Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2006-08-20 22:59:53

lemonick
Użytkownik

Idealni kandydaci na m??a ;-)

mo?e za?ó?my "FUNKLUB BOHATERÓW POWIE?CI". na pierwszym miejscu oczywi?cie Pan Darcy wink pó?niej ca?a reszta (niech ju? b?dzie razem z tym Wickhamem i Johnem Thorpem). co o tym my?licie?
chyba w?a?nie odkry?am swoje powo?anie na najbli?szy rok. strona o panu Darcym, Gilbercie, Henrym Tilneyu i wszystkich innych idealnych kandydatów na m??a. kto? ma ochot? wspó?pracowa???


-Co to jest prawdziwe JA? (...)
-To kim jeste?, a nie to, co z Ciebie zrobiono.
Paulo Coelho

Offline

 

#2 2006-08-21 13:26:41

elbereth
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

Je?li strona b?dzie pod adresem www.idealni_kandydaci_na_meza.com to mo?esz liczy? na ogromne zainteresowanie p?ci pi?knej big_smile Jednakowo? mo?e ono znacz?co os?abn??, kiedy si? wyda, ?e "kandydaci" w rzeczywisto?ci nie istniej? big_smile


?ona: Dlaczego zostawi?e? mnie sam?? Wida? kochasz swojego przyjaciela bardziej ode mnie...
M??: Ale? sk?d! Gdyby?cie oboje ton?li w rzece, ratowa?bym Ciebie!
?ona: Naprawd??
M??: Oczywi?cie! Jeste? dwa razy l?ejsza! big_smile

Offline

 

#3 2006-08-27 21:22:42

lemonick
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

có?, bior?c pod uwag?, ?e w Anglii istnieje mnóstwo ludzi o nazwisku Darcy, Wickham, Tilney, Rochester, Rivers, Elliot, Bennet... eee, w ka?dym razie, mo?na zawsze stworzy? "co?" (bloga i inne tego typu) zwi?zanego tylko i wy??cznie z Jane Austen i jej "bohaterami", czyli idealnymi kandydatami na m??a. wink


-Co to jest prawdziwe JA? (...)
-To kim jeste?, a nie to, co z Ciebie zrobiono.
Paulo Coelho

Offline

 

#4 2006-08-27 23:35:41

Robert_Benett
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

hm..interesuj?ce..a tak swoja drog?..to pomi?my przyzmat Darcych.Chcia?bym zatem przeczyta? jaki powinien byc kandydat na m??a..?


Kwitn?ce irysy
U moich stóp -
Sanda?y sznurowane na niebiesko.(Basho Matsuo )

Offline

 

#5 2006-08-27 23:46:28

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

a to juz zale?y od kandydatki na ?one. Ogólnie rzecz bior?c powinien
1. Posiada? jaki? maj?tek i by? ustabilizowany materialnie (sta?a posadka)
2. By? opieku?czy
3. Powinien byc zniewalaj?co przystojny
4. Wierny
5. Zakochany w swojej ?one do szle?stwa, bezwarunkowo i wiecznie
6. Oczytany, intelignetny i m?dry (najlepiej humanista big_smile)
7. Nie mo?e podejmowa? prób dyktaktorskich. Nie mo?e by? te? pantoflarzem. Powinien by? partnerem z tendencj? do s?uchania i akceptowania argumentów ?ony

to tak na szybciutko... big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#6 2006-08-28 07:56:27

Marija
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

a to juz zale?y od kandydatki na ?one. Ogólnie rzecz bior?c powinien
1. Posiada? jaki? maj?tek i by? ustabilizowany materialnie (sta?a posadka)
2. By? opieku?czy
3. Powinien byc zniewalaj?co przystojny
4. Wierny
5. Zakochany w swojej ?one do szle?stwa, bezwarunkowo i wiecznie
6. Oczytany, intelignetny i m?dry (najlepiej humanista big_smile)
7. Nie mo?e podejmowa? prób dyktaktorskich. Nie mo?e by? te? pantoflarzem. Powinien by? partnerem z tendencj? do s?uchania i akceptowania argumentów ?ony

to tak na szybciutko... big_smile

Hehehe :twisted: Przenie? to do w?tku "Trylogia po ameryka?sku"...albo do roboczego big_smile

Offline

 

#7 2006-08-28 15:40:23

elbereth
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

Zmieni?abym troch? kolejno?? big_smile Znaczy si? pkt 6 da?abym wy?ej (i do zainteresowa? humanistycznych dopisa?abym jeszcze artystyczn? dusz?) big_smile Ale ogólnie to si? zgadzam big_smile

Wszyscy m??czy?ni, którzy s?dz?, ?e posiadaj? w/w cechy proszeni s? o kontakt :twisted: lol

Ech, znowu offtop... wink


?ona: Dlaczego zostawi?e? mnie sam?? Wida? kochasz swojego przyjaciela bardziej ode mnie...
M??: Ale? sk?d! Gdyby?cie oboje ton?li w rzece, ratowa?bym Ciebie!
?ona: Naprawd??
M??: Oczywi?cie! Jeste? dwa razy l?ejsza! big_smile

Offline

 

#8 2006-08-28 16:00:45

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

Jak dla mnie - kolejno?? by?a dowolna. Idealny kandydat musi miec WSZYSTKIE w/w cechy, wi?c nie ma mi?dzy nimi stopniowania.
Z dusz? artystyczn? si? nie zgodz?. Dusza artystyczna wyklucza stabilizacj? i pkt 1, a jest to, moim zdaniem, niezb?dny element. Du?o wa?niejszy ni? artyzm.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#9 2006-08-28 16:49:18

elbereth
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

Jak dla mnie - kolejno?? by?a dowolna. Idealny kandydat musi miec WSZYSTKIE w/w cechy, wi?c nie ma mi?dzy nimi stopniowania.

A, no chyba, ?e tak big_smile

Z dusz? artystyczn? si? nie zgodz?. Dusza artystyczna wyklucza stabilizacj? i pkt 1, a jest to, moim zdaniem, niezb?dny element. Du?o wa?niejszy ni? artyzm.

Z tym to ja sie nie zgodz? big_smile Dusza artystyczna - jak dla mnie - nie oznacza, ?e delikwent b?dzie zarabia? na ?ycie sprzedaj?c swoje obrazy b?d? graj?c na ulicy. "Dusza" nie musi si? przecie? objawia? w wykonywanym zawodzie, mo?e za to wp?ywa? na hobby i zaj?cia w czasie wolnym.

Co do samej stabilizacji... hmm... chyba za m?oda jestem, ?eby si? nad tym zastanawia?. big_smile Ale tak sobie romantycznie (nie myli? z "naiwnie" wink ) my?l?, ?e stabilizacja winna dotyczy? sta?o?ci uczu? g?ównie, a nie maj?tku. Starczy mi ma?y domek i coroczna podró? do jakiego? interesuj?cego kraju big_smile


?ona: Dlaczego zostawi?e? mnie sam?? Wida? kochasz swojego przyjaciela bardziej ode mnie...
M??: Ale? sk?d! Gdyby?cie oboje ton?li w rzece, ratowa?bym Ciebie!
?ona: Naprawd??
M??: Oczywi?cie! Jeste? dwa razy l?ejsza! big_smile

Offline

 

#10 2006-08-28 17:01:04

lady_kasiek
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

Powinien uwielbia? zespo?y pi?karskie które ja kocham a nienawidzi? tych co ich nietrawi?.
Móg?by mie? pasj? pi?karsk? najlepiej uprawian? czynnie, ale nie koniecznie musi by? fanem musi za to akceptowa? moje d?ugie nieobecno?ci np wczoraj 7 godz na meczach.(ale jakby by? kiruj?cy zawióz?by mnie na mecz i by?oby krócej.
A reszt? to ja si? zastanowi? jeszcze


GRITAR?? QUE ARDAN LAS BANDERAS POR LA FRATERNIDAD
QUE CAIGA EL PATRIOTISMO Y LA HOSTILIDAD RACIAL
CULTURA POPULAR...
Gran Derby dla Realu :!: :!:

Offline

 

#11 2006-08-28 18:42:52

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

Z tym to ja sie nie zgodz? big_smile Dusza artystyczna - jak dla mnie - nie oznacza, ?e delikwent b?dzie zarabia? na ?ycie sprzedaj?c swoje obrazy b?d? graj?c na ulicy. "Dusza" nie musi si? przecie? objawia? w wykonywanym zawodzie, mo?e za to wp?ywa? na hobby i zaj?cia w czasie wolnym.

Co do samej stabilizacji... hmm... chyba za m?oda jestem, ?eby si? nad tym zastanawia?. big_smile Ale tak sobie romantycznie (nie myli? z "naiwnie" wink ) my?l?, ?e stabilizacja winna dotyczy? sta?o?ci uczu? g?ównie, a nie maj?tku. Starczy mi ma?y domek i coroczna podró? do jakiego? interesuj?cego kraju big_smile

Oj Elbereth stabilizacja materialna jest niezwykle wa?na. Ka?da kobieta wychodz?c za m?? chce mie? dzieci. A w dzisiejszych czasach dziecko to towar luksusowy. Za to co si? na nie wydaje do ich usamodzilnienia mo?na postawi? will? z ogrodem i basenem, rozkoszowa? si? wycieczkami zagranicznymi w ka?dy k?t ?wiata jaki sie zamarzy, mie? luksusowe auto i sprzecior wokó? siebie. Podr?czniki do szko?y kosztuj? tyle samo co DVD, roczny koszt zeszytów, butów, ubra?, ksi??ek, o?ówków, d?ugopisów, zapiekanek i coca-coli w szkolnych sklepikach - to koszt nowego telewizora plazmowego.
Jak b?dzie Ci? na to sta?, je?li m?? nie da Ci gwarancji na to ?e si? utrzymacie? Przecie? w dzisiejszych czasach samotnej kobiecie jest si? trudno utrzyma? (koszty mieszkania, op?at, wy?ywienia itd. z?era 3/4 pensji, albo i wiecej).
Stabilizacja w uczuciach jest do?? wa?na (o czym mówi pkt 4 i 5 big_smile), ale bez tego mo?na ?yc. Bez stabilizacji materialnej ?yc si? nie da.
Co do duszy artystycznej - sama w sobie wywo?uje destabilizacj? ?yciow?. Nie tylko materialn?. Zbyt wielu artystów pozna?am, by si? ?udzi?.
Dusza artystyczna musi by? wolna i nieskr?powana inaczej jest nieszcz??liwa. Oczywi?cie taki facet potrafi pracowa? na etat, ale czuje si? st?amszony. Jest jak ptak w klatce - w pewnym momencie albo b?dzie próbowa? si? oswobodzi?, albo zniknie.
Nie, dusza artystyczna - zdecydowanie jest wad?.[/img]


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#12 2006-08-28 19:14:29

pak4
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

Elbereth: bardzo chcia?bym pomóc i rozes?a? apel do ró?nych kawalerów, ale niestety, wygl?da na to, ?e nie mam przyjació? w?ród humanistów sad

Aine: ja wzmocni? Twoj? argumentacj? -- otó? statystyki wskazuj? (podobno), ?e arty?ci ?atwiej zdradzaj? sad


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#13 2006-08-28 20:00:02

Vasco
Administrator

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

No to si? pochwal?, ?e mam w domu dwa "towary luksusowe" wink

Co do kosztów, to niestety racja. A? tak dok?adnie nie liczy?em czy starczy na telewizor czy wycieczki. Zawsze mówi?em, ?e to "rata na samochód"...

Offline

 

#14 2006-08-28 20:05:42

megg
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

Ale "towary luksusowe" humanistyczne? Bo, jak wynika z powy?szych wypowiedzi, tylko takie si? licz? wink

Offline

 

#15 2006-08-29 07:37:15

Marija
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

Ale "towary luksusowe" humanistyczne? Bo, jak wynika z powy?szych wypowiedzi, tylko takie si? licz? wink

lol Jeden mój "towar luksusowy" jest jakby humanistyczny, a drugi zbiera samochodziki, wi?c chyba nie.... big_smile

Offline

 

#16 2006-08-29 14:00:45

elbereth
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

Ka?da kobieta wychodz?c za m?? chce mie? dzieci.

Z tym mo?na polemizowa? wink Co prawda wi?ksz??? ma??e?stw jest w?a?nie w tym celu zawierana, ale s? przecie? pary bezdzietne (z wyboru, nie z konieczno?ci). Przyznam si?, ?e uwa?am brak potomstwa za ca?kiem niez?y pomys? - ale podkre?lam, to pewnie tylko dlatego ?em m?oda jeszcze big_smile

Co do duszy artystycznej - sama w sobie wywo?uje destabilizacj? ?yciow?. Nie tylko materialn?. Zbyt wielu artystów pozna?am, by si? ?udzi?. Dusza artystyczna musi by? wolna i nieskr?powana inaczej jest nieszcz??liwa. Oczywi?cie taki facet potrafi pracowa? na etat, ale czuje si? st?amszony. Jest jak ptak w klatce - w pewnym momencie albo b?dzie próbowa? si? oswobodzi?, albo zniknie. Nie, dusza artystyczna - zdecydowanie jest wad?.

Wychodzi na to, ?e dusza artystyczna do ma??e?stwa nijak si? nie nadaje... Je?li to odnosi si? te? do kobiet, to chyba zostan? star? pann? big_smile

Ale tak powa?nie, to w dalszym ci?gu nie jestem przekonana. Artysta nie musi ?y? jak cz?onek bohemy, uwa?a? wszelkiej sta?o?ci za wi?zienie i ucieka? od stabilizacji. S? oczywi?cie tacy, którzy przedk?adaj? te wszystkie romantyczne dyrdyma?y nad realne/zwyczajne/spokojne ?ycie i czuj? si? z gruntu nieszcz??liwi. Ale to skrajne przpadki.

Moja definicja duszy artystycznej jest nast?puj?ca: osoba wra?liwa na pi?kno (natury/sztuki/literatury/architektury/itp.), pe?na marze?, pasji, zajmuj?ca si? jak?? dziedzin? twórczo?ci, niekoniecznie zawodowo. Czy te cechy przekre?laj? szanse na ma??e?stwo?


?ona: Dlaczego zostawi?e? mnie sam?? Wida? kochasz swojego przyjaciela bardziej ode mnie...
M??: Ale? sk?d! Gdyby?cie oboje ton?li w rzece, ratowa?bym Ciebie!
?ona: Naprawd??
M??: Oczywi?cie! Jeste? dwa razy l?ejsza! big_smile

Offline

 

#17 2006-08-29 14:26:03

Marija
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

elbereth napisał:

Ka?da kobieta wychodz?c za m?? chce mie? dzieci.

Z tym mo?na polemizowa? wink Co prawda wi?ksz??? ma??e?stw jest w?a?nie w tym celu zawierana, ale s? przecie? pary bezdzietne (z wyboru, nie z konieczno?ci). Przyznam si?, ?e uwa?am brak potomstwa za ca?kiem niez?y pomys? - ale podkre?lam, to pewnie tylko dlatego ?em m?oda jeszcze big_smile
Hehe, wi?kszo?? ma??e?stw jest zawierania w celu bycia w ma??e?stwie. Patrz?c na znajome panny z dzieckiem (?aden to teraz wstyd, wr?cz jest to w niejakiej modzie??) oraz ma??e?stwa konkordatowe bez dzieci (z ró?nych przyczyn) to ju? w ?aden sposób nie odwa?y?abym si? zdefiniowa? celu zawierania ma??e?stwa , "?eby mie? dzieci". roll U JA sprawa by?a prosta: trzeba wyj?? za m??, ?eby ?y? na odpowiedniej stopie i nie biedowa? na staropanie?skie lata. Ale teraz - to w zasadzie biez pa?litra nie razbieriosz... 8O

Offline

 

#18 2006-08-29 16:31:50

Robert_Benett
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

1. Posiada? jaki? maj?tek i by? ustabilizowany materialnie (sta?a posadka)
2. By? opieku?czy
3. Powinien byc zniewalaj?co przystojny
4. Wierny
5. Zakochany w swojej ?one do szle?stwa, bezwarunkowo i wiecznie
6. Oczytany, intelignetny i m?dry (najlepiej humanista )
7. Nie mo?e podejmowa? prób dyktaktorskich. Nie mo?e by? te? pantoflarzem. Powinien by? partnerem z tendencj? do s?uchania i akceptowania argumentów ?ony
he, he...to ju? na dwa z siedmiu punktów si? nie ?api?...nie mam maj?tku i nie jestem zniewajal?co przystojny...
Cho? pewnie za chwil? rzuc? bombe swoj? wypowiedzi?, bo ch?tnie chcia?bym mie? dziecko ale raczej ?on? niekoniecznie..tylko gdzie znale?? taki uk?ad?


Kwitn?ce irysy
U moich stóp -
Sanda?y sznurowane na niebiesko.(Basho Matsuo )

Offline

 

#19 2006-08-29 19:22:19

pak4
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)


1. Posiada? jaki? maj?tek i by? ustabilizowany materialnie (sta?a posadka)
2. By? opieku?czy
3. Powinien byc zniewalaj?co przystojny
4. Wierny
5. Zakochany w swojej ?one do szle?stwa, bezwarunkowo i wiecznie
6. Oczytany, intelignetny i m?dry (najlepiej humanista big_smile)
7. Nie mo?e podejmowa? prób dyktaktorskich. Nie mo?e by? te? pantoflarzem. Powinien by? partnerem z tendencj? do s?uchania i akceptowania argumentów ?ony

I mam te same problemy z Robert. Co prawda w sumie dochodzi wykszta?cenie politechniczne (patrz. 6), ale z drugiej strony z odpowiedni? motywacj? móg?bym si? dorobi? (pkt. 1). Problem polega na tym, ?e albo si? zarabia, albo z tego co si? zarobi?o korzysta. Obu rzeczy na raz robi? si? nie da. Na tym tle zastanawia brak wymogu 'wolnego czasu' u m??czyzny. Podobno przez dziesi?ciolecia bardzo istotne by?o, by panowie dla swoich pa? znajdowali czas; wp?ywa? to mia?o m.in. na rozwój mody (propagowanie strojów sportowych, ?eby tylko wymieni? pocz?tkowo sportowe cylindry i marynarki). A tu nic...
Co do punktu 7 -- najlepiej wypadaj? znane mi kobiety... Niestety...


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#20 2006-08-29 19:24:41

megg
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

Ale "towary luksusowe" humanistyczne? Bo, jak wynika z powy?szych wypowiedzi, tylko takie si? licz? wink

lol Jeden mój "towar luksusowy" jest jakby humanistyczny, a drugi zbiera samochodziki, wi?c chyba nie.... big_smile

O jak mi?o big_smile
Mój chrzestny synek narazie te? samochodziki, ale obieca?am sobie wype?ni? misj? dziejow? i zrobi? z niego humanist? albo "spo?ecznika" big_smile Marijo, nie zniech?caj si? samochodzikami!! big_smile

Offline

 

#21 2006-08-29 19:28:31

megg
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)


Cho? pewnie za chwil? rzuc? bombe swoj? wypowiedzi?, bo ch?tnie chcia?bym mie? dziecko ale raczej ?on? niekoniecznie..tylko gdzie znale?? taki uk?ad?

To bardzo ciekawy plan na ?ycie, ale problem mo?e stanowi? pytanie, u kogo to dziecko ma mieszka?? To nie wyglada w praktyce tak ró?owo....

Co do zniewalaj?cej przystojno?ci, to nie przesadzajmy, Dziewcz?ta!! Przecie? nie lubimy lalusiów big_smile

Offline

 

#22 2006-08-29 19:30:35

pak4
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

Ale tak powa?nie, to w dalszym ci?gu nie jestem przekonana. Artysta nie musi ?y? jak cz?onek bohemy, uwa?a? wszelkiej sta?o?ci za wi?zienie i ucieka? od stabilizacji.

Komentuj?c wyniki dotycz?ce cz?stszych (statystycznie) zdrad u 'artystów' wskazywano nie na bohem?, jako ?rodowisko, czy tryb ?ycia, ale na kreatywno??, która wymusza cz?ste "zmiany otoczenia"... Jednak, jak to przy badaniach statystycznych (stopniuje si?: k?amstwo, wielkie k?amstwo, statystyka), nie jest to 'prawo natury' obejmuj?ce wszystkich przedstawicieli gatunku.

Ale sam artystów tak nie znam. Znam "szalonych naukowców", którzy bior?c pod uwag? ich dziwactwa, zadziwiali mnie, staj?c si? kochaj?cymi i zapobiegliwymi m??ami. Oczywi?cie, o ile znajdowali kobiety gotowe tolerowa? te ich dziwactwa...


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#23 2006-08-30 09:48:11

Marija
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

Idealny kandydat na m??a powinien by? oaz? spokoju i wulkanem nami?tno?ci (poza umiej?tno?ci? zarabiania pieni?dzy i oddawania ich ?onie oczywi?cie); wypisz wymaluj - pasuje pan Darcy (aha, powinien by? w miar? ?adny lub chocia? m?ski - przystojno?? modela jest denerwuj?ca u w?asnego m??a :? ) tongue

Offline

 

#24 2006-08-30 10:38:41

elbereth
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

Przystojny - w porz?dku, ale lalu? w ?adnym wypadku big_smile To chyba jasne - nie chcemy ?eby m??czyzna sp?dza? przed lustrem wi?cej czasu ni? my same. big_smile

A tu - w dyskusji sprzed pó? roku - jest ciekawy artyku? odno?nie m?skiego idea?u (post Gosi, ósmy z kolei): http://www.janeausten.pl/modules.php?na … p;start=50


?ona: Dlaczego zostawi?e? mnie sam?? Wida? kochasz swojego przyjaciela bardziej ode mnie...
M??: Ale? sk?d! Gdyby?cie oboje ton?li w rzece, ratowa?bym Ciebie!
?ona: Naprawd??
M??: Oczywi?cie! Jeste? dwa razy l?ejsza! big_smile

Offline

 

#25 2006-08-30 18:40:04

megg
Użytkownik

Re: Idealni kandydaci na m??a ;-)

(aha, powinien by? w miar? ?adny lub chocia? m?ski - przystojno?? modela jest denerwuj?ca u w?asnego m??a :? ) tongue

big_smile hm.....czy?by wiedza z autopsji? big_smile

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB