Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#301 2009-07-20 17:46:46

Akaterine
Administrator

Re: Nowy design strony?

Twój projekt, Elbereth, jest przepi?kny! Strona wygl?da?aby idealnie.

elbereth napisał:

2. Boczne menu to w moim zamy?le nie tyle dzia?y, co odsy?acze do najwa?niejszych informacji (innymi s?owy, taki niezb?dnik). Czyli pod ka?dym z tych linków b?dzie pojedyncze, obszerne opracowanie, a nie zbiór artyku?ów/newsów lu?no zwi?zanych z tematem. Najwa?niejsze opracowania osobno, newsy osobno (tj. na stronie g?ównej i w archiwum) - to powinno u?atwi? nawigacj? na stronie i odnajdywanie konkretnych informacji.

Albo, cho? nie wiem, czy to da rad? od strony technicznej, w przypadku gdy jest jedno opracowanie, odno?nik z menu prowadzi?by do niego, a gdy wi?cej - do listy artyku?ów. Bo w przypadku biografii Jane - jej ?ycia dotycz? zarówno 4 pierwsze artyku?y ze strony (pierwsze chronologicznie), jak i artyku?y o niej i Tomie Lefroy'u które pojawi?y si? po premierze "BJ", i wiele innych.

elbereth napisał:

I tak, trzeba napisa? artyku? o modzie.

Mo?e znajdzie si? ch?tny? wink. Chyba Tamara si? orientowa?a si? dobrze w temacie, no i kajani, autorka strony o modzie XIX wieku, ale chyba nie zagl?daj? cz?sto na forum. No i nie wiadomo, czy by si? tego podj??y, bo napisanie spójnego i jasnego tekstu mo?e by? trudne.


"The more I know of the world, the more am I convinced that I shall never see a man whom I can really love."

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB