Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#26 2006-08-17 13:11:43

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Nocne historyków rozmowy

Ech Marijo straszliwie tajemnicza jestes.
Czy?by praktyka odbywa?a si? podczas przemytu nielegalnych dzie? sztuki? :twisted: :twisted:


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#27 2006-08-17 13:53:18

Marija
Użytkownik

Re: Nocne historyków rozmowy

Apage! :twisted: Gdzie? mnie do dzie? sztuki? Nie znam si?, a przemyca? ni w z?b nie potrafi? lol Ca?a ta dyskusja na mój temat ( :?: :?: :?: ) niech ju? si? zako?czy, bo raz, ?e ma?o wnosz?ca do ca?okszta?tu, a po drugie, mam ju? wystarczaj?co du?o spostrze?e?, ?eby rozmy?le? nad egzotyk? mojego zawodu...... lol

Offline

 

#28 2006-08-17 13:55:17

Marija
Użytkownik

Re: Nocne historyków rozmowy

Ech Marijo straszliwie tajemnicza jestes.
Czy?by praktyka odbywa?a si? podczas przemytu nielegalnych dzie? sztuki? :twisted: :twisted:

Historia sztuki jako nauka pomocnicza historii?? Znani mi sztuczni historycy ze?arli by na ?ywca delikwenta, co by si? o?mieli? tak to uj?? :twisted:

Offline

 

#29 2006-08-17 16:55:49

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Nocne historyków rozmowy

Marijo - to by?a prowokacja big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#30 2006-08-18 07:21:36

pak4
Użytkownik

Re: Nocne historyków rozmowy

-- Ja bardzo lubi? histori?.
-- Szkoda, ?e ja nie. Czyta?am troch? z obowi?zku, ale bardzo si? przy tym niecierpliwi?am i nudzi?am. Ci?gle tylko k?ótnie królów z papie?ami, na ka?dej stronie wojny i zarazy. M??czy?ni pozbawieni zalet i prawie ?adnych kobiet. To bardzo m?cz?ce. Cz?sto zastanawia?am si? zreszt?, dlaczego to musi by? takie nudne, skoro autorzy w du?ej mierze zmy?laj?. Mowy, które wk?adaj? w usta bohaterom, ich my?li i plany -- to na pewno dzie?o wyobra?ni. A przecie? w innych ksi??kach poci?ga mnie w?a?nie wyobra?nia autorów.


Wszyscy wiedz? sk?d, wi?c ?ród?a nie podaj?. A zamie?ci?em w ramach prowokacji, bo widz?, ?e w?tek wysycha...


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#31 2006-08-18 07:38:17

Marija
Użytkownik

Re: Nocne historyków rozmowy

:oops: A ja co? nie kojarz?... :oops: Lito?ci, to mo?e by? ju? starcza demencja sad

Offline

 

#32 2006-08-18 12:37:35

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Nocne historyków rozmowy

Chyba Perswazje i Anna Eliott?


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#33 2006-08-18 12:41:27

Marija
Użytkownik

Re: Nocne historyków rozmowy

Chyba Perswazje i Anna Eliott?

Hm.... Do Anny Eliott za bardzo mi nie pasuje...Pomocy!!! Có? to za zagadki? :twisted:

Offline

 

#34 2006-08-18 12:59:06

pak4
Użytkownik

Re: Nocne historyków rozmowy

Opactwo. Rozmawiali Tilney i Katarzyna Morland.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#35 2006-08-18 13:07:17

Marija
Użytkownik

Re: Nocne historyków rozmowy

Opactwo. Rozmawiali Tilney i Katarzyna Morland.

Aaaaaaa, to mo?e by?. Ale czyta?am bardzo dawno temu. Pasuje do tej naiwnej Katarzyny Morland :evil:

Offline

 

#36 2006-08-18 13:46:31

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Nocne historyków rozmowy

do Anny te? mi nie pasowa?o. Ale ja na ten cytat zwróci?am uwag?, wi?c za?o?y?am, ?e pochodzi z ostatnio powtórzonej ksi??ki. Nie przypuszcza?am, ?e to Opactwo tak mi utkwi?o w pami?ci.
No no no!!!


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#37 2006-08-26 12:11:22

Robert_Benett
Użytkownik

Re: Nocne historyków rozmowy

he.he...tak sobie czytam bran?owy post, bom przecie te? historyk, cho? ma?o uczony..ale polityka to raczej nie moja bajka jeno obyczaje i kultura.to bardziej interesuj?ce...a powiem ze tak?e nie ucz? w szkole..


Kwitn?ce irysy
U moich stóp -
Sanda?y sznurowane na niebiesko.(Basho Matsuo )

Offline

 

#38 2006-08-26 12:50:19

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Nocne historyków rozmowy

Ha, nie uczysz w szkole, czy nie uczysz w szkole? big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#39 2006-08-26 12:55:55

Robert_Benett
Użytkownik

Re: Nocne historyków rozmowy

Kiedy? uczy?em..otrzyma?em nawet zaszczytne miano nauczyciela kontraktowego..obecnie nie ucz?, cho? pracuj? z m?odzie??...wykonuje prac? wychowawcy...je?li chodzi o uczenie to nie zaj?? terapii nie mo?na nazwa? nauczaniem


Kwitn?ce irysy
U moich stóp -
Sanda?y sznurowane na niebiesko.(Basho Matsuo )

Offline

 

#40 2006-08-26 13:06:35

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Nocne historyków rozmowy

A ja mimo wszystko nazwa?abym to nauczaniem. ?ycia.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#41 2006-08-26 14:33:37

Robert_Benett
Użytkownik

Re: Nocne historyków rozmowy

Owszem,masz racj? to pewien sposób nauczania, cho? nie tak klasyczny jak oceny, dziennik i nauczyciel niejednokrotnie wierz?cy w swoj? nieomylno??


Kwitn?ce irysy
U moich stóp -
Sanda?y sznurowane na niebiesko.(Basho Matsuo )

Offline

 

#42 2006-08-26 18:32:05

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Nocne historyków rozmowy

nauczyciel niejednokrotnie wierz?cy w swoj? nieomylno??

No fakt, to nasza choroba zawodowa big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#43 2006-08-28 19:33:05

megg
Użytkownik

Re: Nocne historyków rozmowy

he he...ale z chorobami zawodowymi mozna walczy? wink np. k?opotom z krtani? mo?na zapobiec-to mo?e te? przekonaniu o nieomylno?ci? big_smile

Offline

 

#44 2006-08-28 20:58:49

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Nocne historyków rozmowy

Oj jest jeden skuteczny lek - gumowy m?otek big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#45 2006-08-28 21:13:09

megg
Użytkownik

Re: Nocne historyków rozmowy

Oj tam zaraz m?otek big_smile

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB