Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2006-08-02 17:02:52

kas1a
Użytkownik

Wroc?awianki(anie:)! A mo?e by taniec dworski?

W Domu Ta?ca Pa?acyk jest mo?liwo?? zapisania si? na zaj?cia z ta?ca dawnego. http://flamencoarte.com/dworski4.htm Dzwoni?am i pyta?am, i mi?y pan powiedzia? mi, ?e je?li si? zbierze grupa ch?tnych, to zorganizuj? takie zaj?cia! Ile razy wyobra?amy sobie ?e jeste?my na balu w Netherfield czy nosimy sukienki w których wygl?da?yby?my jak beczu?ki! To mo?e by? naprawd? przyjemne, z tego co wiem w Pa?acyku umiej? ta?czy? i uczy?, a poza tym kto powinien kontynuowa? tradycj? ta?czenia takich ta?ców je?li nie my-mi?o?niczki(cy) dawnych epok i obyczjów?PROSZ? dajcie si? namówi? i zapiszcie si?!
Kochane(ni) licz? na was, bo sama nie stworz? grupy...tongue
:*
Kasik


gg:5910992

Do not delay joy

Offline

 

#2 2006-08-02 17:32:41

megg
Użytkownik

Re: Wroc?awianki(anie:)! A mo?e by taniec dworski?

Kasiu, S?o?ce! Mnie ju? masz:) Bardzo mi si? podoba ten pomys?smile S?ysza?am, ?e w Pa?acyku umiej? uczy?, bo moja kole?anka w?a?nie tam przygotowywa?a si? do swojego weselnego walca:D problem mo?e by? tylko w tym, ?e w tej naszej grupie b?dzie ma?o lub w ogóle nie b?dzie m??czyzn....Ale skoro obie jeste?my wroc?awiankami, to mo?e znajdziemy kiedy? 5 minut, skoczymy gdzie? na kawk? i obgadamy szczegó?y?

Offline

 

#3 2006-08-02 17:44:10

kas1a
Użytkownik

Re: Wroc?awianki(anie:)! A mo?e by taniec dworski?

Z tego co patrzy?am to na zdj?ciu na tej stronie te? s? same kobitki, wi?c co tam, poradzimy sobie... Mam tylko nadziej? ?e nie b?d? najm?odsza wink (17) A co do szczegó?ów to nie bardzo wiem co by tu mo?na by?o omawia?, narazie trzeba w ogóle zwerbowa? kilka ch?tnych osób. Umówi?am si? z tym panem w Pa?acyku ?e zadzwoni je?li b?dzie szansa(je?li si? zbierze grupa) ale narazie milczy... ale bardzo si? ciesz? ?e jeste? za :* spróbuj? w?ród kole?anek z klasy, w ko?cu 28 bab...


gg:5910992

Do not delay joy

Offline

 

#4 2006-08-03 09:14:00

NieVe
Użytkownik

Re: Wroc?awianki(anie:)! A mo?e by taniec dworski?

aaaaa!!!! :cry: ja te? tak chce wy to macie szcz?scie ja niestety jestem z pomorza :cry: i jak sprawdza?am to u mnie nic takiego nie organizuj?sad
w ka?dym razie zdawajcie relacje jak sie sprawy maj?smile
?ycze wam powodzenia i zwerbowania du?ej ilo?ci osób w tym facetów wink


gg 6516634
"Dobra ksi??a to rodzaj alkoholu - te? idzie do g?owy" - MAGDALENA SAMOZWANIEC

Offline

 

#5 2006-08-08 19:42:15

kas1a
Użytkownik

Re: Wroc?awianki(anie:)! A mo?e by taniec dworski?

Panie i Panowie, Panny i Kawalerowie! No dalej, zastanówcie si? i rozwa?cie (ze skutkiem pozytywnym) t? propozycj? bo wci?? nas ma?o! Prosz?, PROSZ?! Mo?na przecie? zawsze zrezygnowa? a nie spróbowa? by?aby szkoda. Ta?czy? ka?dy mo?e! smile[/code]


gg:5910992

Do not delay joy

Offline

 

#6 2006-08-08 20:03:57

lady_kasiek
Użytkownik

Re: Wroc?awianki(anie:)! A mo?e by taniec dworski?

a kiedy za ile i przez ile.
Cho? to g?upie pytanie bo ja we Wrocku b?d? tylko chwilowo ;/


GRITAR?? QUE ARDAN LAS BANDERAS POR LA FRATERNIDAD
QUE CAIGA EL PATRIOTISMO Y LA HOSTILIDAD RACIAL
CULTURA POPULAR...
Gran Derby dla Realu :!: :!:

Offline

 

#7 2006-08-09 09:47:26

kas1a
Użytkownik

Re: Wroc?awianki(anie:)! A mo?e by taniec dworski?

No jak by si? zebra?a odpowiednia ilo?? osób to od pocz?tku roku szkolnego chyba albo jako? tak na jesie?, to si? mo?na jeszcze umówi?. Je?li chodzi o cen? to znalaz?am co? takiego (na dole strony):
http://flamencoarte.com/aktual.htm
Przez ile? My?l? ?e przez ile kto chce, nikt nikogo do ta?ca nie zmusi... wink


gg:5910992

Do not delay joy

Offline

 

#8 2006-08-09 10:33:47

pak4
Użytkownik

Re: Wroc?awianki(anie:)! A mo?e by taniec dworski?

Szkoda, ?e nie jestem z Wroc?awia, czy okolic... Pozostaje mi ?yczy? Wam powodzenia.

W ka?dym razie has?o "taniec dworski" kojarzy mi si? raczej z wcze?niejsz? epok? ni? pocz?tkiem XIX wieku. A wrew pozorom mody si? wówczas zmienia?y smile We?my instrumenty -- pi??dziesi?t lat wcze?niej, albo pi??dziesi?t pó?niej, chyba pianoforte popularne nie by?o. Wcze?niej by?y klawesyny, klawikordy i ró?ne wirgina?y, a pó?niej "wspó?czesne" fortepiany.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#9 2006-08-09 10:40:47

kas1a
Użytkownik

Re: Wroc?awianki(anie:)! A mo?e by taniec dworski?

Haha! a ja si? nie poddaje, chocia? z?ama?am r?k? przedwczoraj to i tak mam zamiar ta?czy?! (to tak na zach?t? dla Was:)

Megg, jak tam, uda?o Ci si? kogo? nak?oni??

To prawda ?e taniec dworski obejmuje jeszcze du?o wcze?niejsze epoki ale ja my?l? ?e na takich zaj?ciach wiele zale?y od uczestników i mo?na si? dogada? co do tego co si? chce ta?czy? smile

Ma?o nas, ma?o nas, Ciebie tu potrzeba:)smilesmile:!:


gg:5910992

Do not delay joy

Offline

 

#10 2006-08-09 11:29:04

kas1a
Użytkownik

Re: Wroc?awianki(anie:)! A mo?e by taniec dworski?

Dalsza zach?ta big_smile

http://www.janeausten.pl/modules/4nAlbum/album/duma/b.jpg
http://www.janeausten.pl/modules/4nAlbum/album/mansfield/mp13.jpg
http://www.oyla4.de/userdaten/83365897/bilder/NEU-Ball1.jpg
http://flamencoarte.com/dawny.jpg


gg:5910992

Do not delay joy

Offline

 

#11 2006-08-09 12:16:25

lady_kasiek
Użytkownik

Re: Wroc?awianki(anie:)! A mo?e by taniec dworski?

To jest offtop. Ale Crawford cudnie wyszed? i on jest ?liczny niesamowicie. A jak on patrzy? na ta Fanny 8)

A razem ta?czyli przednio wink


GRITAR?? QUE ARDAN LAS BANDERAS POR LA FRATERNIDAD
QUE CAIGA EL PATRIOTISMO Y LA HOSTILIDAD RACIAL
CULTURA POPULAR...
Gran Derby dla Realu :!: :!:

Offline

 

#12 2006-08-09 16:34:30

megg
Użytkownik

Re: Wroc?awianki(anie:)! A mo?e by taniec dworski?

Szkoda, ?e nie jestem z Wroc?awia, czy okolic...

Taak....my te? ?a?ujemy, Drogi Paku, gdy? jak mi si? zdaje, m??czyzn zbyt wielu nie ujrzymy.....

Kasiu, nie znalaz?am nikogo.... :cry: buuuuuuuuuuu!! Jak do tej pory, jedyn? reakcj? osób, którym wspomnia?am o pomy?le, by?y wielkie oczy, pytanie, czy to chodzi o poloneza, a potem stwierdzenie, ?e taniec, to ewentualnie jaki? latynoski lub rock'n'roll....A niby cholera sami humani?ci :?
Co do wieku, je?li zwerbujesz swoj? klas?, to raczej ja si? b?d? martwi? o to, ?e b?d? najstarsza:( Ale co tam! Ostatnio jak by?am na pokazie flamenco w Warszawie, to w?ród uczennic ta?czy?a 60-latka, wi?c jeszcze nie ma tragedii.......
A co do dogadania si?, to s?ysza?am, ?e w Pa?acyku jest to mo?liwe.Sama jestem ciekawa;)
No nic, b?d? dalej próbowa?!! Ty te? próbuj!!

Offline

 

#13 2006-08-09 18:16:54

kas1a
Użytkownik

Re: Wroc?awianki(anie:)! A mo?e by taniec dworski?

Moja klasa to same prawie kujoniszcza wi?c wielkie oczy to pewnik. Ale pewna szansa jest, nie poddam si? tak ?atwo smile


gg:5910992

Do not delay joy

Offline

 

#14 2006-08-09 18:33:12

kas1a
Użytkownik

Re: Wroc?awianki(anie:)! A mo?e by taniec dworski?

W?a?nie dzwoni?am i mi?a pani powiedzia?a ?e zaczynaj? od pa?dziernika, kiedy to "ca?a studenteria si? zjedzie i wida? na co s? ch?ci". Tak?e mamy troch? czasu no i wst?pi?a we mnie nadzieja w naszych wroc?awskich studentów... chocia? oni chyba maj? zespó? w tym stylu tylko dla studentów... nie! koniec ze zw?tpieniem, b?dzie dobrze i b?dziem ta?czy?! wink


gg:5910992

Do not delay joy

Offline

 

#15 2006-08-09 23:52:48

megg
Użytkownik

Re: Wroc?awianki(anie:)! A mo?e by taniec dworski?

Oj nigdy nie w?tp we wroc?awskich studentów!! Wroc?awscy studenci s? super!! Sama jeszcze przez rok b?d? wroc?awskim studentem big_smile A co do tego, ?e niby mamy jakis swój zespó?-by? mo?e, u mnie na roku nikt specjalnie jako? si? do niego nie garn??, poza tym nie wiem, jak tam wygl?da?yby negocjacje odno?nie naszych oczekiwa?......Raczej oni chyba nie ta?cz? nic z pocz?tku XIX wieku, ale szczerze mówi?c, niewiele wiem na temat owego zespo?u i ju? na pi?tym roku to lekko pó?no, ?ebym my?la?a o karierze w czym? takim, wi?c......b?d? si? trzyma? Pa?acyku. Poza tym oni naprawd? umiej? uczy? i podobno mi?a atmosfera smile B?d?my dobrej my?li i szukajmy ch?tnych big_smile

Offline

 

#16 2006-08-10 09:18:48

kas1a
Użytkownik

Re: Wroc?awianki(anie:)! A mo?e by taniec dworski?

Ja to chyba musz? zacz?? pracy szuka? ?eby bra? sk?d? tyle kasy co miesi?c :?


gg:5910992

Do not delay joy

Offline

 

#17 2006-08-25 08:55:31

Loana
Użytkownik

Re: Wroc?awianki(anie:)! A mo?e by taniec dworski?

Witam!
To ja jeszcze w tym temacie sie zglosze - jestem rowniez zainteresowana. Tez jestem studentem, ale niestety wieczorowym (pracuj? oprócz studiowania) i moge miec czasami problemy z ewentualnym wyjsciem, ale moze jak sie obgada to nie bedzie zajec jak ja bede na wykladach. Popytam równiez wsrod moich znajomych, moze sie ktos zainteresuje.
Pozdrawiam!


Jakie? pytanko do mnie? loana@go2.pl
http://joanna-loana.deviantart.com/

Offline

 

#18 2006-08-28 19:57:31

megg
Użytkownik

Re: Wroc?awianki(anie:)! A mo?e by taniec dworski?

Ja nie znalaz?am nikogo :cry: Próbowa?am pro?b? i gro?b? i nic :cry: Loano to pi?knie, ?e jeste? ch?tna-mo?e Ty jeszcze kogo? zwerbujesz?

Offline

 

#19 2006-09-01 18:22:33

Karenina
Użytkownik

Re: Wroc?awianki(anie:)! A mo?e by taniec dworski?

Wprawdzie nie jestem z Wroc?awia (cho? tam studiowa?am), ale mog? Wam poleci? zespo?y ta?ca dawnego dzia?aj?ce w?a?nie we Wroc?awiu. Jestem raczej przeciwna wszelkim kursom organizowanym nie wiadomo przez kogo, za pieni?dze... W ten sposób naprawd? niewiele si? nauczycie. Je?li prawdziwie jeste?cie zainteresowane ta?cem dawnym, zajrzyjcie na zaj?cia, jakie organizuj? zespo?y ta?ca dawnego, które cz?sto dzia?aj? przy bractwach rycerskich (we Wroc?awiu np. Campanella czy Serenissima). Ta?cz? tam prawdziwi pasjonaci, którzy podziel? si? z Wami swoj? wiedz?, nie ??daj?c pieni?dzy. Ale musz? Was ostrzec, ?e je?li ju? si? zacznie przygod? z ta?cem, to pó?niej trudno si? odkocha? smile Tak by?o w moim przypadku!


?wiat widzie? w jednym ziarnku piasku, Niebo w przydro?nej koniczynie, d?oni? ogarn?? Niesko?czono??, a Wieczno?? zamkn?? w godzinie...

Offline

 

#20 2006-09-02 19:51:05

kas1a
Użytkownik

Re: Wroc?awianki(anie:)! A mo?e by taniec dworski?

Jak narazie mam ochot? si? w ta?cu zakocha? i nie wystraszysz mnie konsekwencjami big_smile szuka?am zespo?ów ta?ca dawnego we Wroc?awiu i jedyny kontakt jaki uda?o mi si? nawi?za? by? w?a?nie z Pa?acykiem, dlatego o tym tu napisa?am. Pewnie ?e cudnie by?oby uczy? si? od kogo? kto robi to z pasji i wspania?omy?lnie oszcz?dzi nasze portfele wink
Do pani Amelii z Campanelli w?a?nie wys?a?am maila, je?li kto? ?yczy sobie to prosz? bardzo, znalaz?am takie cu?: http://campanella.prv.pl/ a co do Serenissimy to prosz?, Karenino, gdyby? mog?a da? jakie? namiary to b?d? wdzi?czna, bo? nie mog? nic znale?? sad :*


gg:5910992

Do not delay joy

Offline

 

#21 2006-09-02 19:56:37

megg
Użytkownik

Re: Wroc?awianki(anie:)! A mo?e by taniec dworski?

W?a?nie, Karenino, daj jakie? namiary...Jejku dlaczego mieszkaj?c od dnia swoich narodzin we Wroc?awiu, w ogóle nie wiem, co tu si? dzieje?? :evil: Gdzie s? te bractwa czy co?? U nas na Alma Mater ta?cz? tylko zespo?y ?redniowieczno-renesansowe czy co? w tym stylu-przedwczoraj troch? posz?am pozwiedza? przy okazji za?atwiania ró?nych spraw....Ale dalej zastanawia mnie, dlaczego ja nic nie wiem o w?asnym mie?cie.... :cry: :cry: :cry:

Offline

 

#22 2006-09-10 14:43:36

Karenina
Użytkownik

Re: Wroc?awianki(anie:)! A mo?e by taniec dworski?

Bardzo si? ciesz?, ?e zacz??y?cie dzia?a?. Oto stronka zespo?u Serenissima, dzia?aj?cego m.in. we Wroc?awiu:

http://laserenissima.webpark.pl/

Poza tym, za??czam linka do strony rekreacji historycznych Freha, gdzie znajduje sie temat "Muzyka dawna, ta?ce i pie?ni". To prawdziwa kopalnia wiedzy na temat ta?ca dawnego:

http://www.freha.pl/index.php?showforum=8

Mi?ego ogl?dania i ... nie tra?cie nadziei!


?wiat widzie? w jednym ziarnku piasku, Niebo w przydro?nej koniczynie, d?oni? ogarn?? Niesko?czono??, a Wieczno?? zamkn?? w godzinie...

Offline

 

#23 2006-09-13 19:10:07

kas1a
Użytkownik

Re: Wroc?awianki(anie:)! A mo?e by taniec dworski?

Juhu! Dosta?am odpowied? od pani Agnieszki Kad?ubowskiej, pozwol? sobie j? tu przytoczy?smile

"Oczywi?cie, mo?na dosta? si? do zespo?u, najpierw jednak chcia?abym zada?
par? pyta? i zaprosi? na podstawowy kurs (gdyby?cie nie mia?y do czynienia
wcze?niej z ta?cem) lub sprawdzi? wasze umiejetno?ci gdyby?cie ta?czy?y
?wietnie tego rodzaju tance :-)
Z regu?y zapraszamy wszystkich ch?tnych na warsztaty ta?ca (w soboty
prawdopodobnie) i potem stopniowo zaczynamy bli?sz? wspó?prac? w pzypadku
gdy wszyscy mamy ch?? kontynuowac wspóln? prac?.
Limitu wiekowego nie ma ?adnego - s? na warsztatach osoby strsze ale tez i studenci czy uczniowie."

Uda si?? big_smile


gg:5910992

Do not delay joy

Offline

 

#24 2006-09-14 09:24:41

Karenina
Użytkownik

Re: Wroc?awianki(anie:)! A mo?e by taniec dworski?

no brawo big_smile to teraz mi?e panie do dzie?a i poka?cie, jak pl?sacie lol
Powodzenia!


?wiat widzie? w jednym ziarnku piasku, Niebo w przydro?nej koniczynie, d?oni? ogarn?? Niesko?czono??, a Wieczno?? zamkn?? w godzinie...

Offline

 

#25 2006-09-21 22:06:34

megg
Użytkownik

Re: Wroc?awianki(anie:)! A mo?e by taniec dworski?

Dziewczyny, jak zbierzecie grup?, dajcie mi znak na gg, bo na forum nie b?d? na razie za cz?stym go?ciem, za bardzo absorbuje mnie real póki co wink
9877574

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB