kosi?zki maj? ok??dk? - zawsze mia?am w nosie. I tak liczy si? tre?? big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#9 2007-04-20 20:23:53

lady_kasiek
Użytkownik

Re: Ok?adki powie?ci

Nie wiem czy jest kto? kto ma tak naprane kto kupuje ksia?? TYLKO dlatego, ?e mu si? ok??dka podoba. To objawa snobizmu lekko, ?eby na pó?ce ?adnie wygl?dalo.
Ok??dka ma znaczenie gdy tytu? jest który mnie interesuje a wizualnie si? ró??i? chocia? w moim wypadku cena ma znaczenie jako, ?e biedny student jestem :wink:


GRITAR?? QUE ARDAN LAS BANDERAS POR LA FRATERNIDAD
QUE CAIGA EL PATRIOTISMO Y LA HOSTILIDAD RACIAL
CULTURA POPULAR...
Gran Derby dla Realu :!: :!:

Offline

 

#10 2007-04-20 20:40:26

Dorfi
Użytkownik

Re: Ok?adki powie?ci

Chyba niedok?adnie napisa?am o co mi chodzi. Je?li znam autora to mniej wi?cej wiem czego mog? spodziewa? si? po ksi??ce.
Ale ja cz?sto wchodz? do ksi?garni i MUSZ? co? kupi? (niestety to ju? na?óg) i widz? ksi??k? z dam? w krynolinie na ok?adce. Nie znam autora, tytu? nic mi nie mówi, ale ok?adka sugeruje mi, ?e b?dzie to ksi??ka historyczna, a akcja powinna si? toczy? w tzw. wy?szych sferach. Poniewa? lubi? tego typu ksi?zki kupi? j?. I nie chcia?abym si? w domu rozczarowa?, ?e spodziewa?am si? ksi??ki historycznej, a tu mam powie?? obyczajow? o ameryka?skich prawnikach na przyk?ad.
Wg mnie ok?adka powinna si? ?ci?le wi?za? z tre?ci? ksi??ki. Je?eli akcja toczy si? w staro?ytnym Egipcie to niech tam b?dzie jakie? zdj?cie z tego okresu. W wi?kszo?ci ksi??ek ok?adka jest dobrze dobrana, ale zdarzaj? si? przypadki, które mnie ra??.
Ale mo?e ja pod tym wzgl?dem dziwna jestem?

Dodam jeszcze, ?e czasem ksi??ki s? zafoliowane i nie mo?na przejrze? ich tre?ci przed zakupem.

Ostatnio edytowany przez Dorfi (2007-04-20 20:41:23)

Offline

 

#11 2007-04-20 20:56:13

pak4
Użytkownik

Re: Ok?adki powie?ci

Lady_Kasiek: ksi??ki mo?e nie, ale je?li chodzi o p?yty, to ok?adka ma dla mnie du?e znaczenie i cho? nie przekona mnie nigdy do czego? na atypodach mojego gustu, o tyle w wielu przypadkach w?tpliwych mo?e rozstrzyga?.

A tak poza tym: dlaczego doszukujecie si? portretu bohaterów na ok?adkach? Dla mnie ok?adka, zw?aszcza taka, która wykorzystuje znany obraz, stara si? odda? nie TRE??, a KLIMAT ksi??ki. I tak na prezentowanych obrazkach: "Rozwa?na i romantyczna" jako portret dwóch m?odych kobiet jest ?wietna -- mamy blisko?? sióstr, ale te? ró?nic? charakterów, która je tak dzieli. A "Perswazje" znowu podobnie -- bo przecie? Anna tyle razy wyst?puje jako kobieta samotna (i to mimo swojego zaanga?owania w pomoc innym) -- pogr??ona w do?? smutnych my?lach. Ok?adka oddaje DUCHA ksi??ki, cho? jest sprzeczna z epok?. Tylko z "Dum? i uprzedzeniem" mia?bym tu pewne k?opoty, cho? i tu wydaje si? by? dobrze oddany charakter Lizzy smile


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#12 2007-04-20 21:35:01

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Ok?adki powie?ci

Hmm, przyznaje ?e teoretycznie mog?abym kupi? ksi??ke dla ok?adki, o ile by?oby to inne wydanie mojej ulubionej.
Fetyszyzm to fobia, w dodatku taka, która mnie bardzo mocno dotyka.
Na szcz??cie mój fetyszyzm te? koncentruje si? bardziej na tematyce ni? na wygl?dzie, ale fakt, ?e bez zmru?enia okiem kupi?am "Ci koszmarni Celtowie" nie wzbudza we mnie dumy ...


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#13 2007-04-21 06:33:23

pak4
Użytkownik

Re: Ok?adki powie?ci

Fetyszyzm? Ok?adki rzadziej zwodz? ni? tytu?y, a nawet dobre rady znajomych wink


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#14 2007-04-21 13:18:48

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Ok?adki powie?ci

Oj, ale ja nie patrz? na tytu?y. Rzadko si? zdarza, abym posz?a do antykwariatu zy ksiegarni bez listy konkretnych prac, które szukam. a je?li tak sie zdarzy - zawsze kukam na spis tre?ci i do ?rodka na tre??.
I musz?, z che?pliwo?ci? niemal big_smile, przyzna?, ?e niewypa?y stanowi? niewielki procent moich zakupów. Zwykle stawiam na mark? wydawnictwa lub autora. Jak wejde na strony TPI wiem, ?e nie kupie Strrrasznej historii, a np. biografi? Cuchullaina, je?li szukam pracy Zbigniewa Kuchowicza, czy Jerzego Strzelczyka, wiem ?e to nie bedzie ksi??ka dotycz?ca systemu grzewczego.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB