Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2006-11-19 23:53:18

Orchidea
Użytkownik

Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

Rozpoczynam ten temat, bo od d?u?szego czasu ju? si? nad tym zastanawiam... Obserwuj? ludzi i ze smutkiem musz? przyznac, ?e coraz mniej (o ile w ogóle) widz? ludzi, którzy kochaj?, kochaj? tak naprawd?... Mam strasznie romantyczn? wizj? mi?o?ci, tak? ksi??kow? (za du?o si? chyba w ?yciu naczyta?am...) i teraz nie wiem ju? jak jest naprawd?. Czy taka mi?osc jak np. W "DiU" czy nawet "Romeo I Julii" istnieje? Jak my?licie?

Offline

 

#2 2006-11-20 08:18:47

lady_kasiek
Użytkownik

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

No w???nie te? jestem w fazie myslenia nad tym. Zastanawiam si? czy to wszystko nie jest iluzj?


GRITAR?? QUE ARDAN LAS BANDERAS POR LA FRATERNIDAD
QUE CAIGA EL PATRIOTISMO Y LA HOSTILIDAD RACIAL
CULTURA POPULAR...
Gran Derby dla Realu :!: :!:

Offline

 

#3 2006-11-21 00:10:42

Orchidea
Użytkownik

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

Te? w?a?nie coraz bardziej jestem przekonana, ?e mi?osc w dzisiejszym ?wiecie to tylko z?udzenie (optyczne)... sad
Mam takie prze?wiedczenie,?e mi?osc mo?e i istania?a ale dawno dawno temu, gdzie? "za górami, za lasami"...
Jest mi z tego powodu bardzo smutno, bo co wobec tego ma sens?? :cry:

Offline

 

#4 2006-11-21 17:53:38

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

Zawsze twardo st?pa?am po ziemi, ale z czasem staj? si? coraz bardziej cyniczna.
Obserwuj? rozwody kole?anek i kolegów, przyjació?, rodziny i przypominam sobie jak jeszcze kilka lat temu ?wiata poza sob? nie widzieli, jak byli doskonale dobrani. Teraz obrzucaj? si? b?otem, ci?gaj? po policji i s?dach, blokuj? zamki w drzwiach, wykorzystuj? dziecko do swoich zagrywek ...
Z wszystkich rzeczy wiecznych najmniej wieczna jest wieczna mi?o??. A nic jej tak nie psuje jak ma??e?stwo.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#5 2006-11-21 18:21:57

Orchidea
Użytkownik

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

Aine, przeczyta?am twojego posta i... zrobi?o mi si? smutno... :cry: A smutno dlatego, ze to co piszesz to niestety prawda. Równie? widz? na codzie? takie pary, które, kiedy? "szale?czo" zakochane, dzi? nie chc? nawet na siebie spojrzec...
Win? za ten stan rzeczy chyba bym jednak nie obarcza?a "instytucji" ma??e?stwa... Wydaje mi si?, ?e st?d bierze si? to rozczarowanie iz ludzie nie wychodz? za siebie z prawdziwej mi?o?ci... Najcz?stsze pobódki do zmiany stanu cywilnego to : "wpadka", l?k przed samotno?ci? (staropanie?stwem), l?k przed tym "co ludzie powiedz?" , z fa?szywego zauroczenia itd. itp.
Jednak ostatkiem si?, chc? jeszcze wierzyc, ?e istniej? jakie? pojedy?cze jednostki, które wiedz? czym powinna byc mi?osc i którzy potrafi? naprawde kochac...
Ja czekam jeszcze na swojego "pana Darcy'ego" wink A jak si? nie doczekam, to chocia? przekonam si? (z 1 r?ki), ?e mi?osc to jednak mit.

Offline

 

#6 2006-11-21 19:12:32

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

Zastosowa?am skrót my?lowy big_smile
Jak dla mnie najcz?stsz? przyczyn? rozwodów nie jest brak mi?osci. Mo?na tworzy? naprawd? ?wietne i udane ma??e?stwa bez mi?o?ci. I napisa?am piekna d?ug? wypowied?, ale j? skasowa?am. Wyda?a mi si? pretensonalna big_smile
Ogólnie chodzi mi o to, ?e mi?o?? ga?nie, zostaje rutyna. I to jest normalne. Jesli ma??onek jest nie tylko kochankiem, ale i przyjacielem, je?li traktuje si? go jak cz?owieka, partnera, zawsze mo?na si? dogada?. W momencie kiedy tego nie ma, wraz z mi?o?ci? wygasaj? wszelkie zwi?zki ??cz?ce z "drug? po?ow?".
W tym sensie przedwczesne ma??e?stwo zabija mi?o??. Je?li jest zawarte z przymusu (jakiegokolwiek), tylko dobre zgranie si? warunkuje szcz??cie. I znam takie ma??e?stwo. Od 10 lat sa razem, a ?wierkaj? niczym przed ?lubem big_smile
W moim przypadku zdanie si? na ?lepy los sie nie sprawdzi. Jak pisa?am - zbyt twardo st?pam po ziemi, aby pozwoli? sobie na romantyzm big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#7 2006-11-21 20:04:42

lady_kasiek
Użytkownik

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

Najgorzej jest jak z?udzenia pekaj?. DLatego ja juz zcaze?am stapa? twardo po ziemi po tym jak Mój idealny PAn Darcy okaza? si?... jednak nie idea?em.

My?l? w?a?nie, ze to co co ludzie okre?laj? mianem mi?o?ci to po cze?ci wmawianie sobie czego?, nazywanie tak pewnej fascynacji, poci?gu, a czy si? zbuduje dobry zwi?zek to loteria, no i zale?y to od ludzi, któzy ten zwi?zek tworz?


GRITAR?? QUE ARDAN LAS BANDERAS POR LA FRATERNIDAD
QUE CAIGA EL PATRIOTISMO Y LA HOSTILIDAD RACIAL
CULTURA POPULAR...
Gran Derby dla Realu :!: :!:

Offline

 

#8 2006-11-21 20:15:48

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

A ja w mi?o?? wierz?, moja niewiara dotyczy jedynie wiecznej mi?o?ci big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#9 2006-11-21 23:01:47

Elentari
Użytkownik

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

Wiecznej - nie ma. Jest za to fascynacja, mniej lub bardziej krótkotrwa?a. Ale zawsze fajnie pomarzy?, albo poczyta?. Za to wierz? w przyja??. W przyja??, której podstaw? jest mi?o?? te?, cho? to takie rzadkie.
E.

Offline

 

#10 2006-11-21 23:11:13

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

Ostatnio by?am na weselu kuzyna. No i by?y oczywiscie tradycyjne ?yczenia dla rodziców pa?stwa m?odych i melodia im tedykowana. Ciocia, niezwykle energiczna kobitka, cholernie pyskata podczas tego ta?ca patrzy?a na wujka tak, ?e ach!!! Niemal 30 lat po slubie, oboje zapracowani i jak to w ma??e?stwie - maja za sob? chwile lepsze i gorsze. A w tym dniu ona tak ?agodnie nie niego patrzy?a. Z mi?kko?ci? i mi?o?ci?.
Przyznaj? - ?ezka mi si? zakr?ci?a.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#11 2006-11-21 23:19:41

Orchidea
Użytkownik

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

Ja si? zawsze wzruszam, kiedy widz? park? "dziadków" (takich lu? leciwych), którzy id? razem na spacer, czasem trzymaj? si? za r?ce i odnosz? si? do siebie z czu?o?ci?... Wtedy my?l? sobie : mo?e to jest w?a?nie mi?osc?
Podobnie jest z moimi rodzicami : ?yc bez siebie nie mog?...

Kompletnie nie wiem co my?lec : z jednej strony "?wiat" kazdego dnia udowadnia mi, ?e mi?osc nie istnieje, (chodzi mi o ta ever & forever); z drugiej za? ci?gle, gdzie? tam w g??bi serca chc? wierzyc, ?e "to co?" jest mo?liwe, tylko my przygnieceni dniem powszednim to gubimy, lub nie zauwa?amy...
Kiedy? wierzy?am w przypadki, dzi? nie jestem ju? tego taka pewna..

Offline

 

#12 2006-11-21 23:31:17

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

kiedy? czyta?am o etapach mi?o?ci: fascynacja i ch?? odkrywania, zm?czenie odkrywaniem, akceptacja partnera, przyzwyczajenie.
Oczywi?cie to s? ogólniki, bo cz?owiek to nie automat, ale co? w tym jest big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#13 2006-11-24 10:00:51

Dione
Użytkownik

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

A ja tak sobie my?l?, ?e te problemy wielu par z utrzymaniem zwi?zku s? spowodowane ?atwo?ci? rozstania. Dawniej odej?cie m??a od ?ony czy ?ony od m??a by?o wielkim skandalem. Dzi? nikogo to nie razi. Rozwódki cz?sto wyje?d?a?y i podawa?y si? za wdowy, bo by? rozwódk? by?o nieelegancko. Teraz rozwody s? w modzie. Nieuk?ada si? w ma??e?stwie, ?aden problem: idziemy do s?du. Ludzie ju? nie próbuj? walczy? o swoje zwi?zki, bo to jest trudne, wymaga wysi?ku. ?eby si? rozsta? wystarczy si? spakowa? i wyj??. M??czyzna czy kobieta zmieniaj?cy co kilka miesi?cy partnerów nikogo nie szokuj?. S? "normalni". W wielu towarzystwach nietypowym zjawiskiem jest sta?y zwi?zek z kilkunastoletnim sta?em.
Tak sobie my?l?, ?e nastepuje "zm?czenie materia?u". Dwoje ludzi si? poznaje, czuj? do siebie sympati?. I w tych naszych szybkich czasach ka?d? w?t?? ni? mi?o?ci prze?ywaj? zbyt intensywnie. A to co z pocz?tku wydaje si? silne i trwa?e, szybko si? ko?czy i pozostawia rozczarowanie. Dawniej zakochanym wystarcza? spacer, trzymanie si? za r?ce i czu?e spojrzenia. Teraz po pierwszej randce l?duj? w ?ó?ku, a po dwóch tygodniach zamieszkuj? razem (troszk? podkolorowa?am :twisted: ).
I tak ten najpi?kniejszy okres zakochania, który cementuje (wg mnie) zwi?zek, cz?sto nam umyka. Jest?my przygotowani przez ?wiat ?eby bra? i nic w zamian nie dawa?. Dlatego od pocz?tku ??damy od drugiej osoby za du?o. A gdy nie dostajemy, jak ma?e obra?one dzieci uciekamy.


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#14 2006-11-24 10:08:16

Dione
Użytkownik

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

Napisa?am troch? w?tpliwych m?dro?ci. Mimo jednak tak negatywnego podej?cia do ?ycia, ja ci?gle wierz? w t? stara mi?o??. W ostatni? sobot? moja siostra wysz?a za m??. I tak sobie my?l?, ?e mo?e jej si? uda. Nasi rodzice prze?yli razem 25 lat, do ?mierci taty. Bywa?o ró?nie, jak to w ma??e?stwie. Zawsze jednak mieli dla siebie ogromny szacunek i sympati?. A gdzie? pod codziennymi sprawami ukrywa?a si? mi?o??.

Mam nadziej?, ?e przyjdzie czas, kiedy odkurzymy stare idea?y mi?o?ci i prawdziwie romantyczne trwa?e zwi?zki znowu b?d? w modzie.


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#15 2006-11-24 11:57:29

pak4
Użytkownik

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

Dione: jak widzia?em rozwody znajomych, to to nie by?o "spakowanie si? i wyj?cie", ale taka walka, ?e dobrze i? si? krew nie pola?a.

Niedawno spotka?em si? z opini?, ?e rozpadanie si? zwi?zków spowodowane nie jest modami, ale tempem ?ycia i wymogami jakie stawia zaanga?owanie w prac? zawodow?. Dla mnie to wygl?da przekonuj?co, cho? oczywi?cie, ludzie zwi?zki traktuj? l?ej.

Co do trwania mi?o?ci -- podobno za tym zjawiskiem stoj? hormony wink Nie jestem fachowcem, by mówi? która substancja jest hormonem, a która nie, ale z tego co czyta?em da si? prze?ledzi? typowe stany 'chemii' mózgu w czasie zakochania si? (co przypomina opisy etapów podane przez Aine). Pod tym wzgl?dem nie ma "wiecznej mi?o?ci", bo faza trwa ?rednio co? ko?o 2 lat. Co jednak nie wyklucza, ?e powstan? dobre i trwa?e zwi?zki. Bo one mog? potrwa?, o ile maj? podstawy trwalsze ni? zakochanie, albo przynajmniej takich podstaw si? dorobi?.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#16 2006-11-24 12:33:52

Dione
Użytkownik

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

I w?a?nie o to mi chodzi?o!
Tylko pewnie znowu za bardzo nakr?ci?am...
Je?li ludzie po tygodniu znajomo?ci twierdz?, ?e to mi?o?? na ca?e ?ycie, to sorry ja w to nie wierz?. Ale je?li po dwuletnim zwi?zku ludzie mówi?, ?e to mi?o??, to przynajmniej zastanowili si? nad tym na spokojnie i przynajmniej cz??ciowo wiedz? o czym mówi?. Teraz jednak ludzie zbyt cz?sto id? na szybko?? zwi?zku ni? na prawdziwe zaanga?owanie.


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#17 2006-11-24 15:16:16

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

I w?a?nie o to mi chodzi?o!
Tylko pewnie znowu za bardzo nakr?ci?am...
Je?li ludzie po tygodniu znajomo?ci twierdz?, ?e to mi?o?? na ca?e ?ycie, to sorry ja w to nie wierz?. Ale je?li po dwuletnim zwi?zku ludzie mówi?, ?e to mi?o??, to przynajmniej zastanowili si? nad tym na spokojnie i przynajmniej cz??ciowo wiedz? o czym mówi?. Teraz jednak ludzie zbyt cz?sto id? na szybko?? zwi?zku ni? na prawdziwe zaanga?owanie.

Dione w dzisiejszych czasach pary, które pakuj? si? i wychodz? ze zwi?zku mo?na szuka? ze ?wiec?. Sama, niestety, uczestnicz? w paskudnym rozwodzie (jako ?wiadek), gdzie lec? wióry, ztrz?py i k??ki, ci?gle jest wzywana policja, ostar?enia, i na raz tocz? si? 4 sprawy. On jej odci?? pr?d, ona mu wytoczy?a spraw? karn? o pobicie, on j? oskar?a o przynale?no?? do sekty, ona go o nierespektowanie decyzji s?du (przez 3 lata widzia?a dziecko tylko 3 razy, a ma nieograniczony dost?p). A pami?tam jaka to by?a wielka mi?o??. Ona dla niego wysz?a wbrew woli rodziców, ograniczy?a mocno kontakty z rodzin?, przyjació?mi, rzuci?a prac?, on j? na r?kach nosi?. ?wiata poza sob? nie widzieli. Teraz on nie widzi swiata poza nienawi?ci? do niej, ona nie pozostaje mu d?u?na.
Znam tylko jedn? par?, która rozwiod?a si? z kultur?, ale oni po prostu byli tacy - spokojni i kulturalni. Kulturalnie si? pobrali, kulturalnie ?yli, kulturanie si? rozwiedli. Bez darcia kotów i k?ótni.

Co do mi?o?ci. Jak ju? wspomnia?am, bardzo lubi? programy socjologiczne. Z takich programów dowiaduj? si?, ?e mi?o?? jako taka nie istnieje, to jedna wielka chemia organizmu. My my?limy, ?e to nasze serce i umys? jest zaanga?owane, ale cia?o pomy?la?o wcze?niej i to ono dokona?o wyboru w zale?no?ci od cyklu miesi?cznego u kobiet, w zale?no?ci od procesów, któe aktualnie w organizmie zachodz? i oczywi?cie w zale?no?ci od genotypu obojga. Kto inny nam si? podoba, a w kim innym si? zakochujemy (mam na my?li panie, bo informacje o panach nie bardzo zapad?y mi w pami?? big_smile).
Tam by?y 3 do?wiadczenia, ale nie wiem czy o nich tutaj pisa? ... (bo chyba ju? kiedy? pisa?am big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#18 2006-11-29 13:42:38

Dione
Użytkownik

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

Oj z tym genotypem i hormonami to lekka przesada. Nikt nie udowodni?, ?e po wstrzykni?ciu dodatkowej porcji oxytocyny, czy innego tzw "hormonu mi?o?ci" cz?owiek zakocha si? w pierwszej napotkanej osobie. Nikt nie wyja?ni? dlaczego jaka? osoba zakochuje si? akurat w tym bli?niaku (bli?niaczce) a nie w tym drugim (a genotyp jakby nie porównywa? maj? identyczny). I nikt nie wyja?ni? dlaczego równocze?nie mo?na kocha? dwie, trzy i wi?cej osób, cho? s? zupe?nie do siebie niepodobne. Chemia, chemi? ale dlaczego akurat w danym momencie jest to "Pstryk" i zaskakuje. Patrz?c jak niektórzy ewolucyjni biolodzy (notabene z regu?y panowie) to my kobiety powinny?my pod?wiadomie wybiera? tylko tych super przystojnych, super inteligentnych i bajecznie bogatych facetów, ?eby zapewni? przysz?emu potomstwu najlepsze geny. A patrz?c na swoje kole?anki i siebie, to jako? tej tendencji nie widz?. Jeste?my jacy jeste?my i ?adna si?a nie zmusi kobiet (ale m??czyzn tak?e), ?eby?my weszli w ramy jakiej? teorii i nieodwo?alnie ni? pod???li.

I tak w tej kwestii, to wszystkim kobietom (cho? faceci te? powinni) polecam ksi??k? Natalie Angier "Kobieta. Geografia intymna". Troch? babskiego ?wiata z lekkim przymró?eniem oka wink


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#19 2006-11-29 18:13:23

pak4
Użytkownik

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

:oops: Wiesz, ja dostrzegam, ?e kobiety które mi si? podobaj? maj? w sobie co? podobnego i ka?da pod jakm? wzgl?dme przypomina pierwsz?, w której si? podkochiwa?em smile

Co do bli?niaków -- niedawno (no... na jesieni) wys?ucha?em bardzo interesuj?cego wyk?adu specjalisty od genetyki, który twierdzi?, ?e mechanizm ekspresji genów (dobrze mówi??) jest bardzo z?o?ony i wci?? s?abo zbadany. Na przyk?ad obserwuje si?, ?e niektóre choroby genetyczne rozwijaj? si? tylko u jednego z bli?ni?t. Nie bardzo wiadomo dlaczego.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#20 2006-12-02 17:01:24

Katarzyna
Użytkownik

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

Ja niestety równie? nie wierze w prawdziw? mi?o??, chocia? bardzo bym chcia?a big_smile w dzisiejszym ?wiecie wydaje mi si? to niemo?liwe. sad Dlatego uwa?am, ?e nigdy si? nie o?eni? (to zdanie bardzo ?mieszy moich rodziców). Wiem, ?e jestem romantyczk? dlatego czasem gdy ?apie do?a wracam do o?wiadczyn Darcy’ego albo Gilberta wink . Prawdziwa mi?o?? istnieje tylko w ksi??kach i filmach i niestety musi mi to wystarczy?. :cry:

Offline

 

#21 2006-12-02 17:49:40

pak4
Użytkownik

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

Po paru dniach wyra?nego do?ka, chyba mam napad dobrego humoru smile (Nie, nic nie zwi?zane z mi?o?ci? -- ?eby?cie sobie nie my?la?y smile )

My?l?, ?e ludzka natura si? nie zmienia. A ludzie maj? w sobie miejsce na ró?ne s?abo?ci, na sk?onno?? do zdrady, do zaniku entuzjazmu, trudno im czasem si? dogada?. Ale maj? te? w sobie zdolno?? do mi?o?ci, do pomagania drugiemu, do odnajdowania sensu ?ycia w rodzinie. S? ludzie, którzy nie potrafi? tego ci??aru znie??, ale s? te? tacy, którzy potrafi? znosi? wszystki obowi?zki i trudno?ci z humorem i mi?o?ci?. Znam przypadki jednego i drugiego smile


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#22 2006-12-03 19:54:09

lady_kasiek
Użytkownik

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

Ja w?a?nie te? cz?sto wracam do filmowych, ksi?zkowych o?wiadczyn, i bywa, ?e ?apie jeszcze gorszego do?a.

Ja jako? nie wier?e, ?e mog?abym tak pokocha? i tak zosta? pokochana.Moje zdanie to by? mo?e tylko wina mopich kompleksów.
Ma?o znam przyk?adów [prawdziwej mi?o?ci.


GRITAR?? QUE ARDAN LAS BANDERAS POR LA FRATERNIDAD
QUE CAIGA EL PATRIOTISMO Y LA HOSTILIDAD RACIAL
CULTURA POPULAR...
Gran Derby dla Realu :!: :!:

Offline

 

#23 2006-12-04 15:59:17

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

nigdy si? nie o?eni? (to zdanie bardzo ?mieszy moich rodziców)

Katarzyno, ja wiem, ze sie czepiam itd., ale kobiety sie nie zenia. Kobiety wychodza za maz.

I dodam, ze wszystkie milosci mojego zycia rowniez reprezentowaly ten sam typ urody...


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#24 2006-12-04 17:56:01

Vasco
Administrator

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

W Holandii chyba jednak niektóre si? "?eni?"... lol

Offline

 

#25 2006-12-04 18:07:12

Robert_Benett
Użytkownik

Re: Czy istnieje jeszcze mi?osc prawdziwa?

Niewa?ne kto z kim i w jakim kraju, najwa?niejsze by ludzie byli ze sob? szcz??liwi


Kwitn?ce irysy
U moich stóp -
Sanda?y sznurowane na niebiesko.(Basho Matsuo )

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB