Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2006-08-15 16:23:27

caroline
Użytkownik

Offtopy - pro?ba

Odnajdywanie powi?za? mi?dzy ró?nymi zagadnieniami ?wiadczy o inteligencji, jak wiadomo, jego konsekwencj? za? jest przeskakiwanie z tematu na temat. Na tym forum objawia si? to szalej?cymi offtopami. Mam dwie pro?by, jako osoba, której zdarza si? od czasu do czasu tu sprz?ta?... yyy powiedzmy, próbowa? tu sprz?ta?.

Pro?ba pierwsza: czyj? post wywo?a? erupcj? pomys?ów niezwi?zanych z tematem - za?ó?my nowy w?tek!
Pro?ba druga: je?li offtop ju? si? rozpanoszy? w w?tku i kto? chce odpowiedzie? zarówno w w?tku g?ównym, jak w temacie offtopowym niech to robi w dwóch ró?nych postach, ?atwiej b?dzie takie posty poprzesuwa? i stworzy? nowy w?tek. W tej chwili sytuacja wygl?da tak, ?e s? tematy, w których tocz? si? dwie rozmowy i nie mo?na ich sensownie podzieli?.
Na tym forum nie ma mo?liwo?ci przesuwania pojedynczych postów, przynajmniej ja nic na ten temat nie wiem wink, starajmy si? wi?c odpowiada? w adekwatnych w?tkach i nie zak?ada? tematów, które by? mo?e ju? istniej?.
Dzi?ki!
Miot?a Dochodz?ca wink

Offline

 

#2 2006-09-30 21:50:24

lemonick
Użytkownik

Re: Offtopy - pro?ba

ale nie lataj?ca?? wink
ja tam nawet nie wiem, jak si? nowe w?tki zak?ada... wink


-Co to jest prawdziwe JA? (...)
-To kim jeste?, a nie to, co z Ciebie zrobiono.
Paulo Coelho

Offline

 

#3 2006-10-12 11:35:34

Marija
Użytkownik

Re: Offtopy - pro?ba

Czy mi si? wydaje, czy forum JA zamiera?? roll Czy?by si?y do dyskusji zosta?y wessane przez inne gaw?dziarnie??

Offline

 

#4 2006-10-12 14:00:58

pak4
Użytkownik

Re: Offtopy - pro?ba

Ja miewam takie nieprzyjemne wra?enie, ?e wszystko ju? powiedziano i ca?? dyskusj? mo?na sprowadzi? do wymiany namiarów na posty... Podczas gdy w offtopach mamy jeszcze tyle potencjalnych tematów big_smile

Ale postaram si? namiesza? i wszelk? dyskusj? wspiera?.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#5 2006-10-13 20:07:30

lemonick
Użytkownik

Re: Offtopy - pro?ba

dok?adnie, nie ma o czym gada?, bo wszytko ju? obgadali?cie (jestem tu od niedawna, wi?c nie zaliczam si? do tych zaanga?owanych wink )


-Co to jest prawdziwe JA? (...)
-To kim jeste?, a nie to, co z Ciebie zrobiono.
Paulo Coelho

Offline

 

#6 2006-10-13 20:29:04

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Offtopy - pro?ba

Niektóre tematy mo?na wa?kowa? bez ko?ca. Tyle, ?e nie wszystkie...


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#7 2006-10-13 21:28:32

lemonick
Użytkownik

Re: Offtopy - pro?ba

a poza tym, niektórzy (np ja) potrafia 100 razy pisa? to samo, i nie?wiadomie stwarza? nowe offtopy... a potem lec? kazania, ?e tyle jest tematów nie na temat, i w ogóle... proponuj? si? pilnowa? wink (sama te? si? b?d? trzyma? ?elaznych zasad nie powtarzania, przyda mi si? na egzamin...)

a, i wyprzedzam- nie mówi? (tzn nie pisz?) ?e ka?dy ma pretensje, to by?o w ?artach. i dlatego, ?e jako? ostatnio odpowiednich wyra?e? znale?? nie mog?...


-Co to jest prawdziwe JA? (...)
-To kim jeste?, a nie to, co z Ciebie zrobiono.
Paulo Coelho

Offline

 

#8 2006-10-14 11:55:27

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Offtopy - pro?ba

o nie, offtopowanie to zwykle najciekawsze rozmowy. Pod warunkiem, ?e nie s? odgrzewane big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#9 2006-10-14 20:26:40

lemonick
Użytkownik

Re: Offtopy - pro?ba

odgrzewane w mikrofalówce przy temperaturze 120 stopni Celsjusza...


-Co to jest prawdziwe JA? (...)
-To kim jeste?, a nie to, co z Ciebie zrobiono.
Paulo Coelho

Offline

 

#10 2006-10-15 14:36:48

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Offtopy - pro?ba

nie o to dok?adnie mi chodzi?o...


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#11 2006-10-19 21:12:35

lemonick
Użytkownik

Re: Offtopy - pro?ba

to by? ?art sytuacyjny tongue


-Co to jest prawdziwe JA? (...)
-To kim jeste?, a nie to, co z Ciebie zrobiono.
Paulo Coelho

Offline

 

#12 2006-10-19 22:39:34

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Offtopy - pro?ba

hmm. raczej nie bardzo sytuacyjny big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB