Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#51 2006-10-13 07:44:24

pak4
Użytkownik

Re: O nauczycielach

Ja ju? do szko?y nie chodz? i to do?? d?ugo... Ale niedawno wys?uchiwa?em referatów na temat zastosowa? informatyki w medycynie. Na jednym z nich pewna pani opowiada?a o swoich pracach nad rejestrowaniem stanu filmu ?zowego (nie myli? z wyciskaczami ?ez -- chodzi o zwil?enie rogówki). Wspomina, ?e jest problem -- oko si? rusza, co utrudnia jego badanie. Jeden ze s?uchaczy chce doradzi?:
-- Mo?e jakiego? markera u?y??
-- Ale to jest p?yn --
t?umaczy si? pani -- nie mo?na na nim malowa?...
Na co inny s?uchacz:
-- Szpilk? wbi?!

Wiem, wiem, ale jakbym powiedzia?, co? innego, to kto by zrozumia?? Na przyk?ad tak? zawodow? dyskusj? w moim zespole:
-- A gdzie jest Jan Chrzciciel?
-- Przenios?am go na inn? pow?ok?!


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#52 2006-10-13 09:07:31

Marija
Użytkownik

Re: O nauczycielach

Matko ty Boska, to? to stra?nie trudna praca 8O Jana Chrzciciela sobie nosi???

Offline

 

#53 2006-10-13 20:14:15

lemonick
Użytkownik

Re: O nauczycielach

dobre, dobre wink


-Co to jest prawdziwe JA? (...)
-To kim jeste?, a nie to, co z Ciebie zrobiono.
Paulo Coelho

Offline

 

#54 2006-10-14 20:07:20

Angel
Użytkownik

Re: O nauczycielach

Moja nauczycielka fizyki idealnie pasuje do postaci pani Bennet lol 8)


Angels falls down first...

Offline

 

#55 2006-10-14 20:30:30

lemonick
Użytkownik

Re: O nauczycielach

a moja to idealny Tofik. poprostu Tofik i kropka. wink


-Co to jest prawdziwe JA? (...)
-To kim jeste?, a nie to, co z Ciebie zrobiono.
Paulo Coelho

Offline

 

#56 2006-10-23 22:49:32

lemonick
Użytkownik

Re: O nauczycielach

nowe "teksty" w stylu gwary wiejskiej:

*tylko letko mieszajta
*tylko cha?upy nie spalta
*to wy lata?y?cie w te i nazad?

có?.. gwara jest bardzo pi?kna, mo?na si? du?o starych s?ów nauczy?.. jednakowó? u?ywanie jej w otoczeniu bardzo czepialskich uczennic które wszystko co ?mieszniejsze spisuj? na kartki i pó?niej zachowuj? dla potomno?ci... to grozi pó?niejszymi konsekwencjami (wie o tym ca?a szko?a, a nauczyciel u?ywaj?cy gwary ojczystej znany i komentowany jest w ca?ej szkole)


-Co to jest prawdziwe JA? (...)
-To kim jeste?, a nie to, co z Ciebie zrobiono.
Paulo Coelho

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB