Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#276 2008-06-21 13:44:51

karotka
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

Akaterine dzi?kuj? Ci za wysi?ek:), cho? ten drugi plan nie podoba mi si? tongue. My?la?a?am, ?e da si? poszerzy? bez dodatkowych elementów.

Uk?ad strony mi si? nie otworzy?, a nag?ówki mi si? podobaj? z jednym zarzutem podobnie jak tamara, ?eby czcionka by?a staromodna, na kszta?t pisma listowego w minionych wiekach smile
Akaterine tak nie?mia?o si? zapytam: my?la?a? o projekcie z wiejsk? rezydencj?? smile Te? si? nimi zachwycam jak Tamara.

Offline

 

#277 2008-06-21 14:07:49

Akaterine
Administrator

Re: Nowy design strony?

My?la?am, ale nie znalaz?am satysfakcjonuj?cego mnie zdj?cia wink.

Do Dione:
Wiadomo, ?e mój projekt nie ka?demu si? podoba i sama na pocz?tku te? nie planowa?am niczego podobnego, ale wychodz? z za?o?enia, ?e z wygl?dem strony trzeba co? zrobi?, a nie prowadzi? dyskusje, bo nigdy nie wymy?li si? czego?, co b?dzie wszystkim odpowiada?o. Mo?e gdy ten projekt wejdzie na stron?, kto? wpadnie na co? lepszego, albo, jak mówi? Vasco, powstanie kilka szablonów do wyboru. Ale od czego? trzeba zacz??.


"The more I know of the world, the more am I convinced that I shall never see a man whom I can really love."

Offline

 

#278 2008-06-21 22:24:35

Ulka
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

Jest czcionka nazwana "Jane Austen" http://www.dafont.com/jane-austen.font


"cierpliwo?? - spokój ?e przecie? si? stanie"
(Ks. J. Twardowski)

Offline

 

#279 2008-06-21 22:31:20

Akaterine
Administrator

Re: Nowy design strony?

No przecie?!... Mam t? czcionk? od jakiego? czasu, nie wiem, jak mog?am zapomnie?...
Ale nie wiedzia?am, ?e jest tam znak z podobizn? Jane big_smile


"The more I know of the world, the more am I convinced that I shall never see a man whom I can really love."

Offline

 

#280 2008-06-21 23:58:02

Ulka
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

Ja te? nie zauwa?y?am... o zgrozo,, nie zauwa?y?am... <wstyd>


"cierpliwo?? - spokój ?e przecie? si? stanie"
(Ks. J. Twardowski)

Offline

 

#281 2008-06-22 21:52:46

karotka
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

Dziewcz?ta ?ci?gn??am t? czcionk? (tam gdzie by?o download na pc) ale co teraz zrobi?, ?eby mo?na j? by?o pisa?? big_smile
PS ma?e pytanko: czy posiadacie napisy do circle of friends 1995? pisa?am ju? tutaj w tej sprawie ale nikt si? nie zg?osi?...wink

Offline

 

#282 2008-06-22 22:17:21

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

karotko:
1. Start
2, Panel sterowania
3. Czcionki
4. wklejasz tam czcionke (rozpakowana)
i tyle.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#283 2008-06-23 10:24:34

Dione
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

Akaterine napisał:

ale wychodz? z za?o?enia, ?e z wygl?dem strony trzeba co? zrobi?, a nie prowadzi? dyskusje,

Ja osobi?cie nie widz? wogóle potrzeby "robienia czego?" z wygl?dm strony. Odpowiada mi taka jak jest, ale skoro wszyscy poza mn? chc? j? zmieni?/usprawni? czy co? takiego, to prosz? bardzo. Ja nie znam si? na programach graficznych, wi?c jedyne co w takim przypadku mi pozostaje to dyskuzja nad projektami innych i wypowiedzenie swojej opinii, czyli krytyka lub pochwa?a, które mog? by? dla autora dodatkowymi wskazówkami. Co zrobi?am, ale jak widz? Ty poczu?a? si? moimi uwagami ura?ona. Skoro tak to o?wiadczam, ?e ju? wi?cej nie zabior? g?osu w ocenie wygl?du strony. Nie jestem typem osoby, która lubi kó?ka wzajemnej adoracji.


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#284 2008-06-23 11:18:35

Vasco
Administrator

Offline

 

#285 2008-06-23 19:00:50

Akaterine
Administrator

Re: Nowy design strony?

Tylko od siebie dodam, ?e poczu?am si? troch? ura?ona, ale to chyba normalne (poza tym szybko mi min??o). Ura?ona nie równa si? obra?ona wink.


"The more I know of the world, the more am I convinced that I shall never see a man whom I can really love."

Offline

 

#286 2008-06-23 22:07:01

Dione
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

To ja od siebie dodam, ?e gdy na krytyczn? opini?, s?yszysz odpowied?, której sens brzmi: "Skoro sama nie zrobi?a? projektu, to nie wym?drzaj si? nad pracami innych", te? mo?na si? poczu? ura?onym.


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#287 2008-06-23 22:27:26

Vasco
Administrator

Re: Nowy design strony?

Czyli, mam nadziej?, wszystko wyja?nione i pe?na zgoda ju? smile

Offline

 

#288 2008-06-23 22:32:17

karotka
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

AineNiRigani napisał:

karotko:
1. Start
2, Panel sterowania
3. Czcionki
4. wklejasz tam czcionke (rozpakowana)
i tyle.

Jeste? genialna-dzi?kuj?! nie wiedzia?am, ?e tak to si? robi-wszystko dzia?a a jak pi?knie pisze (brak mi s?ów!) big_smile

Offline

 

#289 2008-06-24 10:09:56

Akaterine
Administrator

Re: Nowy design strony?

Dione napisał:

To ja od siebie dodam, ?e gdy na krytyczn? opini?, s?yszysz odpowied?, której sens brzmi: "Skoro sama nie zrobi?a? projektu, to nie wym?drzaj si? nad pracami innych", te? mo?na si? poczu? ura?onym.

Akurat sens mojej wypowiedzi nie by? taki, ale skoro tak chcia?a? to odczu?... Po prostu my?la?am, ?e jak du?a cz??? osób, chcesz, by wygl?d strony si? zmieni?, wi?c przedstawi?am swój punkt widzenia - ?e skoro maj? by? zmiany, to trzeba co? zmieni?, a nie tylko gada?, i nie by?o to skierowane do Ciebie, ale mój ogólny komentarz do dyskusji (w której z reszt? sama bra?am udzia?). W sumie teraz uwa?am, ?e cho? np. projekty Elbereth nie ca?kowicie odpowiada?y mojej osobistej wizji, to jednak s? ciekawe, w ?adnej kolorystyce i na stronie prezentowa?yby si? sympatycznie - grunt, ?e by?aby jaka? zmiana smile
Z mojej strony to tyle i nie czuj? ?adnej urazy do Dione smile


"The more I know of the world, the more am I convinced that I shall never see a man whom I can really love."

Offline

 

#290 2008-06-24 17:29:29

Dione
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

Wiesz Akaterine, twój ostatni post wyja?ni? mi wreszcie, ?e ty zupe?nie nie zrozumia?a? sensu mojej krytyki. Ja wyra?nie zaznaczy?am, ?e nie podobaj? mi si? twoje "ostatnie" projekty (czyli te dwa czy trzy tu? nad moim krytycznym postem), a nie wszystkie. Czyli twoje wcze?niejsze projekty by?y moim zdaniem lepsze i chcia?am zasugerowa?, aby? raczej kierowa?a si? w tamt? stron?, a niekoniecznie w form? tych ostatnich. I nie mów, ?e ty nie czujesz urazy: czujesz i to wielk?.

A co tego jak ja oczu?am twoj? odpowied?: ja nie chcia?am tego tak odczu?, ja to tak odczu?am.

I na tym ko?czy si? moja dzia?alno?c w tym temacie. ?ycz? wszystkim mi?ej pracy nad zmian? wygl?du i b?d? z niecierpliwo?ci? czeka? na pojawienie si? nowego designu, ju? na stronie g?ównej.


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#291 2008-06-25 09:31:28

Loana
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

Mi sie projekty Akaterine podobaja, chociaz przyznam, ze wole te z mniejsza iloscia ludzi, bo wtedy wszystko wyglada na takie spokojniejsze. A tlum to tlum i u mnie akurat wywoluje uczucia skolowania i halasu tongue. Kolory sa sliczne, widoki tez. Tej wkomponowanej Jane Austen prawie w ogole nie widac, wiec pomysl wg mnie jest genialny - tylko jak ktos wie, to ja zauwazy smile.


Jakie? pytanko do mnie? loana@go2.pl
http://joanna-loana.deviantart.com/

Offline

 

#292 2008-07-02 18:52:36

Akaterine
Administrator

Re: Nowy design strony?

Mo?e ja znowu wróc? do tematu big_smile. Je?eli chodzi o kwesti? uk?adu menu, jestem za tym, co zaproponowa?a na samym pocz?tku Elbereth, czyli:

_________________________________________________________________
str.g?. (newsy) * archiwum newsów * twoje konto * zamie?? artyku? * kontakt
_________________________________________________________________
SZUKAJ: (ramka) * ZALOGUJ -> nick: (ramka) has?o: (ramka) za?ó? konto
_________________________________________________________________

O Autorce
___________
biografia
bibliografia
wi?cej...
___________
Wokó? powie?ci
___________
kontynuacje
nawi?zania
ekranizacje
___________
O Epoce
___________
najwa?niejsze informacje
dziedziczenie
moda
ogrody
wi?cej...
___________
Dla Fanów
___________
rozmaito?ci
recenzje
forum
lista u?ytkowników
ksi?ga go?ci
galeria
?ci?gnij sobie co?
do kupienia w Amazon
linki
pole? nas znajomym
____________
Reklamy
____________

Jednak (naturalnie wink) mam par? sugestii - w dziale "Wokó? powie?ci" ekranizacje przesun?? na pocz?tek - chyba budzi to zainteresowanie wi?ksze ni? kontynuacje. Druga rzecz - dzia? "O epoce" - podzia? by?by logiczny, gdyby by?o wi?cej materia?ów na poszczególne tematy - jednak o modzie nie ma nic (cho? przymierzam si? do napisania, ale przymierzam si? do napisania tylu rzeczy, ?e nie wiem, ile z tego si? uda), a o dziedziczeniu i ogrodach po jednym artykule. No, chyba ?e puste dzia?y maj? mobilizowa? u?ytkowników do ich zape?nienia big_smile

I mam jeszcze pytanie, czy wszystko nadal b?dzie robione na zasadzie artyku?ów? Czyli przyk?adowo - gdy jest "bibliografia", to czy zostan? tam po prostu wrzucone wszystkie artyku?y odnosz?ce si? do powie?ci itp, czy b?dzie zrobiona najpierw strona z list? powie?ci, a artyku?y b?d? ewentualnie jako? powi?zane?

I wrzucam ostateczn? wersj?, trzeba tylko wybra? czcionki do nag?ówków menu - ale to ju? zostawiam Wam lub Vasco, podobnie jak ewentualne zmiany kolorów
http://img385.imageshack.us/img385/2296/ukladrn5.jpg

Ostatnio edytowany przez Akaterine (2008-07-02 22:48:49)


"The more I know of the world, the more am I convinced that I shall never see a man whom I can really love."

Offline

 

#293 2008-07-04 18:45:37

Akaterine
Administrator

Re: Nowy design strony?

Znalaz?am inne zdj?cie i zrobi?am inn? wersj?, postaci te same, ale inne t?o:
http://img366.imageshack.us/my.php?image=ogrd2w2zj1.jpg


"The more I know of the world, the more am I convinced that I shall never see a man whom I can really love."

Offline

 

#294 2008-07-04 19:20:39

Tamara
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

Mnie si? bardziej podoba to z jeziorem , ciekawsze jest , a to te? ?adne , ale wydaje mi si? zbyt wspó?czesny park przypomina? - te barierki hmm , napis ?liczny smile , kolor te? - nie za jaskrawy - trawa w dobrym gu?cie wink

Offline

 

#295 2008-07-04 22:02:06

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

a mnie chyb a jednak bardziej podoba sie druga wersja. Postaci sa bardziej zgrane z t?em i chyba bardziej adekwatne do nazwy :d


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#296 2008-07-07 09:01:44

Loana
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

Drugie super!!! Podoba mi sie pomysl parku.


Jakie? pytanko do mnie? loana@go2.pl
http://joanna-loana.deviantart.com/

Offline

 

#297 2008-07-09 20:13:38

karotka
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

Mi jeziorko big_smile

Offline

 

#298 2009-07-19 12:30:16

Akaterine
Administrator

Re: Nowy design strony?

Przegl?da?am swoje rzeczy i odkry?am, ?e stworzy?am równie? co? takiego (cho? w ogóle tego nie pami?tam wink):

http://img199.imageshack.us/img199/7060/posiadorozmycie.th.jpg
http://img79.imageshack.us/img79/2913/posiado.th.jpg

Jedno jest ostre, drugie rozmyte.


"The more I know of the world, the more am I convinced that I shall never see a man whom I can really love."

Offline

 

#299 2009-07-20 15:54:05

elbereth
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

Eeeech, w sumie to ju? straci?am nadziej?, ?e co? si? ruszy na tej stronie... sad

Ale mam taki projekcik:

http://img142.imageshack.us/img142/5640/projektstrony1.th.jpg

Ostatnio edytowany przez elbereth (2009-07-20 15:54:57)


?ona: Dlaczego zostawi?e? mnie sam?? Wida? kochasz swojego przyjaciela bardziej ode mnie...
M??: Ale? sk?d! Gdyby?cie oboje ton?li w rzece, ratowa?bym Ciebie!
?ona: Naprawd??
M??: Oczywi?cie! Jeste? dwa razy l?ejsza! big_smile

Offline

 

#300 2009-07-20 16:07:30

elbereth
Użytkownik

Re: Nowy design strony?

UWAGI (w nawi?zaniu do wcze?niejszego postu Akaterine):

Akaterine napisał:

Jednak (naturalnie wink) mam par? sugestii - w dziale "Wokó? powie?ci" ekranizacje przesun?? na pocz?tek - chyba budzi to zainteresowanie wi?ksze ni? kontynuacje. Druga rzecz - dzia? "O epoce" - podzia? by?by logiczny, gdyby by?o wi?cej materia?ów na poszczególne tematy - jednak o modzie nie ma nic (cho? przymierzam si? do napisania, ale przymierzam si? do napisania tylu rzeczy, ?e nie wiem, ile z tego si? uda), a o dziedziczeniu i ogrodach po jednym artykule. No, chyba ?e puste dzia?y maj? mobilizowa? u?ytkowników do ich zape?nienia big_smile

I mam jeszcze pytanie, czy wszystko nadal b?dzie robione na zasadzie artyku?ów? Czyli przyk?adowo - gdy jest "bibliografia", to czy zostan? tam po prostu wrzucone wszystkie artyku?y odnosz?ce si? do powie?ci itp, czy b?dzie zrobiona najpierw strona z list? powie?ci, a artyku?y b?d? ewentualnie jako? powi?zane?

1. Racja, ekranizacje przesun??am na pocz?tek.

2. Boczne menu to w moim zamy?le nie tyle dzia?y, co odsy?acze do najwa?niejszych informacji (innymi s?owy, taki niezb?dnik). Czyli pod ka?dym z tych linków b?dzie pojedyncze, obszerne opracowanie, a nie zbiór artyku?ów/newsów lu?no zwi?zanych z tematem. Najwa?niejsze opracowania osobno, newsy osobno (tj. na stronie g?ównej i w archiwum) - to powinno u?atwi? nawigacj? na stronie i odnajdywanie konkretnych informacji.

I tak, trzeba napisa? artyku? o modzie.

3. Bibliografi? zmieni?am na twórczo??. Po klikni?ciu w link mog?oby si? otwiera? rozwijane menu, zawieraj?ce zarówno list? dzie? (zatytu?owan? "Bibliografia"), jak i szczegó?owe informacje dotycz?ce poszczególnych powie?ci ("Duma...", "Rozwa?na..." itd.)

POZA TYM

4. Jestem za maksymalnym uproszczeniem menu. Dlatego nie ma okienka logowania - mo?e si? pojawia? po klikni?cu w "Twoje konto". Okienko wyszukiwania by si? przyda?o, ale nie wiem gdzie je wstawi?. No i dzia? "Rozmaito?ci" te? upro?ci?am, oczywi?cie w razie potrzeby mo?na rozszerzy?. smile

Ostatnio edytowany przez elbereth (2009-07-20 16:15:09)


?ona: Dlaczego zostawi?e? mnie sam?? Wida? kochasz swojego przyjaciela bardziej ode mnie...
M??: Ale? sk?d! Gdyby?cie oboje ton?li w rzece, ratowa?bym Ciebie!
?ona: Naprawd??
M??: Oczywi?cie! Jeste? dwa razy l?ejsza! big_smile

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB