Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#26 2006-09-14 12:21:16

AineNiRigani
Użytkownik

Re: O nauczycielach

raczej nie tyle brzydkie s?owa, co dwuznaczne sytuacje (aczkolwiek ca?kowicie niewinne big_smile). Poza tym wiesz, troch? niepedagogiczne w moim przypadku. Nie zapominaj ?e jestem nauczycielem big_smile
No i Elbereth pami?taj ?e mamy tutaj m?odzie?.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#27 2006-09-14 15:01:31

Dione
Użytkownik

Re: O nauczycielachNie tylko tylko na naszej sali ?wicze? taki zakaz, bo nasze pomoce naukowe trosz? wredne bywaj?.... Trzeba cz?sto r?czki my? i zmienia? buciki.... :?

No, to mi ul?y?o tongue My?la?am, ?e biedna popadla? w jakie? wi?zienne szkolnictwo 8O Czy te Twoje "pomoce" to s? ?ywe? Brrrrr

W trakcie zaj?? zawsze s? ?ywe.... Po nich ju? rzadziej :twisted:


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#28 2006-09-14 15:04:27

Dione
Użytkownik

Re: O nauczycielachNie tylko tylko na naszej sali ?wicze? taki zakaz, bo nasze pomoce naukowe trosz? wredne bywaj?.... Trzeba cz?sto r?czki my? i zmienia? buciki.... :?

No, to mi ul?y?o tongue My?la?am, ?e biedna popadla? w jakie? wi?zienne szkolnictwo 8O Czy te Twoje "pomoce" to s? ?ywe? Brrrrr

Dione, te Twoje mikro-co? tam w jaki sposób s? wredne? roll

Mo?e ?eby zbytnio nie straszy? powiem tylko, ?e lekarze walcz? z nimi antybiotykami, a one i tak s? wsz?dzie :twisted:


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#29 2006-09-28 21:06:45

lemonick
Użytkownik

Re: O nauczycielach

oj, dawno mnie tu nie by?o... zapu?ci?am si? pzrez t? szko??...
wraz z nowym rokiem szkolnym do naszego przybytku m?dro?ci przyby?a nowa armia niekonwencjonalnych nauczycieli. np pani od chemii- mowi czyst? gwar? wiejsk? (cytuj?- "nazywom si?(...) tylko cha?upy nie spalta (...) letko.. lekko mieszajcie"), pan od WOSu & historii który do ka?dego tematu potrafi zrobi? scenk?, a do tego ma dziwne aluzje do uczennic (1.-patrzysz na moje zakola? to zakola od m?dro?ci, czy jako? tak 2. gdzie si? patrzysz? patrz na g?ow? a nie tu..), a do tego ca?kowita zmiana post?powania wobec uczniów (jako? si? tak dziwnie wi?kszo?? milutka zrobi?a, nie krzycz?, nie rozkazuj?...).. a, i jeszcze okropnie cuchn?cy potem ksi?dz. a tak poza tym, to tylko pani od polskiego robi sobie dalej kaw? 3w1 na lekcji (i dosypuje 3 ?y?eczki cukru) i m?czy nas "Faraonem" i "Antygon?". Faraon jest fajn? ksi??k?, tylko te przynudzone opisy Prusa...

zanudzi?am?? wink


-Co to jest prawdziwe JA? (...)
-To kim jeste?, a nie to, co z Ciebie zrobiono.
Paulo Coelho

Offline

 

#30 2006-09-29 06:51:08

pak4
Użytkownik

Re: O nauczycielach

Na studiach, ucz?ca nas matematyczka zapyta?a nas, czy wolimy definicj? mno?enia macierzy tak jak jej ucz? w Oxfordzie, czy tak jak w szkó?ce rolniczej wink I szkó?ka rolnicza (z mno?eniem liczby krów przez pasz?) by?a bardziej dydaktyczna smile
To a propos Twojego nauczyciela chemii, rzecz jasna.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#31 2006-09-29 08:42:28

Marija
Użytkownik

Re: O nauczycielach

http://www.smiliegenerator.de/s31/smilies-6689.png

Offline

 

#32 2006-09-29 21:37:08

lemonick
Użytkownik

Re: O nauczycielach

tak, jak bardzo oryginalna metoda przedstawienia "jak dzia?a Sejm i Senat" i "jak ustanawia si? nowe ustawy wink" (mas?o ma?lane...)

i tak najlepsza by?a nauczycielka, która uczy?a mnie w szkole j?zykowej... na zaj?cia przychodzi?a z ksi??k? typu "Kamasutra" i "Poradnik Ma??e?ski", dawa?a nam kserówki, t?umaczy?a co nieco i kaza?a uzupe?ni? ?wiczenia. a w mi?dzy czasie czyta?a.... có?, s? ludzie i parapety wink

albo nauczycielka, której ?mierdzi z ust ko?skim ?ajnem, nauczycielka, która ubiera si? w koszule m??a, zak?ada czerwone korale i skarpetki w kwiotki i nauczycielka, która bardzo lubi sypa? czerstwymi tekstami od pierwszych minut lekcji do przerwy... cytuje:
"?ukasz, czego szukasz? oczywi?cie, mówi? do Tomka, ale zeby mi si? zrymowa?o powiedzia?am Tomek",
"kto pyta nie b??dzi, a kto nie pyta ten zwielb??dzi" ,
"zamordujecie mnie tym bierzmowaniem, a potem ja was zamorduj? i nie b?dzi? kogo uczy?",
"przewaznie ptaki lataj?",
"dób nie mylic z dup",
"tylko ?e to dzia?anie jest jakie? dzikie",
"?eby co najmniej jedno zadanie nam wynikn??o" i
"to jest ho ho ho liczba okrutna"... poprostu pozostawiam to bez komentarza wink


-Co to jest prawdziwe JA? (...)
-To kim jeste?, a nie to, co z Ciebie zrobiono.
Paulo Coelho

Offline

 

#33 2006-09-29 23:28:21

caroline
Użytkownik

Re: O nauczycielach

Na studiach, ucz?ca nas matematyczka zapyta?a nas, czy wolimy definicj? mno?enia macierzy tak jak jej ucz? w Oxfordzie, czy tak jak w szkó?ce rolniczej wink I szkó?ka rolnicza (z mno?eniem liczby krów przez pasz?) by?a bardziej dydaktyczna smile

O rany, ni w z?b nie wiem o czym prawisz paku, a i tak rechocz?! lol ?e co?!!!

Lemonicku, chyba przyda?yby Ci si? wakacje big_smile

Offline

 

#34 2006-09-30 07:06:28

pak4
Użytkownik

Re: O nauczycielach

?eby si? Marija nie obrazi?a, nie b?d? t?umaczy? tego mno?enia macierzy, cho? jest to tak proste, ?e a? dziw, i? nie ucz? tego w liceum wink

Co do zawo?a? nauczycieli -- mój licealny polonista, nawi?zuj?c do swego nazwiska (brat s?ynnego polskiego tenora) zawsze, zerkaj?c do dziennika wywo?ywa? uczniów tymi s?owami:
-- Przyjdzie do mnie, pod ten kwiat paproci, dziewcz? z buzi? jak malina... -- tu jego palec natkn?? si? na jakie? nazwisko, które teraz zmy?lam: -- Biernacki Janusz!


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#35 2006-09-30 10:10:57

Katarzyna
Użytkownik

Re: O nauczycielach

Lemonick twoja opowie?? przypomnia?a mi pani? od niemieckiego. Raz po?wi?ci?a ca?? lekcje, ?eby tylko powiedzie? nam, ?e musimy si? buntowa? i ona najch?tniej zabi?aby tych wszystkich terrorystów, poczym wzi??a korektor jednej z uczennic i zacz??a udawa? ?e to pistolet. big_smile

Offline

 

#36 2006-09-30 12:54:08

HerMia
Użytkownik

Re: O nauczycielach

Ja mia?am takiego germanist?, na którego mówi?o si? Kud?aty, bo wygl?da? jak ten gosciu ze Scooby Doo lol

Offline

 

#37 2006-09-30 13:10:50

Dione
Użytkownik

Re: O nauczycielach

Mój nauczyciel PO z ogólniaka by? panem tu? przed emerytur?. Zawsze wyprostowany kaza? nam przy odpowiedziach stawa? w formie: "postawa zasadnicza!" i mieli?my zbiórki w dwuszeregu przed wej?ciem do klasy. Poza tym biegali?my w maskach przeciwgazowych po szkole (by?y tak stare, gumowe i cuchn?ce, ze nie mo?na w nich by?o oddycha?). Pan od PO farbowa? w?osy na czarno, ale nie wiem czemu z regu?y mia?y bordowy lub niebieski odcie?. A na ma?ym palcu prawej r?ki wyhodowa? sobie paznokie?, którego nie powstydzi?by si? zak?ad wykonuj?cy tipsy czy paznokcie akrylowe. Wystawa? ponad palec na blisko 2 cm.
Ale tak w sumie lubi?am tego pana od PO wink


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#38 2006-09-30 20:40:27

lemonick
Użytkownik

Re: O nauczycielach

a jednak profesorowie z mojej szko?y nie s? az tak bardzo wyró?niaj?cy si?... odliczaj?c matematyczke, jej nikt nie pobije... "a teraz idziemy do przyk?adu n jak natasha", "a teraz m... jak mi?o?? (melodyjnie)" i "c jak Czarek czy Cymba?ki"... wam mo?e si? to nie wydawa? ?mieszne, ale mnie i "mych znajomków" to rzeczy, z których dos?ownie sikamy wink 8) lol


-Co to jest prawdziwe JA? (...)
-To kim jeste?, a nie to, co z Ciebie zrobiono.
Paulo Coelho

Offline

 

#39 2006-10-03 01:13:36

AineNiRigani
Użytkownik

Re: O nauczycielach

oj Dione przypomnia?a? mi mojego nauczyciela od PO, który nie tylko podgl?da? dziewczyny przed WuFu, ale i na wycieczkach bra? nas w góry przy zagro?eniu lawinowym. Jak je?dzili?my wczesn? wiosn? na ?y?wach i pod kole?ank? lód si? z?ama?, to ze stoickim spokojem kaza? nam je?dzi? metr dalej.
Do historii szko?y niemal wesz?a wycieczka (z tym zagro?eniem lawinowym) kiedy pan W zagapi? si? i do poci?gu musieli?my biec. Cóz... on dobieg?, wsiad? i pojecha?. My nie.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#40 2006-10-03 15:59:33

HerMia
Użytkownik

Re: O nauczycielach

Na jednej wycieczce do Olsztyna nasza pani wychowawczyni kaza?a mi i mojej kole?ance zaj?? si? pewn? nielubian? przez nikogo dziewczyn?. My oczywi?cie chia?y?my si? od tego wywin?? i jak tylko dostali?my czas wolny biegiem polecia?y?my do ksi?garni. Oczywi?cie wychowawczyni GONI?A nas przez kilka metrów :twisted: lol Kiedy wysz?y?my z ksi?garni ta dziewczyna sz?a za nami. My skr?ci?y?my do jakiej? uliczki i odziwo ta dziewczyna znikn??a! Obdzwoni?ysmy wszystkie kole?anki, ale ?adna nie widzia?a zagubionej. Zebra?y?my si? wi?c wszystkie w jedno miejsce i postanowi?y?my rozpocz?? wspólne poszukiwania. Zdesperowane zadzwoni?y?my do ch?opaków z naszej klasy. Jeden z nich powiedzia? nam, ?e ta dziewczyna jest z nimi , ale my nie wzi??y?my tego na serio. Po pó? godzinie poszukiwa?, zm?czone posz?y?my do KFC, by si? posili?. A tam przy po??czonych stolikach siedzia?a ta dziewczyna z wszyskimi ch?opakami!!! lol

Offline

 

#41 2006-10-03 23:24:34

lemonick
Użytkownik

Re: O nauczycielach

ciekawe co b?dzie si? dzia?o, skoro my bierzemy ze sob? na wycieczk? tras? Kielce-O?wi?cim-Kraków... korea?czyka pi?knym imieniem Lusia. czy?by?my go mieli zgubi? gdzie???

kolejne przyk?ady: upadek na ?rodku korytarza a'la telemark (zachaczenie jedn? nog? o drug?, zachwianie, podparcie na kolanka i "gleba" na posadzk?) a do tego wypadni?cie paróweczki z hot doga na schody i stoczenie si? na dó? (paróweczki) na ?eb jakiego? ucznia (wed?ug opowie?ci mojej kole?anki, u nas by?o podobnie tyle ?e bez spadni?cia na g?ow?) i wspólne zamkni?cie si? w ubikacji pani od polskiego & pani od historii... wink


-Co to jest prawdziwe JA? (...)
-To kim jeste?, a nie to, co z Ciebie zrobiono.
Paulo Coelho

Offline

 

#42 2006-10-04 00:17:12

AineNiRigani
Użytkownik

Re: O nauczycielach

kolejne przyk?ady: upadek na ?rodku korytarza a'la telemark (zachaczenie jedn? nog? o drug?, zachwianie, podparcie na kolanka i "gleba" na posadzk?) a do tego wypadni?cie paróweczki z hot doga na schody i stoczenie si? na dó? (paróweczki) na ?eb jakiego? ucznia (wed?ug opowie?ci mojej kole?anki, u nas by?o podobnie tyle ?e bez spadni?cia na g?ow?) i wspólne zamkni?cie si? w ubikacji pani od polskiego & pani od historii... wink

no i...?


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#43 2006-10-10 20:41:44

lemonick
Użytkownik

Re: O nauczycielach

ale co no i..??


-Co to jest prawdziwe JA? (...)
-To kim jeste?, a nie to, co z Ciebie zrobiono.
Paulo Coelho

Offline

 

#44 2006-10-10 21:10:54

AineNiRigani
Użytkownik

Re: O nauczycielach

czekam na cos smiesznego lub ciekawego i pomysla?am, ?e to pewnie nie jest koniec. St?d moje "no i..."


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#45 2006-10-10 21:41:38

lemonick
Użytkownik

Re: O nauczycielach

no wiesz, jedna jest stara pann?, a drug? podejrzewa?y?my o k?opoty ma??e?skie i rozstanie z m??em... wi?c jak si? zamkn??y w tej ?azience, no to... wink

a poza tym, niektóre rzeczy wydaj? si? ?mieszne dla "wtajemniczonych" wink


-Co to jest prawdziwe JA? (...)
-To kim jeste?, a nie to, co z Ciebie zrobiono.
Paulo Coelho

Offline

 

#46 2006-10-11 02:36:39

AineNiRigani
Użytkownik

Re: O nauczycielach

a poza tym, niektóre rzeczy wydaj? si? ?mieszne dla "wtajemniczonych" wink

i to jest s?owo-klucz do ca?ej historii.

Zaznacz? tylko, ?e na tym forum nie ma chyba nikogo wtajemniczonego.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#47 2006-10-11 22:00:39

lemonick
Użytkownik

Re: O nauczycielach

a szkoda.... smile

tak a'propos ?miesznych tekstów:

Szpakowski komentuje:
"podanie ze wzwodem". a chwil? pó?niej- "pokry? go od ty?u"... smile Ci komentatorzy.... ech smile


-Co to jest prawdziwe JA? (...)
-To kim jeste?, a nie to, co z Ciebie zrobiono.
Paulo Coelho

Offline

 

#48 2006-10-12 20:00:19

AineNiRigani
Użytkownik

Re: O nauczycielach

a to ju? s?ysza?am. Oj pan Darek stare numery stosuje big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#49 2006-10-12 21:24:52

Jeanne
Użytkownik

Re: O nauczycielach

I nowe: "Ach tem m?odzian!" lol


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#50 2006-10-12 23:55:07

AineNiRigani
Użytkownik

Re: O nauczycielach

a to ju? zale?y do kogo to powiedzia? big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB