Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#101 2006-10-10 22:42:35

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Co do ko?cio?a to przede wszystkim ca?a historia reformacji. Najlepszym przyk?adem jest chyba reformacja w Anglii (bo chyba jednak najbli?sza naszym kr?gom zainteresowania). W zasadzie bardzo ?le do historii przesz?a s?ynna Krwawa Maria, czy Maria Stuart. i teraz powinni?my sobie zada? pytanie "Dlaczego"? Obie panowa?y w trudnych czasach, obie balansowa?y na granicy wojny domowej i obie tak naprawd? prowadzi?y bardzo ugodow? polityk? z protestantami. To, niestety, oni parli bezkompromisowo, chcieli wymusi? katolickim królowym (??) zakaz wyznawania ich religii. Z czasem aby móc sprawowa? w??dze musia?y wydawa? coraz bardziej radykalne rozkazy. maria Stuart by?a w sumie uziemiona, wiec niewiele mog?a. Natomiast Maria Tudor by?a królow? Anglii i w?adz? mia?a wielka. Panowa?a 5 lat i ci?gle si? pisze o rekatolizacji, o prze?ladowaniach protestantów. Tymczasem królowa rozpocz??a rz?dy bardzo spokojnie i rozs?dnie, wspó?pracuj?c z protestnatami we wszystkich dziedzinach w?adzy, rekatolizacja rozpocz??a si? dopiero od 1556, kiedy dzia?alno?? protestantów uniemo?liwia?a sprawowanie w?adzy przez królow?. Liczby jej ofiar s? zaokr?glane w góre, tymczasem porównuj?c ostatnie 5 lat panowania El?biety okazuje si?, ?e siostrza pos?a?a na stos i ?mier? (innymi metodami) niemal trzykrotnie wi?cej ludzi. I teraz wystarczy zada? sobie pytanie: która religia w ko?cu zwyci??y?a w Anglii i odpowiedz na pierwsze pytanie nasuwa si? ju? sama big_smile

Drugim przyk?adem jest oczywi?cie dzia?alno?? inkwizycji i propaganda ko?cio?a w celu zastraszenia/wyliminowania. Powsta?o takie dzie?ko "m?ot na czarownice' (mog? przes?a? ebooka), które jest swoistym podr?cznikiem inkwizytora. Bardzo dok?adnie opisuje jak poznac czarownice, jak j? pokona? i jak j? unicestwi?. W ?redniowieczu ko?ció? pos?ugiwa? si? równie? histori? i religi? w celu sterowaniem spo?ecze?stwa podczas krucjat. "Bóg tak chce" naczelne has?o krucjat, cytowanie Pisma ?w. w celu usprawiedliwienia mordów na muzu?manach czy ?ydach (g?ównie pokutuje tutaj aktualne i dzisiaj argument, ?e ?ydzi zabili Jezusa)
Dzisiejszy ko?ció? wypiera si? swojego udzia?u w prze?ladowaniach kreuj?c w?asn? histori?, lub te? t?umacz?c si? dzialano?ci? jednostek.

Co jeszcze? Mo?e by? równie? pos?u?enie si? histori? w kreowaniu biografii róznych ?wi?tych na potrzeby ideologiczne ko?cio?a, dla zysku (odpusty, relikwie itd) itd. tutaj mo?esz poda? przyk?ad b?ogos?awionej Jadwigi królowej Polski, albo ?w. Stanis?awa ze Szczepanowa. Biografie obu s? do?? znane, przyczyna wykreowania ich na ?wietych równie?.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#102 2006-10-11 08:19:58

pak4
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Jadwiga od 1997 roku jest ju? ?wi?t?.

Osobi?cie w tle jestem przy lekturze na temat (drugiej) defenestracji praskiej i jej skutków, ale co tam przek?amywano (oprócz Maryii ratuj?cej wyrzuconych katolików przed pewn? ?mierci?), to jeszcze nie wiem.

A nie bezpieczniej by?o si? zabra? za Chi?czyków? Tam stosowano aprioryzm czystej wody -- je?li historia nie pasowa?a do ideologii, to znaczy, ?e kto? histori? przekr?ci? i obowi?zkiem historyka by?o jej naprawienie, czyli "zrekonstruowanie stanu faktycznego".


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#103 2006-10-11 14:29:36

kitty
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Aine, wielkie dzi?ki big_smile Ratujesz mi ?ycie, bo wczoraj historyczka mnie pyta jak przygotowania, a ja ma?lane oczka 8O Musz? si? teraz ostro wzi??? do pracy. :twisted:

Offline

 

#104 2006-10-11 19:55:37

Jeanne
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Och, Aine! Dzieki wielkie. Mam 3 przyklady i jest ok. Chiny sobie daruje. big_smile


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#105 2006-10-12 02:35:18

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

kitty rzuc adresem (albo lepiej napisz do mnie maila), to przesle Ci ebooka "Zycie codzienne starozytnych Grekow i Rzymian". Ciekawe i na pewno sie przyda. Szczegolnie przy porownaniu Sparty i Aten.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#106 2006-10-12 15:38:10

Jeanne
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Aine ja bym chcia?a ten m?ot. Mog?aby?....?
eruantalle@wp.pl wink


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#107 2006-10-12 17:42:04

kitty
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

wys?a?am maila mam nadziej? ?e doszed? bo u mnie co? ostatnio problemy z internetem

Offline

 

#108 2006-10-12 20:05:28

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

postaram sie wys?a? dzisiaj, ale net mi dzisiaj kiepsko ci?gnie (w ogóle komputer mi si? sypie sad)


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#109 2006-10-12 21:23:57

Jeanne
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Aine ostatnie pytanie: czy jaki? konkretny tytu? ksi??ki czy po prostu mam w bibliotece prosi? ogólnie o to co mi poda?a?? big_smile


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#110 2006-10-13 18:25:36

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

M?ot? Tak to konkretny tytu?. ?ród?o z XIV lub XV w. Podejrzewam, ?e w bibliotece nieosi?galny, chyba, ?e w du?ych uniwersyteckich.
Tutaj do?? ciekawy artuku? na temat tego dzie?a:
http://www.rumburak.friko.pl/ARTYKULY/r … owanie.php
Nie wiem, nie mog? znale??. Znalaz?am mnóstwo innych ?róde?, ale tego nie sad
Daje w zamian linki do kilka innych rzeczy ktore zuploadowa?am (komputer mi sie pierdzieli, nie moge wejsc do programu pocztowego, a z serwisu ci?gnie si? jak flaki z olejem.
Dokopa?am si? do p?yty ze ?ród?ami.
Mam Einharda, Legendy herbowe Lelitów (które równie? s? xód?em i pi?knym przyk?adem jak mo?na tworzy? histori? na potrzeby rodu itd). mam te? dziej I krucjaty Anonima (króciutkie i jak pi?knie wykreowano krucjaty dla potrzeb ko?cio?a)
http://www.sendspace.com/file/h6aqga
http://www.sendspace.com/file/rxld40

No i masz przyk?ad PKF big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#111 2006-10-13 18:26:03

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#112 2006-10-13 18:28:44

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Tutaj jeszcze fragment pracy: Post?powanie dowodowe i rodzaje zbrodni czarostwa w procesie o czary w oparciu o M?ot na czarownice
http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,4510

na dole jest mo?liwo?? sci?gniecia ca?ej pracy big_smile[/i]


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#113 2006-10-13 18:39:31

Jeanne
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Bóg Ci wynagrodzi Aine, je?li nie w dzieciach to jako? inaczej. wink


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#114 2006-10-13 20:31:11

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

niech wynagradza. Najlepiej mo?liwo?ci? podobnej pomocy lub przekazywania mojej wiedzy w realu big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#115 2006-10-13 22:25:06

lemonick
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

M?ot na czarownice? czego ci ?redniowieczni nie wymy?lili...

ale MEN i Kuratorium zrobili... nie ma konkursów przedmiotowych, tylko Mat-Przyr i Hum... a je?li ja czuj? si? dobrze tylko z matmy, fizyki, historii i polskiego? ee...

czy myslicie, ?e zapisanie si? na "olimpiad?", jesli mo?na tak nazwa?, jest dobrym pomys?em? przyda?yby mi si? 2 szóstki... wink

kitty, w której klasie jeste??? smile

a, i www.racjonalista.pl to kiedy? by?o moje ?ród?o informacji o ?yciu Jezusa i o tym, czy Dan Brown mia? racj?... wink


-Co to jest prawdziwe JA? (...)
-To kim jeste?, a nie to, co z Ciebie zrobiono.
Paulo Coelho

Offline

 

#116 2006-10-13 22:52:02

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

a tutaj jeszcze obiecana PKF - czysta propaganda i tworzenie na porzeby.
http://www.sendspace.com/file/qoul66


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#117 2006-10-14 07:08:41

pak4
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Mo?na si? jeszcze poprzygl?da? Wyprawom Krzy?owym -- z tego co mi si? poobija?o o uszy, przypisano im ró?ne skutki (zw?aszcza je?li chodzi o 'transfer kultury'), które nie mia?y miejsca (bo o?rodkiem kontaktów by?a dzisiejsza Hiszpania, wzgl?dnie Sycylia, a nie Ziemia ?wi?ta). (Ale Runciman to trzy tomy...)

Czyta?em o mistyfikowaniu historii w Starym Testamencie, ale ksi??ka by?a angloj?zyczna, wi?c i w bibliotekach raczej niedost?pna... Szkoda, bo historia pewnego króla, który w Biblii jest opisany jako zwyci?zca, a zachowa?y si? dokumenty, jak to w pokorze kaja? si? po przegranej wojnie jest dobrze udokumentowana.

W swoim czasie wspomnia?em o Chi?czykach. Nie mam dok?adnych opisów, ale proceder poprawiania przesz?o?ci opisuje Granet w starej, ale do?? popularnej "Cywilizacji chi?skiej".

A jakby? znalaz?a "Jagie??? i Jadwig?" Szajnochy! Ksi??ka jest straszliwie antyniemiecka (co nie przeszkadza temu, ?e pi?knie napisana) -- nawet z wiedz? podr?cznikow? (dzisiejsz?) wytkniesz autorowi przek?amania ideologiczne. Wci?? mnie bawi, jak Szajnocha twierdzi?, ?e dopóki na ziemie polskie nie przybyli Niemcy, nie by?o tu cudzo?óstwa big_smile

I mam dla Ciebie dwa motta do wypracowania (?):

Oscar Wilde:
"Da? dok?adny opis tego, co nigdy si? nie zdarzy?o, jest niezaprzeczalnym przywilejem i szczególnym zaj?ciem historyka."

Karel Capek:
"Tyran i filozofowie: Ja b?d? dokonywa? czynów, a wy b?dziecie poszukiwa? dla nich uzasadnienia."

Bo JA w tym temacie cytowana ju? by?a.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#118 2006-10-14 07:16:25

pak4
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Zapomnia?bym! Mam za sob? na pó?ce: "Dzieje Rzymu" (Max Cary i Howard Hayes Scullard) oraz "Staro?ytn? Macedoni?" (Hammonda). W obu dzie?ach autorzy (z Wysp Brytyjskich) doszukuj? si? (mi?dzy wierszami) podobie?stw Rzymu i Macedonii do Imperium Brytyjskiego i s? sk?onni ró?ne przejawy imperializmu t?umaczy?. Ale ?e Rzym z Macedoni? stali po przeciwnych stronach, to polityk? macedo?sk? (przesiedlenia ludno?ci) jeden autor (Hammond) uwa?a za wzór humanitarnego post?powania w celu tworzenia imperium; a drudzy (Cary i Scullard) za przyk?ad barbarzy?stwa, które s?usznie Rzym ukróci?.

Ja my?l? zreszt?, ?e 'ideologii' w historii jest du?o (niedawno czyta?em, jak kto? wy?miewa? Normana Daviesa za przemieszczani wojsk o kilkadziesi?t kilometrów ni? w rzeczywisto?ci, by tezy by?y lepiej uzasadnione), ale zwykle wy?apuje si? je w?a?nie 'mi?dzy wierszami', wi?c nie jest tak ?atwo o wyraziste, szkolne przyk?ady.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#119 2006-10-14 09:03:34

kitty
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

M?ot na czarownice? czego ci ?redniowieczni nie wymy?lili...

ale MEN i Kuratorium zrobili... nie ma konkursów przedmiotowych, tylko Mat-Przyr i Hum... a je?li ja czuj? si? dobrze tylko z matmy, fizyki, historii i polskiego? ee...

czy myslicie, ?e zapisanie si? na "olimpiad?", jesli mo?na tak nazwa?, jest dobrym pomys?em? przyda?yby mi si? 2 szóstki... wink

kitty, w której klasie jeste??? smile

a, i www.racjonalista.pl to kiedy? by?o moje ?ród?o informacji o ?yciu Jezusa i o tym, czy Dan Brown mia? racj?... wink

jestem w III gim, a w olimpiadzie po raz pierszy wystartowa?am w 6 klasie podstawówki i nawet zosta?am laureatk?.We? w tym udzia? szóstki zawsze si? przydzadz?, a jak ci wzrastaj? notowania u nauczycieli ( co oczywi?cie przek?ada si? pó?niej na oceny)

Aine, dzi?ki za stron? big_smile

Offline

 

#120 2006-10-14 13:37:20

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Pak, Hammond to w ogóle ma ?wietne prace, ale to autor z wy?szej pó?ki, poziom akademicko-doktorski.
Ale przypomnia?o mi si?, ?e przecie? mitologia, legendarne pocz?tki ka?dego pa?stwa (w tym nasza legenda o Lechu Czechu i Rusie, tajemniczy potwór z morza u Merowingów, Eneasz w Rzymie) to nic tylko tworzenie historii na zamówienie big_smile

P.S. Ka?dy historyk ma na swoim kacie takie "przemieszczanie". Dla mnie klasycznym przyk?adem jest ?wi?ty Graal ?wi?ta krew (na którym opar? si? Dan Brown), czy Gerard Labuda przy tworii kronacji w 1025 r big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#121 2006-10-14 13:53:19

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

lemonick, wzi?cie udzia?u w olimpiadzie nie gwarantuje Ci szóstki. Musisz zaj?? jakie? miejsce, lub po prostu dosta? si? do kolejnego etapu. U nas sezon olimpiadowy by? niczym sezon na truskawki - wszyscy si? pchali, bo chcieli by? zwolnieni z klasówek, chcieli dosta? po szóstce, a w etpaie szkolnym prezentowali taki poziom, ?e po?al si? Bo?e. Zreszt? nawet wprost mi powiedzieli, ?e nie chc? si? dosta? na powiatowy, bo to trzeba sie b?dzie uczy?...


P.S. Dan Brown nie jest historykiem, jest pisarzem beletryst? zajmuj?cym si? pisaniem chodliwych tematów dla kasy big_smile Co do Racjonalisty , bardzo cz?sto tam bywam i odradzam jak ?ród?o czerpania wiedzy. Nic co tendencyjne nie jest dobre. Trzeba samemu sobie znale?? z?oty ?rodek.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#122 2006-10-14 17:19:58

pak4
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Pak, Hammond to w ogóle ma ?wietne prace, ale to autor z wy?szej pó?ki, poziom akademicko-doktorski.

Te? si? na tym z?apa?em, ?e my?l?, jak ja bym pisa? takie wypracowanie wink A ode mnie, cho? w historii jestem amatorem-czytelnikiem, oczekiwano by czego? innego, cho?by polemiki z 'tez?', czyli dyskusji jak si? ma aprioryzm do utrwalania ideologi smile

czy Gerard Labuda przy teorii koronacji w 1025 r big_smile

??
Nawiasem mówi?c czyta?em ostadnio dwa ró?ne opracowania (z kr?gu archoelogów), które podejmowa?y temat co by?o pierwsz? stolic? 'Polski'. Kalisz, czy Giecz smile

A! I Kalisz u Ptolemeusza, to te? ?wietny przyk?ad. No i dyskusja na temat tego kim byli przedstawiciele kultury ?u?yckiej -- pras?owianami, czy pragermanami.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#123 2006-10-14 18:14:20

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Co do Labudy i koronacji polecam prace Andrzeja Mularczyka "Tradycje koronacji królewskich Boles?awa Chobrego i Mieszka II" albo "od Boles?awa Chrobrego do Boles?awa Rogatki. W Krakowie raczej niedost?pne, bo Wyrozumski nie ?yczy sobie aby o Mularczyku wiedziano (zeby nie wyszed? na pacana big_smile). jesli chcesz, moge podrzucic Ci malutkie streszczonko tej pracy big_smile

A co do pochodzenia S?owian i kultury ?u?yckiej, to doda? nale?a?oby jeszcze Normana Daviesa z wp?ywem Celtów big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#124 2006-10-14 18:49:52

pak4
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

jesli chcesz, moge podrzucic Ci malutkie streszczonko tej pracy

Jakby? mog?a? By?bym d?wi?czny smile

PS.
Jak si? historyk zajmuje nie tym na czym si? zna, to tak bywa. Znajomy podes?a? mi kiedy? wypisy z Daviesa na temat muzyki europejskiej big_smile By?o bardzo weso?o big_smile


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#125 2006-10-14 19:03:29

Jeanne
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Pak sk?d wiedzia?e?, ?e akurat Runciman le?y na mojej pó?ce? lol Co prawda tylko 1 tom....ale mam nadziej?, ?e co? tam znajd?. wink


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB