Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#26 2006-08-30 09:41:47

Marija
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

8O Nie jestem blondynk?, ale nic nie rozumiem z tego co powy?ej wink

Offline

 

#27 2006-08-30 10:22:15

elbereth
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

Ja w tej chwili mam dwa warianty:
- co? podobnego do tego co widzicie, zmienione menu, nag?ówek, mo?e kolorki - tak jak prosicie
- co? nowocze?niejszego - punktem wyj?cia by?yby poszczególne ksi??ki - a wi?c np. DiU (jakas graficzka) + odno?niki do: streszczenia, ekranizacji, innych artyku?ów dot. danej powie?ci

Stawiam na pierwsz? opcj?. Gdyby wychodzi? od poszczególnych powie?ci, to okaza?oby si?, ?e najwi?cej informacji znalaz?oby si? pod odno?nikiem "DiU" (co zrozumia?e wink ), a ju? przyk?adowo na temat "ON" by?oby tego zdecydowanie mniej, ?e o nieuko?czonych powie?ciach nie wspomn?.

A mo?e R: 23, G: 180, B: 74 (zakresy 0-255). Przy czym mo?na zwi?kszy? sk?adow? zielon? (bo sama z siebie jest soczysta) i zmniejszy? niebiesk? (to chyba g?ównie ona zabija soczysto??, ale zupe?nie bez niebieskiego, mo?e to wypada? nienaturalnie)

Zdecydowanie mniej niebieskiego! Przy czym proponuj?, ?eby tak soczysty kolor zachowa? np. na nag?ówki w menu, a ca?o?? utrzyma? w bardzej stonowanej kolorystyce. Taki jadowicie zielony kolor t?a m?czy oczy i przyt?acza tre?? strony.

PS. Marija, RGB okre?la dany kolor na podstwie nat??enia trzech sk?adowych (red, green, blue). Jak wygl?da zaproponowana przez Paka barwa mo?esz wi?c sprawdzi? w jakimkolwiek programie graficznym w menu edycji kolorów (wystarczy wpisa? podane warto?ci w odpowiednich miejscach) smile


?ona: Dlaczego zostawi?e? mnie sam?? Wida? kochasz swojego przyjaciela bardziej ode mnie...
M??: Ale? sk?d! Gdyby?cie oboje ton?li w rzece, ratowa?bym Ciebie!
?ona: Naprawd??
M??: Oczywi?cie! Jeste? dwa razy l?ejsza! big_smile

Offline

 

#28 2006-08-30 10:31:09

pak4
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

Zdecydowanie mniej niebieskiego! Przy czym proponuj?, ?eby tak soczysty kolor zachowa? np. na nag?ówki w menu, a ca?o?? utrzyma? w bardzej stonowanej kolorystyce. Taki jadowicie zielony kolor t?a m?czy oczy i przyt?acza tre?? strony.

Z niebieskim chyba rzeczywi?cie przesadzi?em... A i z reszt? si? zgadzam.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#29 2006-08-30 10:31:27

Marija
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

Pania?a, ile mog?a wink Ja po prostu nie korzystam z programów graficznych lol A za zieloniutkim to jestem, b?dzie optymistycznie na jesieni...

Offline

 

#30 2006-08-30 18:56:16

megg
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

Marijo, ja te? nie jestem blondynk?, a wr?cz bardzo przeciwnie, ale te? by?o to dla mnie ?rednio zrozumia?e wink Nie mniej jednak kolory sprawdzi?am-jestem za big_smile

Offline

 

#31 2006-09-01 19:47:42

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

Z odcieni zieleni, podoba mi si? odc. 80. To jest to, co mia?am na my?li pisz? "soczysty"
R:0
G:102
B:0

A z pastelowych:
Odc. 74 (chocia? to nie to... big_smile)
R:124
G:187
B:113

Odc. 93
R:112
G:188
B:136

Odc.87
R:146
G:192
B:154


Osobi?cie uwielbiam zielenie, bo mi si? kojarzy z ogrodem, traw?, drzewami. Dlatego pasuje mi ten kolor do strony - wej?cie do Ogrodu Jane Austen.
Kurcze, nawet ?adna nazwa mi si? wymy?li?a!!! big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#32 2006-09-02 12:11:22

elbereth
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

?adne te kolorki, ale troch? za bardzo wpadaj? w niebieski i jak dla mnie za ciemne. A mo?e takie?

soczysta ziele? - R:94, G:187, B:0 (lub troch? ciemniejszy)
pastelowa ziele? - R:197, G:255, B:138 albo R:230, G:255, B:204 (obie b. jasne)

Tylko nie wiem, czy to nie b?dzie takie troch? zbyt cukierkowe...


?ona: Dlaczego zostawi?e? mnie sam?? Wida? kochasz swojego przyjaciela bardziej ode mnie...
M??: Ale? sk?d! Gdyby?cie oboje ton?li w rzece, ratowa?bym Ciebie!
?ona: Naprawd??
M??: Oczywi?cie! Jeste? dwa razy l?ejsza! big_smile

Offline

 

#33 2006-09-02 15:38:24

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

jak dla mnie zbyt soczyste, jad? po oczach i na d?u?sz? met? m?cz? wzrok.

Zrobi?am ma?e symulacje jak si? komponuj? te barwy. Moje wychodz? smutno, Elberteh zbyt ?arówkowo, najlepsze sa chyba mieszanki...
No ale oce?cie:
ELBERETH:
[URL=http://img117.imageshack.us/my.php?image=beztytu322uhm1.png]http://img117.imageshack.us/img117/7990/beztytu322uhm1.th.png[/URL]

AINE:
[URL=http://img46.imageshack.us/my.php?image=mojeno3.jpg]http://img46.imageshack.us/img46/6674/mojeno3.th.jpg[/URL]

AINE+ELBERTH
[URL=http://img113.imageshack.us/my.php?image=elberethainejq7.jpg]http://img113.imageshack.us/img113/6121/elberethainejq7.th.jpg[/URL]

AINE+PAK
[URL=http://img111.imageshack.us/my.php?image=pakainegr7.jpg]http://img111.imageshack.us/img111/7626/pakainegr7.th.jpg[/URL]


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#34 2006-09-02 17:22:41

pak4
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

Mieszanki OK, s? cho? mój domowy monitor odbiera zieleni soczysto??. I ?ciemnia smile

Ale je?li to nie efekt mojego monitora, to sugerowa?bym rozja?ni? jeszcze t?o, byle jednak pozosta?o pastelowe. Musimy uwzgl?dni? napisy. Na "ramkowym" kolorze Aine (0, 102, 0) mo?na pisa? bia?ym ("Ogród Jane Austen" -- mo?na podzieli? na klomby "Dumy i uprzedzenia", "O Jane Austen" itd. big_smile ); ale w przypadku reszty nale?y uwzgl?dni? czarne napisy...

PS. Znajomego zapyta?em na GG, co to jest "soczysta ziele?" wyra?ona w RGB i bez namys?u napisa? mi 00FF00 smile (Ja?niejsza wersja koloru Aine, co podaj? dla niezorientowanych.)


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#36 2006-09-02 20:45:58

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

jak sie je przyt?umia, wychodz? smutno (jak moje).
Trudno jest wypo?rodkowa?...


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#37 2006-09-03 21:10:55

Vasco
Administrator

Re: Nowy design strony?

Tak próbnie wrzucam podgl?d ksi??ek, które s? w ksi?garence w tej chwili. Oczywi?cie to nie wygl?da jak merlin, bo i nie ten etap. Chcia?bym wiedzie? (do projektowania) jakie jeszcze informacje potrzebujecie o poszczególnych ksi??kach (t?umacz, wydawnictwo?) poza tymi co ju? s? http://www.janeausten.pl/ksiegarnia/

Offline

 

#38 2006-09-04 08:20:32

pak4
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

Próbowa?em sobie te kolorki rozrysowa?. Mo?e takie zestawienie by usz?o:

"Strona o..." vel. "Ogród Jane Austen" -- t?o ciemnozielone (typ Aine: 0, 102, 0), podobnie przyciski i ramki.

T?o zewn?trzne (obramowanie) -- do?? jaskrawe: 70, 184, 70.

Wype?nienie -- zewn?trzne: 139, 194, 97.

Wype?nienie/t?o wiadomo?ci: 182, 222, 162.

Mo?e jeszcze troch? za jaskrawe...

Tu za??czam pokolorowanie w ten sposób obecnej strony (niestaranne, ale mia?em ma?o czasu, przepraszam):

http://img223.imageshack.us/my.php?imag … laddj4.jpg


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#39 2006-09-05 06:45:28

elbereth
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

Ca?kiem, ca?kiem, ale t?o wiadomo?ci ch?tnie widzia?abym ja?niejsze smile Mo?e nie a? tak, jak pisa?am (230, 255, 204), ale jednak ja?niejsze ni? na projekcie Paka.


?ona: Dlaczego zostawi?e? mnie sam?? Wida? kochasz swojego przyjaciela bardziej ode mnie...
M??: Ale? sk?d! Gdyby?cie oboje ton?li w rzece, ratowa?bym Ciebie!
?ona: Naprawd??
M??: Oczywi?cie! Jeste? dwa razy l?ejsza! big_smile

Offline

 

#40 2006-09-05 07:35:49

pak4
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

Ca?kiem, ca?kiem, ale t?o wiadomo?ci ch?tnie widzia?abym ja?niejsze smile Mo?e nie a? tak, jak pisa?am (230, 255, 204), ale jednak ja?niejsze ni? na projekcie Paka.

Nasz klient, nasz pan:

http://img59.imageshack.us/my.php?image=robo3ayt1.jpg

Tyle, ?e si? t?o robi niebieskawe (212, 236, 202) sad A literki na przyciskach oczywi?cie za du?e.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#41 2006-09-05 09:45:06

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

Jej, jakie to teraz ?liczne!!! Ogód Jane Austen big_smile
Mnie si? w zasadzie podobaj? obie wersje. Ale ta druga jest ciut weselsza big_smile

Ajej, nie moge sie przesta? zachwyca?. Okrutnie mi sie podoba!!!


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#42 2006-09-05 10:57:30

megg
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

?liczne big_smile Ja te? si? zachwycam smile

Offline

 

#43 2006-09-05 19:41:55

caroline
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

Pi?kny projekt i ogród jest genialny, ale strasznie jaskrawy! Mo?e chocia? to zewn?trzne t?o da?oby si? troch? stonowa?.
Ksi?garnia bomba, t?umacz koniecznie, wydawnictwo te?, przynajmniej moim zdaniem.
Pi?knie, Vasco!

Offline

 

#44 2006-09-05 20:21:35

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

tak w?asnie ogladam i ogladam. Ja sobie zmniejszy?am kontrast i jasnosc monitora, wiec pomysla?am, ?e to jego wina.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#45 2006-09-06 17:29:47

elbereth
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

Pi?kny projekt i ogród jest genialny, ale strasznie jaskrawy! Mo?e chocia? to zewn?trzne t?o da?oby si? troch? stonowa?.

Tak, to jedno i b?dzie super! smile Aha, i ?eby ten pasek nad ankiet? by? taki sam ciemny jak pod spodem - ale to takie drobne niedopatrzenie tylko wink Poza tym jest wspaniale, fantastycznie i cudownie! big_smile Popieram Aine, ?eby si? strona nazywa?a Ogrodem Jane Austen.


?ona: Dlaczego zostawi?e? mnie sam?? Wida? kochasz swojego przyjaciela bardziej ode mnie...
M??: Ale? sk?d! Gdyby?cie oboje ton?li w rzece, ratowa?bym Ciebie!
?ona: Naprawd??
M??: Oczywi?cie! Jeste? dwa razy l?ejsza! big_smile

Offline

 

#46 2006-09-07 08:36:24

pak4
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

Nie wiem, czy dobrze zrozumia?em smile Czy mog? prosi? o podpowied? dla t?a w RGB? Mam z tym t?em problemy.

http://img207.imageshack.us/my.php?image=robo3bip6.jpg

Pasek nad ankieta by? ja?niejszy celowo, ale jak si? nie podoba ten pomys?, to ja si? nie upieram.

Pozostaje problem wyboru ogrodu -- ja wlepi?em fragment do?? przypadkowego zdj?cia, którego kolory i rozmiary mi pasowa?y.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#47 2006-09-08 14:27:48

elbereth
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

Jak dla mnie teraz jest idealnie! big_smile Jak w prawdziwym ogrodzie... big_smile Po prostu pi?knie! big_smile


?ona: Dlaczego zostawi?e? mnie sam?? Wida? kochasz swojego przyjaciela bardziej ode mnie...
M??: Ale? sk?d! Gdyby?cie oboje ton?li w rzece, ratowa?bym Ciebie!
?ona: Naprawd??
M??: Oczywi?cie! Jeste? dwa razy l?ejsza! big_smile

Offline

 

#48 2006-09-08 19:17:29

Vasco
Administrator

Re: Nowy design strony?

Par? dni si? nie odzywa?em w tym w?tku, aby si? upewni?... dla mnie za jaskrawe te kolory sad

A mo?e tak zupe?nie z innej beczki?

http://www.janeausten.pl/pics/test/ja1small.jpg

Wielko?? naturalna tu: www.janeausten.pl/pics/test/ja1.jpg

Oczywi?cie to nie mój pomys?. Poci??em tapet? autorstwa Moniki_29_09 (http://forum.northandsouth.info/viewtop … 7282#27282).

Offline

 

#49 2006-09-08 19:25:56

pak4
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

Ja si? do pomys?ów ogrodowych zbytnio przywi?za?em, by ocenia? te uj?cia do góry -- nie jestem obiektywny sad

Co do reszty -- podoba mi si? ch?odna elegancja z niezbyt wielk? liczb? elementów graficznych. Nie podobaj? mi si? za to czcionki -- nie do??, ?e bezszeryfowe (i teraz s? takie), to jeszcze jakie? takie kwadratowe... (Do tej uwagi mog? dorobi? ideologi?, je?li zajdzie taka konieczno?? big_smile )


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#50 2006-09-08 19:37:32

Vasco
Administrator

Re: Nowy design strony?

Fonty rzeczywi?cie do niczego, albo Times albo Verdana wink Takie mia?em w Paincie ustawione, skapn??em si? w po?owie i nie zmienia?em...

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB