Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#101 2006-08-09 16:20:59

megg
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

Hm...a dlaczego?Pytam z przeczystej ciekawo?ci...Nastolatk? ju? od dawna nie jestem, ale dojrza?a to chyba te? nie za bardzo, jak s?dz?, wi?c.....o?wie? mnie w kwestii tego recyklingu, bo mo?e ja jestem "uprzedzona"? wink

Offline

 

#102 2006-08-09 16:31:35

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

ale co dlaczego?


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#103 2006-08-09 16:41:25

megg
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

Dlaczego cenisz tych z odzysku? Tak serio pytam....

Offline

 

#104 2006-08-09 16:57:49

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

Bo ka?dy cz?owiek uczy si? na b??dach, szczególnie swoich.
Facet z odzysku do?? szybko orientuje si? co traci nie maj?c kobiety i sta?ej partnerki,
Jest najlepszym kandydatem na ojca
Zaczyna my?le? g?ow?,
Cz?sto jest ju? ustawiony w ?yciu, nie jest na dorobku
Potrafi by? nie tylko partnerem, ale i kumplem, przyjacielem
Jest lepszy w ?ó?ku
Je?li ma dzieci z poprzedniego zwiazku, za jednym zamachem, mo?e si? powiekszy? rodzina big_smile

Ogólnie, chodzi o to. Chocia? znalaz?oby si? jeszcze kilka innych powodów big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#105 2006-08-09 17:33:48

megg
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

Dzi?kuj? Aine:) Id? szuka? faceta z odzysku big_smile A tak serio-spyta?am, bo zawsze by?am jako? tak nastawiona sceptycznie do nich, znaczy do tych "z przesz?o?ci?"...I w?a?nie niedawno dotar?o do mnie, ?e to chyba ?le z mojej strony....
ps.1 Czy Ty to tak na w?asnym przyk?adzie?.....
ps.2 Ale off-topic....
ps.3

Jest lepszy w ?ó?ku

No co Ty? wink

Offline

 

#106 2006-08-09 17:36:33

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

Offtop? Nie do ko?ca big_smile. Piszemy o uprzedzeniach
Po drugie - od regu? sa wyj?tki big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#107 2006-08-09 17:43:17

megg
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

No dobra, jak nie offtop, to spytam jeszcze o jedno.... wink
Czy my?lisz, ?e kobieta nie jest zazdrosna o przesz?o?? faceta z odzysku?

Offline

 

#108 2006-08-09 18:08:51

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

Nie mog? sie wypowiada? za inne kobiety, ale ja nie jestem big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#109 2006-08-09 19:20:18

fringilla
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

Ka?dy facet ma jak?? przesz?o??, nie tylko ci z odzysku.
Czy jeste? o ni? zazdrosna, czy nie, to kwestia indywidualna.
Inna sprawa, jak uk?adaja si? relacje z t? "przesz?o?ci?".
Na pewno nie jest to ?atwe dla kobiety, zw?aszcza, je?li sama nie jest z odzysku i nie ma ?adnych "obci?ze?", ale du?o zalezy od tego w jaki sposób facet rozsta? si? z ?on?, jakie ma uk?ady z dzie?mi itp. Czasem s?yszy si? o tzw. rodzinach wielorodzinnych, gdzie dzieci z obecnych i poprzednich zwi?zków oraz byli i obecni ma??onkowie tworza jedna wielk? rodzin?. Najcz??ciej jest jednak tak, ?e facet mimo rozpocz?cia nowego ?ycia stara si? byc jak najlepszym ojcem dla swoich dzieci, ale by?a i obecna ma??onka nie darz? sie jak?? wielk? sympati? i na ogó? nie spotykaj?. Aczkolwiek ta przesz?o?? czasem jest trudna do zaakceptowania zw?aszcza dla m?odych dziewczyn, które nagle zostaj? macochami.


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#110 2006-08-09 19:28:40

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

Racja Fringillo, tyle ?e konflikty z eksiami to jednak nie jest powód do zazdro?ci.
Ja nigdy nie by?am zazdrosna o przesz?o?? któregokolwiek faceta. Natomiast zwykle jestem zazdrosna o tera?niejszo??.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#111 2006-08-09 19:40:06

lady_kasiek
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

Ja chyba jestem za mloda na taki powa?ny odzysk ale na jaki? malute?ki to czemu nie.
Aine m?dra niewiasta z Ciebie. big_smile


GRITAR?? QUE ARDAN LAS BANDERAS POR LA FRATERNIDAD
QUE CAIGA EL PATRIOTISMO Y LA HOSTILIDAD RACIAL
CULTURA POPULAR...
Gran Derby dla Realu :!: :!:

Offline

 

#112 2006-08-09 19:42:03

fringilla
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

No konflikty nie, ale czasem dziewczyny nie potrafi? zaakceptowa? takich normalnych uk?adów, jakie powinny panowa? mi?dzy by?ymi, zw?aszcza jak maja dzieci i doszukuj? si? czego? wi?cej. Cz?sto tez ta przesz?o?? ma odbicie na tera?niejszo?ci, nie zawsze da si? oddzieli? j? grub? kresk? - st?d zazdro?? tam, gdzie jej by? nie powinno.
Ja te? nigdy o przesz?o?? zazdrosna nie by?am, no bo niby z jakiej racji? Natomiast je?li chodzi o tera?niejszo??, nie ma przebacz wink


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#113 2006-08-09 20:21:30

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

Fringillo ja i tak po raz kolejny padam do nóg. Zawsze potrafisz tak pi?knie napisa? to co my?l? big_smile
Szkoda, ?e nie zna?am Ci? podczas studiów big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#114 2006-08-09 21:11:43

fringilla
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

Hehe, mo?e mimo to ci si? do czego? przydam? Polecam sie w ka?dym razie wink


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#115 2006-08-09 21:44:45

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

Nooo, lekturami zasypywa? Ci? nie b?d? big_smile big_smile big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#116 2006-08-09 23:42:41

megg
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

Dzi?ki Dziewczyny, I love you big_smile Ju? wiem wszystko smile Ja te? nie bywam zazdrosna o przesz?o??, ale niestety zgadzam si?, ?e nie zawsze da si? j? oddzieli? grub? kresk? i wtedy nietrudno o konflikty, o czym sama mia?am okazj? si? przekona?..heh..W ka?dym razie dzi?ki smile
A mia?o by? o panu Darcy'm.......... wink

Offline

 

#117 2006-08-10 11:40:22

Dione
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

Ja b?d? swoje powtarza?a: ?e popularno?? pana Darcy cho?by na naszym forum jest skutkiem udanych ekranizacji i przystojnych aktorów odtwarzaj?cych t? posta?. Poza tym, jest to prawdopodobnie najlepsza (najdowcipniejsza, naj?ywsza itp.) powie?? JA, i st?d popularno?? jej g?ównego amanta pozytywnego przed ekranizacjami. Na nic wi?c Wasze, kochane moje, filologiczne analizy (bardzo interesuj?ce sk?din?d), bo w g?owie macie serial/film (do wyboru). Gdyby pana Darcy odstawi? aktor, który zagra? kapitana Wentwortha :? , wcale by tu tyle zachwyconych panem Darcy pa? i panienek nie by?o. Ot co lol Co Ty na to, Dione?

A co powiesz na jego s?aw? przed poajwieniem si? telewizji? Czy wszystkie kobiety czytaj?ce D&U w latach dwudziestych, trzydziestych czy jeszcze wsze?niej ko?o roku 1900, wiedzia?y, ?e kiedy? zagra go jaki? przystojniak?


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#118 2006-08-10 11:43:13

Dione
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

Z Marij? i lady_kasi? si? nie zgodz? - ja uwielbiam Darcy'ego ksi??kowego, a gdyby w ekranizacji mia? ko?sk? twarz kapitana Wentwortha, to po prostu film spocz??by na dnie szafy. :twisted:

Syndrom bad boy'a ju? pr?dzej, ale co zmiany - z tego co pami?tam pewna osoba do?? przekonuj?co podda?a w w?tpliwo?? jej istnienie. :twisted:

Ale za to...

Droga Pani Detektyw big_smile ,

wreszcie mnie ol?ni?o! Dostrzeg?am niew?a?ciwo?? ca?ego naszego post?powania dedukcyjnego! big_smile A mianowicie: roz?o?y?y?my osob? delikwenta (zw. panem Darcy'm) na czynniki pierwsze, tj. przyjemn? powierzchowno??, du?e zasoby materialne, inteligencj?, wykszta?cenie, intryguj?cy sposób bycia, ?ywe uczucia, itp. itd. Porównuj?c te cechy - ka?d? z osobna - z cechami innych obywateli uzyska?y?my nastpuj?cy wniosek: "wymienione w?a?ciwo?ci s? w?ród spo?ecze?stwa na tyle powszechne, ?e ?adna z nich nie kwalifukuje delikwenta do przyznania mu pierwsze?stwa przed innymi m??czyznami". I tu w?a?nie tkwi nasz b??d: ?ADNA z cech Darcy'ego nie jest oryginalna, ale WSZYSTKIE razem tworz? niepowtarzalny idea? kobiecych marze?. big_smile big_smile big_smile

PS. Je?li i na to Dione znajdzie ripost?, to znaczy, ?e Darcy jest nic niewart, a nasze uwielbienie dla niego to jedynie ci??ki i nieuleczalny przypadek choroby umys?owej. :twisted: :twisted: :twisted:

Owszem razem to cud i idea?, ale dlaczego tak lubimy ten idea??? Nikt nie lubi ludzi zbyt idealnych, wi?c czemu my uwielbiamy ten akurat idea? i nikt nie wmówi nam, ?e post?pujemy bez sensu???


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#119 2006-08-10 11:46:47

Dione
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

Nie by?o mnie kilka dni na forum i taki t?um, ?e ojej...
Jestem troch? zawalona robot? i nie mam zbyt wiele czasu, wi?c nie dam rady odpowiedzie? na wszystkie argumenty. Ale od razyu mówi? na wszystko co? si? znajdzie. Jak b?d? mie? wi?cej czasu w przysz?ym tygodniu to dok?adnie wszystko odpisz? i przanalizuj?. A na razie powiem wam, ze znalaz?am jeden argument (ale nie na forum, tylko w mojej skromnej wyobra?ni), na który nie mam odpowiedzi.
Wyjawi? w przysz?ym tygodniu.
Buziaki


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#120 2006-08-10 12:25:02

fringilla
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

Z Darcym jest chyba troch? tak, ?e jest idea?em, nie b?d?c wcale idealnym. A fenomen Darcy'ego wi??e si? w znacznej mierze z fenomenem DiU - jedno drugiemu wiele zawdzi?cza wink Nie da si? rozpatrywa? fenomenu Darcy'ego w oderwaniu od iskrzenia, jakie by?y mi?dzy nim a Lizzie, w oderwaniu od telantu JA, która postawi?a go w takich, a nie innych sytuacjach. Jego urok jest wypadkow? wielu niezale?nych czynników wink


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#121 2006-08-10 12:30:33

Marija
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

Ju? wiem, ju? wiem!!!!!!! lol Darcy ma po prostu IDEALN? PROPORCJ? WAD I ZALET!!!! To jest ten "z?oty ?rodek" m?drców staro?ytnych! Jestem pewna, ?e to nag?e ol?nienie przypadnie Wam do gustu? big_smile Bo jak nie, to ja si? obra?am i spadam z forum :twisted:

Offline

 

#122 2006-08-10 12:31:53

Marija
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

Ja b?d? swoje powtarza?a: ?e popularno?? pana Darcy cho?by na naszym forum jest skutkiem udanych ekranizacji i przystojnych aktorów odtwarzaj?cych t? posta?. Poza tym, jest to prawdopodobnie najlepsza (najdowcipniejsza, naj?ywsza itp.) powie?? JA, i st?d popularno?? jej g?ównego amanta pozytywnego przed ekranizacjami. Na nic wi?c Wasze, kochane moje, filologiczne analizy (bardzo interesuj?ce sk?din?d), bo w g?owie macie serial/film (do wyboru). Gdyby pana Darcy odstawi? aktor, który zagra? kapitana Wentwortha :? , wcale by tu tyle zachwyconych panem Darcy pa? i panienek nie by?o. Ot co lol Co Ty na to, Dione?

A co powiesz na jego s?aw? przed poajwieniem si? telewizji? Czy wszystkie kobiety czytaj?ce D&U w latach dwudziestych, trzydziestych czy jeszcze wsze?niej ko?o roku 1900, wiedzia?y, ?e kiedy? zagra go jaki? przystojniak?

Przecie? napisa?am (patrz cytat w cytacie), ?e wynika to z popularno?ci tej nadzwyczaj UDANEJ powie?ci! big_smile

Offline

 

#123 2006-08-10 12:34:07

Marija
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

Kurcze, :oops: fringilla to samo wymy?li?a niezale?nie, dopiero zerk?am by?am :oops: Ale to tylko dowodzi s?uszno?ci naszej teorii. A zanim Dione wyjawi swoje przemy?lenia, to ja padn? z ciekawo?ci tongue

Offline

 

#124 2006-08-10 13:10:32

megg
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

Ja te? padn? :? Nie mniej jednak zgadzam si? z wami, Dziewcz?ta big_smile Darcy w?a?nie jest mieszank? wad i zalet w idealnych proporcjach....Dione zapewne co? na to wynajdzie, ale póki co, trzymajmy si? tego wink
Marija, nie spadaj z forum!!

Offline

 

#125 2006-08-10 13:36:04

Marija
Użytkownik

Re: Fenomen pana Darcy'ego

Ok, zabawa jest przednia, jeszcze troch? wytrzymam big_smile

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB