Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#51 2007-02-19 08:51:16

Marija
Użytkownik

Re: Fenomen pana Wickhama :D

Widz? tu najnormalniejsz? g?upawk? big_smile

Offline

 

#52 2007-02-19 10:52:26

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Fenomen pana Wickhama :D

pak4 napisał:

A tak powa?nie, to rowery górskie mi si? skojarzy?y, gdy? kiedy? (ho, ho, studentem jeszcze by?em...) s?ysza?em jak ch?opak z "dobrej rodziny" cieszy? si? i chwali?, ?e znalaz? okazj? do kupna ta?szego rowerka, bo wiadomo -- kradzione ta?sze. Co? z tego szoku jeszcze we mnie zosta?o.

Ja zna?am go?cia, równie? z bardzo dobrej rodziny, który zajmowa? sie paserstwem kradzionych telefonów komórkowych... ot dorabia? sobie ch?opczyna do kieszonkowego. Takie czasy? Ja podzi?kuje ...


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#53 2007-02-19 10:59:48

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Fenomen pana Wickhama :D

Marija napisał:

Widz? tu najnormalniejsz? g?upawk? :D

Najnormalniejsza? No wiesz??!!! :D


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#54 2007-02-20 10:17:19

Ritta
Użytkownik

Re: Fenomen pana Wickhama :D

Na mnie jako? pan Wickham nie zadzia?a? lol

Offline

 

#55 2007-02-20 10:45:55

Marija
Użytkownik

Re: Fenomen pana Wickhama :D

AineNiRigani napisał:

Marija napisał:

Widz? tu najnormalniejsz? g?upawk? big_smile

Najnormalniejsza? No wiesz??!!! big_smile

Najnienormalniejsz?? Ok, zgoda big_smile

Offline

 

#56 2007-02-20 11:54:40

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Fenomen pana Wickhama :D

no, tak ju? ciut lepiej big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#57 2007-02-23 18:33:02

HerMia
Użytkownik

Re: Fenomen pana Wickhama :D

Jejku! Nie by?o mnie tu zaledwie pó? roku,a co si? tu wyrabia!!

Offline

 

#58 2007-02-24 00:41:38

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Fenomen pana Wickhama :D

zaledwie???


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#59 2007-02-28 08:19:05

lady_ania
Użytkownik

Re: Fenomen pana Wickhama :D

Dla niektorych pol roku to zaledwie. Dla mnie to szmat czasu...


Jak kocha? to ksi?cia, jak kra?? to miliony!

Offline

 

#60 2007-02-28 09:10:30

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Fenomen pana Wickhama :D

Bo to jest szmat czasu ...


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#61 2007-02-28 18:59:09

Achajka
Użytkownik

Re: Fenomen pana Wickhama :D

Podejrzewam, ?e ten temat by? ju? roztrz?sany na prawo i na lewo, ale o?miel? si? doda?, ?e g?adkie s?ówka mog? zdzia?a? cuda:)

Offline

 

#62 2007-02-28 21:55:52

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Fenomen pana Wickhama :D

szczególnie gdy sie trafi na kogo? ?asego na nie ... big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#63 2007-03-13 11:21:23

Mag
Użytkownik

Re: Fenomen pana Wickhama :D

S? momenty w ?yciu, ze cz?owiek ucieka z "domowego ogniska" na o?lep i wtedy g?adkie s?ówka Wickhama, jakiej? sekty, czy innych zagro?e? mog? trafi? na podatne ucho. Zw?aszcza ludzie m?odzi, niepewni siebie mog? ulec takim "fenomenom".


GG 6318358

Offline

 

#64 2007-03-13 11:29:59

pak4
Użytkownik

Re: Fenomen pana Wickhama :D

Nie zaw??a?bym tego do ucieczki z domowego ogniska. Je?li kto? potrafi dobrze k?ama?, to znaczy k?ama? bez mrugni?cia okiem, przekonuj?co i znajdzie si? w obcym ?rodowisku, mo?e tam sporo dla siebie zyska?. I to nie musza by? sekty, wystarczy zwyk?a autopromocja, ?e si? jest dobrym fachowcem, ?wietnym specjalist?, itd., itp.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#65 2007-03-13 17:36:24

Achajka
Użytkownik

Re: Fenomen pana Wickhama :D

Czyli marketing pe?n? g?b? smile
Móg?by sprzedawa? odkurzacze jako akwizytor... ;P

Offline

 

#66 2007-03-13 17:54:53

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Fenomen pana Wickhama :D

Oj i z ca?? pewno?ci? mi?aby rekordy sprzeda?y big_smile
Awansowa?by z odkurzaczy do biznesu matrymonialnego big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#67 2007-04-03 20:12:02

HerMia
Użytkownik

Re: Fenomen pana Wickhama :D

Ech... Czym jest pó? roku dla historyczki big_smile
Ups! Odesz?am od tematu.
No wi?c my?l?, ?e pan Wickham wcisn?? by ka?dy kicz paniom w ka?dym wieku

Offline

 

#68 2007-04-04 07:25:35

pak4
Użytkownik

Re: Fenomen pana Wickhama :D

Niejednemu panu te?. Niezale?nie od wieku sad

PS. Dlaczego kicz, a nie kit? smile


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#69 2007-04-04 15:19:02

HerMia
Użytkownik

Re: Fenomen pana Wickhama :D

Bo kiczem mo?na nazwa? tandetne obrazki, wazoniki i jeszcze wiele innych rzeczy, które mo?na znale?? w walizeczkach domokr??ców. Przy czym równocze?nie trzeba mie? umiej?tno?? wciskania kitu kupuj?cemu big_smile

Offline

 

#70 2007-04-05 12:30:16

Mag
Użytkownik

Re: Fenomen pana Wickhama :D

pak4 napisał:

Nie zaw??a?bym tego do ucieczki z domowego ogniska. Je?li kto? potrafi dobrze k?ama?, to znaczy k?ama? bez mrugni?cia okiem, przekonuj?co i znajdzie si? w obcym ?rodowisku, mo?e tam sporo dla siebie zyska?. I to nie musza by? sekty, wystarczy zwyk?a autopromocja, ?e si? jest dobrym fachowcem, ?wietnym specjalist?, itd., itp.

Ja pisa?am raczej z punktu widzenia osoby podatnej smile
Ty zaprezentowa?e? zalety "Wickhama"
Chodzi?o mi o to,ze czasami s?ysz?c, ze kto? zwi?za? si? z nieodpowiedni? osob?, sekt? , my?limy dlaczego, to taki normalny cz?owiek a uwierzy? w takie bzdury...A dzia?aj?c pod wp?ywem emocji, najrozs?dniejsza osoba moze rzuci? sie w ramiona Wickhama (speca od autopromocji)albo kupi? odkurzacz od domokr??cy wink


GG 6318358

Offline

 

#71 2007-04-05 17:13:29

pak4
Użytkownik

Re: Fenomen pana Wickhama :D

Ja opisa?em zalety? Jestem zdziwiony wink Chyba wyra?nie nie doda?em, ?e znam osob? ?wietn? w takiej "autopromocji", i ?e wcale u niej tego nie lubi? smile


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#72 2007-04-08 16:19:33

aga
Użytkownik

Re: Fenomen pana Wickhama :D

Dla mnie Wickham jest fenomenem prostego czarusia, ale ma?o inteligentnego. Móg? i?c na studia prawnicze, to
zrezygnowa?, wola? wie?c ?ycie hulaki i karciarza. Dopóki jego wystepków nie ujawniono, bez problemow czarowa?
i uwodzi? co zamozniejsze panie. Ale w Brighton narobi? d?ugów na grubo ponad tysi?c funtów, a o ile pami?tam,
za d?ugo szlo si? do wi?zienia, wi?c zdesperowany Wickham uciek? z Lidi?, która dos?ownie mu sie uwiesi?a na szyi.
Jedno warte drugiego. Darcy , owszem ze wzgl?du na Lizzy, sp?aci? d?ugi W., ale zarazem i chcia? polo?yc w miare
mo?liwo?ci kres jego dalszym hulankom. St?d pózniej wspomaga? ich materialnie, ale nie przyjmowa? w Pemberley.

Offline

 

#73 2007-04-08 18:33:24

pak4
Użytkownik

Re: Fenomen pana Wickhama :D

Ago: sokratejsko-plato?skie uto?samienie etyki z m?dro?ci? to teoria troch? przeterminowana... Ja bym jednak obstawia?, ?e on móg? by? wcale inteligentny. A czy ow? wyra?n? s?abo?? zawdzi?cza? wychowaniu, czy czemu? innemu -- nie o?miel? si? wyrokowa?. Ale to s?abo?? charakteru, nie inteligencji.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#74 2007-04-08 18:40:10

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Fenomen pana Wickhama :D

Ago, wydaje mi si? ?e nie piszesz o braku inteligencji, a o braku rozs?dku. A jedno z drugim nie idzie w parze. Mo?na by? niezwykle inteligentnym, niewykszta?conym lekkoduchem jak równie? t?pym powa?nie podchodz?cym do ?ycia ktosiem.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#75 2007-06-18 08:42:45

Kathy
Użytkownik

Re: Fenomen pana Wickhama :D

do AeNiRegani
najwyrazniej mamy odmienne zdanie na ten temat...hm...lubie ludzi typu mr.Darcy'ego,dlatego bez zastanowienia wybralabym wlasnie jego ^_^

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB