Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#51 2006-09-12 13:11:12

megg
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Dziewczyny, dawajcie jeszcze jakie? kwiatki!! U mnie z nimi zastój ostatnio :cry:

Offline

 

#52 2006-09-12 17:54:45

Van-Rijn
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Na maturze, kolega zdaj?cy geografie, stwierdzil, ze sa 'z?o?a ryzu', zas ja kiedys podczas odpowiedzi z geografii, przy ostatnim pytaniu wylozylam sie, kiedy mnie zapytano po kwestii gdzie sie uprawia ry?, ze skoro w Europie na niewielka skale wystepuja jego uprawy, to czy w Polsce rowniez - odpowiedzialam, ze tak, co bylo nie prawda;
profesorka na szczescie miala poczucie humoru i stwierdzila, ze w sumie to w Polsce tez jest ryz - np. paraboliczny w torebkach;
podobnie na fizyce, przy ktorejs z luzniejszej lekcji, na pytanie co jest ciezsze: kilogram olowiu czy kilogram pior - odpowiedzialam, ze kg pior, na pytanie profesora czemu tak uwazam, odpalilam, ze niech sobie upusci kg olowiu i kg pior na stope i zobaczy, ktory kg bedzie go mniej bolal przy kontakcie z jego stop? wink

Offline

 

#53 2006-09-14 20:17:47

HerMia
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Ja mia?am supernauczyciela od OC!
Pewnego dnia nasz?o go co? i zacz?? pyta?. Wyrwa? do odpowiedzi ucznia, który nie posiada? ?adnej wiedzy z ostatniej lekcji. Zdesperowany ucze? zacz?? kr?ci?. Na to pan od OC:
- To jest Pi***dolenie kota za pomoc? m?ota!

Kiedy przy odczytywaniu obecno?ci ucze? nie wsta? na d?wi?k swojego nazwiska, pan od OC mówi?:
- Raczy?by? podnie?? t? swoj? ci??k? komod? jak wyczytuj? Twoje nazwisko!

I wiele innych, które musia?abym ocenzurawa? :twisted: lol

Offline

 

#54 2006-09-20 15:34:01

Marija
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

7 k?amstw studenta:
1. Od jutra nie pije.
2. Od jutra sie ucze.
3. Dziekuje nie jestem glodny.
4. Tak to moj projekt.
5. Zaliczy?em wszystko (do rodziców)
6. By?em na wszystkich pa?skich wyk?adach
7. Idziemy tylko na jedno piwo

Offline

 

#55 2006-09-20 18:53:23

pak4
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Aine przypomnia?a mi, ?e dzisiaj czyta?em dowcip o studentach matematyki zapytanych ile jest 2+2.
Na pierwszym roku: student odpowiada: 4.
Na drugim: liczy na palcach i odpowiada 4.
Na trzeciem: bierze kalkulator, wstukuje dane i odpowiada 4.
Na czwartym: idzie do sali obok, programuje odpowiednio komputer, odbiera wynik i odpowiada, ?e to 4.
Na pi?tym mówi: Czy ja musz? zna? wszystkie sta?e?

PS.
Faktem jest, ?e jak si? ze znajomym kiedy? rozlicza?em, odpar?: Ale przelicz sam pieni?dze -- ja jestem matematykiem!


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#56 2006-09-21 00:24:13

angelo
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

big_smile big_smile

Offline

 

#57 2006-09-21 10:10:09

Dione
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

To ja wam opowiem o wrednych wyk?adowcach :twisted:
Na mojej uczelni pantoflow? poczt? powtarzana jest historyjka o ustnym egzaminie u jednego z profesorów. Do gabinetu wesz?a studentka, niestety niezbyt urodziwa. Profesor zerkn?? na ni? i kaza? jej wej?? za szaf?. Profesor znany by? ze swojej ekstrawagancji, wi?c dziewczyna (troch? zestresowana) nie pytaj?c obróci?a si? w kierunku mebla. Dopiero wtedy uderzy? j? ten absurd i grzecznie zapyta?a profesora czy si? nie przes?ysza?a. Na to profesor stwierdzi?: Za szaf?, jest pani tak brzydka, ze nie moge na pani? patrze?. Có? by?o robi?? Egzanim studentka sp?dzi?a mi?dzy szaf? a ?cian?. Ale przynajmniej zda?a, jako jedyna w grupie 20 osób tego dnia. wink


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#58 2006-09-21 10:46:00

Marija
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

8O

Offline

 

#59 2006-09-21 10:51:11

Karenina
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Hehe, u mnie na Uniwerku by? dok?adnie ten sam incydent. Egzaminator wszystkie zdaj?ce studentki nazywa? Krysiami. By? znany z tego, ?e uwielbia ?liwkowy kolor, wi?c ka?da przychodzi?a na egzamin w ?liwkowej kreacji, ?liwkowych w?osach i ze ?liwkowym lakierem na paznokciach. Je?li spodoba?a si?, mog?a odpowiada? na siedz?co zza biurka, zajadaj?c przy tym ciasteczka, którymi cz?stowa? egzaminator. Je?li nie spodoba?a si?, musia?a odpowiada? zza szafy. Wbrew pozorom, ta druga opcja by?a korzystniejsza. Wiele dziewcz?t mog?o wtedy czyta? z notatek, nie b?d?c widzianymi. I w?a?nie tych najwi?cej pozdawa?o... smile


?wiat widzie? w jednym ziarnku piasku, Niebo w przydro?nej koniczynie, d?oni? ogarn?? Niesko?czono??, a Wieczno?? zamkn?? w godzinie...

Offline

 

#60 2006-09-21 12:47:40

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Z kolei jeden z naszych profesorów na pierwszym wyk?adzie opowiedzia? nam swój ?yciorys (urodzi?em si? tu i tu w rodzinie takiej i takiej... big_smile) du?a cz??? wyk?adu zawiera?a oskar?enia i aluzje obra?aj?ce innego profesora naszej uczelni, jego zaciek?ego wroga. Nat?pnie zacz?? mówi? o kobietach swojego ?ycia, ci?gle zaznaczaj?c jak to jest szcz??liwy w ma??e?stwie. A na koniec powiedzia?, ?e na egzamin nale?y ubra? si? przyzwoicie, a nie spodnica szeroko?ciw wst??ki. Nie rozumiej?c co ma na my?li wszystkie ubra?y?my spodnie. Mia? o to straszne pretensje, bo nie móg? sobie nóg poogl?da?. Zreszt? na ocen? to i tak nie mia?o wi?kszego wp?ywu.
Bdb u niego mie? nie mo?na by?o, bo facet by? szowinist? i na ka?dym wyk??dzie mówi?, ?e kobieta jedynie do garów si? nadaje. Ka?dy student za swoj? p?e? mia? dst. i móg? walczy? o wi?cej. Studentki w zale?no?ci od stannu wiedzy i urody.
Je?li by?a ?adna i pusto w g?owie dostawa?a dst. je?li by?a ?adna i si? nauczy?a, dostawa?a db. (o bdb nie mog?o by? w naszym przypadku mowy, bo ?adna kobieta nie jest zdolna do nauczenia si? czegokolwiek oprócz kilku prostych przepisów kulinarnych).
Je?li dziewczyna nie by?a ?adna, to mia?a przechlapane. Go?? mówi? wprost, ?e uwala j? dla jej w?asnego dobra. M??a tutaj nie znajdzie, bo jest za nrzydka wi?c po co ma si? m?czy??


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#61 2006-09-21 14:53:09

pak4
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Krysie... Ja mia?em nauczyciela w liceum, który ch?opców nazywa? "Mareczkami" i lubowa? si? w dawaniu im zalotnego klapsa, gdy tylko na korytarzu nie zauwa?yli, ?e idzie za ich plecami.

Za to kiedy?, dawno, w liceum, ale nie w liceum smile anglistka podobno* wybiera?a do pytania zawsze te uczennice, które mia?y najefektowniejsze stroje smile

A historyczka w liceum pyta?a gdy numery w dzienniku, albo operacji na liczbach wg numeru w dzienniku, odpowiada?y dniom miesi?ca. Zaniecha?a tego, gdy stan??em jej kiedy? przy biurku z zeszytem, zanim zdo?a?a przeczyta? moje imi? i nazwisko smile

----
* Pisz? podobno, bo dla mnie jedna bluzka jest równa drugiej wink No, mo?e nie do ko?ca, ale na pewno tak by?o w tym czasie.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#62 2006-09-21 15:20:25

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

A historyczka w liceum pyta?a gdy numery w dzienniku, albo operacji na liczbach wg numeru w dzienniku, odpowiada?y dniom miesi?ca. Zaniecha?a tego, gdy stan??em jej kiedy? przy biurku z zeszytem, zanim zdo?a?a przeczyta? moje imi? i nazwisko smile

Dlatego w?a?nie ja strzelam pierwszymi lepszymi liczbami. Nie powiem zdarza si? ?e jedna osoba ma 2-3 oceny z odpowiedzi, a inna ?adnej (aczkolwiek rekord to 11 ocen z odpowiedzi. Takich samych big_smile), ale i tak si? wszystko wyrównywa?o, a przynajmniej nikt nie zna? dnia ani godziny big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#63 2006-09-21 15:49:29

kitty
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

AineNiRigani, to gro?nie jest u ciebie na lekcjach
u mnie historyczka je?dzi palcem po numerach i wybiera, ale ?e pyta raczej rzadko, to si? historii za bardzo nie boimy
gorzej jest na matmie, ona np. pyta jak? mamy dat? i bierze ten nr
dzisiaj by? 21 ( mój nr dzienniku) no to by?am nieprzytomna ze strachu
ale na szcz??cie nie pyta?a na ocen? big_smile

Offline

 

#64 2006-09-21 16:10:34

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Nie jest gor?nie je?li si? uczysz. W sumie nie pytam zbyt cz?sto. Wol? robi? karktówki. Czasu mniej trac? i wszystkich przepytam.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#65 2006-09-21 16:37:03

kitty
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

no to podobnie jak moja historyczka, ona te? woli kartkówki
i uczniowie raczej te?, z wiadomych wzgl?dów :twisted:

Offline

 

#66 2006-09-21 17:14:04

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

moi uczniowie wol? pytanko. Nie maj? szansy ?ci?gn??, ani si? dopyta?. Krótkie pi?ki, 5 krótkich pyta?, 5 minut i voila. Kto si? spó?ni z oddaniem kartki, temu nie przyjmuj?. Jak widz? dopisywanie - tako?.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#67 2006-09-21 19:11:47

pak4
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Aine, mój licealny anglista mia? ?wietny pomys?. Otó? nie pyta?, a sprawdziany urz?dza? raz na semestr. Za to co tydzie?-dwa, odbywa?y si? 'mecze'. Mecze, bo my grali?my z angielskim, a anglista obiektywnie s?dziowa? smile Mecze mog?y by? ustne, lub pisemne. Mecz ustny oznacza? odpytanie ca?ej klasy, mecz pisemny -- kartkówk?. Przy czym poza wyj?tkowymi przypadkami 'mecz' nie móg? zajmowa? ca?ej lekcji, wi?c pytania by?y si?? rzeczy krótkie.
Pomys? by? ?wietny, a przynajmniej wprawia? nas w zachwyty bo:
1) by?o wiadomo na kiedy si? uczy?,
2) by?o wiadomo czego si? uczy? (ka?dy mecz obejmowa? odpowiednio wskazany wycinek materia?u),
2) anglista na prawd? stara? si? by? obiektywnym s?dzi?.
Regularno?? meczy sprawia?a, ?e wymusza?y one systematyczn? nauk?, a jednocze?nie by?o ich tyle, ?e da?o si? nadrobi? jednorazow? 'niedyspozycj?'.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#68 2006-09-21 20:40:05

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

ja mia?am podobne "mecze" na historii. I doskonale pami?tam jak tragiczny by? stan mojej wiedzy z tego przedmiotu. W zasadzie ca?ego materia?u nauczy?am si? sama dopiero na matur? (he he w dodatku w tydzie? big_smile)
Dlatego wol? system kartkówek. Ma?e partie materia?u - a cz?sto.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#69 2006-09-22 16:21:30

Jeanne
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Oj Aine Wied?mo....okrutna jeste?. Nasz historyk pyta? ca?y wrzesie?, potem - nic. Kartkówek nie robi, czasem ale to rzadko. A jak robi to hmm......fajne oceny s?. lol Teraz na fakultecie jest lepiej, facet m?ody, przyk?ada si?, a nie rzuca dowcipami. Co prawda ca?? robot? odwalamy my (tak samo jest na wosie) ale da si? znie??. Za to moja polonistka....noooo to osobny wyk?ad. Nie chcecie tego s?ucha?, zw?aszcza kole?anki po fachu.... :twisted:


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#70 2006-09-22 17:51:41

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Jeden z uczniów te? mi tak mówi? big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#71 2006-09-23 16:25:37

Jeanne
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Wi?c chyba co? w tym jest. Ale powiem Ci szczerze Aine, ?e chcia?abym ?eby? mnie uczy?a. Przynajmniej mia?abym mobilizacj? do nauki i uczy?a si? regularnie. A tak to ja si? ucz? tylko na sprawdzian.....a matura coraz bli?ej...


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#72 2006-09-24 00:26:02

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Jeannette, gonie do roboty leni, ale akceptuje s?abo?ci (niektórzy maj? problemu z koncetracj? i zapami?tywaniem. A historia, niestety, to g?ównie zapamietywanie). I przyznaj?, ?e na semestr zrobi?am niez?? rze?ni? (prawie 1/4 szko?y zagrozi?am), ale dlatego, ?e by?am nowym nauczycielem i uczniowie zaczeli sobie grac w kulki. Nie zostawi?am nikogo. Przyznam równocze?nie, ?e z wszystkich nauczycieli mia?am najwi?kszy procent ocen celujacych (bo bardzo lubi? dawa? te oceny. Ale nie za darmo).


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#73 2006-09-24 09:01:25

Jeanne
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Aine a gdzie uczysz? Bo wiesz, teraz w 2 klasie LO to wszyscy praktycznie olewaj? to z czego nie zdawaj? matury. Wiem po mojej klasie....i dlatego tacy którzy wymagaj? bez wzgl?du na wszystko nie ciesz? si? sympati?.


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

#74 2006-09-24 11:58:24

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

Hmmm, w zasadzie to mam w nosie sympati?. W stosunkach ucze?-nauczyciel niekoniecznie mi na niej zale?y. W ko?cu nauczyciel to nie kolega. Tego mnie nauczy?a pierwsza praca w tym zawodzie. Powiem krótko - jesli kto? nie chce si? uczy?, to szkoda, ?e nie wybra? zawodówki big_smile Ode mnie wymagano nauki ze wszystkich przedmiotów, a nie wybranych. A b?d?c brutaln? - nie do?? ?e obecni maturzy?ci maj? banaln? matur?, to jeszcze nie chce im si? uczy?. Szczególnie teraz przy amnestii. Sorki, bo by? mo?e nie nalezysz to tego uogólnionego grona, ale jak widze corocznie pytania maturalne i narzekania, to a? mnie skr?ca.
A ja naprawd? nie wymagam Bóg wie czego. Wymagam jedynie niezb?dnego minimum. Przesta?am wierzy? w zainteresowanie histori? itd. aczkolwiek daje z siebie wszystko.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#75 2006-09-24 13:54:16

HerMia
Użytkownik

Re: Witaj szko?o!...

A ja cho? mam do?? dobre oceny to si? strasznie boj? matry z historii! Na rozszerzonym jest du?o mapek, a ja z tym zawsze mam problemy!
Ach...
Z drugiej strony zastanawiam si? czy nie wzi?? udzia?u w konkursie z historii. Wymagany materia? to historia Polski i Unii Europejskiej. Troch? trzebaby?oby przypomie? i na pewno sporo wku?. Konkurs dopiero w styczniu. I tak si? zastanawiam czy si? zg?osi?...
Z drugiej strony to jesten dopiero w I klasie i mo?e na konkursy jeszcze jest czas?
Co o tym my?lisz Aine?

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB