Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#26 2006-10-08 01:35:20

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Klasyczna uroda

Najbardziej cenionym atrybutem by?o jednak wysokie czo?o. Kobiety, których natura takowym obdarzy?a, mia?y nadzwyczajne powodzenie. Wszystkie nakrycia g?owy równie? mia?y s?u?y? jego optycznemu wyd?u?eniu. Te, które cierpia?y z powodu niskiego czo?a, cz?sto wyskubywa?y sobie w?osy i to w du?ych ilo?ciach - spójrzcie na za??czony link.

http://www.virtue.to/articles/images/148x_maryburg.jpg

No ale mówisz o pó?nym ?redniowieczu i wczesnym renesansie. Tej epoce przej?ciowej. We wczesnym ?redniowieczu kanony by?y zdecydowanie inne.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#27 2006-10-10 21:22:17

lemonick
Użytkownik

Re: Klasyczna uroda

tak jak teraz, jeszcze 5 lat temu w modzie by?y szkielety bez grama t?uszczu, a teraz? wraca moda na okr?glutkie, ale nie za bardzo. i dobrze wink
a do XX wieku kobiety nosi?y gorsety- i gdyby nie konieczno?? rzucenia ich w k?t ze wzgl?du na "robot?" dalej pewnie nosi?yby?my "pasy wyszczuplaj?ce" (ale w bardziej unowocze?nionym stylu, mo?e gumowe sznurowad?a wysadzane cyrkoniami?)


-Co to jest prawdziwe JA? (...)
-To kim jeste?, a nie to, co z Ciebie zrobiono.
Paulo Coelho

Offline

 

#28 2006-10-11 02:28:12

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Klasyczna uroda

lemonick, gdzie ta moda na okr?g?e?
Przedwczoraj w wiadomo?ciach TVP mówili w?a?nie, ?e dla pe?nych nie ma miejsca w szo?biznesie. Projektanci wr?cz bij? si? o modelki 13-14 letnie, bo one nie maj? jeszcze kobiecych kszta?tów. W telewizji nie jest lepiej. Kamera pogrubia, dodaje ze 2-3 kg, nale?y wi?c nieustannie dba? o figur?, bo konkurencja nie ?pi.
Po drugie nadal nosimy "pasy wyszczuplaj?ce" i gorsety (wystarczy zerkn?? na obecne panny m?ode, 70 % ma suknie z gorsetami). Dzisiejsze gorsety s? jednak cz?sto subtelniejsze i cz?sto ukrywane, jako symbol przegranej.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#29 2006-10-11 19:48:51

elbereth
Użytkownik

Re: Klasyczna uroda

Tak, to niestety prawda. Nawet jako? tak niedawno ukaza? si? artyku? (pocz?tkowo bodaj?e na wp, a pó?niej w du?ym skrócie tak?e w "Dzienniku") o "idealnych" wymiarach kobiety XXI w.: 80-55-80. T? now? mod? ma lansowa? sk?din?d nam znana Keira Knightley...


?ona: Dlaczego zostawi?e? mnie sam?? Wida? kochasz swojego przyjaciela bardziej ode mnie...
M??: Ale? sk?d! Gdyby?cie oboje ton?li w rzece, ratowa?bym Ciebie!
?ona: Naprawd??
M??: Oczywi?cie! Jeste? dwa razy l?ejsza! big_smile

Offline

 

#30 2006-10-11 21:47:28

lemonick
Użytkownik

Re: Klasyczna uroda

w pasie 55.... ch... przepraszam za wyra?enie, ale w ?yciu tyle mie? nie b?d?, nawet jak si? zepn? gorsetem z ca?ej si?y...

a to tak apropo wiadomo?ci w Teleekspresie, powtórzonych mi przez moj? babci? z 3 tygodniowym opó?nieniem, gdy wa?y?am si? na wadze wink


-Co to jest prawdziwe JA? (...)
-To kim jeste?, a nie to, co z Ciebie zrobiono.
Paulo Coelho

Offline

 

#31 2006-10-11 22:34:09

anika
Użytkownik

Re: Klasyczna uroda

Mimo, ?e nie mam 55 w talii (pewnie mia?am jako 10 latka) nie mam kompleksów z tego tytu?u. Idea?y si? zmieniaj? ale kobieco?? nie wychodzi z mody. Zdecydowanie wol? J.Ehle ni? K.Knightley je?eli chodzi o kobieco??. Ale to tylko mój pogl?d. smile


anika

Offline

 

#32 2006-10-12 02:24:26

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Klasyczna uroda

55 cm? Chyba co? ko?o tego mia?a s?ynna pszczy?ska ksi??niczka Daisy. Nawet w muzeum jest jej pasek big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#33 2006-10-12 08:09:49

Marija
Użytkownik

Re: Klasyczna uroda

A ile mia?a wzrostu? 150 cm? :twisted:

Offline

 

#34 2006-10-12 13:36:36

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Klasyczna uroda

Nie mam poj?cia, ale mimo wtedy ludzie mieli mniejszy wzrost (?e o ?redniowieczu ju? nie wspomn? big_smile)


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#35 2006-10-12 14:08:23

Marija
Użytkownik

Re: Klasyczna uroda

No, to bylo marne sto lat temu :? Ale ostatnio wyczytalam, ?e osobniki ?e?skie (kobiety znaczy??) sprzez miliona czy dwóch mia?y po 1 metrze wzrostu...Ale ile w talii, to ju? nie napisali wink lol lol lol

Offline

 

#36 2006-10-12 15:49:49

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Klasyczna uroda

Wiesz swego czasu Piostr I, który jak wiadomo doprowadzi? Rosj? do rozkwitu, który stworzy? nowoczesn? armi?, zanim j? wyszkoli?, musia? zebra? rekruta. Zosta? zmuszony do zmianu minimalnego pu?apu wzrostu bodaj?e z 155 cm na 145 cm. I to jest fakt big_smile
Dlatego tak wielkim zachwytem cieszy?a si? polska husaria, ?e o reprezentacyjnej armii Fryderyka Wilhelma (która sk?ada?a si? z du?ej cz?sci z ros?ych Polaków - prezent od królów saskich big_smile) nie wspomn?.
Ale spójrzmy prawdzie w oczy - ja bym si? zmie?ci?a w zbroje rycerzy ?redniowiecznych pod warunkiem obci?cia "nogawek" o jakie? 10 cm big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#37 2006-10-12 18:27:28

pak4
Użytkownik

Re: Klasyczna uroda

Po pierwsze, to kiedy? sobie stan??em w Muzeum w Krakowie ko?o sukmany Ko?ciuszki. I stwierdzi?em, ?e ostatnio bym si? w niej zmie?ci? jako dwunastoletni ch?opiec, chyba. A nie chodzi tu o sam rozmiar w pasie wink

Co do zbroi -- ja kiedy? widzia?em takie ?liczne zbroje dla dzieci smile Zapewniam, ?e mieli wtedy wszystkie rozmiary i odpowiednie dla Aine te? by si? trafi?y smile

A co do meritum sprawy -- z jednej strony przypomina mi si? dyskusja o idealnym kandydacie na m??a, kiedy to ja mniej lub bardziej ?wiadomie porównywa?em si? z tymi listami wymogów. Ale z drugiej strony, tak uczciwie mówi?c, to nie nale?y tego wymiaru w talii przecenia?. Idea? idea?em, a ?ycie ?yciem. Poza tym istniej? ró?ne rodzaje urody i nie wszystkie panie musz? si? wpasowa? do jednego wzorca. (Ja powiem wi?cej -- nie zawsze przynosi to dobre skutki -- widzia?em ju? dziewcz?ta za szczup?e, którym przybranie na wadze dobrze by zrobi?o, bo typ supermodelki, albo Keiry, jak wolicie, bardzo do nich nie pasowa?.) I ka?dy typ znajdzie swoich amatorów. ?e niektóre znajd? wi?cej 'mi?o?ników' -- no trudno... Tak to ju? bywa.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#38 2006-10-12 20:01:37

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Klasyczna uroda

Co do zbroi, to ja te? widzia?am te dzieci?ce (np. Zygmunta Augusta na Zamku Królewskim), ale mia??m na my?li te dla doros?ych m??czyzn. Zbroje by?y na jakim? 3-4 cm podescie, a ni?sze ode mnie o pó? g?owy. Oj pewnie znalaz?aby si? jaka? Powa?y z Taczewa (który podobno s?yn?? z wysokiego wzrostu)

P.S. Pak, pewnie chodzi?o ci o powiedzenie Kazda potwora znajdzie swojego amatora big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#39 2006-10-13 07:20:39

pak4
Użytkownik

Re: Klasyczna uroda

Hm... jako? mia?em szcz??cie do ogl?dania zbroi 'posadzonych' na koniach wink Trudno porówna? z tym w?asny wzrost.

A co do potwory -- to te?. Ale chodzi?o mi tak?e o to, ?e s? ró?ne typy urody i takie dopasowywanie si? na si?? do lansowanego przez Keir? idea?u (cho?by chodzi?o tylko o dopasowywanie si? w my?lach), mo?e czasem narobi? wi?cej szkody ni? po?ytku.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#40 2006-10-13 10:07:20

anika
Użytkownik

Re: Klasyczna uroda

Masz racj? pak najlepsze jest zdrowe podej?cie do tematu.
Pozdrawiam big_smile
Dzi? trzynasty pi?tek iwiele ciekawych rzeczy mo?e si? wydarzy?.


anika

Offline

 

#41 2006-10-13 14:26:08

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Klasyczna uroda

ttakie dopasowywanie si? na si?? do lansowanego przez Keir? idea?u mo?e czasem narobi? wi?cej szkody ni? po?ytku.

Wydaje mi si?, ?e Keira dopasowujac si? do wykreowanego ju? przez kogo? wygl?du, propaguje go. Patrz?c na zdj?cia z dzieci?stwa, ona by?a szczup?a, ale nie by?a taka chuda. wydaje mi si?, ?e jej chudo?? jest celowa. Zwa?ywszy ?e kamera dodaje kilka kilogramów, nie chcia?abym jej widzie? "na ?ywca".
Osobiscie wydaje mi si?, ?e jedynie w?ród nastolatek mo?e co? upopularni?. I to w ?ród tych pró?nych i raczej nie do ko?a jasno my?l?cych. Reszta pr?dzej b?dzie si? wzorowa? na Zecie-Jones, czy JLo. Nie wiem, mo?e si? myle ;D[/url]


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#42 2006-10-13 19:37:50

lemonick
Użytkownik

Re: Klasyczna uroda

tak, 55 w pasie mia?am jak sz?am do komunii... nie, no mo?e troch? pó?niej te? wink

a poza tym, chodz?ce szkielety raczej s? dla mnie odpychaj?ce (gdzie tu r?k? po?o?y?- jak powiedzia? mój kolega). znowu tocz?ce si? beczuszki te? nie s? takie znowu... ale ka?dy ma inne poj?cie o "idealnej babce". nieprawda?? wink


-Co to jest prawdziwe JA? (...)
-To kim jeste?, a nie to, co z Ciebie zrobiono.
Paulo Coelho

Offline

 

#43 2006-10-13 20:24:43

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Klasyczna uroda

prawda?, prawda?.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#44 2006-12-08 15:45:43

Mag
Użytkownik

Re: Klasyczna uroda

Gdzie? czyta?am, ?e przeprowadzono badania przez " kanony pi?kna" z ró?nych epok- cech? wspóln? wszystkich pi?kno?ci (m in. Venus z Milo i boska MM) by? stosunek talii do bioder równy 0,7 (czyli przy 100 w bioderkach wypada?oby mie? 70 w talii) big_smile
Chodzi po prostu o harmonijn? sylwetk?,a nie konkretny rozmiar.
Widzia?am panie '36 które odstrasza?y i kusz?ce'42 ze ?wietnie podkre?lon? urod? i zaakcentowanymi atutami wink


GG 6318358

Offline

 

#45 2006-12-10 18:30:38

lemonick
Użytkownik

Re: Klasyczna uroda

A teraz salwy ?miechu- liczy?am sobie. Pó? roku temu wysz?o mi w zaokr?gleniu 0,6 big_smile Teraz ju? wiem, czemu kobiety ?ciska?y si? tymi gorseciorami- ?eby osi?gn?? stosunek talii do bioder równy 0,7. Kobieta, która mia?a normalnie i naturalnie w pasie 90 albo nawet 100, po ?ci?ni?ciu nagle stawa?a si? babeczk? z obwodem pasa 70 albo 80... Wszystko ok, tylko jak tu powietrza porz?dnie zaczerpn???? tongue


-Co to jest prawdziwe JA? (...)
-To kim jeste?, a nie to, co z Ciebie zrobiono.
Paulo Coelho

Offline

 

#46 2006-12-11 09:27:56

Dione
Użytkownik

Re: Klasyczna uroda

Dlatego te ?liczne panny tak cz?sto mdla?y :twisted: :twisted:


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#47 2006-12-15 07:47:46

pak4
Użytkownik

Re: Klasyczna uroda

A ja si? zastanawiam, jaki wp?yw na te idea?y mia?a moda smile

Ju? si? t?umacz? -- wczoraj by?em na "Cosi fan tutte" Mozarta, zagranym w strojach z epoki (koniec XVIII wieku, na Kontynencie). I musz? powiedzie?, ?e Dorabella (jedna z bohaterek), mimo ?e u niej ten wspó?czynnik (talia/biodra) wynosi? co? ko?o jedno?ci, wydawa?a si? kobiet? wcale atrakcyjn? -- mi?a twarz, zalotny u?miech i wzrok (tak?e ?adne oczy). Oczywi?cie -- wydawa?a si? ni? w sukni, bo na nieszcz??cie realizatorzy postanowili w otwieraj?cej scenie pokaza? panny w halkach...

W ka?dym razie ta XVIII wieczna suknia, cho? nie ukrywa?a zupe?nie figury, to sprawia?a, ?e mia?a ona mniejsze znaczenie przy ocenie urody. I tak sobie my?l?, ?e i te workowate, Austenowskie suknie, musia?y niejedno tuszowa?, je?li chodzi o figur?, co nie mog?o by? bez wp?ywu na to, jak si? urod? odbiera.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#48 2006-12-15 16:41:07

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Klasyczna uroda

I tak sobie my?l?, ?e i te workowate, Austenowskie suknie, musia?y niejedno tuszowa?, je?li chodzi o figur?, co nie mog?o by? bez wp?ywu na to, jak si? urod? odbiera.

mo?liwe, w ko?cu t moda, ?e tak ujm?, spo?eczna kreuj? mod? w ubiorach.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#49 2006-12-16 19:07:44

pak4
Użytkownik

Re: Klasyczna uroda

Aine: chodzi?o mi o to, ?e i vice versa smile


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#50 2006-12-16 22:40:22

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Klasyczna uroda

w jaki? sposób chyba na pewno. Obie s? zbyt mocno ze sob? zwi?zane.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB