Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#76 2006-08-08 12:11:56

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

Zgodze si?, o ile ten przystojniak b?dzie bogaty. Przystojny bogacz ma mniej pokus big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#77 2006-08-08 12:31:20

Marija
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

Przystojny, bogaty i nami?tny (mowa cia?a to dla niego betka), i jeszcze odporny na pokusy roll BEZ W?TPIENIA jest to pan Darcy!!!

Offline

 

#78 2006-08-08 12:45:17

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

Tyle, ze mówimy o "mniejszym ?le" big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#79 2006-08-08 13:08:14

Marija
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

Nie mog? si? zdecydowa? - szkoda czy nie szkoda, ?e cho?by w filmie (a my?l? o wersji 1995) nie pokazano wi?kszej ilo?ci nami?tnych spojrze?, za r?czk? trzymania itd., po ?lubie rzecz jasna. Serial ko?czy si? tym podwójnym ?lubem (na ?niegu - te? nie mog? skojarzy?, dlaczego?), a przed nim ani narzecze?stwa, ani co. Hop siup i juz przed o?tarz, a potem pojechali doro?k? po mrozie i na pewno zapadli na gryp? :? Jakby re?yser chcia? ten serial czym pr?dzej zako?czy? :twisted:. Dumy wersja 2005 nie bior? pod uwag?, bo znam ze s?yszenia i wydaje mi si?, ?e przepada? to ja za ni? nie b?d? :cry:

Offline

 

#80 2006-08-08 14:43:09

pak4
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

?lub na ?niegu, to chyba niez?e wyliczenie czasu. Akcja zaczyna si? wczesn? jesieni? (je?li dobrze pami?tam -- ?w. Micha?a to 29 wrze?nia), Bingley wyje?d?a pod koniec listopada, czy na pocz?tku grudnia. Zim? Jane sp?dza w Londynie. Potem przychodzi do?? smutna wiosna. Latem za? Lizzy jedzie do hrabstwa Derby i spotyka Darcy'ego w Pemberly. Teraz musi si? jeszcze rozegra? akcja z Lidi? -- mo?na przyj??, ?e Bingley wraca po roku, czyli pod koniec wrze?nia. O?wiadcza si? wi?c ju? na pocz?tku pa?dziernika. Darcy nieco pó?niej. Od o?wiadczyn do ?lubu musi up?yn?? troch? czasu -- wi?c ?lub ma miejsce zim?.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#81 2006-08-08 15:24:14

Marija
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

A czy zimy angielskie s? ?nie?ne? Mogliby sobie darowa? sceneri? jak z bajki Disneya, zw?aszcza ?e panie byle jak ubrane (czy one aby mia?y na sobie jakie? reformy? :oops: Bo w "Valmoncie" nie mia?y.....

Offline

 

#82 2006-08-08 16:27:10

lady_kasiek
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

Ja tam Charlotty tez nie pot?piam. Wspó?czuj? jej ale Mariannie wspó?czuj? te?


GRITAR?? QUE ARDAN LAS BANDERAS POR LA FRATERNIDAD
QUE CAIGA EL PATRIOTISMO Y LA HOSTILIDAD RACIAL
CULTURA POPULAR...
Gran Derby dla Realu :!: :!:

Offline

 

#83 2006-08-09 08:32:52

pak4
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

Marija -- ?niegi w Anglii bywaj?. U samej JA mamy opis -- w "Emmie" -- powrotu przez ?nieg, którego spad?o tak du?o, ?e panowie zacz?li si? obawia? o bezpieczny powrót do domu.

Sceneri? zapewne mogli sobie darowa?. Ale mo?e chcieli podkre?li? rych?o?? ?lubu? smile


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#84 2006-08-12 22:30:08

lemonick
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

czy tylko ja uwa?nie ogl?dam filmy? kobiety pod sukienkami mia?y bardzo grube "co?", co grza?o je w nogi i w inne marzn?ce miejsca (mam na my?li brzuch, plecy, r?ce...), oczywi?cie oprócz p?aszczy i mufek.

mo?e poprostu by?o ciep?o?? smile ja sama wyskoczy?am do sklepu w spodniach i w bluzie w ?rodku zimy, i wcale mi zimno nie by?o. a poza tym mia?y pzrecie? dwóch przystojniaków, którzy je na pewno grzali (w powozie, rzecz jasna)

a ?luby w ?niegu s? ogromnie romantyczne. a najbardziej poca?unki w?ród prósz?cych p?atków.... roll (rozmarzy?am si?.....)


-Co to jest prawdziwe JA? (...)
-To kim jeste?, a nie to, co z Ciebie zrobiono.
Paulo Coelho

Offline

 

#85 2006-08-16 11:18:09

Dione
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

?lub na ?niegu, to chyba niez?e wyliczenie czasu. Akcja zaczyna si? wczesn? jesieni? (je?li dobrze pami?tam -- ?w. Micha?a to 29 wrze?nia), Bingley wyje?d?a pod koniec listopada, czy na pocz?tku grudnia. Zim? Jane sp?dza w Londynie. Potem przychodzi do?? smutna wiosna. Latem za? Lizzy jedzie do hrabstwa Derby i spotyka Darcy'ego w Pemberly. Teraz musi si? jeszcze rozegra? akcja z Lidi? -- mo?na przyj??, ?e Bingley wraca po roku, czyli pod koniec wrze?nia. O?wiadcza si? wi?c ju? na pocz?tku pa?dziernika. Darcy nieco pó?niej. Od o?wiadczyn do ?lubu musi up?yn?? troch? czasu -- wi?c ?lub ma miejsce zim?.

I jeszcze na koniec ksi??ki Lizzy w li?cie do ciotezki Gardinier zaprasza wujostwo na Bo?e Narodzenie do Pemberly .....


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#86 2006-08-16 12:22:53

Marija
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

Lemonik: "a ?luby w ?niegu s? ogromnie romantyczne. a najbardziej poca?unki w?ród prósz?cych p?atków.... roll (rozmarzy?am si?.....)"

A gdzie tam, chyba na filmach. Mi?o?? potrzebuje kaloryfera!!!

Offline

 

#87 2006-08-17 19:54:57

lemonick
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

jak ca?ujesz si? z facetem, którego kochasz, nie potrzebny ci kaloryfer. ciep?a d?o? i u?cisk smile wystarczy. chyba, ?e jeste? eee.... niekompletnie odziana. to wtedy inny problem...


-Co to jest prawdziwe JA? (...)
-To kim jeste?, a nie to, co z Ciebie zrobiono.
Paulo Coelho

Offline

 

#88 2006-08-17 20:18:42

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

Na ten temat kabaret Rafa?a Kmity ?wietn? piosenk? napisa? (zreszt? jedn? z moich ulubionych big_smile), gdzie omi?o?? "byla wielka, ale ko?dra dosy? ma?a, wiec gdzieniegdzie tu i ówdzie mi?o?? spod niej wystawa?a (chyba tak to sz?o big_smile)


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#89 2006-08-18 08:39:33

Marija
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

Hm, z "Listów JA": list do siostry Kasandry, 1796 r.: "Powiadom Mary, ?e oddaj? jej na wy??czny u?ytek i przysz?? korzy?? pana Heartleya wraz z ca?ym jego dobytkiem [...] dorzucam do kompletu wszystkich innych moich adoratorów, gdziekolwiek zdo?a ich znale??, a nawet i poca?unek [sic!], który mi chcia? ofiarowa? C. Powlett [...]". Flirty, flirty, flirty; a i o poca?unkach JA najwyra?niej s?ysza?a lol Ciekawie si? zapowiadaj? te "Listy". roll [/u]

Offline

 

#90 2006-08-18 13:04:56

Marija
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

A-le: list JA do siostry, 1801 r., s?uchajcie, s?uchajcie!!!!! "Planujemy naj?? solidn? kuchark? i m?od?, niezrównowa?on? pokojówk?, a ponadto statecznego parobka w ?rednim wieku, który pe?ni?by podwójny urz?d: m??a pierwszej i kochanka drugiej. Naturalnie dzieci w którymkolwiek ze zwi?zków - wykluczone." :oops: Hehe, gdzie tu miejsce na pszczó?ki? :oops:

Offline

 

#91 2006-08-18 13:06:48

pak4
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

Przypomina mi si? czyje? stwierdzenie, ?e nieu?wiadomienie seksualne jest (a raczej by?o) mo?liwe tylko w mie?cie.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#92 2006-09-08 10:32:12

Dione
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

Oj w mie?cie chyba te? nie by?o a? tak ?le. Te wszystkie domy publiczne, znaczy si? w tamtych czasach m?skie kluby. Te kwiaciarki, pokojówki, uliczni tragarze. W sumie je?li panienka z dobrego domu by?a sprytna i mia?a dobry s?uch, zawsze mog?a znale?? ?ród?o informacji. Chyba, ze mia?a zapobiegliw? mamusi?, która chroni?a j? od "wyst?pku" lol


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#93 2006-09-08 10:55:02

pak4
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

Ja pisz? o mo?liwo?ci, a nie o konieczno?ci. Anegdotyczna historia o pannie m?odej, która w noc po?lubn? przybieg?a do swoich rodziców, krzycz?c, "Ten wariat chce mnie rozebra?!", o ile pami?tam mia?a pochodzi? z Wiednia, z ko?ca XIX wieku. Oczywi?cie anegdota nic nie mówi o mamusi, ani o tym na ile inteligentna by?a ta panna m?oda.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#94 2006-09-08 11:10:59

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

oj jakas ciekawa dyskusja, to ja sie do niej za kilka dni przylacze big_smile
a na razie nich mi sie subskrybuje big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#95 2006-09-08 14:40:58

Dione
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

Ja pisz? o mo?liwo?ci, a nie o konieczno?ci. Anegdotyczna historia o pannie m?odej, która w noc po?lubn? przybieg?a do swoich rodziców, krzycz?c, "Ten wariat chce mnie rozebra?!", o ile pami?tam mia?a pochodzi? z Wiednia, z ko?ca XIX wieku. Oczywi?cie anegdota nic nie mówi o mamusi, ani o tym na ile inteligentna by?a ta panna m?oda.

Tej historii nie s?ysza?am...
Ale widzia?am, je?li pami?? mnie nie myli siedemnastowieczne, po?lubne koszule nocne. Wygl?da?o to mniej wi?cej jak bia?y habit-sutanna, szczelnie zapinane od zako?czenia brody do kostek na ca?e mnóstwo guziczków i haftek, z d?ugimi r?kawami zakrywaj?cymi marszczeniem i koronk? nadgarstki i d?onie. Najciekawszym jednak jej elementem by?o ukryte w obszernych fa?dach rozci?cie z przodu na wysoko?ci kobiecych bioder. Ciekawe do czego mi?a s?u?y? :?: lol
I wcale nie przecz? mo?liwo?ci nieu?wiadomienia, wr?cz przeciwnie jestem jego pewna. Doszukuj? si? tylko mo?liwo?ci u?wiadamiania, bo tylko dzieki nim mamy tak? wolno?? teraz.


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#96 2006-10-02 13:44:38

fringilla
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

W "Stu latch samotno?ci" by?a mowa o takiej koszuli na noc poslubn?, co to mai?a dziur? w startegicznym miejscu.


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#97 2006-10-03 00:33:15

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

kole?anka widzia?a tak? w Izraelu u swojej pracodawczyni (oczywiscie nie na niej big_smile)


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#98 2006-12-27 14:35:01

peri
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

fringilla napisał:

Mo?e by? taki wiek, po wkroczeniu w który nie wypada?o ju? TEGO robi?? wink

Korporacje lekarskie by?y wrogo usposobione do seksu w wieku starszym
W tamtych czasach lekarze uwa?ali, ?e "pos?ugiwanie si? przyrodzeniem" w wiadomych celach jest gro?ne dla m??czyzn po pi??dziesiatce, poniewa? przyspiesza zgon wink Co do kobiet, seks nie by? potrzebny po wej?ciu w menopauz?, bo by? postrzegany jako bezproduktywny: nie by?o ju? szans na zaj?cie w ci??? wink

Bardzo utylitarne spojrzenie wink Niemniej jednak zalecenia lekarzy to jedno - nie wiadomo jak by?o z praktyk? smile


"... strze? si? tak odda? serce pon?tom wy?nionym: któ? by? odblaskiem wody napojony, albo czy? kiedy kto b?dzie?"
Haffiz "Gazele"

Offline

 

#99 2006-12-27 23:01:49

maliva
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

Dione napisał:

Swoj? drog?, jedno mnie zastanawia. Czy Darcy (poza do?wiadczeniem) by? "dobry w te klocki". Bo jedna rzecz wiedzie?, co i jak, a druga sprawi? kobiecie prawdziw? przyjemno??.... wink

my?l? ?e by? "dobry w te klocki", ale tylko je?li chodzi o Lizzy, w ko?cu wzbudzi?a w nim g?ebokie uczucie, nami?tno??, pasj?...
ona natomiast by?a osob? do?? spontaniczn?, wi?c mi?o??, natura i po??danie same ich poprowadzi?y... wink
Gorzej ju? widz? Jane i Bingleya.. tu moja wyobra?nia troch? siada wink Ci chyba mieli wi?kszy problem, O Collinsie i Charlotte juz nie wspomn?...

Offline

 

#100 2006-12-27 23:04:57

lady_kasiek
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

A Elelonorka i ten jej Edward
/
Dione mia?a fanfik pope?ni? na temat Marianki i brabndonka ale tou ani widu ani s?ychu


GRITAR?? QUE ARDAN LAS BANDERAS POR LA FRATERNIDAD
QUE CAIGA EL PATRIOTISMO Y LA HOSTILIDAD RACIAL
CULTURA POPULAR...
Gran Derby dla Realu :!: :!:

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB