Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2006-07-15 17:18:22

cassandra
Użytkownik

Keira jako Elisabeth Bennet

Keira jest na prawd? pi?kn? dziewczyn?- podziwiam jej urod? g?ównie za "Piratów"- gdzie wspaniale wygl?gada?a w kostiumie historycznym i przyzwoicie gra?a. Natomiast jej kreacja Lizzy mnie rozczarowa?a- po pierwsze ma za ?adn? buzi?- a przecie? Lizzy nie by?a specjalnie ?adna, ale m?dra i mia?a du?o wdzi?ku. Po drugie jej gra jest histeryczno-dramatyczna- bardziej stosowna dla Marianny ( "Rozwa?na i romantyczna") ni? dla El?biety o cietym j?zyczku i ogromnym poczuciu humoru. PO trzecie warunki fizyczne: ten uporyczywie podkre?lany brak biustu robi sm?tne wra?enie- te sukinie wisia?y na niej jak na niedo?ywionej sierotce- my?l?, ze mo?na je by?o jednak delikatnie dopasowa? do posiadanych walorów i by?oby to z korzy?ci? dla ogólnego wizerunku kreowanej postaci.Na pewno nie jest ona Lizzy z moich wyobra?e?, niestety :cry:

Offline

 

#2 2006-07-15 18:08:51

Katarzyna
Użytkownik

Re: Keira jako Elisabeth Bennet

A mnie Keira jako Lizzy bardzo si? podoba. I mo?e w?a?nie to,?e jest p?aska mia?o podkre?la?,?e nie jest idea?em urody. Podoba mi si? szczególnie ta scena kiedy jest w Pemberley i ogl?da popiersie Darcy'ego, uwa?am,?e wtedy ?wietnie zagra?a.

Offline

 

#3 2006-07-15 18:12:23

megg
Użytkownik

Re: Keira jako Elisabeth Bennet

ju? jest tu w?tek "Keira Knightley"smile tam ju? wertowa?y?my jej rol? w "P&P"'05.Zajrzyj-na pewno znajdziesz opinie zgodne z Twoj?, ale te? polemiczne (np. moj? wink )

Offline

 

#4 2006-07-15 18:14:02

megg
Użytkownik

Re: Keira jako Elisabeth Bennet

mój poprzedni post jest do Cassandry:) nie spodziewa?am si?, ?e kto? mnie uprzedzi:)

Offline

 

#5 2006-08-16 16:10:14

Elizabeth
Użytkownik

Re: Keira jako Elisabeth Bennet

Piszesz, ?e Lizzy nie by?a specjalnie ?adna, ale ona przecie? by?a ?adna.
By?a tylko mniej ?adna ni? Jane. Mnie podoba si? Keira jako Lizzy.

Offline

 

#6 2006-08-17 16:10:43

Gandzia
Użytkownik

Re: Keira jako Elisabeth Bennet

Nie mam nic do Keiry ale momentami wkurza? mnie ten jej idiotyczny u?miech pewnie to by?o wymuszone scenariuszem ale naprawde dla mnie to jest po prostu irytuj?ce.


Richard Armitage chodz?cy idea?.

gg 8006519

Offline

 

#7 2006-08-17 19:17:57

pak4
Użytkownik

Re: Keira jako Elisabeth Bennet

Keira... có? -- w tle rozwija si? dyskusja o "klasycznym pi?knie". Otó? Keira klasyczn? pi?kno?ci? nie jest. I jako taka nie?le pasuje do roli Lizzy.

Co do u?miechu -- wola?em Jennifer Ehle z jej gr? oczami, ni? u?miechy Keiry. Ale rozumiem, ?e to efekt kondensacji tre?ci i podkre?lenie zuchwa?o?ci Lizzy.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#8 2006-08-17 19:36:48

zovka
Użytkownik

Re: Keira jako Elisabeth Bennet

Mnie u?miech Keiry wydaje si? taki ?ywy i bez skrupu?ów, jak przysta?o Lizzie. Aktorka pi?kna nie jest, ale bardzo urocza, o charakterystycznej urodzie i lekko wysuni?tej dolnej wardze. Poza tym jej uroda jest bardzo naturalna i delikatna, co podkre?la charakter Elisabeth. Takiej stanowczej, zadzieraj?cej nosa, a z drugiej strony bardzo wra?liwej.


Somewhere in the music i can hear the bells.

Offline

 

#9 2006-08-23 13:31:13

Dione
Użytkownik

Re: Keira jako Elisabeth Bennet

A ja widz?c u?miech Keiry mam wra?enie, ?e cierpi na szcz?ko?cisk. Co do urody to poza brakiem biustu jest ?liczna. I ma w sobie naturalno??. A jednak wola?am w roli Lizzy Jennifer. By?a taka mniej ... nowoczesna 8) Keira jest w Dumie troszk? nie z tej bajki.


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#10 2006-08-23 14:26:25

Marija
Użytkownik

Re: Keira jako Elisabeth Bennet

Eeeee, Keira jest za chuda. Czy?by pan Darcy gustowa? w anorektyczkach? Zdecydowanie Jenifer Ehle. I rzeczywi?cie, uroda Keiry jest dla mnie zbyt dzisiejsza. roll

Offline

 

#11 2006-09-05 11:22:15

megg
Użytkownik

Re: Keira jako Elisabeth Bennet

A mnie si? wydaje,?e one to zagra?y tak ró?nie, ?e trudno je porówna?. Id?c na kompromis ze sob?, mog? powiedzie? tak: Keira mi si? podoba?a jako Lizzy, gdy? bardziej mi ona pasuje do roli dziewczyny pe?nej m?odzie?czej ?wie?o?ci, która ?mieje si? i ci?gle gdzie? biega. Jest lekka i delikatna. Jest ?adna, ale nie klasycznie pi?kna, do czego mo?emy te? podpi?? jej figur?-w tamtych czasach rzeczywi?cie nie by?aby uznana za pi?kno?? i to mi akurat tu pasuje. Poza tym w ksi??ce pojawia si? wzmianka o tym, ?e Lizzy by?a zgrabna, ale nie mocno zbudowana-nawet 16-letnia Georgiana by?a mocniejszej figury; Jane te? by?a od niej ci??sza. Zatem Keira bardzo mnie przekona?a. Jennifer by?a cudowna, ale ona pokaza?a Lizzy-kobiet?, Keira Lizzy-dziewczyn?. Natomiast mog? z czystym sumieniem powiedzie?, ?e Jennifer jest na pewno lepsz? aktork?. Wida? po niej, ?e jest w tym kierunku wykszta?cona, ?e ma znakomity, wyniesiony z teatru, warsztat-nie tylko po repertuarze gestów, mimice, sposobie poruszania si?, ale te? wystarczy jej pos?ucha? (sposobu mówienia i si?y g?osu). Mog? j? sobie tylko wyobrazi? na deskach-nie dziwi mnie, ?e dosta?a nagrod? Tony.

Co do szcz?ko?cisku Keiry-ja jestem przekonana, ?e ona to ma. Ma?o tego, wydaje mi si?, ?e ona ma przodozgryz. To te? s?ycha? po sposobie jej mówienia. W ka?dym razie budowa jej dolnej ?uchwy na to mi wskazuje i obawiam si?, ?e kto? si? powienien tym u niej zaj??, bo to przewa?nie si? pog??bia. Ale mimo tego, te? wydaje mi si? ona ca?kiem urocza smile

Offline

 

#12 2006-09-05 12:33:05

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Keira jako Elisabeth Bennet

Megg nic doda? nic uj?? - zgadzam si? z Toba w pe?niastej pe?ni (poza fragmentem ze szczeko?ciskiem. Nie znam sie na tym wi?c, nie mam w tej sprawie zdania) big_smile[/img]


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#13 2006-09-05 19:25:40

megg
Użytkownik

Re: Keira jako Elisabeth Bennet

Aine, ja ostanio mia?am prawie 20 godzin wyk?adów o zgryzie i skróconych w?dzide?kach i jak w ko?cu znalaz?am chwil?, to w??czy?am sobie Keir? i wszystko mi tak pasuj?, ?e zacz??am si? a? martwi? o dziewczyn? big_smile

Offline

 

#14 2006-09-05 19:30:32

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Keira jako Elisabeth Bennet

jeny?ciewy, to wy tam na tej historii literatury macie wyk?ady z logopedii?


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#15 2006-09-05 19:33:19

megg
Użytkownik

Re: Keira jako Elisabeth Bennet

Nie, ale logopedia to moje drugie studia. A jaki fajny sta? big_smile

Offline

 

#16 2006-09-05 22:29:06

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Keira jako Elisabeth Bennet

no tak, te s?ynne drugioe studia. Wko?cu sie wygada?a? big_smile
Ja posz?am w inn? dzia?k? big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#17 2006-09-05 22:38:54

megg
Użytkownik

Re: Keira jako Elisabeth Bennet

Ale ja nie ukrywa?am nigdy tych drugich, po prostu nie mówi?am, bo nie maj? ?adnego zwi?zku z forum smile Ale jak s?ucha?am o tych przodozgryzach, to ca?y czas widzia?am t? nieszcz?sn? Keir?...
Aine, ja mam nadziej?, ?e Twoja druga dzia?ka nie ma nic wspólnego ze szpitalem psychiatrycznym i pa?ami.......... big_smile

Offline

 

#18 2006-09-05 22:51:02

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Keira jako Elisabeth Bennet

hmm. Teoretycznie nie, ale praktycznie ...


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#19 2007-02-05 11:22:49

mara7
Użytkownik

Re: Keira jako Elisabeth Bennet

Keira jako Lizzy...hmmm...Pi raz pierwszy gdy obejrza?m DiU wszystko by?o pi?kne. Zachwyt itp.Ale teraz jak mia?am mozliwo?? zobaczenia te? DiU z 1995r. z Jennifer Ehle.I róznica jest. Keira by?a stanowczo za chuda.To a? razi?o!!Przecie? ona nawet biustu nie ma :p.?adna jest-trzeba jej przyzna? ale tak jak powy?ej pisali?cie, przynajmniej niektórzy-NIE jest PI?KNa.Sprawia czasami w filmie wra?enie niedojrza?ej, za m?odej i zbyt dziecinnej -w przeciwie?stwie do Pana Darcego. To by?a moja taka mini uwaga.

Offline

 

#20 2007-02-05 11:27:08

Nela
Użytkownik

Re: Keira jako Elisabeth Bennet

JEnnifer Ehle to 100% kobiety. Je?li chodzi o wygl?d to Keira nawet si? nie umywa.

Offline

 

#21 2007-02-05 11:30:24

mara7
Użytkownik

Re: Keira jako Elisabeth Bennet

Ojj zgadzam sie niestety taka prawda jest,by?a i b?dzie big_smile. Jeszcze kilka miesi?cy temu broni?am Keiry ?e ona tak naturalnie szczpup?? itp.,ale teraz tak patrz?c to taka sie z niej anorektyczka zrobi?a-o niej nawet ju? nie mo?na powiedzie? ze jest chuda hmm I napewno ona z natury tego nie ma. Z natury by?aby szczplutka,a nie tak jak teraz -ko?ciotrup.

Offline

 

#22 2007-02-05 15:36:16

Natalia
Użytkownik

Re: Keira jako Elisabeth Bennet

Jennifer Ehle gra cudownie - Lizzy Bennet w ka?dym calu. Napewno Keiry ma swoich zwolenników,jest atrakcyjn? kobiet? ale zupe?nie nie pasuje do roli Lizzy. Pod ka?dym wzgl?dem. My?l?, ?e zachwyci? si? ni? w tym filmie mog? przede wszystkim te osoby,które nie ogl?da?y DiU 1995 i nie czyta?y ksi??ki JA. DiU 2005 to po prostu kolejny film, jeden z wielu i na dodatek przereklamowany.

Offline

 

#23 2007-02-05 16:29:57

Nela
Użytkownik

Re: Keira jako Elisabeth Bennet

Hmmm ale mi sie KK bardzo podoba?a, tylko ta chudo?? i silikonowe usta. Specjalnie dzi? obejrza?am "love actually" z ni? i wtedy takich nie mia?a.

Jennifer Ehle jako Lizzy pardziej pasowa?a postur?, a i te jej spojrzenia z lekkim drganiem brwi, np kiedy by?a u Collinsów i Charlotta opoiowiada?a jej jak wygl?da jej ma??e?stwo.

Offline

 

#24 2007-02-05 17:26:33

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Keira jako Elisabeth Bennet

Szczerze powiedziawszy bardzo lubie Keire, w zasadzie mam w nosie rozmiar jej miseczki i obwód w pasie. Lubie jej sposób grania i gdyby to by?a jakakolwiek uwspó?cze?niona wersja - pewnie by?abym ni? zachwycona. Jedna z ulubionych aktorek w jednej z ulubionych rol - po prostu marzenie. Ale jej Lizzy jest zbyt wspó?czesna i chocia? jak dla mnie zdominowa?a ca?y film (jak ogl?dam P&P 05 patrze jedynie na ni? - na mimik?, ?wie?? i naturaln? gr?, s?ucham jej g?osu - uwielbiam s?ucha? jak akcentuje wyrazy, jak potrafi mówi? jednym ci?giem.
I chocia? ogl?dam ten film jedynie dla plenerów i dla Keiry, jedyn? Lizzy na zawsze pozostanie dla mnie Jennifer.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#25 2007-02-23 18:43:34

HerMia
Użytkownik

Re: Keira jako Elisabeth Bennet

Keira jako Lizzy by?a po prostu (jak dla mnie) troch? jak wspó?czesna rozbrykana nastolatka. Czego? innego si? spodziewa?am zasiadaj?c w sali kinowej

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB