Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#51 2006-07-19 19:37:57

fringilla
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

Swoj? drog?, jedno mnie zastanawia. Czy Darcy (poza do?wiadczeniem) by? "dobry w te klocki". Bo jedna rzecz wiedzie?, co i jak, a druga sprawi? kobiecie prawdziw? przyjemno??.... wink

No wiecie dziewczyny jak to jest. Nie tylko do?wiadczenie jest tu istotne. Nie ka?dy facet ma dar wrodzony, w poewnych sprawach musi sie czasem podszkoli?. Tyle, ?e po pierwsze musi chcie? si? doszkala?, po drugie, kto? mu musi da? wskazówki. jako? trudno mi wyobrazi? sobie, ?eby ma??onkowie w tamtych czasach rozmawiali o TYCH sprawach, nawet dzis nie ka?da kobieta zdobywa sie na to, ?eby doszkala? w?snego m??a wink No i nie wiem jak to si? rozka?ada?o w poszczególnych epokach, ale na pewno by?y taklie, w których uwa?ano, ?e sex ma przynosi? przyjemno?? tylko facetowi, a dla kobiety to jedynie obowi?zek ma???e?ski, cz?sto przykry...


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#52 2006-07-20 11:58:10

elbereth
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

O tak, o przyjemno?ci kobiety raczej si? nie mówi?o... A je?li ju?, to ewentualnie zastanawiano si?, czy kobieta w ogóle jak?? przyjemno?? odczuwa... :evil:

W ka?dym razie niektórzy, bardziej delikatni kochankowie, troszczyli si? przynajmniej o to, by nie sprawia? kobiecie bólu (szczególnie podczas nocy po?lubnej). ?rodkiem, który ku temu s?u?y? by?... g?si smalec. A fuj! :?


?ona: Dlaczego zostawi?e? mnie sam?? Wida? kochasz swojego przyjaciela bardziej ode mnie...
M??: Ale? sk?d! Gdyby?cie oboje ton?li w rzece, ratowa?bym Ciebie!
?ona: Naprawd??
M??: Oczywi?cie! Jeste? dwa razy l?ejsza! big_smile

Offline

 

#53 2006-07-21 11:16:34

Dione
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

Mo?e jstem naiwna, ale s?dz? ?e te wszystkie teksty o obowi?zku kobiety, o braku przyjemno?ci mia?y swoje pod?o?e w sposobie zawierania ma??e?stw. Wi?kszo?? ?lubów by?o interesem. Cz??to pan m?ody by? sporo starszy od wybranki. Dziesi?t lat to by?a ?adna ró?nica, a cz?sto kobieta by?a dzwadzie?cia i wi?cej m?odsza. Dlatego wcale mnie nie dziwi, ze wi?kszo?? kobiet uwa?a?a seks za przykry obowi?zek. Pomy?lcie, co czu?yby?cie b?d?c w sypialni z m??czyzn?, do którego niejednokrotnie czujecie wstr?t. Natomiast w sutuacji, gdy ma?ze?stwo zawiera?o dwoje ludzi, których ??czy?o uczucie lub cho?by sympatia, to mogli oni oboje mie? satysfakcj? z po?ycia ma??e?skiego.


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#54 2006-07-21 11:23:18

megg
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

Te? mnie si? tak zdaje:) Jak? przyjemno?? mog?a mie? 16-latka wychodz?ca za starego dziada? I mam tu na my?li dziada w wieku np. 40 lat, który nam mo?e si? nie wydawa? stary (nie wiem, ile macie lat, ale ja wi?cej ni? 16 wink ), ale dla owej 16-tki zawsze pozostawa? dziadem....Natomiast historia mówi sama za siebie-ma??e?stwa z mi?o?ci si? zdarza?ysmile

Offline

 

#55 2006-07-21 11:29:01

Dione
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

Patrz?c na to od strony JA to tylko ma??e?stwa z mi?o?ci mia?y sens.


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#56 2006-07-21 17:54:23

pak4
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

JA jest akurat ?wiadkini? (brzydkie s?owo) przemian -- oto w jej czasach uznanie zdobywa? romantyzm. ?wiadomo?? m?odych panien i kawalerów odbija romantyczne wizje ma??e?stwa z mi?o?ci (nie zawsze, jak to przy takich przemianach bywa), podczas gdy osoby bardziej staromodne maj? dla tego niewiele zrozumienia...


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#57 2006-07-21 18:08:41

lady_kasiek
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

Przemiany przemianami ale sama Lady Katarzyna mia?a ch?? wyda? swe dziecko za kuzyna!!! swoj? droge ta jej Anna mia?aby wtedy nieciekawe ?ycie.
A Charlotte te? fajnie nie mia?a wyj?? za takiego Colinsa to ja dzi?kuj?


GRITAR?? QUE ARDAN LAS BANDERAS POR LA FRATERNIDAD
QUE CAIGA EL PATRIOTISMO Y LA HOSTILIDAD RACIAL
CULTURA POPULAR...
Gran Derby dla Realu :!: :!:

Offline

 

#58 2006-07-21 18:17:32

Katarzyna
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

A jeszcze spodziewali si? dziecka :?

Offline

 

#59 2006-07-22 13:16:07

lady_kasiek
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

Amakbra po prostu.
A w?asnie interesuje mnie te? to jak lekarz stwierdzal ci??e czy tylko brak okresu czy odbywa?y si? ejszcze jakie? badania co dla wsytdliwej panienki musia?aby? kr?puj?ce dosy?


GRITAR?? QUE ARDAN LAS BANDERAS POR LA FRATERNIDAD
QUE CAIGA EL PATRIOTISMO Y LA HOSTILIDAD RACIAL
CULTURA POPULAR...
Gran Derby dla Realu :!: :!:

Offline

 

#60 2006-07-24 12:35:03

Dione
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

O ile wiem, to lekarz bada? m??atki. Natomiast panny z dobrych domów, które cierpia?y na przypa?do?ci jajników lub macicy by?y niestety pozbawione mo?liwo?ci leczenia. Bo nie wypada?o. Czasami badania kobiet podejrzewj?cych ci??? przeprowadza?y felczerki, które by?y te? takim rodzajem sióstr po?o?nych.


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#61 2006-08-04 23:21:35

lemonick
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

o matko. czyli nie tylko ja mam takie my?li. odk?d przeczyta?am Moulin Rougue, mam pewne w?tpliwo?ci... co do "?ycia" przed i po ma??e?stwie.

w sumie zdarza?y si? "schadzki" wink . np. Casanova. wybaczcie ten przyk?ad.

a w sumie to w?tpi?, ?eby kawaler, który ?eni? si? w wieku 45 lat, nie mia? ?adnych "do?wiadcze? seksualnych". to by by?o conajmniej zabawne, tongue jakby si? okaza?o, ?e w tamtych czasach przyk?adów "40-letniego prawiczka" by?o mnóstwo.. lol je?li kto? czyta? "Dziwne losy Jane Eyre" (wybaczcie, ?e znowu za przyk?ad podaj? t? ksi??k?), to pan Rochester mia? kochanki. a najciekawsze? to nie by?y kochanki Angielskie. bardzo mnie to rozbawi?o. Anglia ?wi?tym krajem w dawnych czasach. nie wliczaj?c "cudownego" Henryka VIII i innych typeczków.wink

a ten smalec czy co?.... ble, :? ohyda i obrzydlistwo. przypomnia? mi si? wspania?y dalszy ci?g przygód Zosi i Tadeuszka z "Pana Tadeusza". tzw. 13 ksi?ga. je?li kto? jeszcze tego nie zna, niech NIE ?a?uje. to by?o okropne i zboczone. :!: :!:


jak zwykle rozpisa?am si? conajmniej nie na temat... 8)


-Co to jest prawdziwe JA? (...)
-To kim jeste?, a nie to, co z Ciebie zrobiono.
Paulo Coelho

Offline

 

#62 2006-08-06 21:46:32

Julianna
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

Trudno powiedzie? czy Darcy "by? dobry w te klocki", ale my?l?, ?e by? bardzo zakochany w Lizzy i mia? na uwadze równie? (albo przede wszystkim) jej przyjemno??. Nie wygl?da mi na faceta który chcia?by zaspokoi? tylko swoje ??dze wink . Raczej na takiego, który otoczy kobiet? czu?o?ci?, mi?o?ci? i postara si? da? jej naprawd? wiele... wink lol . Znaj?c Lizzy, to my?l? ?e mia?aby ?mia?o?? by powiedzie? mu czego chce. W ko?cu znamy jej charakterek wink lol


Tylko wiara prowadzi do cudu...

Offline

 

#63 2006-08-07 01:21:13

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

Dziewcz?ta bierzcie pod uwag? czasy w których oni ?yli. Zbyt uwspó?cze?niacie big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#64 2006-08-07 08:27:51

lady_kasiek
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

Lizzy mo?e by?a ?mia?a ale chyba s? pewne granice. W?tpie ?eby wyskoczy?a do Darcego z takim tekstem.


GRITAR?? QUE ARDAN LAS BANDERAS POR LA FRATERNIDAD
QUE CAIGA EL PATRIOTISMO Y LA HOSTILIDAD RACIAL
CULTURA POPULAR...
Gran Derby dla Realu :!: :!:

Offline

 

#65 2006-08-07 10:03:30

Marija
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

Jezu, nie do pomy?lenia 8O . My?l?, ?e intuicja i wielkie uczucie zaprowadzi?y ich do krainy obustronnych rozkoszy. Mmmmmmm :oops: Ale lepiej sobie to delikatnie wyobra?ac, ni? doczeka? si? wulgarnej kontynuacji :twisted:

Offline

 

#66 2006-08-07 14:20:55

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

Intuicja i wielkie uczucie ma si? nijak do obyczajów i konwenansów.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#67 2006-08-07 15:07:25

Marija
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

Miejmy zatem nadziej?, ?e tak, hm, g??boko nawet konwenanse nie zawsze dociera?y. Zdaje si?, ?e byli kochankowie, którzy si? jako? do?? dok?adnie potrafili dogada?? Zreszt? nie wszystko trzeba zaraz mówi?, mo?na sugerowa? wink

Offline

 

#68 2006-08-07 15:35:07

lady_kasiek
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

No ale jak kobieta jest u?wiadomiona ?e musi znosi? te rzeczy z racji przysz?ych rozkoszy macierzy?stwa(cytat pami?ciowy z Przemin??) to w jaki sposób ma co? sugerowac?


GRITAR?? QUE ARDAN LAS BANDERAS POR LA FRATERNIDAD
QUE CAIGA EL PATRIOTISMO Y LA HOSTILIDAD RACIAL
CULTURA POPULAR...
Gran Derby dla Realu :!: :!:

Offline

 

#69 2006-08-07 16:12:23

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

Dziewczyny w kadych czasach s? tematy tabu. W czasach JA tematem tabu by?y wszystkie pszczó?ki i kwiatuszki. W jaki sposób Lizzy mog?a zdoby? do?wiadczenie, czy chocia?by wiadomo?ci teoretyczne, skoro ju? mówienie o poca?unkach by?o nietaktem? Bierzcie pod uwage, ?e to nie rubaszne ?rodowisko wiejskie.[/img]


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#70 2006-08-08 08:28:07

Marija
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

Ojej, mia?am na my?li "mow? cia?a" czy jak to chcecie nazwa?, nie szturchanie Darcy'ego w ?ó?ku w ramach "sugerowania". Donnerwetter, by?y przecie? pary ma??e?skie szcz??liwe i w dzie?, i w nocy? Wcale nie trzeba by? brutalnie u?wiadamianym (mo?e teraz trzeba? m?odzie? bywa okropna), ?eby co? w tych kwestiach wymy?li? - zw?aszcza je?li si? kogo? straszliwie kocha. I nie mam na my?li jakiej? psia kostka pornografii, nie "seks" w wynaturzonym i sportowym wydaniu, jaki nas wokó? zalewa, tylko KOCHANIE SI? . My?l?, ?e w ma??e?stwie Lizzy i Darcy'ego by?o to jak najbardziej mo?liwe. big_smile

Offline

 

#71 2006-08-08 09:29:54

lady_kasiek
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

Ale biednie mia?y te kobiety.
Samoto nie móc si? przyzna? ?e przysz?y m?? fascynuje je lub nie fizycznie. A przecie? pierwsze wra?nienie opiera si? te? na powierzchowno?ci

No i ich zycie intymne. Skoro nawet Scarlett do czasu Rhetta nie mia?? o niczympojecia to ju? niesamowite


GRITAR?? QUE ARDAN LAS BANDERAS POR LA FRATERNIDAD
QUE CAIGA EL PATRIOTISMO Y LA HOSTILIDAD RACIAL
CULTURA POPULAR...
Gran Derby dla Realu :!: :!:

Offline

 

#72 2006-08-08 09:52:02

Marija
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

No tak, m?? fizycznie odstr?czaj?cy to by?a tragedia. A je?li do tego by? idiot? jak pan Collins, to Charlotta musia?a by? wyj?tkowo wyrachowan? kobiet? :evil: Ale my tu mówimy o panu Darcy, czyli ko?cz? ten w?tek pt. m?? paskudny fizycznie. lol

Offline

 

#73 2006-08-08 11:01:05

lady_kasiek
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

No o Darcym te?, ale byly przypadki ?e mia?y kobiety m??ów którzy im si? nie podobali. I wtedy co?
Moje wspó?czucie


GRITAR?? QUE ARDAN LAS BANDERAS POR LA FRATERNIDAD
QUE CAIGA EL PATRIOTISMO Y LA HOSTILIDAD RACIAL
CULTURA POPULAR...
Gran Derby dla Realu :!: :!:

Offline

 

#74 2006-08-08 11:17:17

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

Kochane, przejmujecie si? tym, bo ?yjecie w takich czasach w jakich ?yciecie. Bierzcie pod uwag? to, ?e w tamtych czasach zam??pój?cie z mi?o?ci to nie by?a cz?sta sprawa, natomiast wyj?? za m?? - oto by? cel ka?dej panny. Do tego je przygotowywano od dziecka.
Mowa cia?a... big_smile nie ka?dy ma do niej talent. Szczególnie pan Darcy nie grzeszy? talentami w tej dziedzinie - to raz. Po drugie - po raz kolejny powtarzam: obyczaje jakie nak?ada na nas epoka s? decyduj?ce. I nie jest wa?ne jak s? odbierane przez kolejne pokolenia.

I mam zamiar broni? Charlotty w?asn? pierwsi?. Ona nie by?a wyrachowana. By?a typow? kobiet? swoich czasów. Ma??e?stwo z rozs?dku, by?o najcz??ciej praktykowane. ?miem nawet twierdzi?, ?e z punktu widzenia czasu jej ma??e?stwo mog?oby si? okaza? szcz??liwsze ni? Jane i Bingley'a.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#75 2006-08-08 11:58:05

Marija
Użytkownik

Re: Pszczó?ki i kwiatki w czasach Regencji ;)

Dobrze, ju? dobrze...Nie ma jak g?os rozs?dku big_smile Zawsze to jednak przyjemniej wyj?? za m?? za faceta przystojnego, ni? za jak?? pokrak?. I to w ka?dej epoce. ?adnym ?atwiej wybaczy? roll
(I mocno wierz?, ?e pan Darcy nie by? taki sztywny przez ca?? dob? lol )

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB