Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2006-08-01 18:21:05

Robert_Benett
Użytkownik

Rozwa?na i romantyczna -t?umaczenia

Czy która? z Was czyta?a RiR w nowym t?umaczeniu Micha?a Filipczuka? wydan? j? w serii Zielona Sowa..wychodzi tez w nowym t?umaczeniu Rozsadek i ROmantyczno?c...tyle miejsca poswiecamy DiU ale RiR tez niez?a ksi?zka..
Zreszt? pyta?em dzi? o ni? w ksi?garni i dwaj panowie...szukaj?c JA w komputerze zastanawi? si? gdzie jej ksi??ki le?a?
- Czy Austen mamy tutaj na pólce czy jest w literaturze babskiej?
Ma?o mnie krew nie zala?a ale grzecznie podzi?kowa?em i wyszed?em, poniewa? ksi?zek JA nie by?o..


Kwitn?ce irysy
U moich stóp -
Sanda?y sznurowane na niebiesko.(Basho Matsuo )

Offline

 

#2 2006-08-01 18:39:52

caroline
Użytkownik

Re: Rozwa?na i romantyczna -t?umaczenia

Hehe, znam ten ból, te? zawsze chodz? po ca?ej ksi?garni i szukam, w romansach, w seriach wydawniczych, w obcoj?zycznej, oczywi?cie gdzie indziej "Opactwo...", gdzie indziej "Duma..", "Listy" to pewnie w biografiach albo nie wiadomo gdzie, gdyby w ogóle si? pokaza?y.

Niestety nie znam nowego t?umaczenia RiR, je?li ju? uda Ci si? dorwa?, Robercie, podziel si? wra?eniami.

Offline

 

#3 2006-08-01 21:38:30

lady_kasiek
Użytkownik

Re: Rozwa?na i romantyczna -t?umaczenia

a mo?e lepiej nie ryzykowac i zainwestowac w wydanie z prószy?skiego kieszonkowe fajniaste smilesmile
Ja osobi?cie mam wersj? z gazety ze zdj?ciem Edwarda i Elinor big_smile


GRITAR?? QUE ARDAN LAS BANDERAS POR LA FRATERNIDAD
QUE CAIGA EL PATRIOTISMO Y LA HOSTILIDAD RACIAL
CULTURA POPULAR...
Gran Derby dla Realu :!: :!:

Offline

 

#4 2006-08-01 22:24:56

Robert_Benett
Użytkownik

Re: Rozwa?na i romantyczna -t?umaczenia

W takim razie zobacz?...Na razie wyje?dzam z moim psiakiem na wie? uciszac nerwy, malowa? i czytac ksi?zki JA..zatem do zobaczenia za prawie 4 tygodnie..te? odpoczywajcie..


Kwitn?ce irysy
U moich stóp -
Sanda?y sznurowane na niebiesko.(Basho Matsuo )

Offline

 

#5 2006-08-02 11:17:11

Dione
Użytkownik

Re: Rozwa?na i romantyczna -t?umaczenia

Baw si? dobrze i odpocznij te? za nas. Ja mo?e dopiero za jaki? miesi?c b?d? si? mog?a gdzie? wyrwa?. Przywie? nam troch? s?onecznego py?u, bo tu na Warmii ostatnio troch? ciemno....


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#6 2006-08-02 11:39:47

megg
Użytkownik

Re: Rozwa?na i romantyczna -t?umaczenia

Dione, nie dobijaj mnie....Ja chcia?am za jakie? dwa tygodnie si? wybra? na t? Warmi?....

Offline

 

#7 2006-08-02 14:01:24

pak4
Użytkownik

Re: Rozwa?na i romantyczna -t?umaczenia

Co do t?umacze? RiR -- wspomnia?em o tym tu:
http://www.janeausten.pl/modules.php?na … p;start=25
a nie chce mi si? wspomina? jeszcze raz... Niby troch? ch?odniej, ale wci?? lenistwo napada na cz?owieka...


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#8 2006-08-03 15:22:20

Katarzyna
Użytkownik

Re: Rozwa?na i romantyczna -t?umaczenia

Offline

 

#9 2006-08-04 10:10:46

Dione
Użytkownik

Re: Rozwa?na i romantyczna -t?umaczenia

Dione, nie dobijaj mnie....Ja chcia?am za jakie? dwa tygodnie si? wybra? na t? Warmi?....

megg, tragedia... :evil: Siedz? w biurze od rana i ci?gle leje :evil: :evil:
Dobrze, ze cho? dotar?am tu jeszcze such? stop?. A mam jecha? na weekend do Gi?ycka :cry: A tu taka okropno?? :evil:


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#10 2006-08-04 11:35:53

Areliee
Użytkownik

Re: Rozwa?na i romantyczna -t?umaczenia

O rany... A gdzie jest Warmia a gdzie Mazury? tongue Bo ja mam z tym problem, a we wtorek wyje?d?am do Mr?gowa... Jak tam ma la?, to wielkie dzi?ki... :?

Offline

 

#11 2006-08-04 11:39:26

Dione
Użytkownik

Re: Rozwa?na i romantyczna -t?umaczenia

Olsztyn i okolice, szczególnie na zachód od miasta to Warmia. A tereny pomi?dzy Szczytnem, Miko?ajkami, Gi?yckiem, Augustowem i tak w tych rejonach to Mazury. I na dzie? dzisiejszy nie jest zbyt zach?caj?co :?


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#12 2006-08-04 12:07:43

Areliee
Użytkownik

Re: Rozwa?na i romantyczna -t?umaczenia

Dzi?ki za wyja?nienie big_smile
B?agam, niech si? wypada w weekend i od poniedzia?ku b?dzie s?onecznie...
Przecie? to by by?o maksymalnie i totalnie nie fair, gdyby mój jedyny wakacyjny wyjazd by? zniszczony przez deszcz! Uch, z?a jestem.

Offline

 

#13 2006-08-09 07:54:53

Marija
Użytkownik

Re: Rozwa?na i romantyczna -t?umaczenia

Uwaga! (juz po deszczu, przynajmniej na dzisiaj :? ). Zacz??am czyta? "Rozs?dek i romantyczno??" w t?umaczeniu Micha?a Filipczuka (wyd. Zielona Sowa, szokuj?ca cena 9,90 z?). Nie jest chyba najgorzej. A cena to po prostu rewelacja, wydanie dost?pne prawie dla wszystkich, w porównaniu z innymi o podobnej obj?to?ci: trzy dychy jak w banku :twisted: Kto? ju? czyta?? I jak wypada w porównaniu z "Rozwa?n? i romantyczn?"? Pami?tam, ?e jak przejrza?am kilka lat temu nowe t?umaczenie "Mistrza i Ma?gorzaty", to wrzeszcza?am z oburzenia, jak mo?na by?o na nowo wymy?la? wiekopomne zdania :twisted: No ale to troch? inna liga powie?ci, mimo wszystko. A mo?e s? tu wielbiciele twórczo?ci Bu?hakowa ("Notatki na mankietach" - lol , mmmmmm.......)?

Offline

 

#14 2006-08-09 08:36:05

pak4
Użytkownik

Re: Rozwa?na i romantyczna -t?umaczenia

Ale dla mnie to nie s? wiekopomne zdania... Nowe t?umaczenie wydaje mi si? sprawne, ale czasami niekonsekwentne -- w?cieka?em si? gdzie? na nag?e przej?cia z formy per ty, na per pan i odwrotnie. Raz te? t?umacz przedobrzy? -- pisz?c o nowo?e?cu Edwardzie, cho? wyra?nie powinien si? ograniczy? do nazwiska (jak autorka i kontekst nakazuj?).


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#15 2006-08-09 09:01:12

Marija
Użytkownik

Re: Rozwa?na i romantyczna -t?umaczenia

Czasem pierwsze t?umaczenia wiekopomne s? i kropa. Vide Biblia Wujka Cytaty, imiona wchodz? w obieg; a nowe t?umaczenie "W?adcy pier?cieni"??? Ze spolszczonymi i przerobionymi nazwami w?asnymi. Auuuuuuuuuuuu!!!!!!!!! Nie mów, ?e lepsze!!! Raczej ciekawostka :twisted:

Offline

 

#16 2006-08-09 10:26:23

pak4
Użytkownik

Re: Rozwa?na i romantyczna -t?umaczenia

Ale decyduje pierwszy kontakt! Ja przeczyta?em LOTR po raz pierwszy w wersji ze spolszczeniami i nic mnie nie bola?o, a nawet mog?em si? przychyli? do racjonalnych tez t?umacza, ?e trzeba spolszcza? smile

Prywatnie, to ja bardzo lubi? muzyk? klasyczn?. I cz?sto przerabiam ten efekt gdy s?ucham znanego samego utworu w nowej interpretacji. Przy czym zale?y on od dwóch czynników -- tego jak bardzo wry?a si? w pami?ci ta pierwsza wersja i ile wersji pozna?em. Bywa wi?c tak, ?e jedna wersja pozostaje dla mnie wzorem. Ale bywa te? tak, ?e ucz? si? cieszy? ró?norodno?ci? i w ka?dej interpretacji dostrzega? inne, zapomniane warto?ci. A najlepsze jest to, ?e czasem szukam "tej w?a?ciwej" wersji ca?ymi latami, po drodze s?uchaj?c czy kto? si? do idea?u nie zbli?y?, tylko po to, by kupiwszy to pami?tne nagranie stwierdzi?, ?e mam kilka lepszych na pó?ce smile

Wszystko to pozwala mi twierdzi?, ?e z pi?cioma V Symfoniami Beethovena, dziesi?cioma Magnificat Bacha, czterema Czarodziejskimi fletami Mozarta na pó?ce, by si? do tych trzech dzie? ograniczy?, to mog? uchodzi? za eksperta od efektu pierwszego wra?enia smile Bo w ko?cu ile ekranizacji "Dumy i uprzedzenia", albo ile t?umacze? "Rozwa?nej i romantycznej" mo?na pozna? w ?yciu?


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#17 2006-08-09 11:26:01

Marija
Użytkownik

Re: Rozwa?na i romantyczna -t?umaczenia

O pierwszych wra?eniach muzycznych nie podyskutuj?, bo mi s?o? nadepn?? :oops: . Natomiast mam pami?? do "pierwszych wykona?" literackich, a jak ju? zapami?tam sobie te "wiekopomne wersy" w szczególnie ulubionych utworach, to cze?? pie?ni - jakiekolwiek zmiany s? mi przykre :cry: .Te kolejne t?umaczenia mog? by? wierniejsze, pi?kniejsze i zgrabniejsze, ale s? wtórne i jakie? obce -?
A na marginesie, nie "R&R" mia?am na my?li, mówi?c o "wiekopomnych zdaniach" big_smile

Offline

 

#18 2006-08-10 03:16:02

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Rozwa?na i romantyczna -t?umaczenia

Ogólnie rzecz bior?c s?ysza?am o tym wydaniu same negatywne opinie.
Ale nie czyta?am, nie mia?am w rekach. moge jedynie slepo powtarza? opinie innych. S? to jednak opinie osób, które znaj? si? na JA i którym pod tym wzgl?dem ufam w pe?ni.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#19 2006-08-10 08:32:50

Marija
Użytkownik

Re: Rozwa?na i romantyczna -t?umaczenia

Trzeba porówna? jak?? donios?? scen? w starym t?umaczeniu z tym nowym. Na razie (po 30 stronach) nic strasznego nie rzuci?o mi si? na oczy big_smile Mo?e dlatego, ?e R&R nie jest moj? ulubion? powie?ci? JA. Natomiast do D&U w nowym t?umaczeniu niew?tpliwie podchodzi?abym jak pies do je?a....

Offline

 

#20 2006-08-26 11:49:01

Robert_Benett
Użytkownik

Re: Rozwa?na i romantyczna -t?umaczenia

Witam wszystkich..wróci?em z wiejskiego odpoczywania.Zreszt? JA takze mi towarzyszy?a..Czytam w?asnie RiR w t?umaczeniu Pana Filipczuka i nie jest najgorzej, czyta sie do?? p?ynnie..na razie nie zwracam uwagi na techniczne niuanse, mo?e za drugim razem...DiU takze czyta?em w nowym t?umaczeniu i bardzo mi sie podoba.
Tu? przed wyjazdem uda?o mi sie dosta? 'Ksi?g? potraw Jane Austen" -niez?e przepisy ze zbioru Pani Austen oraz Marty LLoyd...wypróbowa?em.


Kwitn?ce irysy
U moich stóp -
Sanda?y sznurowane na niebiesko.(Basho Matsuo )

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB