Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#26 2006-08-31 08:07:47

Marija
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

lol zgadza si? wink

Offline

 

#27 2006-09-05 09:11:25

Dione
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

Wcale nie chodzi o to jaki powinien by?, a jaki powinien nie by?. Po prostu idealny kandydat na m??a powinien by? facetem, który gdyby nie jego wszystkie wady by?by wprost idealny.


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#28 2006-09-05 20:02:19

lemonick
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

nie ma idea?u. ka?dy m??czyzna ma wady (je?li jest chodz?cym po Ziemi Bogiem, jest inteligentny i oczytany, wygadany i kulturalny- no i kocha Ci? nad ?ycie, to mo?e by? uzale?niony od le?enia na kanapie, palenia papierosów, ogl?dania meczy, picia alkoholi, spogl?dania na Ciebie z góry i rozkazywania wszystkim dooko?a w??cznie z Twoim kotem/psem/rybk?/chomikiem, much? na ?cianie i Twoim rodzicom)
a idealni kandydaci na m??a istniej? tylko w ksi??kach/filmach smile


-Co to jest prawdziwe JA? (...)
-To kim jeste?, a nie to, co z Ciebie zrobiono.
Paulo Coelho

Offline

 

#29 2006-09-05 21:31:36

Vasco
Administrator

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

Nie wiem jak moi szanowni koledzy, w ka?dym razie ja protestuj?! wink

Offline

 

#30 2006-09-06 08:20:44

Marija
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

Typowe niezrozumienie pomi?dzy "p?ciami" (co za wyraz) lol lol lol

Offline

 

#31 2006-09-07 13:55:23

Dione
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

Nie wiem jak moi szanowni koledzy, w ka?dym razie ja protestuj?! wink

W ramach dok?adno?ci: przeciwko czemu protestujesz? Czy?by? by? jednym z tych klasycznych idea?ów, którzy s?:
- romantyczni, ale rozs?dni
- dbaj?cy o wygl?d, ale nie lalusiowaty
- umiej?cy p?aka?, ale nie mazgaj
- przystojny
- oczytany i wykszta?cony
- inteligentny
- lubi?cy sport, ale nie kibic
- dowcipny, ale powa?ny
- umiej?cy gotowa?
- lubi?cy dzieci
- nosz?cy swoj? kobiet? na r?kach
- nie pij?cy i nie pal?cy
- maj?cy umys? techniczny, ale artysta
- bogaty
- wysoki
- odwa?ny
- rycerski
- z samochodem
- z domem
- i jeszcze ca?y szereg zalet, które powinien idea? posiada? (takie spisy kr??? w internecie pod has?em: czego kobiety wymagaj? od m??czyzn, a m??czy?ni od kobiet)
Je?li posiadasz wszystkie wymienione cechy to rozwa?, ze na forum jest nas kilkaset i wszystkie poszukujemy takiego "jedynego" - b?dziemy musia?y si? Tob? podzieli?. Ja jestem pierwsza w kolejce :twisted:


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#32 2006-09-07 14:02:33

megg
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

Osz.....istniej? tacy faceci? Ja ?miem w?tpi? :oops:

Offline

 

#33 2006-09-07 14:09:52

Vasco
Administrator

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

Aby wyj?? z sytuacji z honorem powiem, ?e jestem ?onaty, wi?c nawet wymaga? nie przeczyta?em wink

Offline

 

#34 2006-09-07 14:11:39

Dione
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

Szczerze mówi?c znam jednego, któremu jest blisko (no tak 10% mu brakuje) do takiego idea?u. Ale.... Cho?by? zrobi?a mu najsmaczniejszy obiad, da?a najwi?ksz? porcj?, poda?a wszystko najpi?kniej, wygl?da?a naj?liczniej i on wszystko by pochwali?, to.... kwiatki w wazonie powinny by? innego koloru roll
I jak tu nie zgrzyta? z?bami lol


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#35 2006-09-07 14:12:38

Dione
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

Aby wyj?? z sytuacji z honorem powiem, ?e jestem ?onaty, wi?c nawet wymaga? nie przeczyta?em wink

A to pech lol


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#36 2006-09-09 20:55:53

lemonick
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

no tak, najlepsi s? zawsze:
a) ?onaci
b) ksi??mi
c) "homoseksualistami"

reszta to "normalni", "przeci?tni" albo/i "beznadziejni" m??czy?ni, oraz tacy, którzy... poprostu s?.... jak Collins wink

oczywi?cie zdarzaj? si? przypadki, które, nie pasuj? do ?adnego punktu. i tacy, którzy s? idealni pod ka?dym wzgl?dem... wink ale to wyj?tki...


-Co to jest prawdziwe JA? (...)
-To kim jeste?, a nie to, co z Ciebie zrobiono.
Paulo Coelho

Offline

 

#37 2006-09-12 12:46:28

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

Nie znam ?adnego fajnego faceta który jest ksi?dzem, ani ?adnego ksi?dza, który jest fajnym facetem. Znam kilku zonatych (ale to wynika z mojego wieku big_smile) a homoseksuali?ci nigdy nie b?da idea?em. Oni s? jedynie dobrymi przyjació?mi.
W zasadzie jak zwykle lemonick - chyba si? nie zgadzam big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#38 2006-09-12 13:09:42

megg
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

Nie znam ?adnego fajnego faceta który jest ksi?dzem, ani ?adnego ksi?dza, który jest fajnym facetem.

Ja te? :?

Offline

 

#39 2006-09-12 13:48:24

Marija
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

Nie znam ?adnego fajnego faceta który jest ksi?dzem, ani ?adnego ksi?dza, który jest fajnym facetem.

Ja te? :?

A ja znam - wow!! Ale to naprawd? cz?owiek zaanga?owany w to, co robi - ksi?dz z tzw. powo?aniem :cry: Mo?e to kwestia doj?cia do pewnego wieku, takie "zauwa?anie"?? Z tego co wiem, licealistki inaczej rzecz widz? ni? dojrza?e niewiasty?? Uszy do góry big_smile

Offline

 

#40 2006-09-12 13:51:05

Marija
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

Hehe, wysz?a ma?a prowokacja :oops: Tusz?, ?e Aine i megg si? nie wzburz?. smile

Offline

 

#41 2006-09-13 00:07:50

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

Oko to ja mia?am zawsze, niezale?nie od wieku (big_smile). Aczkolwiek przyznaj? - mam wybitne nieszcz??cie trafiania na zupe?nie beznadziejnych ksi??y, którym powinno zakaza? si? kontaktu z dzie?mi i m?odzie??.
Marija, jedna jaskó?ka deszczu nie czyni. Na dzie? dzisiejszy z autopsji wynika mi, ?e do tego zawodu lgn? sami palanci. I dobrze :twisted:


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#42 2006-09-13 00:19:51

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

Tusz?, ?e Aine i megg si? nie wzburz?. smile

Och, mo?e gdyby? napisa?a, ?e lody czekoladowe s? smaczniejsze ni? pistacjowe - pewnie bym si? wzburzy?a... wink


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#43 2006-09-13 13:50:15

Dione
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

Tusz?, ?e Aine i megg si? nie wzburz?. smile

Och, mo?e gdyby? napisa?a, ?e lody czekoladowe s? smaczniejsze ni? pistacjowe - pewnie bym si? wzburzy?a... wink

Ja preferuj? ?mietankowe lol
Tak sobie my?l?, ?e ci fajni faceci do wzi?cia, to ju? niestety wymar?y gatunek. roll


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#44 2006-09-13 16:02:53

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

Tak sobie my?l?, ?e ci fajni faceci do wzi?cia, to ju? niestety wymar?y gatunek. roll

Jestem w takim wieku, ?e równoletni fajni faceci najcz?sciej sa ju? zaj?ci. Teraz pozostaje tylko czeka? a? b?d? wolni big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#45 2006-09-13 18:54:17

pak4
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

Jestem w takim wieku, ?e równoletni fajni faceci najcz?sciej sa ju? zaj?ci. Teraz pozostaje tylko czeka? a? b?d? wolni big_smile

??
W ubieg?ym roku o?eni? si? mój by?y dyrektor, zrywaj?c w ten sposób ze starokawalerstwem. W wieku 80 lat smile To a propos zaj?tych facetów w Twoim wieku big_smile


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#46 2006-09-13 19:18:11

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

W ubieg?ym roku o?eni? si? mój by?y dyrektor, zrywaj?c w ten sposób ze starokawalerstwem. W wieku 80 lat smile To a propos zaj?tych facetów w Twoim wieku big_smile

Czy to jaka? insynuacja ( lol lol lol teraz czekam)


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#47 2006-09-13 19:39:43

pak4
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

Insynuacja? Nie! Za to prowokacja -- owszem big_smile

Do niedawna u mnie w pracy by?o sporo kawalerów starszych (o ile mam podstawy by to zgadywa?) od Ciebie. Teraz to si? co prawda pozmienia?o i jeste?my w mniejszo?ci smile , lecz przecie? kawalerowie wci?? jeszcze trafiaj? si? na tym ?wiecie. Co prawda starokawalerstwo prowadzi do zdziwaczenia, ale w sumie ka?dy przypadek nale?y rozpatrywa? oddzielnie.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#48 2006-09-13 20:19:52

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

dobra dobra, ale musze Ci? zmartwi?. Mnie 80-latkowie jednak chyba nie interesuj? :twisted:


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#49 2006-09-14 07:23:34

pak4
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

dobra dobra, ale musze Ci? zmartwi?. Mnie 80-latkowie jednak chyba nie interesuj? :twisted:

No i jak tu utuli? swój ?al? :cry:

big_smile

A tak powa?nie, trafia mi si? wpada? na kawalerów starszych od Ciebie (niekoniecznie 80-latków wink ), takich co to uczyli si? i pracowali, a? zrobiwszy doktorat i osi?gn?wszy trzydzie?ci kilka lat, orientuj? si?, ?e brakuje im rodzinnego ciep?a i ch?tnie znale?liby kogo?, by dzieli? z nim ?ycie. Czy s? fajni, to ja si? wypowiada? nie b?d?, bo wiele z kryteriów 'm?skiego idea?u', to dla mnie niezrozumia?a metafizyka wink W ka?dym razie, gdy twierdzisz, ?e w Twoim wieku nie ma ju? fajnych kawalerów, to mnie bulwersujesz smile Takie zdania to mo?na publicznie wypowiada? dopiero jak si? setk? przekroczy big_smile


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#50 2006-09-14 11:15:25

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

Pak, ja napisa?am najczesciej
I jakby nie patrze?, nadal uwa?am, ?e to prawda. A te wyj?tki, tylko potwierdzaj? regu?? big_smile
Statystyczny Polak ?eni si? podobno maj?c 24 lata, Polka wychodzi za m?? maj?c lat 21


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB