Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#51 2005-06-25 22:53:29

fringilla
Użytkownik

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

Ja w?a?nie wys?a?am Kazikowi streszczenie ?wiata Emmy. Zabieram si? za Eleonore i Mariann?.

Ale czy tak w ogóle zyska?ysmy akceptacj? Szefa dla nowego dzia?u? Bo troche za d?ugie mi wysz?o, ?eby zamieszcza? na forum.


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#52 2005-06-27 12:58:41

Kazik
(Admin)

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

Chodzi o umieszczanie streszcze?? Nie ma problemu.
Mo?emy zamieszcza? je w Artyku?y->Recenzje, albo mo?emy zrobi? tam oddzielny poddzia? Artyku?y->Streszczenia. Chyba ?e widzicie t? spraw? inaczej i wolicie jakie? inne miejsce, czekam na sugestie (i nast?pne steszczenia).


"Barbarzy?cami nazywamy tych, których zwyczaje ró?ni? si? od naszych" (Benjamin Franklin)

Offline

 

#53 2005-06-27 15:40:23

fringilla
Użytkownik

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

Mo?e: Artyku?y --> Kontynuacje ksi?zek JA? Jest ju? recenzja "Córki Elizy" napisana przez Loan?, wi?c pasowa?aby do tego dzia?o, a by?o by chyba przejrzy?ciej.
A proopos, w dziale Recenzje jest zawiadomienie o filmach z Colinem, chyba przez pomy?k??


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#54 2005-07-01 21:55:18

sister
Użytkownik

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

Oooo, ciesz? si?, ?e mój pomys? zyska? tak? aprobat? i ?e sprawa "nabiera kolorków". Do??cz? si? niebawem do streszczania smile

A propos, wklej? ten post, umie?ci?am go ju? gdzie indziej, ale to tutaj pisa?am na ten temat wcze?niej wi?c...:

Poza tym mam fantastycznego niusa, pisa?am gdzie? na forum o mojej Psince, która mia?a operacj? i o oczekiwaniu na wyniki bada?... Tak wi?c wyniki s? bardzo dobre, na szcz??cie to nie by? guz z?o?liwy, a jedynie jaki? niegro?ny wytwór tkankowy, którego nazwy teraz nie pami?tam... Z ca?ym szacunkiem, ul?y?o mi jak cholera... (wybaczcie to s?ówko ) Piesia zdrowa na szcz??cie a blizny po operacji ju? niemal nie wida?

smilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmile

Offline

 

#55 2005-07-17 23:44:44

angelix
Użytkownik

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

musz? si? do??czy? do krytycznych recenzji niejakiej pani Tennant.
Przez Pemberley jako? przebrn??am(cho? nie ukrywam,?e by?o to trudne) to Niedobrana para "po?o?ya mnie zupe?nie na ?opatki".BRRRRRRRRRRRRR okropno??, 3/4 ksi??ki to opis jakiego? koszmarnego przyj?cia - zero polotu!!!

Offline

 

#56 2005-08-05 10:42:12

sister
Użytkownik

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

No w?a?nie...

w niedziele wracam do domu, wi?c b?d? mog?a napisa? streszczenie 'Zakochanej Emmy'. Mam nadziej?, ?e nie dostan? wysypki od powtórnego czytania tych bzdur smilesmilesmile

jestem strasznie ciekawa co Tennant nawypisywa?a w innych kontynuacjach, wi?c piszcie dziewczyny streszczenia jak najszybciej smile

Offline

 

#57 2005-08-10 16:38:09

sister
Użytkownik

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

No dobra, nie s?dzi??m, ?e mo?e by? co? gorszego od czytania "Zakochanej Emmy"...

niestety du?o gorsze jest czytanie tego "czego?" po raz drugi...

ale wyka?? si? siln? wol? i napisz? to streszczenie :?

Offline

 

#58 2005-08-27 13:21:56

Aga85
Użytkownik

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

Jaki? tydzie? temu przeczyta?am "Pemberley" i do tej pory odczuwam ogromny niesmak. Nie powiem ?ebym ?a?owa?a, ?e to przeczyta?am, by?am bardzo ciekawa tej ksi??ki, ale z pewno?ci? nigdy wi?cej po ni? nie si?gn?. Nie wiem ju? sama czy pani Tennant nie umie w ogóle liczyc, bo jak to mo?liwe, ?e Lizzy i Darcy s? zaledwie rok po ?lubie, a tu Lidia ma ju? kilkoro dzieci, Jane ma ma?? Emily i do tego oczekuje narodzin jeszcze jednego dziecka. A Bingley? Sam Darcy mówi? w "D&U", ?e nigdy nie widzia? przyjaciela tak zakochanego jak Bingley by? w Jane, a co okazuje si? w "Pemberley"?! Otó? przed Jane by?a jaka? Francuska, któr? Bingley gor?co kocha? i ma z ni? dziecko. To jest juz po prostu niesmaczne. Nie mówi? ju? o Panu Darcy, którego Emma Tennant "wyg?adzi?a" jesli mog? si? tak wyrazic i przez to sta? si? taki "nijaki", brak ju? mu tej wynios?o?ci i tajemniczo?ci. TOTALNA KATASTROFA!!!
Chia?abym w ko?cu przeczytac jak?s porz?dn? ksi??k? i teraz poszukuj? "Sanditon" - pe?nej wersji doko?czonej przez Marie Dobbs. Jesli kto? by?by tak mi?y i móg? mi to jako? udost?pnic, np. po?yczyc, to by?abym ogromnie wdzi?czna wink

Offline

 

#59 2005-09-01 13:52:03

fringilla
Użytkownik

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

No w?a?nie co z naszym dzia?em streszcze? kontynuacji? Bardzo jestem ciekwa niektórych wypocin pani Tennant.


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#60 2005-09-05 13:42:21

Marianna
Użytkownik

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

Ja czyta?am wszystkie wytwory pani Tennant i wydaje mi si?, ?e najgorsza by?a Eleonora i Marianna oraz Niedobrana para. Chocia? w?a?ciwie do?? dawno to czyta?am i niewiele pami?tam. W?a?ciwie wszystkie by?y napisane na jedno kopyto i opowiada?y o kryzysach ma??e?skich. Nie b?d? zdradza? szczegu?ów tym, którzy chc? przeczyta?, ?eby im nie psu? zabawy. Ja w niektórych miejscach naprawd? si? ubawi?am. Jedyn? ró?nic? mi?dzy paniami Austen i Tennant jest to, ?e przy czytaniu powie?ci Jane czytelnik smieje si? z g?upoty bohaterów, a w przypadku pani Emmy T. z gupoty samej autorki. Nie chcia?abym by? jednak zbyt surowa. My?l?, ?e przeczytanie kotynuacji Emmy Tennant nie jest niebezpieczne i nie grozi spaczeniem wyobra?enia o naszych ulubionych bohaterach. Radz?, aby ka?dy sam si? przekona?, je?li ma tak? okazj?, zamiast polega? jedynie na zdaniu innych.

Offline

 

#61 2005-09-05 14:33:30

fringilla
Użytkownik

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

Jedyn? ró?nic? mi?dzy paniami Austen i Tennant jest to, ?e przy czytaniu powie?ci Jane czytelnik smieje si? z g?upoty bohaterów, a w przypadku pani Emmy T. z gupoty samej autorki.

Marianno, jak mo?esz mówi?, ?e to JEDYNA róznica?!

Wiecie co, ja czyta?am wiele róznego rodzaju fanfiction i wirtualnych kontynuacji - czy to Harry'ego Pottera, Wied?mina, czy innych. Inajwa?niejsze jest, ?eby pisz?c co?, co pretenduje do miana ci?gu dalszego, zachowa? charaktery bohaterów, nie zmieniac ich osobowo?ci, zwróci? uwag? na szczególy w ich sposobie bycia, charakterystyczne cechy, wtedy jest szansa na zachowanie w jakims stopniu ducha orygina?u. Dlaczego utwory Emmy Tennant tak irytuj?? Bo ona podczepaijac si? pod popularno?? Jane Austen tworzy swoje w?asne powie?ci kradn?c JA imiona bohaterów. Byc mo?e z tego samego powodu tak wiele z nas nie lubi ekranizacji Mansfield Park. Swoj? drog? wiele ekranizacji ten grzech pope?nia: napiszemy, ?e to adaptacja ksi??ki, to ludzie przyjda do kina, ale w zasadzie to my wymy?lili?my lepsz? historie (np. Trzej muszkieterowie, brr).
A co do streszcze?, to uwa?em ?e maj? sens, bo ksi?zki ET s? do?c trudno dost?pne i w sumie nie warte a? tak wielkiej uwagi by polowac na nie na Allegro, zw?aszcza, ?e ?rubuj? tam ich ceny coraz bardziej.


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#62 2005-09-26 10:49:08

sister
Użytkownik

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

O rany...
wiem, ?e mia??m napisa? to streszczenie, ale robi mi si? niedobrze, jak tylko patrz? na t? ksi??k?...

jednak postaram si? to zrobi? niebawem...

brrrr...

Offline

 

#63 2006-01-20 21:50:44

Bonduelle
Użytkownik

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

Z "dzie?" pani Tennant czyta?am tylko "Eleonor? i Mariann?" - KOSZMAR!!! Nigdy wi?cej! Robert Ferrars PO?ARTY PRZEZ KANIBALI? Marianna w i?cie hippisowskiej komunie?

Co bra?a autorka, gdy to pisa?a?

Offline

 

#64 2006-03-11 12:17:29

Gosia
Użytkownik

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

Na Allegro mozna kupic "Pemberley" - dalsze losy DiU.
http://www.allegro.pl/item90747222_pemb … zenia.html
Poki co 26 zl.
Chyba czytalam i nie podobalo mi sie.

Oraz "Zakochana Emma" kontynuacja Emmy
http://www.allegro.pl/item90317646_emma … emma_.html
Na razie 1 zl.

Obie ksiazki Emmy Tennant.

Offline

 

#65 2006-03-11 12:43:34

Maryann
Użytkownik

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

Mo?e to ten "szcz??liwy" nabywca, który jaki? czas temu wylicytowa? "PemberleY' do bodaj?e 60 z?, a teraz próbuje odzyska? cho? troch? utopionej kasy?

Offline

 

#66 2006-03-16 21:32:07

Alraune
Użytkownik

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

Mia?am niedawno okazj? przeczyta? dwa "dzie?a" pani Tennant - 'Pemberley' oraz 'Niedobran? par?'. Przyznam, ?e nie przypominam sobie, abym kiedykolwiek czyta?a bardziej ?enuj?ce ksi??ki! 'Pemberley' od?o?y?am z niesmakiem po dwóch rozdzia?ach, ale wrodzona ciekawo?? wzi??a gór? i uda?o mi si? to sko?czy?. Nie wiem, co pani Tennant chcia?a osi?gn??, pisz?c t? ksi??k?, nie mam poj?cia, czy jej zamiarem by?o dopisanie w?asnego fan fiction, czy wyszydzenie stylu pisania Jane Austen, czy te? zwyczajnie zrobienie z siebie idiotki, a z czytelników - baranów. Pomijaj?c wymienione tu ju? oczywiste nie?cis?o?ci czasowe, "dzie?o" to stanowi jeden wielki ci?g bzdur. Postacie s? niezrównowa?one psychicznie, dialogi drewniane, akcja zupe?nie chaotyczna. Bohaterowie odnosz? si? do siebie bez szacunku czy zachowania jakichkolwiek zasad dobrego wychowania. Lizzy przedstawiona jest jako histeryczka, bez krzty humoru i charakteru, jaki posiada?a bohaterka Jane Austen. Darcy jest chwiejny - raz wybucha nami?tn? mi?o?ci? do ?ony, innym razem jest osch?y, wynios?y, dumny, nie raczy powiadomi? Lizzy o istotnych sprawach, traktuje j? jak obc? osob?, ca?? uwag? po?wi?caj?c swej szanownej ciotce i pannie Bingley, która, notabene, jest bohaterk? o najgorszych manierach. Pani Bennet dorobi?a si? adoratora w postaci farbowanego pu?kownika z drewnian? nog?. Autorka nie omieszka?a nawet u?mierci? pana Benneta - oddanie poczucia humoru tej postaci to najwyra?niej za wysokie progi dla jej pióra. Przez dobr? po?ow? akcji Lizzy zadr?cza si? my?l?, ?e jest bezwarto?ciowa, poniewa? jeszcze nie da?a Darcy'emu potomka; pó?niej jej obsesj? staje si? przekonanie, ?e Darcy ma syna z tajemnicz? Francuzk? (ch?opiec okazuje si? pó?niej synem Bingleya). Darcy, nie?wiadomy udr?ki ?ony, oddaje si? rozrywce w Londynie, w towarzystwie panny Bingley i tajemniczych dam. W akcie desperacji Lizzy postanawia opu?ci? m??a i zosta? nauczycielk?... Najbardziej niezrozumia?e dla mnie jest chyba zako?czenie tej ksi??ki - mo?e kto?, kto czyta?, wytlumaczy mi zdanie "El?bieta - bo musia?a pokaza? Darcy'emu, ?e zrozumia?a jego post?powanie, ?e musi by? t?, która b?dzie b?aga? jego o wybaczenie - po?lizgn??a si? na schodach i upad?a. Teraz nic ju? nie widzia?a, bo wszystko pogr??y?o si? w ciemno?ci". Czytam, czytam, i nie rozumiem. Spad?a, bo musia?a pokaza?? :? Spadaj?c ze schodów mog?a co najwy?ej pokaza? pantalony w ca?ej okaza?o?ci...
Zdanie z ok?adki ksi??ki: "Podobnie jak w powie?ci Jane AUSTIN(!), poznajemy szereg ZNAKOMICIE zaobserwowanych postaci, reprezentantów ma?ego ?wiatka, w którym ?yje bohaterka, a których post?powanie jest odbiciem obowi?zuj?cych w nim konwenansów" uwa?am za grub? przesad?. Z ca?ego serca nie polecam tej lektury - chyba, ?e kto? lubi si? denerwowa?. Kontynuacja 'Pemberley', czyli 'Niedobrana para' okaza?a si? by? sto razy gorsza i sprawi?a, ?e podczas lektury co rusz ogarnia? mnie pusty ?miech. I uczucie politowania dla Emmy Tennant.


He's more myself than I am... Whatever our souls are made of, his and mine are the same.

Offline

 

#67 2006-03-16 21:45:49

Maryann
Użytkownik

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

Witamy w klubie.

Offline

 

#68 2006-03-28 10:29:09

kasia_n
Użytkownik

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

Czesc! Ciesze sie, ze wiecej osob podziela rowniez moje zdanie. Kiedys zaczelam czytac kontynuacje DiU pani Emmy T i myslalam ze snie.
Czy istnieja jednak jakies kontynuacje JA ktore warto by bylo przeczytac? Znacie jakies?
pozdrawiam serdecznie

Offline

 

#69 2006-04-09 14:42:18

Bonduelle
Użytkownik

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

Kiedy? o jakiej? s?ysza?am, ale to by?o dawno i nieprawda wink Osobi?cie polecam czytanie fanfików z internetu, niektóre naprawd? niez?e smile

Offline

 

#70 2006-04-09 22:27:00

ewelinka
Użytkownik

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

Mo?e to ten "szcz??liwy" nabywca, który jaki? czas temu wylicytowa? "PemberleY' do bodaj?e 60 z?, a teraz próbuje odzyska? cho? troch? utopionej kasy?

lol lol lol lol

Offline

 

#71 2006-04-19 23:32:15

bezpaznokcianka
Użytkownik

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

By? mo?e nie powinnam si? na ten temat wypowiada?, gdy? nie przeczyta?am ani jednej kontynuacji ksi??ek Austen, ale ja wprost nie znosz? tego rodzaju ksi??ek. I kto by ich nie pisa?, czy to wnuczka autorki, czy kompletnie nieznana kobieta, dla mnie s? one, niczym innym jak marn? namiastk? orygina?u. Nie lubi? kontynuacji zako?czonych ksi??ek, a w szczególno?ci pisanych przez innego autora. Nigdy ich nie czytam, z obawy, ?e zepsuje mi to na zawsze pierwowzór. Wyj?tkiem by?a tylko "Scarlett" - dalszy ci?g "Przemin??o z wiatrem", ale zako?czenie kompletnie mnie nie zadowoli?o, wi?c nie mog?am si? powstrzyma? tongue

Prawie sie z toba zgadzam... tylko w kwestii "Scarlett" nie, bo ta ksiazka nie jest dla mnie wyjatkiem... a tak w ogole - podobalo ci sie, bo nie napisalas. Dla mnie ksiazka i film koncza sie na tym, ze Rhett se idzie i "ma gdzies" to, co sie stanie ze Scarlett. Koniec. Juz lepiej taka niedopowiedziana scena niz te wszystkie rzeczy co sie w "Scarlett" dzieja... (opieram swoja wiedze o serial ktory zobaczylam przypadkiem fragmentarycznie, bo ksiazki nie mam zamiaru tknac!). Wedlug mnie jesli autor tak konczy swoja powiesc powinno sie to uszanowac i tyle. Nikt przeciez nie bierze szkicow i ich nie dokancza w przypadku artystow.

Offline

 

#72 2006-04-20 10:33:28

Trzykrotka
Użytkownik

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

Bezpaznokcianko, mo?emy sobie poda? r?ce! ?adnych kontynuacji, niech ka?da z nas ma swoj? w?asn? wizj? i ju?.

Offline

 

#73 2006-04-20 20:16:31

Bonduelle
Użytkownik

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

Uch... Czyta?am "Scarlett"... groza, dwa grube tomy o kobiecie snuj?cej si?bez celu po Ameryce, a potem Wyspach Btytyjskich hmm Zero w?tku przewodniego... Cho? przynajmniej charaktery _jako_tako_ zgadzaj? si? z tymi z GWTW :?

Offline

 

#74 2006-04-25 11:32:30

ewelinka
Użytkownik

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

ja nie czyta?am ksi??ki,ale ogl?da?am film. a film mi si? podoba? smile

Offline

 

#75 2006-04-26 17:31:47

Jeanne
Użytkownik

Re: Kontynuacje ksi??ek Jane Austen

Ksi??ka ma?o trzyma?a si? pierwowzoru, a film ma?o trzyma? si? ksi??ki. Nic dobrego z tego nie wysz?o.


"Lasy by?y doko?a. I po?ó?k?e li?cie
Jak blade meteory przez pó?mrok spada?y."

[img]http://img232.imageshack.us/img232/821/kjykpa8.jpg[/img]

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB