Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#26 2006-06-27 22:03:23

Justyna
Użytkownik

Re: Powitalnia :)

Niestety,nie potrafi? udzieli? odpowiedzi,czy zgad?e?.Powód prozaiczny,nie zauwa?y?am :cry: Rzuci? mi si? tylko na patrza?y kod zaczynaj?cy si? chyba na 62( o ile si? nie myl?).


Elisa: Signor Conte calmatevi,
Conte: Eh, Signori, il Conte Ristori vuole questa donna... Che scandalo!!! La verità Elisa...... la verità,

Offline

 

#27 2006-06-27 22:29:20

caroline
Użytkownik

Re: Powitalnia :)

Tak znamy si?. I chociaz czasami sie do niej nie przyznaje (jest strasznie denerwuj?ca) to teraz zrobie wyj?tek. Parker to moja siostra i to ja sprawi?am, ?e tak jak ja kocha JA. Mam nadzieje, ?e nie macie pretensji, ?e wprowadzam na forum tak m?od? osob?.

Eee sk?d smile Tylko nie k?ó?cie si? o komputer lol Katarzyno, dobra z Ciebie starsza siostra, pytanie tylko, czy jeste? ju? zam??na wink Wprowadzanie m?odszych sióstr na salony, gdy starsze jeszcze rozgladaj? si? za Bingleyami i Darcy'mi jest przez niektóre damy uwa?ane za towarzyskie faux pas wink big_smile

Offline

 

#28 2006-06-29 12:16:01

Liliana
Użytkownik

Re: Powitalnia :)

Cze?? mam na imi? Liliana smile
ciesz? si?, ?e jest co? takiego jak "powitalnia" bo nie wiedzia?am od czego zacz??
postaci? i twórczo?ci? Jane Austen interesuj? si? od niedawna, ale zaleg?o?ci postaram si? nadrobi? w wakacje
na stronk? trafi?am przypadkiem szukaj?c inforamcji o filmie DiU, który zakupi?am z gazet? "Przyjació?ka", a który ogl?da?am pierwszy raz b?d?c jeszcze w podstawówce
mam nadziej?, ?e znajd? tu przyjació?, których mi tak brakuje

Offline

 

#29 2006-06-29 12:42:23

beju
Użytkownik

Re: Powitalnia :)

Serdecznie witamy!!! big_smile

Offline

 

#30 2006-06-29 13:04:50

erka44
Użytkownik

Re: Powitalnia :)

Bardzo cieszy mnie ta strona,jestem chyba nestork? na tym forum,JA po?wi?ci?am du?o czasu i pieni?dzy,przeczyta?am wszystkie jej powie?ci zarówno po polsku jak i w oryginale,mam i przeczyta?am kilka ksi??ek o niej i epoce,a przede wszystkim zwiedzi?am sporo miejsc zwi?zanych z jej osob?,poczynaj?c od katedry w Winchester,gdzie jest pochowana , Bath z wraz z Jane Austen Centre , które nawiasem mówi?c troch? mnie rozczarowa?o , ale samo Bath jest tak piekne,ze zrekompensowa?o to uczucie,mia?am wra?enie ,?e chodz? jej ?ladem . By?am te? w Domu JA w Chawton i tam podoba?o mi si? najbardziej, cho? jest skromne, ale ona chyba w?a?nie tak przecie? ?y?a.Nie pisz? o tym wszystkim ,aby si? pochwali? , ale ?eby s?u?y? ewentualnie informacj? dla zainteresowanych.
Trzymam kciuki za wszystkie te m?ode osoby, które lubi? czyta? ,bo ju? my?la?am,?e to gatunek wymar?y
pozdrawiam

Offline

 

#31 2006-06-29 13:57:33

Kikita
Użytkownik

Re: Powitalnia :)

Witam ?licznie Erka44 , no to teraz dwie nestorki sie spotkaly.Witam raz jeszcze lol

Offline

 

#32 2006-06-29 14:36:02

Katarzyna
Użytkownik

Re: Powitalnia :)

Caroline, jak mog? by? zam??na skoro nie ma na ?wiecie drugiego Darcy'ego wink

Offline

 

#33 2006-06-29 14:52:09

Parker
Użytkownik

Re: Powitalnia :)

Dlaczego wszyscy porównuj? mnie do Lidii!!! :x W naszej rodzinie s? dwie córki i nie ma syna. Wi?c patrz?c z pozytywnego punktu widzenia to mnie powinien trafi? si? Darcy a Katarzynie Bingley.


Barbara Sz.

Offline

 

#34 2006-06-29 16:10:30

Vasco
Administrator

Re: Powitalnia :)

(...) a przede wszystkim zwiedzi?am sporo miejsc zwi?zanych z jej osob?, poczynaj?c od katedry w Winchester, gdzie jest pochowana Bath z wraz z Jane Austen Centre, które nawiasem mówi?c troch? mnie rozczarowa?o, ale samo Bath jest tak piekne,ze zrekompensowa?o to uczucie, mia?am wra?enie ,?e chodz? jej ?ladem. By?am te? w Domu JA w Chawton i tam podoba?o mi si? najbardziej, cho? jest skromne, ale ona chyba w?a?nie tak przecie? ?y?a. Nie pisz? o tym wszystkim, aby si? pochwali?, ale ?eby s?u?y? ewentualnie informacj? dla zainteresowanych.

W tym momencie, to chyba wszyscy Ci zazdroszcz?.

Czy mogliby?my liczy? na relacje z tych wyjazdów? Zdj?cia, opisy - czym tylko chcia?aby? si? podzieli?!? Na pewno wszystkich to zainteresuje! Bardzo prosz?!!!

Offline

 

#35 2006-06-29 16:34:50

Gumisio
Użytkownik

Re: Powitalnia :)

Dlaczego wszyscy porównuj? mnie do Lidii!!! :x W naszej rodzinie s? dwie córki i nie ma syna. Wi?c patrz?c z pozytywnego punktu widzenia to mnie powinien trafi? si? Darcy a Katarzynie Bingley.

Jaka? ty skromna... big_smile Wutaj Erka i zmiast si? szczypa?, poopowiadaj! Prosz?!


Agnieszka

Offline

 

#36 2006-06-29 16:36:18

beju
Użytkownik

Re: Powitalnia :)

W?a?nie w?a?nie - jestem pewna ?e wszyscy s? ciekawi!!!!

Offline

 

#37 2006-06-29 18:58:47

erka44
Użytkownik

Re: Powitalnia :)

Jak chyba sobie zdajecie spraw? to chodzenie ?ladami JA zabra?o mi kilka lat, pierwszy raz ,a by?o to w roku 1997 chyba by?am w Winchester i tam zobaczy?am miejsce w katedrze,gdzie jest pochowana ,oczywi?cie zrobi?am zdj?cie, napis g?osi,?e lezy tam córka wielebnego Georga Austena,jako ?e nikt w chwili jej ?mierci nie my?la? ,mo?e poza jej najblizszymi,?e jest wielk? pisark?.Oczywi?cie teraz ka?dy zmierza do tego miejsca i chce zobaczy? to miejsce,zreszta sama katedra te? jest warta obejrzenia,jest pochowana po lewej stronie katedry,obok na ?cianie umieszczone s? dwie tablice mówi?ce o niej ju? jako pisarce i s? tam zawsze pi?kne ?wie?e kwiaty,ale to ju? taka angielska specjalno?? ,bo np w miejscu gdzie by?y pochowane siostry Bronte widzia?am male?k? wi?zank? wrzosu,te? robi?o wra?enie,nieopodal katedry znajduje si? dom ,w którym zmar?a ,jest tam stosowna tablica,par? metrów dalej znajduje Winchester College,prywatna szko?a,gdzie nauki pobiera? mój drugi ukochany angielski pisarz,niestety bardzo ma?o znany w Polsce, Anthony Trollope,potem pojecha?am do Bath ,marzy?a mi si? taka wycieczka jej ?ladami,ale najpierw wpad?am na jak?? rozwrzeszczan? wycieczk? rosyjska i mój entuzjazm prys?,ale potem sobie posz?am do wszystich miejsc znanych mi z jej ksi??ek,ale o tym w nast?pnym odcinku,dzi?ki za mi?e przyj?cie na forum

Offline

 

#38 2006-06-29 22:14:01

caroline
Użytkownik

Re: Powitalnia :)

Cze?? Lila! Cze?? Erka big_smile

Erka, genialnie! My?my nawet kiedy? rozmy?la?y o takim forumowym wyje?dzie do Anglii w poszukiwaniu ?ladów Jane.
Mo?e wypichcisz jaki? artykulik o swoich woja?ach zwi?zanych z Jane, by?oby super poczyta? o miejscach zwi?zanych z Jane widzianych oczami fanki.

Offline

 

#39 2006-06-29 22:18:25

caroline
Użytkownik

Re: Powitalnia :)

Caroline, jak mog? by? zam??na skoro nie ma na ?wiecie drugiego Darcy'ego wink

Trafna uwaga, Katarzyno big_smile

Dlaczego wszyscy porównuj? mnie do Lidii!!! Mad W naszej rodzinie s? dwie córki i nie ma syna. Wi?c patrz?c z pozytywnego punktu widzenia to mnie powinien trafi? si? Darcy a Katarzynie Bingley.

Ale? Parkerku, dlaczego do Lidii, mo?e do Kitty smile albo Mary smile
?artuj? oczywi?cie, w kolejno?ci najbli?ej Ci do Lizzy, podobnie z charakteru, tak? mamy nadziej?, i tego si? trzymajmy smile

Offline

 

#40 2006-06-29 23:17:14

angelo
Użytkownik

Re: Powitalnia :)

Witaj Liliana i Witaj Erka big_smile big_smile czekam z niecierpliwo?ci? na cd opowiesci o wyjazdach ?ladami JA lol lol

Offline

 

#42 2006-06-29 23:33:14

angelo
Użytkownik

Re: Powitalnia :)

oooo w?a?nie zdjecia big_smile big_smile by?oby cudownie!!!

Offline

 

#43 2006-06-29 23:41:13

erka44
Użytkownik

Re: Powitalnia :)

To musi troch? potrwa?,tym bardziej,?e cz??? podró?y odbywa?am w dobie fotografii tradycyjnej,i to by?o kilka wyjazdów ,musz? poszuka? albumy i opracowania,bo na szcz??cie mam zwyczaj kupowania wydawnictw o miejscach które zwiedzam,ju? co? tam odnalaz?am,ale obiecuj?,?e co? napisz?,prosz? o cierpliwo??,pa

Offline

 

#44 2006-06-29 23:50:25

Vasco
Administrator

Offline

 

#45 2006-06-30 11:58:04

Parker
Użytkownik

Re: Powitalnia :)

Caroline dzi?kuje za pocieszenie . smile


Barbara Sz.

Offline

 

#46 2006-06-30 21:06:59

agnes
Użytkownik

Re: Powitalnia :)

Witam wszystkim mi?o?ników filmu Jane Austen.
To mój trzeci post. Wcze?niej wypowiada?am si? juz na formu - lepiej powiedzie? pyta?am o pewne sprawny. Powitalni? odkryw?am po tym fakcie. Teaz troch? o sobie. Jestemtroszk? po trzydziestce - singielk?. Nie wiem czy film P$P, który ogl?da?am jeden raz przed 10 latami nie wywar? wp?ywu na moje ?ycie osobiste. Tak mi si? spodoba?o wtedy spojrzenie pana Darcy'ego, ?e zawsze chcia?am aby przynajmniej w okresie narzecze?stwa przysz?a po?owa tak na mnie patrzy?a, jak on na Lizzy. Jako? nie mog? si? wyzwoli? si? z tego czarownego spojrzenia. I tego poszukuj? i jak wcze?niej napisa?am nie znajduj?. Chyba za du?o wymagam. Ostatnio kupi?am Przyjació?k? ze wspomnianym filmem. Tak mnie na nowo zafascynowa?, ?e szperaj?c po internecie dotar?am na t? stron?. Nie mog? o sobie powiedzie?, ?e jestem fank? twórczo?ci Jane Austen, na razie jestem fank? serialu P&P. zamierzam kupi? ca?? seri? z Przyjació?ki, wi?c chyba b?d? si? rozwija?. Na razie czuj? si? ?wietnie w Tym gronie i od kilku dni codziennie zagl?dam.
Musz? si? jeszcze do czego? przyzna?. Jestem zielona je?li chodzi o internet - typu ?ci?ganie filmów i te wszystkie techniczne rzeczy. Chyba ch?? ?ci?gni?cia filmów przy?pieszy moj? edukacj? w tej dziedzinie. Mog? zadawa? g?upie pytania (techniczno-internetowe - za co z góry przepraszam. Za d?ugie przedstawianie si? te?.

Offline

 

#47 2006-06-30 22:33:28

Parker
Użytkownik

Re: Powitalnia :)

Witam Pani? AGNES!


Barbara Sz.

Offline

 

#48 2006-07-01 01:11:14

angelo
Użytkownik

Re: Powitalnia :)

Hello Agnes!! big_smile

p.s. ma?e wyznanko ja te? jestem nowicjuszk? w neciku ale z dnia na dzie? coraz lepiej czego i tobie zycz? lol

Offline

 

#49 2006-07-01 12:17:57

caroline
Użytkownik

Re: Powitalnia :)

Cze?? Agnes big_smile

Offline

 

#50 2006-07-01 19:00:13

Gumisio
Użytkownik

Re: Powitalnia :)

Hej, moja imienniczko. Ja si? tutaj nauczy?am obs?ugiwa? fora i w pi?? miesi?cy ju? umiem prawie wszystko. big_smile


Agnieszka

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB